Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Lucrări: 1020 lucrari in 1020 publicatii in 8 limbi
50 de ani de tradiţie universitară : 1948-1998 de: Brezeanu, Ioan; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Text tipărit)
La Pédagogie devant le progrès technique de: Canonge, Fernand; Ducel, René (Text tipărit)
Scrieri pedagogice de: Gusti, Dimitrie, sociolog (1880-1955) (Text tipărit)
Metode de învăţământ de: Cerghit, Ioan (Text tipărit)
New Dimensions in Higher Education de: Collier, K. G. (Text tipărit)
Noi şi şcoala de: Ghivirigă, Luminiţa (Text tipărit)
Dicţionar al educaţiei în familie de: Joubrel, Henri; Bertrand, Paul (Text tipărit)
Subiecte
Filosofie franceză Şcoli pedagogice Taiwan FREINET Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Manual şcolar (Liceu) Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Obiectul şi scopul sociologiei Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Berlin Independenţă, siguranţă de sine, iniţiativă în relaţie cu lumea exterioară Predarea teoriei literare Boli şi tratament în funcţie de vârstă Economie. Ştiinţe economice Copii anormali Apărare naţională Suedia Fizică Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Evaluări. Stabilirea de valori caracteristice, de valori medii, de valori standard, de cifre diverse Botanică Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Literatură Recreere în aer liber(după mediul înconjurător) Filosofie britanică Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Formarea profesorilor şi educatorilor Origini, fundamentare a noţiunii de timp liber Orientare şcolară Constituţii. Adunări legislative Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Educaţia copiilor Grădiniţe de copii Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Psihologia caracterului Învăţământ superior Universităţi Sociologia maselor Eseuri Biologie Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice Comenius - Jan Amos Komenský Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie master FSESSP - Psihologie Clinică: evaluare și intervenție Maşini electrice Învăţământ Jocuri didactice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Psihopedagogie Profesori universitari şi personal ştiinţific Sociologie pedagogică Psihologie şcolară Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Studenţi Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Ştiinţe biografice şi înrudite Desen în general Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Rusia. Federaţia rusă Muzică Legislaţie românească Copii România Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Anuare. Cărţi de adrese Curs universitar Psihanaliză Educaţie fizică Artă militară în general Politică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Educaţie preşcolară Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Profesori Formarea inteligenţei şi a personalităţii Morală sexuală. Moralitate sexuală Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Aspecte religioase ale politicii educaţionale Exerciţii şi jocuri fizice Pediatrie. Boli ale sugarului şi ale copiilor mici în general Autograf Jocuri Forme de întreprinderi în general Sec. 20 Televiziune Legi individuale Sec. 19 Procese de grup Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Drept. Jurisprudenţă Organizarea învăţământului special Limba greacă Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Interese, drepturi şi datorii ale medicilor Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Limba engleză Tratat Tulburări funcţionale şi metabolice Învăţarea limbii ruse Kinetoterapie Sociografie Învăţământ tehnic Dicţionar Ştiinţă economică. Concepte economice de bază 1866-1906 Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Rezistenţă la solicitări Publicaţii universitare Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Caracteristici de memorie. Psihologie genetică. Psihologie comparată Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Limba rusă Bulgaria Lucrări de referinţă Limba română Învăţământ gimnazial Activităţi preşcolare Ţigani Organizare şcolară Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Sociologia familiei Educaţie fizică în şcoală Manual universitar Didactică Discursuri pedagogice Îndrumare pedagogică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Scrieri istorice Mijloace audio-vizuale Pedologie Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Defectologie Învăţători Evaluarea, aprecierea şi cotarea profesorilor şi educatorilor Forme şi modele de bază ale educaţiei Învăţământ primar Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Matematică Noţiuni elementare de scriere Organizarea sportului în general Educaţie prin studiul şi observarea naturii Prezentări istorice în sens strict Învăţământ specializat de specialitate. Învăţământ tehnic profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale tehnice.Politehnici. Şcoli de meserii Educaţia în şcoală Periodic vechi românesc Anglia Grupuri sociale Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Audio-vizual Management Gimnastică Cântece de luptă. Imnuri naţionale. Cântece patriotice şi politice Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Pedagogi Sisteme de şcoli de pregătire generală, combinată. Scoli de cultură generală Franţa Liceul Sf. Sava Proză scurtă Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Bibliografie master FSESSP - Consiliere Educațională Filosofie Morală şi societate Sec. 17-19 Instruire din punct de vedere al tratării materiei Contacte şi relaţii personale Psihologia copilului Electrotehnică Sistem nervos. Organe de simţ Învăţământ special Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Ex libris Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sport Carte veche < 1900 Dicţionar de personalităţi Informare-documentare Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Genuri de şcoli de cultură. Învăţământ de cultură generală Viena Biografii. Oameni de seamă Probleme sociale. Relaţii şi contacte interumane Metalurgie Logică simbolică. Logică matematică. Calcul logic Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Manual Carte veche 1931 - 1950 Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Economie Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Doctrine pedagogice Drept Critică literară Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Literatură italiană Publicații digitizate Antologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Educaţia adulţilor Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Lingvistică Prezentări biografice Provincia Newfoundland Români Reformă socială Diaconovici Loga, Constantin Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Documentare. Cărţi. Scrieri Statistică. Demografie. Sociologie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Banat Istoria României Gramatică Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Inginerie. Tehnică în general Metodică şi educaţie fizică Gimnastică. Cultură fizică Educaţie socială. Dezvoltarea interesului politic, a spiritului colectiv etc. Lucrări ştiinţifice universitare Desen Antichitate Sec. 17 Statele scandinave Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Muzică vocală Direcţie. Corp profesoral. Personal auxiliar Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Persoane cu handicap Istoria învăţământului Opere şi antologii Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Galaţi Manual şcolar Sănătate şi igiena copiilor de vârstă şcolară Istorie Psihologie socială Religie Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Economie în general Artă. Recreere. Divertisment. Sport Metodologie Pedagogie socială Patologie. Medicină clinică Parcuri/grădini ale şcolii/instituţiei de învăţământ Educaţie şcolară Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale a concentrării Munca profesorului. Predarea lecţiilor Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Elevi Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Religie. Teologie Psihologi Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Sociologie Medicină Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Probleme generale de metodică şi didactică Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Pedagogie practică Învăţământ liceal Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Diferite tipuri de comandă şi reglare Sisteme filosofice Literatură rusă Limba franceză Kinesiologie Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Danemarca Spania Educaţie. Învăţământ Educaţie pacifistă Chimie. Cristalografie. Mineralogie Construcţii agricole Învăţământ profesional Pedagogie Filosofie. Psihologie Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Magazin (Publicaţie) Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Filologie Psihologia educaţiei Noţiuni fundamentale Documente legislative. Surse legislative şi juridice Ţara Românească Metodică Povestiri Aptitudini individuale Dedicaţie şi autograful autorului Psihologie. Pedagogie Informatică Transilvania Şcoli româneşti Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Factori individuali. Aptitudini Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Povestiri scurte. Nuvele Limba engleză pentru adulți Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Psihologie comparată Şcoli India Publicaţii seriale. Periodice Pedagogie experimentală Formare Eurolta Învăţare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Urechi. Otologie Organizarea învăţământului Teze de doctorat digitale (loading) Dialectică. Euristică Educatori. Profesori America Viaţă de familie. Sisteme familiale Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Marxism-Leninism Cehoslovacia Imaginaţie constructivă creatoare Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Democraţie UNESCO Învățământul argeșean Tehnica muncii intelectuale Analiză matematică Ştiinţe medicale. Medicină Competenţe profesionale Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Metode de predare universitare. Metode de instruire Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Germania Procese psihice superioare Manual pentru şcoala elementară şi primară Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Corp profesoral. Alte feluri de personal Antropologie şi biologie educaţionlă/pedagogică. Genetică Bibliografii Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Teorie generală a educației și instrucției. Principiile activității pedagogice. Pedagogie practică Orientare profesională Ziaristică. Presă Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Periodic 1901-1930 Memorie Publicații digitale Sport. Educaţie fizică Organizarea educaţiei şi învăţământului Centre de documentare ale firmelor, instituţiilor, fabricilor, autorităţilor publice Sec. 13-19 Chimia Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală Moldova Chişinău Metodică de predare Dedicaţie şi autograf Şcoala Ardeleană Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Periodic 1931-1960 Pegagogi germani Sec. 16 Personalităţi Balcani Raţionalism. Intelectualism. Universalism Geometrie. Trigonometrie Ateism Învăţământ românesc Politica educaţiei Anuar Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Monografie Administraţie publică. Armată. Artă militară Carte 1931-1960 Teză de doctorat Literatură franceză Tineri. Adolescenţi. Teenagers Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Proiecţii de imagini vizuale Recreaţie Învăţământ elementar. Primele lecţii Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Activitate şi organizare Forme de imaginaţie Organizarea învăţământului superior Oltenia Carte veche Organizarea autoinstruirii şi instruirii în colectiv (în grup) Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Belgia Licee Carte 1901-1930 Muntenia. Ţara Românească Sisteme de scriere şi de notare Educaţie Autograful autorului Cultură Învăţământ preşcolar Pedagogie filosofică Educaţia surdo-muţilor Bucureşti, Oraşul Metode Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Literatură română Management educaţional Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ superior. Universităţi Romane Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Limba latină Cluj, Judeţul Sfaturi educative pentru părinţi. Educaţia părinţilor Organizarea şcolilor, a învăţământului Timp liber. Recreaţie Instruire colectivă Biserica Creştină Bibliografie licență FSEFI - Biologie Istoria pedagogiei IBUP Liceul C. Negruţi Sisteme de învăţământ/educaţie Educaţia adolescenţilor Lipsca (denumire veche a oraşului Leipzig) Geografie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Civilizaţie. Cultură. Progres Barcelona Instruire prin activitate practică Instruire în domeniul asigurărilor sociale Chimie Matematică şi ştiinţe naturale Învăţământ secundar Structura fizică a materiei Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Liceul Gh. Lazăr Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Enciclopedie Critică literară. Studii literare Rromi. Ţigani Colecţionari de timbre poştale Biografii Metode de predare şi instruire Universitatea din Bucureşti Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Fizioterapie Nuvele, povestiri, proză scurtă Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Materiale audiovizuale Biologie. Ştiinţe biologice în general Eficienţa învăţământului Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Autoeducaţie Turcia Învăţământ universitar Suceava Perfecţionare profesională. Instruire la locul de muncă Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Tinerii şi timpul liber Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Şcoala românească Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Curriculum Publicații EUP Învăţământ de cultură generală Dezvoltarea copilului cu autism Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Educaţia în spiritul muncii, pentru muncă Pedagogie şcolară Lingvistică şi limbi Filatelie. Colecţii de timbre Instruire programată Cadre didactice Pedagogie sociologică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Educaţie în şcoală Personalități argeșene Psihologie diferenţială
Vă rugăm să schimbaţi parola