Biblioteca Universității din Pitești

Economie

Subiect Tematic: Economie
Lucrări: 2706 lucrari in 2741 publicatii in 10 limbi
Matematici speciale aplicate în economie de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Operaţiuni bancare : Instrumente şi tehnici de plată de: Basno, Cezar; Dardac, Nicolae; Ministerul Învăţământului (Text tipărit)
Opere economice : Texte alese de: Aurelian, Petru S. (1833-1909) (Text tipărit)
2014 How to Survive the Next World Crisis de: Boyle, Nicholas (Text tipărit)
Accidentele de muncă de: Medeanu, Tiberiu-Constantin (Text tipărit)
Subiecte
Analiza valorii Literatură universală Administrarea publică a economiei 1989- Business Revizie contabilă Contabilitate Marea Britanie Teste pentru licenţă Dezvoltare economică Suedia Sintagme de afaceri Multiculturalism Politică internă Obiectul şi metodele economiei politice Politică şi guvernare Dezvoltare umană Economie. Indicatori Economici Fenomene şi legi economice Costuri Modele economice-matematice Literatură Piaţă financiară Piaţa de capital Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Control de calitate Europa Teoria grafurilor Bucovina Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Legislaţie bancară Gospodărie ţărănească Investiţii Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Biologie Dezvoltare rurală Materii prime Metode şi practici de conducere Reduceri de costuri Servicii industriale Piaţă. Analiza pieţei Bibliografie licență FSEFI - Matematică Management organizaţional Piaţă monetară Managementul întreprinderii Sociologie pedagogică Analiză funcţională Fiscalitate Credit. Bani. Venituri Analiză macroeconomică 2013 Frustrare Bibliografie licență FSED - Management Contracte de drept civil care au un caracter comercial Socialism România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Monetarism Demografie Mass-Media Artă militară în general Metafora Istoria monedei Cerere Ziaristică Ţări membre UE Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Combustibili solizi în general Teorii economice Instruire asistată de calculator Conferinţe, ECO student Sec. 20 Modelare economico-matematică Servicii publice Închisori pentru deţinuţi politici Discursuri Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Autobiografie Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Inovaţii Inginerie economică 2004 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Turism Piaţă de capital Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Geografie. Biografie. Istorie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Evoluţie economică. Dezvoltare economică Publicaţii universitare Afaceri interne. Politică internă Keynesianism Dezvoltare durabilă Limba rusă Evaziune fiscală Limba română Forme de întreprinderi. Finanţare Istoria Franţei Geografia Americii Manual universitar Comerţ Relaţii internaţionale Franţa-România Didactică Metode de interogare Mod de viaţă Toate ţările în general Reformă economică Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Ştiinţă economică în general. Economia şi problemele ei, incertitudini Matematică Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Domeniul de doctorat: Matematică Management comercial Act juridic Politică monetară Criză organizaţională Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Manual pentru liceu Muncă. Organizarea muncii Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Cercetări şi calcul economic Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ) Management Anxietate Învăţarea limbii engleze Vânzare Bibliografie licență FSEFI - Informatică Filosofie Productivitate. Randament Cicluri economice Afaceri Drept internaţional Doctrine economice 2000 Mediul economic Economia României Sport Publicații digitizate Legislaţie Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Tranzacţii bancare Integrare europeană Manual Globalizare Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Vechimea în muncă Sănătate publică 1933-1938 Publicaţii ale conferinţelor Morală profesională, ocupaţională Automatică Informatică aplicată Tratate comerciale internaţionale Social Drept Studii şi metode matematice Organizaţii ale angajaţilor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Publicații digitizate Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Economie financiară Prezentări biografice Români Interviuri de recrutare Întreprinderi şi mijloace Venit naţional 1901-1914 Statistică. Demografie. Sociologie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Drept civil. Drept privat Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Şcoli socialiste Încălcarea legilor fiscale Preţ. Formarea preţului. Costuri Dicţionar multilingvistic Academia de Studii Economice din Bucureşti Criză economică Preţuri Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Cheltuieli publice Cunoaşterea practică a limbii Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Management industrial Ecologie Drept civil Servicii prestate Informație economică Sociologie Medicină Sec. 16-18 Investiţii de capital Surse de venit la bugetul local Planificarea economiei Întreprinderi industriale Tranzacţii bancare internaţionale Ştiinţe economice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări 1995-2010 Limba franceză Economişti Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Geografie economică mondială Cultură şi civilizaţie Educaţie. Învăţământ Licenţă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Audit Matematică economică Geologie şi ştiinţe înrudite Dezvoltare regională Sociologie economică Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Actualitate Economică Piaţă Previziune economică Filologie Investiţii străine Istoria comerţului Capital economic Teoria valorii Cercetare statistică Şomaj Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Reduceri de cheltuieli Informatică economică Politică fiscală Politică internaţională Produse şi servicii bancare Antreprenori Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Geologie. Zăcăminte minerale Bănci Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Limba germană Modele cu ecuaţii simultane Econometrie financiară Publicaţii seriale. Periodice Dinamica economică. Circuit economic Cursuri universitare IFR Politică financiară. Politica fiscală Finanţe Politică de comerţ exterior. Instrumente, reglementări, tratate în comerţul exterior Dicţionar multilingv Drept de autor Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Dreptul muncii Sănătate Standarde de viață. Nivel de trai Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Operaţiuni bancare Conferinţe Finanţe publice Factori care influenţează evoluţia economică Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Capital. Fonduri pentru producţie materială Periodic 1901-1930 Relaţii umane în întreprindere. Personal Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Teoria cunoaşterii. Epistemologie Spălarea banilor Bugetare multianuală Piaţa produselor agricole Concepte filosofice Publicații periodice digitale Societate Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Drept financiar Tehnica mijloacelor de transport Sărăcie Japonia Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Administraţie publică. Armată. Artă militară Teză de doctorat Dicţionar explicativ Macroeconomie Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Sisteme de gestiune a bazelor de date Relaţii internaţionale. Politică internaţională Carte 1901-1930 Educaţie Cultură Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Distribuirea premiilor, recompenselor Bucureşti, Oraşul Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Indicatori economici Economie de piaţă Literatură română EXCEL Teste admitere Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Bănci centrale Natură Învăţământ superior. Universităţi Literatură populară Ergonomie Econometrie Rusia Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Piaţa forţei de muncă Economie agrară Banca Naţională a României Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Risc economic Industrie Redresare economică Civilizaţie. Cultură. Progres Economia muncii Creativitate Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Fiscalitate Control financiar Situaţie economică. Politică economică Publicaţii seriale Practici şi metode de conducere Sindicate Ofertă Teze de doctorat digitizate (loading) Voluntariat Monedă. Sistem monetar Managementul calităţii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Parteneriate Monden Economie capitalistă Factori politici Piaţa muncii Relaţii economice Sisteme informatice Organizarea personalului Economie industrială Psihologie Dicţionare tehnice Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii China. Republica Populară Chineză Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Geografie fizică Industrii bazate pe copyright Sisteme de producţie Teoria fiabilităţii produselor Limba spaniolă Scrieri economice Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Control bugetar Bănci. Bani Relaţii economice internaţionale Metodă statistică Creştere economică Contrabandă Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Cercetări operaţionale Cibernetică economică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Etnografie Uniunea Europeană Uzina Dacia Partide comuniste Drept comercial Taxe. Impozite. Percepere de taxe Acte, documente publice Economie globală Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Dicţionar englez Funcţia publică Eficienţă economică Gestiune economică Microeconomie Fizică Organizaţii interguvernamentale Echilibru economic Economie regională. Economie teritorială Eficienţa investiţiilor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Data mining Cercetări asupra obiceiurilor consumatorilor, asupra cererii, asupra tendinţelor pieţei Mediul concurenţial Curtea Europeană de Justiţie Sistemul public de sănătate Politică financiară Economia românească Competiţie. Concurenţă Dezvoltare socială Finante. Bănci. Bani Capitalism Istoria teoriilor, doctrinelor, şcolilor şi curentelor economice Universităţi Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Economie politică 1990-2000 Probabilităţi. Statistică matematică Economia fondului funciar. Propritate asupra pământului Recrutarea personalului Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Atitudine faţă de muncă. Motivaţia muncii. Morala muncii. Stimulentele muncii Istorie economică Economia pieţei Principii economice Politică economică Acumularea, tezaurizarea banilor Statistică economică Teoria imperialismului Calculatoare Piaţă monetară internaţională Ştiinţe biografice şi înrudite Matematică aplicată Producţie. Servicii. Preţ Şcoli/cursuri permanente Drept penal Curs universitar Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Cercetare Economie comercială Investiţii. Formarea capitalului Politică Limbaj economic Ocuparea forţei de muncă Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului 2010 Criză economico-financiară Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Sec. 19 Factori fizico-psihologici. Comportament economic. Conduită. Nevoi. Dorinţe. Inhibiţie, raţiune. Instinct economic. Intuiţie Mediul rural Reformă fiscală Enciclopedie (Română) Investitori Organizare comercială Limba engleză Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Drept bancar Standard de viaţă. Nivel de trai 1900- Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Strategii de marketing Dicţionar Teste grilă Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Producţie Sociologia culturii Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Ştiinţă şi cunoaştere Organizare şcolară Mediu Finanţe internaţionale Republica Moldova Inovare MIS Universal ca loc Contracte comerciale Premiul Nobel Politică externă Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Geografie socială Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Prezentări istorice în sens strict Integrare economică internaţională Culegere de probleme Gestiune bancară Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Matematică calculatorie Periodic vechi românesc Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Economie naţională Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Economie comunistă Societăţi globale Concepte economice de bază Franţa Situaţie socială Electrotehnică Planificare economică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Politică agrară Cerere şi ofertă Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Ştiinţă Analiza input-output în economie. Modele input-output Forme de intreprinderi Biografii. Oameni de seamă Sisteme bancare Gestiunea bazelor de date Prezentare istorică în sens strict Analiză statistică Economie Oeconomica Doctrină economică marxist-leninistă Drept public Bibliografie licență FECC - Calculatoare Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Import de capital Piaţa muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Dicţionar român Venituri publice Documente cu probleme, întrebări Mişcări muncitoreşti Liberalism Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Ghid economic Asistarea deciziei Comerţ electronic Administraţie publică Simulare numerică Fraude economice Sistem monetar Documentare. Cărţi. Scrieri Istoria României Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Inginerie. Tehnică în general Lucrări ştiinţifice universitare 2002-2005 Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Asigurări de viaţă Succes managerial Istorie Statistică aplicată în domeniul economic şi social Psihologie socială Stategii şi obiective Perspective mondiale Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Religie Agricultură Politică bancară Minorităţi naţionale Economia Tranziţiei Economie în general Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Antreprenoriat Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Administrarea afacerilor Autovehicule rutiere Programe de calculatoare. Software Ghid Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci Statistică. Dinamică. Echilibru Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Economie socialistă Grecia Antică Locuri de muncă Etape de dezvoltare economică Distribuţia salariilor şi bogăţiei Austria Economie mondială Sisteme economice Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Comerţ. Piaţă Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Asistenţă şi protecţie socială Filosofie. Psihologie Amortizare Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Ziua internaţională a muncii (1 Mai) Mondializare Credit Analiză financiară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Modelare economică Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Consum individual/particular Finanţe publice. Bănci. Bani 1918-1934 Bănci. Operaţiuni bancare Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor SIAD-uri Economie regională Economia transporturilor Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Teste Cercetare ştiinţifică Exerciţii practice Polonia Audit financiar Articole Profil profesional Psihologia personalităţii Politici educaţionale Construcţii civile în general Geografie. Explorarea pământului Shanghai, China Sisteme cooperative Psihologie organizaţională Democraţie Organizare economică Analiză matematică Analiza pieţei Germania Folclor Lexicologie Politici economice Dicţionar de termeni economici Dicţionare bilingve Economie şi bunăstare Financiar computing Societate comercială Statistică aplicată Orientare profesională Ziaristică. Presă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Factori de influenţă Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Inflaţie Istoria economiei Controlul calităţii Economie socială de piaţă Publicații digitale Servicii de transport Servicii Matematică pentru economişti Echilibru economic. Proporţionalitatea economiei Concurenţă 1539-1923 Dicţionar economic Aspecte economice ale comerţului Dinamică economică. Circuit economic Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Cercetări economice Piaţă de liberă concurenţă Statistică Prezentare istorică Algoritmi Bani Securitate socială Argeş, Judeţul Dedicaţie şi autograf Companii cooperatice. Uniuni cooperative Articole digitizate Periodic 1931-1960 Industrii creative Integrare profesională Tranzacţie Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Neoliberalism Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Analiză economică Ştiinţa mediului înconjurător Situaţii financiare Situaţie economică Surse istorice Previziuni, predicţii economice. Prognoză economică Carte 1931-1960 Taxa pe valoarea adăugată Buget. Fond bugetar Chimie industrială Întreprinderi mici şi mijlocii Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Şcoala austriacă de economie politică Oltenia Gestiune financiară Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Comerţ exterior Economie matematică Matematică economico-financiară Teorii monetare Geografia României Tineret Economia mondială Formarea capitalului Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Teoria modelelor economico-matematice Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Reţinerea clienţilor Dicţionar de economie 1984 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Politică vamală Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Industrii CORE-IC Biserica Creştină Monedă. Valoare monetară Dicţionar englez-român 1881-1900 Limbaj profesional Economie de piaţă contemporană IBUP Controlul economiei. Conducerea economiei Întreprinderi Geografie Studiu de caz Economia energiei în general Prognoze economică Comerţ exterior. Comerţ internaţional Arheologie Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Monede Statistica firmei Biografii Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dialoguri filozofice Politică economică generală Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului 2007-2010 Europa de Nord Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Dispariții sociale Publicitate. Reclamă Privatizare Învăţământ universitar Sec. 19-20 Etica în afaceri. Succes comercial Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Statele Americii Centrale. Guatemala Documentaţie Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Drept privat Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Congrese, conferinţe etc. Căutarea unei slujbe Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Marketing Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Numismatică Probleme generale Menţinerea încrederii Eco-etichetare Risc financiar Bibliografie licență FECC - Electromecanică Ocupaţii. Profesii Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Mixul de marketing Comerţ internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola