Biblioteca Universității din Pitești

Limbaje de programare

Subiect Tematic: Limbaje de programare
Lucrări: 52 lucrari in 52 publicatii in 3 limbi
Aplicaţii informatice în ACCESS de: Bănică, Logica (Text tipărit)
Elemente de bază ale proiectării asistate de calculator de: Vieru, Ionel (1960-); Popa, Dinel; Popa, Claudia Mari, inginer (Text tipărit)
CATIA V5 : Aplicaţii în inginerie mecanică de: Ghionea, Ionuţ Gabriel (Text tipărit)
AutoCAD : Aplicaţii practice pentru inginerie mecanică de: Vieru, Ionel (1960-); Tabacu, Ştefan, prof.univ.dr.ing. (1975-); Clenci, Adrian Constantin (1973-) (Text tipărit)
Contribuţii la dezvoltarea clasei Reţelelor Petri Colorate : Teză de doctorat de: Drăgan, Mihăiţă; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Bazele informaticii de: Popescu, Florin, inginer; Universitatea din Petroşani. Facultatea de Ştiinţe (Text tipărit)
Baze de date : O abordare Visual FoxPro de: Runceanu, Adrian; Runceanu, Mihaela (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali în C++ : Aplicaţii de: Logofătu, Doina (Text tipărit)
JavaScript de: Dumitraşcu, Liviu (Text tipărit)
Subiecte
Visual Basic (Limbaj de programare) Matematică Calculatoare Limbaje de programare Informatică Inginerie. Tehnică în general Curs universitar Analiză matematică Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teză de doctorat Hardware Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Programe de calculatoare. Software Teoria funcţiilor Matematică calculatorie Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Arhitecturi de prelucrare în paralel Limbajul C++ Semnale Analiză numerică Programare matematică Grafică pe calculator AutoCAD FOXPRO Procese industriale Birotică Programe de calculatoare Software Limbaje de programare (Software) C++ CATIA V5 Limbaje specifice de programare Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Cercetare operaţională Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Proiectare asistată de calculator Java (Limbaj de programare) Matlab (Limbaj de programare) Windows (Sistem de operare) Visual FoxPro 6.0 (Limbaj de programare) Programare logică Modelare matematică Realitate virtuală Metode grafice de calcul Programare Comanda proceselor Borland C++ (Limbaje de programare) Limbaje orientate pe probleme VRML (Limbaje de modelare în realitatea virtuală) Limbaj C Turbo C++ (Limbaje de programare) SQL Automate programabile Limbaje formale Sofware MATLAB Serii Fourier Programare paralelă Prelucrarea electronică a datelor Embedded Programare numerică Publicații digitizate PASCAL (Limbaj de programare) Publicații EUP Articole digitale Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Limbaj Prolog Turbo Prolog Programare funcțională Limbaj Haskell Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Informatică Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Python, limbaj de programare Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Prototipizare Specificare formală Articole IBUP Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola