Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ
Lucrări: 481 lucrari in 489 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Literatură română Antologie Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Artă Fonetică Carte 1931-1960 Matematică Politică Istoria României Psihologie Economie Literatură franceză Fizică România Educaţie. Învăţământ Exerciţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Muzică Calculatoare Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Electrotehnică Statistică Informatică Management Teste Carte 1901-1930 Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Civilizaţie. Cultură. Progres Literatură americană în limba engleză Filosofie Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Interviuri Lingvistică Istorie literară Europa Metodologie Tehnica muncii intelectuale Geografie Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Asociaţii, uniuni etc. de educaţie a adulţilor Simpozion Lingvistică şi limbi Franţa Învăţământ secundar Medicină Curs universitar Ortografie Învăţarea limbii engleze Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Etică Culegeri colective Biserica Creştină Literatură pentru copii Organe de maşini Limba română Religie. Teologie Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Sporturi de iarnă Schi Dedicaţie şi autograf Organizarea educaţiei şi învăţământului Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Minorităţi naţionale şi etnice Psihologie experimentală Statele Unite ale Americii Manual universitar Învăţământ superior Învăţământ universitar Bibliografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Drept Teză de doctorat Sintaxa propoziţiei Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Drept administrativ Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. UNESCO Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Folclor Dedicaţie şi autograful autorului Jocuri şi recreere în aer liber Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Metode de predare şi instruire Activităţi preşcolare Educaţie fizică şi sport Turism Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Roboţi industriali Muzică pentru instrumente cu coarde Comerţ Drepturile omului Ghid practic Programe de calculatoare. Software Psihologia copilului Psihologia adolescentului Educaţia adulţilor Ştiinţa calculatoarelor Moldova Vocabular Cunoaşterea practică a limbii Publicaţii seriale. Periodice Africa Republica Moldova Ştiinţa mediului înconjurător Silvicultură Teologie dogmatică Personalităţi Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Orientare şcolară şi profesională Biserica română Învăţători Literatură Atletism Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Prezentări biografice Manual şcolar Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Volei Publicaţii periodice şi seriale Sociolingvistică. Folosirea limbii Sporturi nautice Psihologia dezvoltării Metafizică Sec. 20 Fotbal Sociologia culturii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Biologie Marketing Economia muncii Electromagnetism Electronică Analiza discursului Semiotică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Psihologie socială Documentare Limba rusă Banat Canada Primul Război Mondial Cluj-Napoca, oraşul Români Antrenament sportiv Antreprenoriat Practici şi metode de conducere Anuar Învăţământ liceal Lexicologie Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Gimnastică Probleme Reţeaua Internet Handbal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Tenis. Tenis de câmp Partide şi mişcări politice Argeş, Judeţul Logică. Teoria cunoaşterii Cultură Aritmetică Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Gândire Pedagogie Capacitate de efort fizic Asistenţă socială Drepturile copilului Educaţie fizică Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Metodică de predare Educaţie Creştinism. Religie creştină Autonomie universitară Baia Mare, Oraşul Baschet Sociologie educaţională Informatică aplicată Motricitate Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Exerciţii practice Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Antrenament de forţă musculară Psihologie organizaţională Formatori în educaţie Profesori formatori Perfecţionarea profesorilor Înţelegerea, formarea conceptelor Învăţare Profesori universitari Limbi străine Biblioteci universitare Piteşti Biobibliografie Drept public Procese psihice superioare Braşov Boli ale bătrânilor Asociaţia Universităţii din Europa Comportament social Instruire Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Învăţarea artei de a citi Şcoli militare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Formarea profesorilor şi educatorilor Instruire practică Practică pedagogică Învăţământ primar Îndrumare pedagogică Periodic 1931-1960 Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Pedagogie şcolară Protecţie socială Prelucrare date Teoria grafurilor Politica educaţiei Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Limbi individuale Metode de învăţare şi instruire Statistică aplicată Învăţământ superior. Universităţi Organizarea învăţământului superior Sec. 21 Teste pentru concursuri Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Limba chineză Cultură. Civilizaţie. Progres Stratificare socială. Diferenţiere socială Didactică Metode pedagogice Psihologie pedagogică Sociologie pedagogică Iaşi Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Creativitate Teoria literaturii Sociolingvistică Sociologia comunicării Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Comunicare socială Comunicare socială. Sociologia comunicării Management educaţional Comunicare nonverbală Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Orientare şcolară Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Consiliere Consilieri şi experţi în educaţie Francofonie Servicii de informare Planificare curiculară Învăţământ românesc Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Înot Informare-documentare Management universitar Istoria pedagogiei Estetica sportului. Estetica sportivă Sănătate şi igienă publică Atmosfera (ca mediu înconjurător) Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Învăţarea limbii române Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Periodic 1901-1930 Învăţământ tehnic Metodică Sociologia familiei Discipline de învăţământ Corp profesoral Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Cercetare Învăţământ special Educaţie morală Teoria educaţiei Filosofia ştiinţei Dezvoltare durabilă Pedagogie practică Dicţionar explicativ Internet Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Organizare şcolară Probleme generale de metodică şi didactică Învăţământ preşcolar Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Didactica specialităţii şi practică pedagogică Literaturi romanice Învăţământ gimnazial Comportament antisocial Piese de teatru Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Dreptul la informaţie Noţiuni elementare de citire-scriere Limba rromă Organizarea sistemului de educaţie Manual pentru liceu Ştiinţe economice Lucrările Conferinţei Internaţionale, Piteşti, 2010 Sociologia educaţiei Planificarea sistemului educaţional Formarea şi dezvoltarea personalităţii Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Deficienţă intelectuală Elevi Psihologie şcolară Pedagogie specială Psihopedagogie Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Axiologia educaţiei Educaţie axiologică Sănătate şi igienă personală Rolul educaţiei Programe şcolare Proiectare didactică Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Cipru, 2005 Educaţie în familie Preoţi Rebus Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Politici educaţionale Limba maternă Educaţie în şcoală Scenete Profesori Corp profesoral. Alte feluri de personal Doctrine politice Metode de predare Activitate şi organizare Publicaţii ale conferinţelor Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Ghid metodic Ghid educaţional Practică psihologică Metode de predare universitare. Metode de instruire Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Dificultăţi de învăţare Programe de învăţământ Exerciţii de gimnastică ritmică Cultura informaţiei Instruire. Timp liber Şcoli comerciale Sănătate şi igiena bătrânilor. Gerontologie Lectură Muzică pentru vioară Pedagogie muzicală Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Cercetare educaţională Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Teorii ale stilurilor de învăţare Organizarea învăţământului Universitatea din Bacău Academia de Studii Economice din Bucureşti Formare profesională Educaţie ştiinţifică Instruire colectivă Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş 1998-2008 Învăţământ şi şcolarizare obligatorii Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Universitatea din Piteşti Principiile activităţii pedagogice Geometrie algebrică Liban Metode ale ştiinţelor sociale Manual şcolar (Învăţământ primar) Interdisciplinaritate Agenţia Universitară a Francofoniei Publicaţii periodice Material didactic Organizarea educaţiei Conducere. Management Managementul activităţilor sportive Metode de predare şi învăţare Planificarea educaţiei Burse. Subsidii. Subvenţii. Finanţarea studiilor universitare Comunicare Instruire şi educaţie în afara şcolii Formarea formatorilor Activităţi ştiinţifice, didactice, culturale Tehnologii educaţionale Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Antrenori. Instructori Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Noţiuni elementare de scriere Muncă intelectuală Cercetare pedagogică Societatea Naţională "Spiru Haret" Învăţare optimă Sporturi de luptă Dezvoltare organizaţională 1865-1944 Ştiinţe ale naturii Învăţământ superior economic 1943-2013 Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Pedagogie socială Grade didactice Educaţia individului Simpozion internaţional Şcoli/cursuri permanente Voluntariat Multiculturalism Recenzie Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Relaţia profesor-elev Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Mişcare, exerciţii de coordonare Psihologia educaţiei Ştiinţele educaţiei Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Robotică Rapoarte administrative Serbări. Festivităţi Învăţământ preuniversitar Sistem informatic Combaterea analfabetismului Planuri de lecţie. Programe şcolare Metode pedagogice constructiviste Strategii de învăţare E-learning Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Tactică sportivă Educaţia în familie 2000-2004 Metode psihologice Integrare profesională Gândire autistică Lucrări ştiinţifice universitare Organizarea şcolilor, a învăţământului Învăţământ online Cultură Civică Tehnologii Calificative Metodologia generală a cercetării sociale Limbaje codificate vizuale Învăţarea autodirijată Factori de grup: Educaţie integrată Idealurile educaţiei Bazele educaţiei Ştiinţe socio-umane Educaţie şcolară Logopedie Examene de definitivat Metode statistice în cercetarea pedagogică Program static: SPSS Şcoli tehnice Pedagogie şi metodică Psihologia învăţării Resurse educaţionale Publicaţii universitare Universitatea de Stat din Moldova Copii cu dizabilităţi Atitudine Universitatea din Otawa Schimbare organizaţională Educaţie on-line Violenţa Competenţe Curriculum Educaţie nonformală Parteneriate Educaţie pentru mediu Învăţământ incluziv Istoria învăţământului românesc Managementul clasei Clasă socială Perfecţionarea cadrelor didactice Predarea limbii engleze Competenţe antreprenoriale Învăţarea limbii chineze Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale 2014 Profesori mentori. Pedagogi Feedback strategii didactice Proces de învățare Comunicare online Pedagogie - Metodologie Metodica predării educaţiei fizice şi sportului 1948-1989 Lexic Configurare narativă Alte metode de predare Evaluarea şi predarea competenţelor Rezolvarea problemelor în colaborare Învăţarea în reţele digitale Reţele digitale Perfecţionare profesori. Evaluare Pedagogie comparată Învăţare personalizată Învăţare prin practică Co-reacţie Abilităţi de învăţare Copii şcolari Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Educaţie tradiţională Educaţie progresivă Comunicare în educaţie Conştientizare culturală Analiză de sondaj Sec. XXI Publicații digitizate Publicații digitale Sec. XIX - XX Conținut educațional Educație în aer liber Curriculă universitară Publicații EUP Copii cu ADHD Educație imaginativă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Dascăli Institutul Pedagogic din Pitești Curriculum Cursuri de formare a profesorilor Recrutarea ofițerilor și subalternilor. Centre de pregătire militară. Școli, colegii, academii militare Cursuri universitare IFR Educație prin aventură Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie finalizare licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Jocuri video Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Metode moderne de comunicare Parcurs. Distanță Dezvoltare individuală Educaţie extracurriculară Educație experiențială Recreere prin aventură Dezvoltarea prin aventură Cursuri complementare Digitalizare în educație Sisteme în rețea de calculatoare, pentru învățământul online Competențe educaționale Învățământ terțiar universitar Învățământ terțiar nonuniversitar Inovare socială Angajabilitate Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Bibliografie master FSESSP - Consiliere Educațională Învățământ teologic 1812-1918 Copii preșcolari Copii surdo-muți Învățământ militar
Vă rugăm să schimbaţi parola