Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ
Lucrări: 469 lucrari in 477 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Geografie Curriculum Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Integrare profesională Bazele educaţiei Instruire. Timp liber Sociologia familiei Manual universitar Învăţare Doctrine politice Psihologie şcolară Educaţie morală Reţeaua Internet Violenţa Simpozion internaţional Co-reacţie Iaşi Formarea şi dezvoltarea personalităţii Bibliografie Limba rromă Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Program static: SPSS Metode pedagogice constructiviste Pedagogie - Metodologie Probleme generale de metodică şi didactică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Comerţ Civilizaţie. Cultură. Progres Ghid metodic Învăţare prin practică Programe de calculatoare. Software Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Personalităţi Planificarea educaţiei Calculatoare Educaţie nonformală Economia muncii Şcoli tehnice Partide şi mişcări politice Didactică Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Creativitate Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Organizarea învăţământului Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Sec. XIX - XX Baia Mare, Oraşul Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Economie Biserica română Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Pedagogie şi metodică Publicaţii ale conferinţelor Practică psihologică Conținut educațional Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Pedagogie practică Teze de doctorat digitale (loading) Idealurile educaţiei Metodologia generală a cercetării sociale Tehnologii Organizarea educaţiei Programe şcolare Îndrumare pedagogică Combaterea analfabetismului Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Handbal Ştiinţele educaţiei Analiza discursului Învăţământ românesc Estetica sportului. Estetica sportivă Politica educaţiei Recenzie Învăţământ liceal Anuar Ştiinţa mediului înconjurător Mişcare, exerciţii de coordonare Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Politici educaţionale Managementul activităţilor sportive Educație prin aventură Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Ştiinţe economice 1865-1944 Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Analiză de sondaj Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Psihologie organizaţională Grade didactice Republica Moldova Psihologie experimentală Muzică Filosofia ştiinţei Învăţământ secundar Reţele digitale Informatică aplicată Tactică sportivă Metode psihologice România Înţelegerea, formarea conceptelor Activităţi ştiinţifice, didactice, culturale Lexic Drept public Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Educaţie pentru mediu Drept Formatori în educaţie Limba franceză Şcoli comerciale Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Psihologia dezvoltării Comunicare socială. Sociologia comunicării Angajabilitate Învăţământ preuniversitar Comportament social Educație imaginativă Învățământ terțiar universitar Educație în aer liber Feedback Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Carte 1931-1960 Profesori mentori. Pedagogi Şcoli/cursuri permanente Metode de predare Teză de doctorat Roboţi industriali Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Curs universitar Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Comunicare socială Managementul clasei Clasă socială Abilităţi de învăţare Metode de predare şi învăţare Cercetare Limbaje codificate vizuale Africa Sistem informatic Orientare şcolară şi profesională Literatură franceză Dicţionar explicativ 1998-2008 Sintaxa propoziţiei Critică literară. Studii literare Material didactic Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Sănătate şi igienă personală Învăţători Educaţie în familie Învăţarea limbii române Psihologie pedagogică Geometrie algebrică Tenis. Tenis de câmp Factori de grup: Educaţie integrată Învăţământ superior economic Sănătate şi igiena bătrânilor. Gerontologie Publicații digitizate Universitatea din Bacău Comportament antisocial Rezolvarea problemelor în colaborare Tehnologii educaţionale Antologie 1943-2013 Învăţarea artei de a citi Axiologia educaţiei Predarea limbii engleze Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Educaţie fizică Psihologia adolescentului Formarea formatorilor Metode de predare şi instruire Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Educaţie. Învăţământ Învăţământ primar Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Antrenament sportiv UNESCO Ştiinţa calculatoarelor Politică Tehnica muncii intelectuale Matematică Multiculturalism Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Comunicare nonverbală Relaţia profesor-elev Noţiuni elementare de scriere Educaţia adulţilor Limbi individuale Sociologia comunicării Aritmetică Gândire Fizică Motricitate Lucrările Conferinţei Internaţionale, Piteşti, 2010 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Istoria învăţământului românesc Cultură Civică Biobibliografie Perfecţionare profesori. Evaluare Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Metafizică Activitate şi organizare Practici şi metode de conducere Dezvoltarea prin aventură Educaţie extracurriculară Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Vocabular Limba maternă Recreere prin aventură Practică pedagogică Metode de predare universitare. Metode de instruire Atletism Cluj-Napoca, oraşul Teste pentru concursuri Lingvistică Educaţie tradiţională Organizarea învăţământului superior Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Copii cu ADHD Prezentări biografice Prelucrare date Asociaţia Universităţii din Europa Asociaţii, uniuni etc. de educaţie a adulţilor Proces de învățare Educaţie ştiinţifică Procese psihice superioare Cursuri complementare Drepturile copilului Educaţie progresivă Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Pedagogie specială Folclor Cursuri de formare a profesorilor Români Pedagogie Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Formare profesională Dezvoltare individuală Conştientizare culturală Teoria educaţiei Lexicologie Manual pentru liceu Învăţământ şi şcolarizare obligatorii Piese de teatru Sporturi nautice Profesori Ortografie Jocuri video Drept administrativ Sociolingvistică Internet Autonomie universitară Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Corp profesoral. Alte feluri de personal Literatură Cipru, 2005 Burse. Subsidii. Subvenţii. Finanţarea studiilor universitare Teze de doctorat digitizate (loading) Voluntariat Carte 1901-1930 Probleme Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Didactica specialităţii şi practică pedagogică Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Parteneriate Banat Gramatică Istoria României Cercetare pedagogică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Ştiinţe socio-umane Schi Inginerie. Tehnică în general Învăţare optimă Culegeri colective Parcurs. Distanță Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Ghid educaţional Pedagogie muzicală Literatură pentru copii Formarea profesorilor şi educatorilor Învăţarea autodirijată Publicaţii periodice şi seriale Management universitar Orientare şcolară Alte metode de predare Braşov Sec. 20 Management Muncă intelectuală Bibliografie finalizare licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Proiectare didactică Francofonie Învăţământ preşcolar şi primar Biblioteci universitare Statistică aplicată Lucrări ştiinţifice universitare Asistenţă socială Gimnastică Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Învăţarea în reţele digitale Exerciţii Educaţie Învăţământ universitar Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Minorităţi naţionale şi etnice Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Ştiinţe ale naturii Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Dascăli Cultură Învăţământ preşcolar Volei Boli ale bătrânilor Noţiuni elementare de citire-scriere Examene de definitivat Competenţe antreprenoriale Învăţarea limbii engleze Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Aprecierea şi controlul proceselor elevilor Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Lectură Periodic 1901-1930 Digitalizare în educație Copii cu dizabilităţi Instruire şi educaţie în afara şcolii Profesori formatori Evaluarea şi predarea competenţelor Dificultăţi de învăţare Învăţare personalizată Psihologia educaţiei Franţa Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Educație experiențială Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Teoria literaturii Universitatea de Stat din Moldova Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Sec. XXI Protecţie socială Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Manual şcolar Organizarea sistemului de educaţie Literaturi romanice Dezvoltare organizaţională Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Psihologie Institutul Pedagogic din Pitești Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Calificative Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Etică Curriculum Publicații EUP Europa Istorie literară Baschet Metodică Psihologie socială Ghid practic Teoria grafurilor Configurare narativă Literatură română Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Rebus Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Electromagnetism Publicații digitale Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Profesori universitari Rapoarte administrative Dreptul la informaţie Management educaţional Artă Sporturi de iarnă Sport. Educaţie fizică Filosofie Metode ale ştiinţelor sociale Universitatea din Piteşti Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limba engleză Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Academia de Studii Economice din Bucureşti Logică. Teoria cunoaşterii Instruire Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Teorii ale stilurilor de învăţare Învăţământ superior Instruire practică Organizarea educaţiei şi învăţământului Discipline de învăţământ strategii didactice Cultura informaţiei Turism Perfecţionarea cadrelor didactice Literatură americană în limba engleză Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Comunicare Electronică Marketing E-learning Învățământ terțiar nonuniversitar Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Copii şcolari Universităţi Învăţământ incluziv Învăţarea limbii chineze Gândire autistică Sociologie educaţională Sec. 21 Învăţământ superior. Universităţi Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Educaţie on-line Limba chineză Psihologia copilului Schimbare organizaţională Electrotehnică Liban Semiotică Consiliere Învăţământ special Sociologia educaţiei Biblioteconomie Muzică pentru instrumente cu coarde Metode statistice în cercetarea pedagogică Învăţământ tehnic Agenţia Universitară a Francofoniei Inovare socială Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Dicţionar Biologie Strategii de învăţare Piteşti Pedagogie şcolară Planuri de lecţie. Programe şcolare Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Conducere. Management Educaţie fizică şi sport Antrenament de forţă musculară Teologie dogmatică Metode de învăţare şi instruire Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Metodologie Antrenori. Instructori Competențe educaționale Muzică pentru vioară Comunicare online Perfecţionarea profesorilor Pedagogie socială Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Statele Unite ale Americii Atitudine Scenete Organizarea şcolilor, a învăţământului Universitatea din Otawa Planificare curiculară Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Educaţie şcolară Sociologia culturii Cunoaşterea practică a limbii Sănătate şi igienă publică Publicaţii universitare Învăţământ Exerciţii de gimnastică ritmică Serbări. Festivităţi 2000-2004 Lingvistică şi limbi Competenţe Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş Antreprenoriat Metode pedagogice Principiile activităţii pedagogice Fonetică Servicii de informare Fotbal Instruire colectivă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Canada Informare-documentare Rolul educaţiei Consilieri şi experţi în educaţie Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Statistică Dezvoltare durabilă Moldova 2014 Metodică de predare Simpozion Societatea Naţională "Spiru Haret" Limba rusă Elevi Jocuri şi recreere în aer liber Cercetare educaţională Manual şcolar (Învăţământ primar) Inteligenţă artificială Resurse educaţionale Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Metode moderne de comunicare Capacitate de efort fizic Limba română Interviuri Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Teste Interdisciplinaritate Limbi străine Religie. Teologie Educaţia individului Documentare Argeş, Judeţul Programe de învăţământ Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Educaţie în şcoală Robotică Dedicaţie şi autograf Învăţământ gimnazial Cultură. Civilizaţie. Progres Psihologia învăţării Activităţi preşcolare Publicaţii periodice Stratificare socială. Diferenţiere socială Învăţământ online Educaţia în familie Psihopedagogie Uniunea Europeană Istoria pedagogiei Deficienţă intelectuală Cercetare ştiinţifică Drepturile omului Educaţie axiologică Sociologie Sociolingvistică. Folosirea limbii Sisteme în rețea de calculatoare, pentru învățământul online Medicină Comunicare în educaţie Înot Organizare şcolară Silvicultură Exerciţii practice Publicaţii seriale. Periodice Pedagogie comparată Atmosfera (ca mediu înconjurător) Planificarea sistemului educaţional Creştinism. Religie creştină Sociologie pedagogică Corp profesoral Periodic 1931-1960 Organe de maşini Sporturi de luptă
Vă rugăm să schimbaţi parola