Biblioteca Universității din Pitești

Fizică

Subiect Tematic: Fizică
Lucrări: 2415 lucrari in 2423 publicatii in 8 limbi
Aeromodele cu motor de cauciuc de: Lăzărescu, M. (Text tipărit)
888 De întrebări şi probleme rezolvate din mecanică (după programa de admitere în învăţămăntul superior) de: Constantinescu, Ilie N.; Iuşan, Vasile Z.; Institutul de Mine din Petroşani (Text tipărit)
Aerodinamica de: Arjanikov, N. S.; Malţev, V. N. (Text tipărit)
Aerodinamica de: Carafoli, Elie (1901-1983) (Text tipărit)
Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra corpului solid de: Moţoc, Cornelia (Text tipărit)
Subiecte
Teoria cunoaşterii Univers. Metagalaxie. Cosmologie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Mecanisme hidraulice Programare de calculatoare. Software Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Botanică Astrofizică Dinamică. Cinematică Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Lucrări de laborator Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Generalităţii Concepţia filosofică Biologie Fluide magnetice Deformare plastică Coci gram-pozitivi. Bacterii în formă de bacili asporogeni Comunicări ştiinţifice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Manual pentru şcoala secundară Cauzalitate Înregistrarea şi reproducerea sunetului Statică Analiză funcţională Procese de transport Conducători şi semiconducători în funcţie de material Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare România Comportament Biologie generală şi teoretică Entropie. Termodinamică statică. Procese ireversibile Prelucrare date Cuantică Analiză structurală Electrodinamică Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Cărţi în general Grupuri Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Minerit Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Logică. Epistemiologie Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Tribologie Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Metode inovative Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Aplicaţii ale acusticii Culegere de probleme (fizică) Teoria şi natura fenomenului Instrucţiuni de utilizare Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Construcţii civile Publicaţii universitare Standarde, etaloane principale, etaloane pentru calibrarea instrumentelor și aparatelor Limba rusă Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Manual şcolar (Învăţământ primar) Inteligenţă artificială Stiluri de învăţare Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Publicaţiile Academiei Române Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Manual universitar Electronică Practică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Construcţii industriale Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Constucţii civile Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Biofizică Matematică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Domeniul de doctorat: Matematică Geofizică Educație Manual pentru liceu Optică electronică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Analiză Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Poligrafii individuale Documente ilustrate. Documente grafice Filosofie Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Fizica suprafeţelor Rezistenţă la solicitări repetate Sistem nervos. Organe de simţ Vibraţii (Acustică) Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Lubrifiere Teoria muzicii. Probleme generale Fizică aplicată Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Mecanică statistică Termofizică Biografii şi studii înrudite Termotehnică Manual Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Materiale Vibraţii mecanice. Acustică Hidrogen şi hidruri Principiul relativităţii Radioactivitate gamma Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Termodinamică Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Publicații digitizate Istoria fizicii Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Radiaţii electromagnetice Experimentare Aeronautică Metodologie logică Dicţionar de mecanică Structura electronică Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Inginerie Ştiinţe tehnice Fricţiune Matematică în general Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Determinarea căldurii, umidităţii şi vitezei Conductibilitate în solide Fizică tehnică Automobile Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Zirconiu Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Artă. Recreere. Divertisment. Sport Fizica atomului Ecuaţia lui Schrödinger Teorie cuantică Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Matematică computaţională Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Deformare Sociologie Medicină Al Doilea Război Mondial Culegeri din operele unui singur autor Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Algebra Jordan Ştiinţe economice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Literatură rusă Limba franceză Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Suntele muzicale și percepția lor Raze X- Röntgen Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Danemarca Detectoare de radiaţii Condiţii extreme Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Educaţie. Învăţământ Raze X Chimie. Cristalografie. Mineralogie Fizica reactoarelor Teorie ştiiţifică Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor Geologie şi ştiinţe înrudite Natura fizică a materiei Sistemul periodic al elementelor Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Publicaţii periodice şi seriale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Mecanică teoretică Mişcarea lichidelor Metodică Cercetare statistică Separarea izotopilor Sinteza principiilor constanţei şi variaţiilor. Atonism în general Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Congres internaţional Geografia Religii ale popoarelor orientale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Solicitări dinamice Probleme rezolvate Caracteristicile vieţii mentale Publicaţii periodice Limba germană Radioactivitate Publicaţii seriale. Periodice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Teoria algebrică a numerelor Straturi limită. Frecare la suprafaţă, frecare peliculară Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Microscopie electronică Ştiinţe aplicate Ştiinţe medicale. Medicină Cicluri. Diagrame de schimbare de stare. Diagrame termice Gândire Structura cristalină Termodinamică. Energetică Alte efecte ale aportului de căldură şi temperatură asupra volumului şi structurii corpurilor Elice. Propulsoare Fizică experimentală Chimie organică Generalităţi Optică geometrică Laseri Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Frecarea şi uzura Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Fizica plasmei Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Lungimi de unde între undele Hertziene şi infraroşu Hidromecanică Generalităţi. Frecare în maşini Teoria maşinilor termice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Dinamica plasmei Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Modelare matematică Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Tehnica mijloacelor de transport Nucleu atomic Curgerea lichidelor Mecanica lichidelor Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Teză de doctorat Teoria grupurilor Teze. Dizertaţii Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Inteligenţa artificială Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Fizică-Chimie Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Rupere. Mecanica ruperii Carte 1901-1930 Mecanică Modelare numerică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Chimie-Biologie Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Geologie Cultură Distribuirea premiilor, recompenselor Amplificare cu laser Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrice Literatură română Teste admitere Teoria luminii Optoelectronică Microbiologie Psihologie cuantică Aparate de măsură şi fabricarea lor Soluţie. Fenomene de dizolvare. Soluţie fizică. Cinetica soluţiilor Tehnică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Rusia Dicţionar de fizică Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Configuraţie electronică Teoria cuantică a luminii. Fotoni Particule elementare Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Ştiinţe matematice Filosofia fizicii Matematică şi ştiinţe naturale Electrotehnică şi electronică Fizică nucleară Arme atomice, nucleare şi termonucleare. Radiaţii active Materiale magnetice Fenomene termice Căldură. Termodinamică Industrie alimentară Modelul. Teorie şi practică Ştiinţă şi tehnică Publicaţii seriale Seria de practică Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Gaze. Gaze comprimate, lichefiate, dizolvate sub presiune Protecţia mediului înconjurător Geometrie Funcţii fundamentale în general. Potenţial, gradient, intensitate, capacitate, etc. Aliaje Generalităţi despre ştiinţele pure Metoda elementelor finite Microstructură Teze de doctorat digitizate (loading) Câmp electromagnetic Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Controlul calităţii mediului Chimie analitică Studiu şi învăţare Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Legile atracţiei universale Fizică teoretică Industria lemnului şi cherestelei Psihologie Acustică muzicală Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în corpuri anizotrope Mecanică aplicată Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Energie Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Ştiinţe biologice în general Organizare şi conducere comercială şi industrială Mecanică cuantică Sistem internaţional de unităţi Tabele Organe de maşini Termodinamică chimică Industria automobilelor Rezonanţă electronică de spin Came Manual şcolar (Liceu) Inginerie tehnologică Vâscozitate Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Chimie in genaral Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Fizică Nanoparticule Principiul conservării energiei Dezvoltarea, promovarea ştiinţei Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Hidrostatică în general Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Industrie minieră Fotoni Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Spectre în general. Spectre de emisie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metodă de măsurare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Exerciţii Mecanică teoretică în general Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Spectroscopie Principiul fenomenelor dezordonate. Mişcare browniană. Reversibilitate. Principiul de nedeterminare. Nuclei Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Hidraulică Fizică cuantică Nanotehnologie Fenomene ondulatorii Calculatoare Teoria relativităţii Ştiinţe biografice şi înrudite Încercarea materialelor Rezistenţă Cinematică aplicată Muzică Interacţiunea fluid structură Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Matematică aplicată Curs universitar Chimie fizică Rezistenţa materialelor Exerciţii de laborator Astronomie Principiul lui Hamilton. Ecuaţii hamildoliene. Ecuaţiile lui Lagrange Solide cristaline Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Nanostructură Radiaţie Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Sec. 19 Proprietăţi fizice Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Efectele electrice ale luminii. Fenomene fotoelectrice. Efect fotoelectric. Efectul stratului barieră Chimie anorganică Dicţionar rus-român Dicţionar Teste grilă Rezistenţă la solicitări Generare, distribuţie şi acumulare a electricităţii statice Electricitate statică. Electrostatică Lucrări de referinţă Limbă. Lingvistică. Literatură Proprietăţi mecanice Titan Astronomie. Geodezie Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Fizică atomică Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Electrostatică Efectele radiaţiilor Teoria sistemelor dinamice Modele fizice Materie Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Fizica corpului solid Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Aparate pe gaz Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegere de probleme Matematică calculatorie Procese stochastice Solicitări mecanice Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Algebră liniară Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Franţa Proză scurtă Dinamică. Cinetică Logică. Teoria cunoaşterii Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Electrotehnică Literatură ştiinţifică şi filosofică Cinematică Matematică, ştiinţe naturale Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Transfer de căldură Hidrodinamică Fizica solidului Teoria cuantică a luminii Metalurgie Grafică pe calculator Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Economie Galaxie Electronică aplicată Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fizicieni. Biografii Cercetare arheologică Antenă parabolică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Proprietăţi ale nucleilor Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Ştiinţe naturale Energie liberă. Potenţial termodinamic Proprietăţi electrice ale dielectricelor Documente cu probleme, întrebări Determinarea coeficienţilor de tensiune şi vâscozitate Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Cu-Zn-Al Studiul geometric al obiectelor mecanicii şi fizicii Calculul structurilor Maşini hidraulice Montaj cu gaz Fenomene fizice Inginerie. Tehnică în general Aplicaţii industriale Magnetism Teoria probabilităţilor Lucrări ştiinţifice universitare Buletin Ştiinţific Bibliografii pe subiect Frecare în general Sec. 17 Construcţia de maşini în general Aparate şi instrumente optice Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Minerale lichide şi gazoase Istorie Matematică aplicată în fizică Cristalografie Born Max Istorie ca gen literar Fizică a moleculelor singulare Teoria măsurării Biologie aplicată în general Teoria elasticităţii Contoare semiconductoare Dinamică Serii, colecţii. Serii, seturi, colecţii ale autorilor Teorie şi elasticitate Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Turbine eoliene Cibernetică Mecanica fluidelor în general Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Probleme generale de metodică şi didactică Radioprotecţie Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Programe de calculatoare. Software Ghid Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie diferenţială Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Disipare mecanică Documente instruire şi exerciţii practice Tehnologie mecanică Algebră Forţe intermoleculare. Frecare Mecanică tehnică Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Bibliografie licență FSEFI - Chimie Transformatoare şi maşini electrice Teoria cinetică a gazelor. Continuitate de stare Filosofie. Psihologie Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Spectre Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Acustică aplicată Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Materiale policristaline Circuite electrice Unde de Broglie Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Sisteme dinamice Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Maxime. Sentinţe. Aforisme Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Combustie Metodica predării Măsuri acustice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Măsurări electrice Teste Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Cercetare ştiinţifică Exerciţii practice Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Principiul minimului de acţiune, de efort. Principii variaţionale Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie În vacuum Principiul relativității Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Matematică-Informatică Teze de doctorat digitale (loading) Construcţii civile în general Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Algebră. Matrice. Ecuaţii Manipulatoare. Roboţi industriali Sistem nervos. Organe senzoriale Metale neferoase în general Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Măsurarea curgerii. Viteză, debit. Cantitate, curgere totală Analiză matematică Frecare internă. Vâscozitate Teste pentru concursuri Vibraţii (Mecanică) Germania Circuite electronice Performanţă sportivă Structura chimică a materiei Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Optică Teste bacalaureat Mecanică generală. Mecanica lichidelor Fizică moleculară Mecanica solidelor Detector L3 Publicații digitale Difuzie Sport. Educaţie fizică Teoria funcţiilor Uraniu Literatură germană Aplicaţii optice în general Acustică tehnică. Instrumente muzicale Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Electricitate Ultrasunete Statistică Zoologie Dedicaţie şi autograf Turbine de abur Stele (Astronomie) Alte religii Periodic 1931-1960 Diplomaţie Fizică matematică Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Personalităţi Efectul Compton Ştiinţa mediului înconjurător Aparate electrice Termografie în infraroșu Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Carte 1931-1960 Literatură franceză Elasticitate Chimie industrială Dinamica relativistă Principii de bază ale fizicii Solide elastice Radiografie Stare turbulentă (Plasmă) Cercetare operaţională Instrumente de măsurare Ecuaţii cu derivate parţiale Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Fizica aplicată Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Gravitate. Gravitaţie. Pendule. Balistică Experimentul lui Davisson şi Germer Sisteme nanostructurate Electromagnetism Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Măsurarea directă a debitului (cu aparat Venturi, etc.) Radiaţii X Neregularităţi în cristale. Incluziuni. Anomalii. Distorsiune. Neutrino Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Fizica stării solide Arhitectură Economia energiei în general Inginerie optică Bacalaureat Sisteme electromecanice Chimie Mecanica gazelor Aerodinamică Aplicaţii Hiroshima Statistică matematică Sistemul solar Exerciţii şi probleme Structura fizică a materiei Arheologie Enciclopedie Biologie moleculară Biografii Matematică calculatorie. Analiză numerică Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Fizica cristalelor Sistem optic Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Biologie. Ştiinţe biologice în general Ungere Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teorii matematice ale mecanicii Cosmologie Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Motoare cu ardere internă Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Acustică Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Supape Interacții slabe Holografie (aspecte fotografice). Materiale fotografice speciale. Tehnici de preparare a hologramelor Lucrări de licenţă Electronică Aparatură pentru înregistrarea sunetului Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Măsurarea volumelor Fizicieni Uzură Teoria electricităţii Metale în general Poligrafii. Lucrări colective Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Fenomene electronice şi ionice Mecanica fluidelor Amplificatoare Anul 2100 Savanţi de pretutindeni
Vă rugăm să schimbaţi parola