Biblioteca Universității din Pitești

Economie

Subiect Tematic: Economie
Lucrări: 2706 lucrari in 2741 publicatii in 10 limbi
Matematici speciale aplicate în economie de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Operaţiuni bancare : Instrumente şi tehnici de plată de: Basno, Cezar; Dardac, Nicolae; Ministerul Învăţământului (Text tipărit)
Opere economice : Texte alese de: Aurelian, Petru S. (1833-1909) (Text tipărit)
2014 How to Survive the Next World Crisis de: Boyle, Nicholas (Text tipărit)
Accidentele de muncă de: Medeanu, Tiberiu-Constantin (Text tipărit)
Subiecte
Analiza valorii 1989- Business Contabilitate Marea Britanie Dezvoltare economică Sintagme de afaceri Politică internă Economie. Indicatori Economici Fenomene şi legi economice Costuri Literatură Piaţă financiară Piaţa de capital Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Legislaţie bancară Investiţii Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Dezvoltare rurală Materii prime Reduceri de costuri Servicii industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Sociologie pedagogică Analiză funcţională Credit. Bani. Venituri Analiză macroeconomică Frustrare Bibliografie licență FSED - Management Contracte de drept civil care au un caracter comercial Socialism România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Monetarism Demografie Mass-Media Metafora Cerere Ziaristică Ţări membre UE Conferinţe, ECO student Sec. 20 Servicii publice Discursuri Autobiografie Inovaţii Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Turism Evoluţie economică. Dezvoltare economică Publicaţii universitare Afaceri interne. Politică internă Keynesianism Dezvoltare durabilă Limba rusă Limba română Istoria Franţei Relaţii internaţionale Didactică Mod de viaţă Ştiinţă economică în general. Economia şi problemele ei, incertitudini Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Domeniul de doctorat: Matematică Criză organizaţională Politică monetară Manual pentru liceu Muncă. Organizarea muncii Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ) Învăţarea limbii engleze Vânzare Filosofie Drept internaţional 2000 Mediul economic Legislaţie Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Sănătate publică Tratate comerciale internaţionale Social Drept Studii şi metode matematice Organizaţii ale angajaţilor Publicații digitizate Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Economie financiară Interviuri de recrutare Venit naţional Statistică. Demografie. Sociologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Şcoli socialiste Încălcarea legilor fiscale Dicţionar multilingvistic Criză economică Preţuri Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Cunoaşterea practică a limbii Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Management industrial Ecologie Servicii prestate Informație economică Sociologie Medicină Sec. 16-18 Investiţii de capital Surse de venit la bugetul local Întreprinderi industriale Ştiinţe economice Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Cultură şi civilizaţie Educaţie. Învăţământ Licenţă Matematică economică Dezvoltare regională Ştiinţe sociale Piaţă Previziune economică Istoria comerţului Teoria valorii Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Politică internaţională Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Geologie. Zăcăminte minerale Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Dinamica economică. Circuit economic Cursuri universitare IFR Finanţe Dicţionar multilingv Drept de autor Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Dreptul muncii Standarde de viață. Nivel de trai Conferinţe Factori care influenţează evoluţia economică Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Periodic 1901-1930 Spălarea banilor Bugetare multianuală Concepte filosofice Publicații periodice digitale Societate Drept financiar Tehnica mijloacelor de transport Japonia Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Administraţie publică. Armată. Artă militară Teză de doctorat Dicţionar explicativ Macroeconomie Sisteme de gestiune a bazelor de date Relaţii internaţionale. Politică internaţională Educaţie Cultură Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Distribuirea premiilor, recompenselor Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Economie de piaţă Teste admitere Bănci centrale Natură Învăţământ superior. Universităţi Ergonomie Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Piaţa forţei de muncă Economie agrară Banca Naţională a României Industrie Civilizaţie. Cultură. Progres Economia muncii Fiscalitate Situaţie economică. Politică economică Practici şi metode de conducere Teze de doctorat digitizate (loading) Monedă. Sistem monetar Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Factori politici Sisteme informatice Organizarea personalului Dicţionare tehnice Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii China. Republica Populară Chineză Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Geografie fizică Industrii bazate pe copyright Teoria fiabilităţii produselor Limba spaniolă Scrieri economice Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Bănci. Bani Relaţii economice internaţionale Creştere economică Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Drept comercial Taxe. Impozite. Percepere de taxe Acte, documente publice Funcţia publică Eficienţă economică Microeconomie Echilibru economic Eficienţa investiţiilor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Data mining Politică financiară Competiţie. Concurenţă Dezvoltare socială Capitalism Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Atitudine faţă de muncă. Motivaţia muncii. Morala muncii. Stimulentele muncii Istorie economică Economia pieţei Principii economice Calculatoare Piaţă monetară internaţională Ştiinţe biografice şi înrudite Producţie. Servicii. Preţ Şcoli/cursuri permanente Drept penal Cercetare Economie comercială Limbaj economic Ocuparea forţei de muncă Sec. 19 Reformă fiscală 1900- Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Strategii de marketing Dicţionar Producţie Sociologia culturii Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Finanţe internaţionale Republica Moldova Inovare Universal ca loc Contracte comerciale Premiul Nobel Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Gestiune bancară Periodic vechi românesc Economie naţională Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Concepte economice de bază Franţa Electrotehnică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Ştiinţă Analiza input-output în economie. Modele input-output Prezentare istorică în sens strict Analiză statistică Oeconomica Doctrină economică marxist-leninistă Bibliografie licență FECC - Calculatoare Import de capital Piaţa muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Dicţionar român Documente cu probleme, întrebări Liberalism Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Ghid economic Asistarea deciziei Comerţ electronic Administraţie publică Fraude economice Documentare. Cărţi. Scrieri Istoria României Inginerie. Tehnică în general Lucrări ştiinţifice universitare Succes managerial Istorie Statistică aplicată în domeniul economic şi social Psihologie socială Perspective mondiale Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Politică bancară Economia Tranziţiei Economie în general Programe de calculatoare. Software Ghid Grecia Antică Locuri de muncă Etape de dezvoltare economică Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Amortizare Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Ziua internaţională a muncii (1 Mai) Mondializare Credit Analiză financiară Modelare economică Informatică Consum individual/particular 1918-1934 Bănci. Operaţiuni bancare Economie regională Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Cercetare ştiinţifică Polonia Audit financiar Articole Construcţii civile în general Politici educaţionale Shanghai, China Sisteme cooperative Psihologie organizaţională Organizare economică Analiza pieţei Folclor Politici economice Dicţionar de termeni economici Dicţionare bilingve Economie şi bunăstare Financiar computing Societate comercială Statistică aplicată Ziaristică. Presă Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Controlul calităţii Economie socială de piaţă Matematică pentru economişti Echilibru economic. Proporţionalitatea economiei 1539-1923 Cercetări economice Piaţă de liberă concurenţă Prezentare istorică Bani Argeş, Judeţul Companii cooperatice. Uniuni cooperative Periodic 1931-1960 Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Analiză economică Ştiinţa mediului înconjurător Situaţie economică Previziuni, predicţii economice. Prognoză economică Carte 1931-1960 Taxa pe valoarea adăugată Chimie industrială Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Şcoala austriacă de economie politică Gestiune financiară Matematică economico-financiară Teorii monetare Geografia României Tineret Economia mondială Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Dicţionar de economie 1984 Biserica Creştină Monedă. Valoare monetară Economie de piaţă contemporană IBUP Controlul economiei. Conducerea economiei Geografie Arheologie Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Politică economică generală Europa de Nord Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Învăţământ universitar Sec. 19-20 Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Drept privat Căutarea unei slujbe Marketing Numismatică Probleme generale Risc financiar Ocupaţii. Profesii Comerţ internaţional Literatură universală Administrarea publică a economiei Revizie contabilă Teste pentru licenţă Suedia Multiculturalism Obiectul şi metodele economiei politice Politică şi guvernare Dezvoltare umană Modele economice-matematice Control de calitate Europa Teoria grafurilor Bucovina Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Gospodărie ţărănească Biologie Metode şi practici de conducere Piaţă. Analiza pieţei Management organizaţional Piaţă monetară Managementul întreprinderii Fiscalitate 2013 Artă militară în general Istoria monedei Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Combustibili solizi în general Teorii economice Instruire asistată de calculator Modelare economico-matematică Închisori pentru deţinuţi politici Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Inginerie economică 2004 Piaţă de capital Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Geografie. Biografie. Istorie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Evaziune fiscală Forme de întreprinderi. Finanţare Geografia Americii Manual universitar Comerţ Franţa-România Metode de interogare Toate ţările în general Reformă economică Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Matematică Act juridic Management comercial Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Cercetări şi calcul economic Management Anxietate Bibliografie licență FSEFI - Informatică Productivitate. Randament Cicluri economice Afaceri Doctrine economice Economia României Sport Publicații digitizate Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Tranzacţii bancare Integrare europeană Manual Globalizare Vechimea în muncă 1933-1938 Publicaţii ale conferinţelor Morală profesională, ocupaţională Automatică Informatică aplicată Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Prezentări biografice Români Întreprinderi şi mijloace 1901-1914 Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Drept civil. Drept privat Preţ. Formarea preţului. Costuri Academia de Studii Economice din Bucureşti Cheltuieli publice Drept civil Planificarea economiei Tranzacţii bancare internaţionale Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări 1995-2010 Limba franceză Economişti Geografie economică mondială Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Audit Geologie şi ştiinţe înrudite Sociologie economică Publicaţii periodice şi seriale Actualitate Economică Filologie Investiţii străine Capital economic Cercetare statistică Şomaj Reduceri de cheltuieli Politică fiscală Informatică economică Produse şi servicii bancare Antreprenori Bănci Modele cu ecuaţii simultane Econometrie financiară Politică financiară. Politica fiscală Politică de comerţ exterior. Instrumente, reglementări, tratate în comerţul exterior Sănătate Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Operaţiuni bancare Finanţe publice Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Capital. Fonduri pentru producţie materială Relaţii umane în întreprindere. Personal Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Teoria cunoaşterii. Epistemologie Piaţa produselor agricole Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Sărăcie Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Carte 1901-1930 Bucureşti, Oraşul Indicatori economici Literatură română EXCEL Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Literatură populară Econometrie Rusia Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Risc economic Redresare economică Creativitate Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Control financiar Publicaţii seriale Sindicate Ofertă Voluntariat Managementul calităţii Parteneriate Monden Economie capitalistă Relaţii economice Piaţa muncii Economie industrială Psihologie Sisteme de producţie Control bugetar Metodă statistică Contrabandă Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Cibernetică economică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Etnografie Uniunea Europeană Uzina Dacia Partide comuniste Economie globală Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Dicţionar englez Gestiune economică Fizică Organizaţii interguvernamentale Economie regională. Economie teritorială Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cercetări asupra obiceiurilor consumatorilor, asupra cererii, asupra tendinţelor pieţei Mediul concurenţial Curtea Europeană de Justiţie Sistemul public de sănătate Economia românească Finante. Bănci. Bani Istoria teoriilor, doctrinelor, şcolilor şi curentelor economice Universităţi Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Economie politică 1990-2000 Probabilităţi. Statistică matematică Economia fondului funciar. Propritate asupra pământului Recrutarea personalului Politică economică Acumularea, tezaurizarea banilor Statistică economică Teoria imperialismului Matematică aplicată Curs universitar Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Investiţii. Formarea capitalului Politică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului 2010 Criză economico-financiară Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Factori fizico-psihologici. Comportament economic. Conduită. Nevoi. Dorinţe. Inhibiţie, raţiune. Instinct economic. Intuiţie Mediul rural Enciclopedie (Română) Investitori Organizare comercială Limba engleză Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Drept bancar Standard de viaţă. Nivel de trai Teste grilă Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Ştiinţă şi cunoaştere Organizare şcolară Mediu MIS Politică externă Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Geografie socială Prezentări istorice în sens strict Integrare economică internaţională Culegere de probleme Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Matematică calculatorie Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Economie comunistă Societăţi globale Situaţie socială Planificare economică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Politică agrară Cerere şi ofertă Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Forme de intreprinderi Biografii. Oameni de seamă Sisteme bancare Gestiunea bazelor de date Economie Drept public Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Venituri publice Mişcări muncitoreşti Simulare numerică Sistem monetar Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 2002-2005 Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Asigurări de viaţă Stategii şi obiective Religie Agricultură Minorităţi naţionale Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Antreprenoriat Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Administrarea afacerilor Autovehicule rutiere Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci Statistică. Dinamică. Echilibru Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Economie socialistă Distribuţia salariilor şi bogăţiei Austria Economie mondială Sisteme economice Comerţ. Piaţă Asistenţă şi protecţie socială Filosofie. Psihologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Dedicaţie şi autograful autorului Finanţe publice. Bănci. Bani Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor SIAD-uri Economia transporturilor Teste Exerciţii practice Profil profesional Psihologia personalităţii Geografie. Explorarea pământului Democraţie Analiză matematică Germania Lexicologie Orientare profesională Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Factori de influenţă Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Inflaţie Istoria economiei Publicații digitale Servicii de transport Servicii Concurenţă Dicţionar economic Aspecte economice ale comerţului Dinamică economică. Circuit economic Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Statistică Algoritmi Securitate socială Dedicaţie şi autograf Articole digitizate Industrii creative Integrare profesională Tranzacţie Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Neoliberalism Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Situaţii financiare Surse istorice Buget. Fond bugetar Întreprinderi mici şi mijlocii Oltenia Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Comerţ exterior Economie matematică Formarea capitalului Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Teoria modelelor economico-matematice Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Reţinerea clienţilor Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Politică vamală Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Industrii CORE-IC Dicţionar englez-român Limbaj profesional 1881-1900 Întreprinderi Studiu de caz Economia energiei în general Prognoze economică Comerţ exterior. Comerţ internaţional Monede Statistica firmei Biografii Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dialoguri filozofice Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului 2007-2010 Dispariții sociale Publicitate. Reclamă Privatizare Etica în afaceri. Succes comercial Statele Americii Centrale. Guatemala Documentaţie Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Congrese, conferinţe etc. Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Menţinerea încrederii Eco-etichetare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Mixul de marketing
Vă rugăm să schimbaţi parola