Biblioteca Universității din Pitești

Economie

Subiect Tematic: Economie
Lucrări: 2665 lucrari in 2700 publicatii in 10 limbi
Matematici speciale aplicate în economie de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Operaţiuni bancare : Instrumente şi tehnici de plată de: Basno, Cezar; Dardac, Nicolae; Ministerul Învăţământului (Text tipărit)
Opere economice : Texte alese de: Aurelian, Petru S. (1833-1909) (Text tipărit)
2014 How to Survive the Next World Crisis de: Boyle, Nicholas (Text tipărit)
Accidentele de muncă de: Medeanu, Tiberiu-Constantin (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Limba franceză Critică literară Carte 1931-1960 Matematică Politică Istoria României Psihologie Economie Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Fizică România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Relaţii internaţionale Politică internaţională Politică externă Japonia Statistică Prezentări istorice în sens strict Istoria Franţei Informatică Management Teste Teste grilă Carte 1901-1930 Religie Economie mondială Inginerie. Tehnică în general Limba engleză Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Asistenţă şi protecţie socială Ziaristică. Presă Dicţionar Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Sport Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Geografie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Franţa Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Medicină Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Învăţarea limbii engleze Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe biografice şi înrudite Analiză matematică Istorie generală. Istorie universală Suedia Drept internaţional Morală profesională, ocupaţională Autobiografie Biserica Creştină Tehnica mijloacelor de transport Limba română Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Marea Britanie Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Finanţe internaţionale Import de capital Investiţii de capital Investiţii străine Contabilitate Audit Statele Unite ale Americii Limba germană Manual universitar Învăţământ superior Prezentare istorică Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetare ştiinţifică Muncă. Organizarea muncii Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Drept Legislaţie Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Geografie. Explorarea pământului Politică de comerţ exterior. Instrumente, reglementări, tratate în comerţul exterior Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Administraţie publică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Drept civil. Drept privat Sisteme cooperative Cultură şi civilizaţie Etnografie Folclor Chimie industrială Forme de întreprinderi. Finanţare Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Artă militară în general Partide comuniste Metode de predare şi instruire Turism Politică internă Administraţie publică. Armată. Artă militară Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept penal Agricultură Filosofie. Psihologie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Situaţie economică Periodic vechi românesc Comerţ Servicii Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Universal ca loc Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Cunoaşterea practică a limbii Macroeconomie Publicaţii seriale. Periodice Geologie şi ştiinţe înrudite Capital. Fonduri pentru producţie materială Rusia Republica Moldova Ştiinţa mediului înconjurător Germania Ştiinţe sociale Liberalism Bucovina Biografii Literatură Prezentări biografice Piaţă Cercetări operaţionale Ecuaţii diferenţiale Matematică calculatorie Algoritmi Publicaţii periodice şi seriale Geografie. Biografie. Istorie Mediu Relaţii internaţionale. Politică internaţională Ergonomie Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Economie în general Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Economie capitalistă Sociologia culturii Discursuri Biologie Geografia Americii Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Analiză funcţională Economie matematică Teoria modelelor economico-matematice Analiză economică Analiză financiară Finante. Bănci. Bani Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Economia muncii Analiza input-output în economie. Modele input-output Politică economică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Psihologie socială Limba spaniolă Limba rusă Dicţionare bilingve Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Congrese, conferinţe etc. Austria Echilibru economic. Proporţionalitatea economiei Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Români Literatură populară Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Antreprenoriat Întreprinderi mici şi mijlocii Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Practici şi metode de conducere Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Lexicologie Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Matematică aplicată Documente cu probleme, întrebări Sec. 16-18 Economie agrară Documentare. Cărţi. Scrieri Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Argeş, Judeţul Surse istorice Geografia României Finanţe Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Mod de viaţă Arheologie Cultură Sec. 19 Oltenia Statistică. Demografie. Sociologie Bucureşti, Oraşul Sec. 19-20 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Educaţie Control financiar Revizie contabilă Audit financiar Finanţe publice Întreprinderi Monedă. Valoare monetară Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Polonia Automatică Construcţii civile în general Autovehicule rutiere Dicţionar multilingv Fiscalitate Dinamică economică. Circuit economic Economia energiei în general Bănci. Bani Biografii. Oameni de seamă Banca Naţională a României Bănci Gestiunea bazelor de date Informatică aplicată Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Exerciţii practice Doctrină economică marxist-leninistă Controlul economiei. Conducerea economiei Producţie. Servicii. Preţ Microeconomie Planificarea economiei Sisteme economice Statistică economică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Bănci. Operaţiuni bancare Psihologie organizaţională Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Drept public Ecologie Teste admitere Comerţ internaţional Buget. Fond bugetar Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Afaceri Relaţii economice Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Economie naţională Ocupaţii. Profesii Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Economie politică Conferinţe Comerţ exterior. Comerţ internaţional Periodic 1931-1960 Controlul calităţii Management industrial Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Globalizare Drept privat Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Orientare profesională Numismatică Control de calitate Teoria grafurilor Dinamica economică. Circuit economic Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Venit naţional Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Metode şi practici de conducere Dezvoltare socială Ziaristică Ştiinţă Premiul Nobel Managementul calităţii Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Societăţi globale Statistică aplicată Analiza pieţei Piaţă de liberă concurenţă Cerere Ofertă Învăţământ superior. Universităţi Relaţii umane în întreprindere. Personal Geologie. Zăcăminte minerale China. Republica Populară Chineză Cibernetică economică Monedă. Sistem monetar Demografie Articole Integrare economică internaţională Sisteme de gestiune a bazelor de date Afaceri interne. Politică internă Didactică Sociologie pedagogică Filologie Drept comercial Dreptul muncii Transport Creativitate Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Relaţii economice internaţionale Economie comercială 1881-1900 1901-1914 Comerţ exterior Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Economia pieţei Piaţă. Analiza pieţei Competiţie. Concurenţă Economie de piaţă Analiză statistică Mass-Media Democraţie Dicţionar englez Concurenţă Preţ. Formarea preţului. Costuri Publicaţii seriale 1984 Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Taxe. Impozite. Percepere de taxe Gestiune economică Gestiune financiară Operaţiuni bancare Comerţ. Piaţă Tranzacţii bancare Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Contracte comerciale Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Economie industrială Economie socialistă Doctrine economice Sisteme informatice Simulare numerică Politică bancară Politică monetară Sociologie economică Bani Control bugetar Probabilităţi. Statistică matematică Cercetare statistică Companii cooperatice. Uniuni cooperative Minorităţi naţionale 1918-1934 Dezvoltare economică Eficienţă economică Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Piaţă financiară Politici economice Costuri Dezvoltare rurală Ştiinţă economică în general. Economia şi problemele ei, incertitudini Obiectul şi metodele economiei politice Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Asigurări de viaţă Sistem monetar Credit Situaţie economică. Politică economică Probleme generale Criză economică Criză economico-financiară Periodic 1901-1930 Organizaţii interguvernamentale Teste pentru licenţă Creştere economică Econometrie Publicitate. Reclamă Profil profesional Întreprinderi industriale Redresare economică Venituri publice Taxa pe valoarea adăugată Curtea Europeană de Justiţie Cercetare Prezentare istorică în sens strict Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Dezvoltare durabilă Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Economie regională. Economie teritorială Servicii publice Reformă economică Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Socialism Dicţionar explicativ Dicţionar englez-român Dicţionar economic Dicţionar de economie Dicţionare tehnice Dicţionar multilingvistic Dicţionar de termeni economici Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Enciclopedie (Română) Organizare şcolară Economia României Politică şi guvernare Istoria teoriilor, doctrinelor, şcolilor şi curentelor economice Mişcări muncitoreşti Istoria economiei Drept financiar Societate comercială Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Sănătate publică Integrare europeană Economie regională Economia românească Fraude economice Spălarea banilor Contrabandă Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Manual pentru liceu Ştiinţe economice Concepte economice de bază Matematică economico-financiară Investiţii Formarea capitalului Informatică economică Productivitate. Randament Forme de intreprinderi Geografie economică mondială Limbaj profesional Politici educaţionale Etica în afaceri. Succes comercial Atitudine faţă de muncă. Motivaţia muncii. Morala muncii. Stimulentele muncii Matematică economică Risc financiar Risc economic Ştiinţă şi cunoaştere Evaziune fiscală EXCEL Industrie Anxietate Închisori pentru deţinuţi politici Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Producţie Politică financiară Piaţă monetară Piaţa de capital Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Ţări membre UE Geografie socială Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Management organizaţional Publicaţii ale conferinţelor Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Geografie fizică Distribuirea premiilor, recompenselor Gestiune bancară Statele Americii Centrale. Guatemala Inflaţie Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Inovaţii Economie socială de piaţă Managementul întreprinderii Planificare economică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Evoluţie economică. Dezvoltare economică Piaţă de capital Investiţii. Formarea capitalului Piaţa muncii Căutarea unei slujbe Istoria comerţului Etape de dezvoltare economică Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Acte, documente publice Academia de Studii Economice din Bucureşti Sindicate Ziua internaţională a muncii (1 Mai) Tineret Toate ţările în general Legislaţie bancară Sistemul public de sănătate Drept de autor Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Sănătate Organizare economică Studiu de caz Politică vamală Strategii de marketing Teoria fiabilităţii produselor Fenomene şi legi economice Teoria imperialismului Economişti Economie de piaţă contemporană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Modele economice-matematice Cicluri economice Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Teorii monetare Credit. Bani. Venituri Uzina Dacia Management comercial Neoliberalism Mixul de marketing Dialoguri filozofice Europa de Nord Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Studii şi metode matematice Scrieri economice Licenţă Data mining Business 1989- Şcoli/cursuri permanente Voluntariat Piaţa forţei de muncă Piaţă monetară internaţională Combustibili solizi în general Consum individual/particular Politică agrară Politică financiară. Politica fiscală Multiculturalism Preţuri Principii economice Economie globală 2000 Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Grecia Antică Amortizare Economia fondului funciar. Propritate asupra pământului Inovare Factori care influenţează evoluţia economică Produse şi servicii bancare Ghid economic Dezvoltare umană 2004 Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Comerţ electronic Situaţie socială Şcoli socialiste Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Economie comunistă Statistică aplicată în domeniul economic şi social Organizaţii ale angajaţilor Drept bancar 1995-2010 Istorie economică Tratate comerciale internaţionale Aspecte economice ale comerţului Şcoala austriacă de economie politică Antreprenori Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Şomaj Frustrare Societate Statistică. Dinamică. Echilibru Teoria valorii Echilibru economic Acumularea, tezaurizarea banilor Economia transporturilor Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Servicii industriale Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Contracte de drept civil care au un caracter comercial Integrare profesională Succes managerial Bănci centrale Mediul economic Factori politici Politică economică generală Mondializare Cerere şi ofertă Vânzare Lucrări ştiinţifice universitare Administrarea afacerilor Materii prime Sintagme de afaceri Dicţionar român Sisteme bancare Keynesianism Monetarism Concepte filosofice Teorii economice Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Încălcarea legilor fiscale Instruire asistată de calculator Tranzacţii bancare internaţionale Organizarea personalului Recrutarea personalului Metode de interogare Interviuri de recrutare 2007-2010 Istoria monedei Documentaţie 1539-1923 Economia Tranziţiei Monede Cercetări asupra obiceiurilor consumatorilor, asupra cererii, asupra tendinţelor pieţei Reţinerea clienţilor Menţinerea încrederii Prognoze economică Capitalism Sărăcie Economia mondială Întreprinderi şi mijloace Vechimea în muncă Investitori Natură Publicaţii universitare Economie. Indicatori Economici Oeconomica Monden Social Conferinţe, ECO student Financiar computing Indicatori economici Administrarea publică a economiei Privatizare Stategii şi obiective Perspective mondiale Sisteme de producţie Inginerie economică Locuri de muncă Cercetări şi calcul economic Cercetări economice Actualitate Economică Economie financiară Act juridic Tranzacţie Cheltuieli publice Funcţia publică Factori de influenţă Situaţii financiare Econometrie financiară Modelare economică Capital economic Parteneriate Mediul rural Securitate socială Bugetare multianuală Modelare economico-matematică Surse de venit la bugetul local Mediul concurenţial Gospodărie ţărănească Piaţa produselor agricole Modele cu ecuaţii simultane Servicii prestate Franţa-România Servicii de transport Criză organizaţională Metodă statistică Eficienţa investiţiilor Ocuparea forţei de muncă 2010 Factori fizico-psihologici. Comportament economic. Conduită. Nevoi. Dorinţe. Inhibiţie, raţiune. Instinct economic. Intuiţie 1933-1938 Eco-etichetare Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ) Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Metafora Piaţa muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Distribuţia salariilor şi bogăţiei Economie şi bunăstare 1900- Matematică pentru economişti Limbaj economic Previziuni, predicţii economice. Prognoză economică Shanghai, China Industrii creative Standarde de viață. Nivel de trai Dispariții sociale Reduceri de costuri Reduceri de cheltuieli Publicații digitizate Articole digitizate Publicații digitale 2013 Analiză macroeconomică Previziune economică Publicații EUP Statistica firmei Informație economică Asistarea deciziei SIAD-uri MIS Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Standard de viaţă. Nivel de trai Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Bibliografie licență FECC - Electromecanică Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Matematică Analiza valorii Publicații periodice digitale Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Industrii bazate pe copyright 2002-2005 Industrii CORE-IC Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola