Biblioteca Universității din Pitești

Calculatoare

Subiect Tematic: Calculatoare
Lucrări: 383 lucrari in 382 publicatii in 5 limbi
Tehnologia informaţiei. Pachete de software. Cerinţe de calitate şi testare de: Asociaţia de Standardizare din România (Text tipărit)
Instruire asistată de calculator : Didactică informatică de: Adăscăliţei, Adrian (Text tipărit)
Informatică economică de: Comăneci, Bogdan; Surcel, Traian; Lungu, Ion, informatician; Răduţ, Carmen; Burtescu, Emil (Text tipărit)
Annals of the University of Craiova. Seria Automation, Computers, Electronic and Mechatronics : No. 1 de: Universitatea din Craiova . Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (Text tipărit)
Aplicaţii AutoCAD 3D în construcţii şi arhitectură de: Marinescu, George G., inginer; Marinescu, Octavia Ana-Maria (Text tipărit)
Journal of Computer Science and Control Systems : 2020 de: Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (Text tipărit)
Subiecte
Învăţământ Limba franceză Matematică Psihologie Economie Fizică Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Calculatoare Limbaje de programare Electrotehnică Statistică Prezentări istorice în sens strict Informatică Management Arhitectură Inginerie. Tehnică în general Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Medicină Curs universitar Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Manual universitar Învăţământ superior Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Teză de doctorat Hardware Calitate Metode de predare şi instruire Turism Aplicaţii industriale Maşini electrice Mecanica fluidelor Automatizare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Vibraţii mecanice. Acustică Zgomot Comerţ Programe de calculatoare. Software Editori de imagine Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Limbaje de programare pentru calculator Construcţia calculatoarelor. Hardware Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Ştiinţe sociale Telefonie Lingvistică generală Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Arhitecturi de prelucrare în paralel Limbajul C++ Publicaţii periodice şi seriale Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Ergonomie Economie în general Structura calculatoarelor Biologie Cibernetică matematică Semnale Organizare comercială Telecomunicaţii Electronică Îndrumar de laborator Unităţi de prelucrare Analiză numerică Analiză structurală Statistică matematică Circuite electronice Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Electronică Practică Programare matematică Modele de optimizare Aplicaţii Grafică pe calculator AutoCAD Construcţii civile Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Programare informatică Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Reţeaua Internet Reţea internaţională "world-wide-web" Conferinţă Finanţe Logică Microprocesoare Regăsirea informaţiei online Întreprinderi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Automatică Componente electronice Echipamente electronice Baze de date Gestiunea bazelor de date Informatică aplicată FOXPRO Date Exerciţii practice Geologie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Instituţii informatice Google Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Ştiinţa informării Birotică Programe de calculatoare Software Comerţ internaţional Lingvistică computaţională (de calculator) Limbaje de programare (Software) Sisteme de operare Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Prelucrare date Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor CATIA V5 Teoria grafurilor Probabilitate Managementul calităţii Reţele neurale Algoritmi paraleli Algoritmi distribuiţi Inginerie mecanică Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode cu impulsuri Multiplicatoare de frecvenţă Metode de diagnostic Impozite şi taxe Transport Relaţii economice internaţionale Sociolingvistică Tehnologie mecanică Arhitectură de sistem (informatică) Comunicare om-maşină Stres vizual Oftalmologie Reţele de telecomunicaţii Fibre optice Prelucrarea imaginilor Publicaţii seriale Simulare pe calculator Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Limbaje specifice de programare Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sisteme informatice Comandă automată Sisteme de control Codificare secretă Criptare Structuri infodocumentare Inginerie electrică Programe de sistem Dispozitive electronice Internet Digital integrated circuits Mediul înconjurător Management strategic Informatică economică Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Proiectare asistată de calculator Multimedia Java (Limbaj de programare) Societate informaţională Biologie celulară EXCEL Modele matematice pentru cercetare operaţională Calculatoare de prelucrare digitală Folosirea limbii Publicaţii ale conferinţelor Reţele informatice Sisteme expert Asigurarea protecţiei Asigurarea contra accesului neautorizat Ingineria sistemelor Inovaţii Unitate centrală de prelucrare Metode numerice Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Organizarea şi controlul circulaţiei Metode statistice pentru recunoaşterea formelor Securitatea informaţiei Planificarea producţiei Reţele de calculatoare Software pentru proiecte de producţie Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Programare logică Ştiinţa materialelor Transmisii mecanice Mecatronică Comunicare Manipularea datelor Algoritmi pentru evaluare Prelucrarea semnalelor Semnale digitale Iris Microsoft PowerPoint Circuite de prelucrare Modele matematice Convertoare Sisteme în paralel Sisteme distribuite Business Computer software-quality control Programe de gestiune a bazelor de date PostgreSQL Prolog (Limbaje de programare) Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Funcţii calculabile Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Inteligenţă artificială în sisteme industriale Automate Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii SQL (Limbaj de interogare) Limbaje ale bazelor de date Informaţie ştiinţifică Reţele neuronale Arhitectura reţelei Compatibilitate Reţele virtuale Construcţii din oţel Arhitecturi avansate de calculator Restricţii de acces Tehnologia 3D Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Sisteme de comunicaţii Comerţ electronic Sistem informatic Software engineering Sinteza vorbirii Analiza vorbirii Algoritmi pentru grafuri Comunicaţii Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Programare Structuri de date Tehnici de programare Grafuri Sortare internă Sortare externă Software pentru calculator E-learning Specificaţii formale Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Fuzzy logic Unde Bloch Cunoaştere inteligentă Inginerie. Tehnică Mecanisme de precizie Sisteme interactive Siderurgie Telefonie mobilă Lucrări ştiinţifice universitare Curent alternativ (c.a.) Administrarea afacerilor Contract Reţele wireless Securitatea sistemelor Algoritmi de învăţare Tehnici de căutare Algoritmi criptografici Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Sisteme cu microprocesor Sisteme de antene Caracteristici de radiaţie Semnale radio Estimarea direcţiilor de sosire Tehnici de formarea fascicolului Sisteme lianiare de antene Antene Modelling Algoritmi matematici Controlul calităţii energiei electrice Perturbaţii electrice Imagistică medicală Curent continuu (c.c.) Semnal nestaţionar Reţele electrice de distribuţie Model în reţea Dispozitive de achiziţie a datelor Excavatoare Comunicare pe reţele Automobile moderne Semnături one-time Borland C++ (Limbaje de programare) Software: Delphi Aplicaţii Software Învăţământ electronic Optimizare globală Mulţimi inteligente Calcul evolutiv Programare orientată pe obiecte Instruire asistată de calculator Simulare cu modele matematice Sisteme decizionale Logică multivalentă Structuri şi algoritmi de reglare automată Sisteme de acţionare Parametri mecanici Instituţii. Organizaţii Boala Parkinson Imagistică prin rezonanţă magnetică Depanare (Calculatoare) Proiectarea bazelor de date Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Optimizare matematică Securitatea calculatoarelor Gestiunea afacerilor SQL SPSS Modelare biomecanică Teoria automatelor Tehnologii semantic WEB Sisteme de e-Learning Ontologii educaţionale Aplicaţii semantic WEB Publicaţii universitare Analiză semnal digital Echipamente de calcul Testare telefoane Sisteme tehnologice Sisteme de telecomunicaţii Tehnologia informaţiei şi comunicării Canale de comunicare Communication Tehnologii web Computers Integrarea diverselor date descrise World Wide Web Aplicaţii mobile Integrarea în aplicaţiile mobile Date deschise guvernamentale Tehnologii de realitate augmentată Integrarea datelor deschise interconectare Aplicaţii mobile de realitate augmentată Date deschise generate de utilizatori Aplicaţii în turism Aplicaţii mobile turistice Reţele neuronale Clifford Reţele neuronale cu valori complexe Generalizări ale reţelelor neuronale Clifford Analiza reţelelor sociale Similaritatea reţelelor Modelarea difuziei Modelare bazată pe reţea Date din lumea reală Tipologia reţelelor sociale Emergenţa reţelelor sociale Interacţiuni bazate pe toleranţă Optimizarea comunicării Reţele complexe Modelare pe calculator Social sciences Maşina Turing Proiectarea asistată de calculator Ingineria traficului LabVIEW Membrane computing Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Transformarea informației Tratarea automată a vorbirii Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Informatică Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola