Biblioteca Universității din Pitești

Fizică

Subiect Tematic: Fizică
Lucrări: 2427 lucrari in 2435 publicatii in 8 limbi
Aeromodele cu motor de cauciuc de: Lăzărescu, M. (Text tipărit)
888 De întrebări şi probleme rezolvate din mecanică (după programa de admitere în învăţămăntul superior) de: Constantinescu, Ilie N.; Iuşan, Vasile Z.; Institutul de Mine din Petroşani (Text tipărit)
Aerodinamica de: Arjanikov, N. S.; Malţev, V. N. (Text tipărit)
Aerodinamica de: Carafoli, Elie (1901-1983) (Text tipărit)
Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra corpului solid de: Moţoc, Cornelia (Text tipărit)
Subiecte
Teoria cunoaşterii Univers. Metagalaxie. Cosmologie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Mecanisme hidraulice Programare de calculatoare. Software Botanică Astrofizică Dinamică. Cinematică Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Generalităţii Concepţia filosofică Fluide magnetice Coci gram-pozitivi. Bacterii în formă de bacili asporogeni Comunicări ştiinţifice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Analiză funcţională Procese de transport România Comportament Procedee şi utilaje metalurgice Prelucrare date Cuantică Grupuri Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Logică. Epistemiologie Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Metode inovative Culegere de probleme (fizică) Instrucţiuni de utilizare Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Construcţii civile Publicaţii universitare Standarde, etaloane principale, etaloane pentru calibrarea instrumentelor și aparatelor Limba rusă Manual şcolar (Învăţământ primar) Stiluri de învăţare Publicaţiile Academiei Române Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Electronică Practică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Constucţii civile Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Biofizică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Domeniul de doctorat: Matematică Educație Manual pentru liceu Analiză Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Filosofie Rezistenţă la solicitări repetate Sistem nervos. Organe de simţ Lubrifiere Mecanică statistică Termofizică Biografii şi studii înrudite Termotehnică Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Publicații digitizate Istoria fizicii Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Aeronautică Fricţiune Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Conductibilitate în solide Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Zirconiu Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Fizica atomului Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Matematică computaţională Deformare Sociologie Medicină Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Ştiinţe economice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Literatură rusă Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Suntele muzicale și percepția lor Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Detectoare de radiaţii Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Educaţie. Învăţământ Teorie ştiiţifică Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor Sistemul periodic al elementelor Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Mecanică teoretică Mişcarea lichidelor Metodică Separarea izotopilor Sinteza principiilor constanţei şi variaţiilor. Atonism în general Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Religii ale popoarelor orientale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Solicitări dinamice Probleme rezolvate Caracteristicile vieţii mentale Publicaţii periodice Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Teoria algebrică a numerelor Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Ştiinţe aplicate Cicluri. Diagrame de schimbare de stare. Diagrame termice Structura cristalină Termodinamică. Energetică Chimie organică Generalităţi Optică geometrică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Generalităţi. Frecare în maşini Teoria maşinilor termice Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Dinamica plasmei Modelare matematică Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Tehnica mijloacelor de transport Mecanica lichidelor Teză de doctorat Teze. Dizertaţii Inteligenţa artificială Fizică-Chimie Modelare numerică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Geologie Cultură Distribuirea premiilor, recompenselor Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Teste admitere Microbiologie Psihologie cuantică Dicţionar de fizică Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Matematică şi ştiinţe naturale Electrotehnică şi electronică Materiale magnetice Industrie alimentară Ştiinţă şi tehnică Seria de practică Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Protecţia mediului înconjurător Funcţii fundamentale în general. Potenţial, gradient, intensitate, capacitate, etc. Aliaje Generalităţi despre ştiinţele pure Metoda elementelor finite Microstructură Teze de doctorat digitizate (loading) Câmp electromagnetic Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie analitică Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Legile atracţiei universale Fizică teoretică Industria lemnului şi cherestelei Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în corpuri anizotrope Energie Ştiinţe biologice în general Mecanică cuantică Rezonanţă electronică de spin Came Manual şcolar (Liceu) Vâscozitate Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Fizica suprafeţelor și interfețelor Nanoparticule Hidrostatică în general Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Industrie minieră Fotoni Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Spectre în general. Spectre de emisie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Mecanică teoretică în general Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Fizică cuantică Nanotehnologie Calculatoare Ştiinţe biografice şi înrudite Rezistenţă Muzică Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Rezistenţa materialelor Astronomie Solide cristaline Nanostructură Radiaţie Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Sec. 19 Proprietăţi fizice Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Chimie anorganică Dicţionar rus-român Dicţionar Rezistenţă la solicitări Lucrări de referinţă Proprietăţi mecanice Astronomie. Geodezie Fizică atomică Electrostatică Teoria sistemelor dinamice Modele fizice Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Aparate pe gaz Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Procese stochastice Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Algebră liniară Franţa Logică. Teoria cunoaşterii Electrotehnică Matematică, ştiinţe naturale Hidrodinamică Fizica solidului Metalurgie Grafică pe calculator Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Antenă parabolică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Proprietăţi ale nucleilor Ştiinţe naturale Energie liberă. Potenţial termodinamic Proprietăţi electrice ale dielectricelor Documente cu probleme, întrebări Determinarea coeficienţilor de tensiune şi vâscozitate Cu-Zn-Al Studiul geometric al obiectelor mecanicii şi fizicii Calculul structurilor Maşini hidraulice Inginerie. Tehnică în general Aplicaţii industriale Magnetism Teoria probabilităţilor Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografii pe subiect Buletin Ştiinţific Sec. 17 Construcţia de maşini în general Aparate şi instrumente optice Istorie Matematică aplicată în fizică Born Max Istorie ca gen literar Contoare semiconductoare Serii, colecţii. Serii, seturi, colecţii ale autorilor Teorie şi elasticitate Cibernetică Mecanica fluidelor în general Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Probleme generale de metodică şi didactică Radioprotecţie Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Programe de calculatoare. Software Ghid Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Disipare mecanică Documente instruire şi exerciţii practice Algebră Forţe intermoleculare. Frecare Mecanică tehnică Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Materiale policristaline Documente pentru instruire şi exerciţii practice Informatică Maxime. Sentinţe. Aforisme Combustie Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Cercetare ştiinţifică Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Principiul minimului de acţiune, de efort. Principii variaţionale Principiul relativității Matematică-Informatică Construcţii civile în general Manipulatoare. Roboţi industriali Metale neferoase în general Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Măsurarea curgerii. Viteză, debit. Cantitate, curgere totală Frecare internă. Vâscozitate Vibraţii (Mecanică) Structura chimică a materiei Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Optică Mecanică generală. Mecanica lichidelor Detector L3 Difuzie Sport. Educaţie fizică Aplicaţii optice în general Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Electricitate În materiale semiconductoare Zoologie Turbine de abur Stele (Astronomie) Periodic 1931-1960 Fizică matematică Personalităţi Ştiinţa mediului înconjurător Aparate electrice Termografie în infraroșu Carte 1931-1960 Chimie industrială Solide elastice Stare turbulentă (Plasmă) Fizica filmelor subțiri, dendridelor Ecuaţii cu derivate parţiale Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Fizica aplicată Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Experimentul lui Davisson şi Germer Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Măsurarea directă a debitului (cu aparat Venturi, etc.) IBUP Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Fizica stării solide Inginerie optică Bacalaureat Sisteme electromecanice Aerodinamică Statistică matematică Structura fizică a materiei Arheologie Biologie moleculară Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Biologie. Ştiinţe biologice în general Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teorii matematice ale mecanicii Motoare cu ardere internă Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Acustică Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Electronică Uzură Mecanica fluidelor Savanţi de pretutindeni Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Lucrări de laborator Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Biologie Deformare plastică Manual pentru şcoala secundară Cauzalitate Înregistrarea şi reproducerea sunetului Statică Conducători şi semiconducători în funcţie de material Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Biologie generală şi teoretică Entropie. Termodinamică statică. Procese ireversibile Analiză structurală Electrodinamică Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Cărţi în general Minerit Tribologie Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Aplicaţii ale acusticii Teoria şi natura fenomenului Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Inteligenţă artificială Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Manual universitar Construcţii industriale Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Matematică Geofizică Optică electronică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Poligrafii individuale Documente ilustrate. Documente grafice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Fizica suprafeţelor Vibraţii (Acustică) Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Teoria muzicii. Probleme generale Fizică aplicată Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Manual Materiale Vibraţii mecanice. Acustică Hidrogen şi hidruri Principiul relativităţii Radioactivitate gamma Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Termodinamică Radiaţii electromagnetice Experimentare Metodologie logică Dicţionar de mecanică Structura electronică Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Inginerie Ştiinţe tehnice Matematică în general Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Determinarea căldurii, umidităţii şi vitezei Fizică tehnică Automobile Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Artă. Recreere. Divertisment. Sport Ecuaţia lui Schrödinger Teorie cuantică Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Al Doilea Război Mondial Culegeri din operele unui singur autor Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Algebra Jordan Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Limba franceză Raze X- Röntgen Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Danemarca Condiţii extreme Raze X Chimie. Cristalografie. Mineralogie Fizica reactoarelor Geologie şi ştiinţe înrudite Natura fizică a materiei Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Publicaţii periodice şi seriale Cercetare statistică Congres internaţional Geografia Radioactivitate Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Straturi limită. Frecare la suprafaţă, frecare peliculară Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Microscopie electronică Ştiinţe medicale. Medicină Gândire Alte efecte ale aportului de căldură şi temperatură asupra volumului şi structurii corpurilor Elice. Propulsoare Fizică experimentală Laseri Frecarea şi uzura Fizica plasmei Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Lungimi de unde între undele Hertziene şi infraroşu Hidromecanică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Nucleu atomic Curgerea lichidelor Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Teoria grupurilor Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Rupere. Mecanica ruperii Carte 1901-1930 Mecanică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Chimie-Biologie Îndrumar de laborator Amplificare cu laser Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrice Literatură română Teoria luminii Optoelectronică Aparate de măsură şi fabricarea lor Soluţie. Fenomene de dizolvare. Soluţie fizică. Cinetica soluţiilor Tehnică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Rusia Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Configuraţie electronică Teoria cuantică a luminii. Fotoni Particule elementare Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Ştiinţe matematice Filosofia fizicii Fizică nucleară Arme atomice, nucleare şi termonucleare. Radiaţii active Fenomene termice Căldură. Termodinamică Modelul. Teorie şi practică Publicaţii seriale Gaze. Gaze comprimate, lichefiate, dizolvate sub presiune Geometrie Controlul calităţii mediului Studiu şi învăţare Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Psihologie Acustică muzicală Procedee metalurgice Mecanică aplicată Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Organizare şi conducere comercială şi industrială Sistem internaţional de unităţi Tabele Organe de maşini Termodinamică chimică Industria automobilelor Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Chimie in genaral Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Fizică Principiul conservării energiei Dezvoltarea, promovarea ştiinţei Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Metodă de măsurare Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Exerciţii Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Spectroscopie Principiul fenomenelor dezordonate. Mişcare browniană. Reversibilitate. Principiul de nedeterminare. Nuclei Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Hidraulică Fenomene ondulatorii Teoria relativităţii Încercarea materialelor Cinematică aplicată Interacţiunea fluid structură Matematică aplicată Curs universitar Chimie fizică Exerciţii de laborator Principiul lui Hamilton. Ecuaţii hamildoliene. Ecuaţiile lui Lagrange Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Efectele electrice ale luminii. Fenomene fotoelectrice. Efect fotoelectric. Efectul stratului barieră Teste grilă Generare, distribuţie şi acumulare a electricităţii statice Electricitate statică. Electrostatică Limbă. Lingvistică. Literatură Titan Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Efectele radiaţiilor Materie Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Fizica corpului solid Prezentări istorice în sens strict Culegere de probleme Matematică calculatorie Solicitări mecanice Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Proză scurtă Dinamică. Cinetică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Literatură ştiinţifică şi filosofică Cinematică Sisteme hidraulice Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Transfer de căldură Teoria cuantică a luminii Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Economie Galaxie Electronică aplicată Fizicieni. Biografii Cercetare arheologică Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Montaj cu gaz Fenomene fizice Frecare în general Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Minerale lichide şi gazoase Cristalografie Fizică a moleculelor singulare Teoria măsurării Biologie aplicată în general Teoria elasticităţii Dinamică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Turbine eoliene Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Geometrie diferenţială Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Tehnologie mecanică Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Bibliografie licență FSEFI - Chimie Transformatoare şi maşini electrice Teoria cinetică a gazelor. Continuitate de stare Filosofie. Psihologie Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Spectre Acustică aplicată Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Circuite electrice Unde de Broglie Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Sisteme dinamice Dedicaţie şi autograful autorului Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Metodica predării Măsuri acustice Măsurări electrice Teste Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Exerciţii practice În vacuum Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Teze de doctorat digitale (loading) Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Algebră. Matrice. Ecuaţii Sistem nervos. Organe senzoriale Analiză matematică Teste pentru concursuri Germania Circuite electronice Performanţă sportivă Teste bacalaureat Fizică moleculară Mecanica solidelor Publicații digitale Teoria funcţiilor Uraniu Literatură germană Acustică tehnică. Instrumente muzicale Ultrasunete Statistică Dedicaţie şi autograf Alte religii Diplomaţie Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Efectul Compton Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Literatură franceză Elasticitate Dinamica relativistă Principii de bază ale fizicii Radiografie Cercetare operaţională Instrumente de măsurare Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Gravitate. Gravitaţie. Pendule. Balistică Electromagnetism Sisteme nanostructurate Radiaţii X Neregularităţi în cristale. Incluziuni. Anomalii. Distorsiune. Neutrino Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Arhitectură Economia energiei în general Chimie Mecanica gazelor Aplicaţii Hiroshima Sistemul solar Exerciţii şi probleme Enciclopedie Biografii Matematică calculatorie. Analiză numerică Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Fizica cristalelor Sistem optic Ungere Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Cosmologie Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Supape Interacții slabe Holografie (aspecte fotografice). Materiale fotografice speciale. Tehnici de preparare a hologramelor Lucrări de licenţă Aparatură pentru înregistrarea sunetului Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Măsurarea volumelor Fizicieni Teoria electricităţii Metale în general Poligrafii. Lucrări colective Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Fenomene electronice şi ionice Amplificatoare Anul 2100
Vă rugăm să schimbaţi parola