Biblioteca Universității din Pitești

Fizică

Subiect Tematic: Fizică
Lucrări: 2427 lucrari in 2435 publicatii in 8 limbi
Aeromodele cu motor de cauciuc de: Lăzărescu, M. (Text tipărit)
888 De întrebări şi probleme rezolvate din mecanică (după programa de admitere în învăţămăntul superior) de: Constantinescu, Ilie N.; Iuşan, Vasile Z.; Institutul de Mine din Petroşani (Text tipărit)
Aerodinamica de: Arjanikov, N. S.; Malţev, V. N. (Text tipărit)
Aerodinamica de: Carafoli, Elie (1901-1983) (Text tipărit)
Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra corpului solid de: Moţoc, Cornelia (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Istorie Limba franceză Literatură germană Carte 1931-1960 Chimie Matematică Proză scurtă Psihologie Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie Studiul geometric al obiectelor mecanicii şi fizicii România Educaţie. Învăţământ Exerciţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Muzică Algebră Calculatoare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Al Doilea Război Mondial Informatică Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teste grilă Arhitectură Carte 1901-1930 Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Literatură rusă Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Carte veche < 1900 Algebră. Matrice. Ecuaţii Filosofie Bibliografii pe subiect Dicţionar Generalităţi despre ştiinţele pure Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Franţa Medicină Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţe biografice şi înrudite Analiză matematică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Istorie ca gen literar Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Sociologie Sport. Educaţie fizică Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Statele Unite ale Americii Limba germană Zoologie Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Optică Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetare ştiinţifică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Biologie moleculară Structura fizică a materiei Botanică Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Chimie. Cristalografie. Mineralogie Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Sistem nervos. Organe senzoriale Dedicaţie şi autograful autorului Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Metode de predare şi instruire Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Aplicaţii industriale Maşini electrice Mecanica fluidelor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Chimie anorganică Chimie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Acustică Aplicaţii ale acusticii Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Vibraţii mecanice. Acustică Filosofie. Psihologie Limbă. Lingvistică. Literatură Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Culegere de probleme (fizică) Programe de calculatoare. Software Controlul calităţii mediului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teoria funcţiilor Automobile Publicaţii seriale. Periodice Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Aerodinamică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Geologie şi ştiinţe înrudite Teoria cunoaşterii Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Rusia Metalurgie Ştiinţa mediului înconjurător Cărţi în general Germania Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Personalităţi Principiul relativităţii Biografii Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe naturale Matematică calculatorie. Analiză numerică Teoria algebrică a numerelor Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Algebră liniară Matematică calculatorie Probleme rezolvate Programare de calculatoare. Software Rezistenţa materialelor Zirconiu Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Istoria fizicii Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Amplificatoare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Biologie Cibernetică Publicaţiile Academiei Române Ştiinţă şi tehnică Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Analiză funcţională Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Separarea izotopilor Analiză Electromagnetism Magnetism Electronică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Circuite electrice Îndrumar de laborator Structura chimică a materiei Culegere de probleme Analiză structurală Statistică matematică Circuite electronice Sisteme dinamice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Biofizică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Turbine de abur Limba rusă Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Astronomie Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Astronomie. Geodezie Astrofizică Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Industrie minieră Aparate electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Electronică Practică Aparate şi instrumente optice Radiaţie Radioprotecţie Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Radioactivitate Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Exerciţii şi probleme Protecţia mediului înconjurător Mecanică teoretică Grupuri Mecanică Teoria grupurilor Fizică nucleară Matematică aplicată Particule elementare Aplicaţii Grafică pe calculator Construcţii civile Probleme Fizică a moleculelor singulare Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Documente cu probleme, întrebări Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fizica plasmei Enciclopedie Logică. Teoria cunoaşterii Arheologie Sec. 17 Documente ilustrate. Documente grafice Cultură Sec. 19 Gândire Diplomaţie Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Sistemul solar Univers. Metagalaxie. Cosmologie Metale în general Acustică tehnică. Instrumente muzicale Construcţii civile în general Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Economia energiei în general Manual şcolar (Liceu) Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Exerciţii practice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Teoria probabilităţilor Principii de bază ale fizicii Optică electronică Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Teoria maşinilor termice Termodinamică. Energetică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Teoria şi natura fenomenului Fizica atomului Radioactivitate gamma Lucrări de referinţă Lucrări de laborator Teste admitere Teste bacalaureat Biologie generală şi teoretică Bacalaureat Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Comunicări ştiinţifice Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Rezistenţă la solicitări Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Dinamică. Cinetică Elice. Propulsoare Teorii matematice ale mecanicii Deformare plastică Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Calculul structurilor Periodic 1931-1960 Performanţă sportivă Proprietăţi mecanice Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Manual pentru şcoala secundară Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Prelucrare date Cauzalitate Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Geografia Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Cinematică Statică Dinamică Literatură ştiinţifică şi filosofică Electricitate Microscopie electronică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Industria automobilelor Modelare numerică Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Teste pentru concursuri Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Documente pentru instruire şi exerciţii practice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Tehnică Fizică cuantică Radiaţii electromagnetice Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Fizică atomică Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Tehnologie mecanică Termodinamică chimică Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Publicaţii seriale Construcţii industriale Motoare cu ardere internă Frecare în general Generalităţi. Frecare în maşini Mecanica solidelor Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Dinamică. Cinematică Mecanică teoretică în general Mecanică aplicată Cercetare operaţională Hidrodinamică Teze. Dizertaţii Hidromecanică Sistem optic Amplificare cu laser Probabilităţi. Statistică matematică Cercetare statistică Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Tabele Cristalografie Fizica cristalelor Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Culegeri din operele unui singur autor Fizică matematică Maşini hidraulice Vibraţii (Mecanică) Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Metodică Microstructură Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Geofizică Teoria muzicii. Probleme generale Termotehnică Maxime. Sentinţe. Aforisme Fizicieni. Biografii Buletin Ştiinţific Danemarca Fenomene electronice şi ionice Uraniu Funcţii fundamentale în general. Potenţial, gradient, intensitate, capacitate, etc. Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Teoria luminii Dicţionar rus-român Dicţionar de fizică Dicţionar de mecanică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Ştiinţe aplicate Probleme generale de metodică şi didactică Electricitate statică. Electrostatică Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Difuzie Fizica corpului solid Teoria electricităţii Mecanică cuantică Frecare internă. Vâscozitate Procese stochastice Instrumente de măsurare Metodă de măsurare Termodinamică Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Manual pentru liceu Ştiinţe economice Ecuaţii cu derivate parţiale Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Chimie-Biologie Metale neferoase în general Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Electrodinamică Câmp electromagnetic Fizica stării solide Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Electrostatică Măsurări electrice Fizică teoretică Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Tribologie Religii ale popoarelor orientale Generalităţi Ultrasunete Principiul fenomenelor dezordonate. Mişcare browniană. Reversibilitate. Principiul de nedeterminare. Teoria sistemelor dinamice Titan Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Nanoparticule Alte efecte ale aportului de căldură şi temperatură asupra volumului şi structurii corpurilor Efectele electrice ale luminii. Fenomene fotoelectrice. Efect fotoelectric. Efectul stratului barieră Fizică aplicată Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Proprietăţi electrice ale dielectricelor Conducători şi semiconducători în funcţie de material Born Max Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie În vacuum Generalităţii Filosofia fizicii Dezvoltarea, promovarea ştiinţei Anul 2100 Determinarea căldurii, umidităţii şi vitezei Determinarea coeficienţilor de tensiune şi vâscozitate Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Fizica aplicată Fizică moleculară Teoria măsurării Mecanică statistică Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrice Elasticitate Microbiologie Raze X- Röntgen Congres internaţional Distribuirea premiilor, recompenselor Lucrări de licenţă Rezistenţă Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Algebra Jordan Gravitate. Gravitaţie. Pendule. Balistică Mecanica lichidelor Hidraulică Măsurarea curgerii. Viteză, debit. Cantitate, curgere totală Contoare semiconductoare Detectoare de radiaţii Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Solicitări dinamice Instrucţiuni de utilizare Aeronautică Spectre în general. Spectre de emisie Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Hidrostatică în general Entropie. Termodinamică statică. Procese ireversibile Ştiinţe tehnice Uzură Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Exerciţii de laborator Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Înregistrarea şi reproducerea sunetului Sistem nervos. Organe de simţ Poligrafii. Lucrări colective Măsurarea directă a debitului (cu aparat Venturi, etc.) Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Manual şcolar (Învăţământ primar) Optoelectronică Aplicaţii optice în general Publicaţii periodice Alte religii Serii, colecţii. Serii, seturi, colecţii ale autorilor Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Mişcarea lichidelor Principiul conservării energiei Soluţie. Fenomene de dizolvare. Soluţie fizică. Cinetica soluţiilor Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Măsurarea volumelor Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Măsuri acustice Mecanică tehnică Legile atracţiei universale Teoria relativităţii Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Încercarea materialelor Biologie aplicată în general Teoria cinetică a gazelor. Continuitate de stare Rupere. Mecanica ruperii Teoria elasticităţii Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Matematică computaţională Modelare matematică Mecanica fluidelor în general Coci gram-pozitivi. Bacterii în formă de bacili asporogeni Matematică, ştiinţe naturale Nanostructură Cosmologie Metodologie logică Rezistenţă la solicitări repetate Optică geometrică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Minerit Deformare Fizicieni Fizica solidului Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în corpuri anizotrope Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Neregularităţi în cristale. Incluziuni. Anomalii. Distorsiune. Documente instruire şi exerciţii practice Industrie alimentară Acustică aplicată Combustie Vibraţii (Acustică) Minerale lichide şi gazoase Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Forţe intermoleculare. Frecare Materiale Solicitări mecanice Rezonanţă electronică de spin Nuclei Proprietăţi ale nucleilor Cinematică aplicată Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Sisteme nanostructurate Lubrifiere Sisteme hidraulice Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Nucleu atomic Spectroscopie Spectre Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Transfer de căldură Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Fizica suprafeţelor Arme atomice, nucleare şi termonucleare. Radiaţii active Hiroshima Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Cicluri. Diagrame de schimbare de stare. Diagrame termice Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Mecanica gazelor Dinamica plasmei Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Straturi limită. Frecare la suprafaţă, frecare peliculară Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Principiul minimului de acţiune, de efort. Principii variaţionale Principiul lui Hamilton. Ecuaţii hamildoliene. Ecuaţiile lui Lagrange Sinteza principiilor constanţei şi variaţiilor. Atonism în general Conductibilitate în solide Transformatoare şi maşini electrice Acustică muzicală Efectele radiaţiilor Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Sistem internaţional de unităţi Chimie in genaral Turbine eoliene Savanţi de pretutindeni Holografie (aspecte fotografice). Materiale fotografice speciale. Tehnici de preparare a hologramelor Constucţii civile Modele fizice Energie liberă. Potenţial termodinamic Aliaje Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Lucrări ştiinţifice universitare Procedee metalurgice Mecanisme hidraulice Vâscozitate Materiale magnetice Fluide magnetice Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor Fizica reactoarelor Hidrogen şi hidruri Generare, distribuţie şi acumulare a electricităţii statice Fizică experimentală Lungimi de unde între undele Hertziene şi infraroşu Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Metodica predării Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Teoria cuantică a luminii. Fotoni Poligrafii individuale Condiţii extreme Seria de practică Caracteristicile vieţii mentale Logică. Epistemiologie Teorie ştiiţifică Modelul. Teorie şi practică Comportament Neutrino Solide cristaline Solide elastice Structura cristalină Teorie cuantică Teoria cuantică a luminii Materie Configuraţie electronică Sistemul periodic al elementelor Structura electronică Stele (Astronomie) Proprietăţi fizice Interacţiunea fluid structură Antenă parabolică Sisteme electromecanice Fricţiune Publicaţii universitare Frecarea şi uzura Matematică în general Matematică-Informatică Ştiinţe matematice Fizică-Chimie Teorie şi elasticitate Experimentare Fizică tehnică Termofizică Inginerie optică Energie Metode inovative Stiluri de învăţare Concepţia filosofică Nanotehnologie Radiaţii X Materiale policristaline Procedee şi utilaje metalurgice Aparatură pentru înregistrarea sunetului Procese de transport Natura fizică a materiei Mecanică generală. Mecanica lichidelor Cuantică Efectul Compton Unde de Broglie Fotoni Experimentul lui Davisson şi Germer Ecuaţia lui Schrödinger Psihologie cuantică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Studiu şi învăţare Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Ştiinţe biologice în general Biografii şi studii înrudite Curgerea lichidelor Radiografie Inteligenţa artificială Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Fenomene termice Educație Publicații digitizate Cu-Zn-Al Disipare mecanică Termografie în infraroșu Publicații digitale Principiul relativității Detector L3 Galaxie Stare turbulentă (Plasmă) Dinamica relativistă Interacții slabe Laseri Publicații EUP Cercetare arheologică Suntele muzicale și percepția lor Fenomene fizice Matematică aplicată în fizică Fenomene ondulatorii Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Matematică Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale IBUP Supape Came Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Raze X Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Gaze. Gaze comprimate, lichefiate, dizolvate sub presiune Aparate pe gaz Montaj cu gaz Standarde, etaloane principale, etaloane pentru calibrarea instrumentelor și aparatelor Metoda elementelor finite Fizica suprafeţelor și interfețelor Fizica filmelor subțiri, dendridelor În materiale semiconductoare
Vă rugăm să schimbaţi parola