Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

Subiect Tematic: Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
Lucrări: 2550 lucrari in 2549 publicatii in 5 limbi
Sisteme integrate pentru prelucrarea semnalelor de: Zoican, Sorin (Text tipărit)
Dicţionar de construcţii de maşini francez-român de: Enache, Ştefănuţă; Tănase, Ioan; Zenovei, Constantin; Daşchievici, Vasile (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Manualul strungarului de: Biber, Gheorghe (Text tipărit)
Tehnologia procedeelor de sudare cu arc de: Sălăgean, Traian Lorin (1929-1993) (Text tipărit)
Şeveruirea roţilor dinţate de: Stoica, Ion Aurel, inginer; Cimoca, Gheorghe; Stoica, Mariana, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Iluminare. Tehnica iluminatului Rezistenţă mecanică Şurub cu cap semiînecat Accidentul de la Cernobîl Fizică matematică Combustibili şi explozivi Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Manual universitar Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Teledifuziune Difuzoare Radiotehnică Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Îmbinare ţeavă Conectoare pentru radiofrecvențe Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Economia energiei în general Programe de calculatoare. Software Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Lucrări practice Sisteme mecanice de precizie Mutatoare Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Electronică Practică Înaltă tensiune Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Industria automobilelor Economie Publicații EUTB Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Măsuri de siguranţă Sisteme electroenergetice Freză Motoare Diesel Electronică aplicată Motoare hidraulice cu deplasare obligată. Motoare hidraulice cu piston Frână Emisie de gaze Fuziune nucleară Îmbinări mecanice Fontă Prelucrarea numerică a semnalelor Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Angrenaje cilindrice Acceleratoare după particulele accelerate Vibraţii mecanice. Acustică Tehnica mijloacelor de transport Chimie Manual şcolar (Liceu) Microelectronică. Circuite integrate Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Conducători şi semiconducători în funcţie de material Inginerie tehnologică Turbine hidraulice. Turbine de apă Aerodinamică Automatică Aparate electrice Construcţii civile în general Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Matematică şi ştiinţe naturale Monitorizare Cruci Maşini sincrone Electrotehnică şi electronică Policlorură de vinil neplastifiată Ciur Maşini şi utilaje Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Iluminat Radiocomunicaţii Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Arc electric Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Sudarea electrică prin presiune Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Turbine hidraulice Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Tarod Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Analiza reţelelor neliniare Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Tehnici de laborator Algebră. Matrice. Ecuaţii Organizarea şi planificarea producţiei România Motoare Întreţinere şi control Sudare prin topire Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Calcul Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ferăstrău Structura fizică a materiei Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Servomotoare şi amplificatoare Racorduri olandeze Ţeavă (tub) Cercetare experimentală Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Tehnologie mecanică Măsurări şi maşini electrice Manipulatoare. Roboţi industriali Catalog de fişe tehnice Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Bibliografie licență FECC - Calculatoare Arbori. Axe Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Carte 1931-1960 Materiale electrice Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Teză de doctorat Roboţi industriali Proiectare 3D Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Telefonie Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Centrale nucleare electrice Electrotermie Receptoare radio Curs universitar Maşini agricole Acţionări hidraulice Oţel Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Tehnologia mijloacelor de transport Chimie fizică Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Telegrafie Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Imprimare 3D Metale turnate Sudare cu arc electric Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Şurub cu cap cilindric bombat Recepţia TV Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Rezistenţa materialelor Mase optice. Lasere Fitinguri Cu arc deschis Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Maşini de danturat Măsurare şi verificări în general Electronică. Dispozitive electronice Locomotiva Diesel Publicații digitizate Cabluri după izolaţie şi construcţie Căldură. Termodinamică Chimie industrială Coadă cilindrică Încercare a rezistenţei mecanice Măsuri electrice (metode şi aparate) Ambutisarea la rece MMOSA Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Arbori canelați Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Încercare. Verificare Şurub cu cap hexagonal Tehnologie mecanică în general Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Reţele de telecomunicaţii Bionică Matematică calculatorie. Analiză numerică Sudură electrică şi cu radiații Automatizare Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Tehnici de comunicare Butuci canelați Reţele electrice Electronic digital computers-circuits Metale neferoase în general Roboţi Fiabilitate Tehnică electrochimică Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Strunguri. Strunjire, alezare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Turbină Reglarea parametrilor tehnici Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Telecomunicaţii Matematică Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Conuri pentru scule Rezumatul tezei de doctorat Analiză matematică Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Receptoare de înaltă frecvenţă Optimizare (Tehnică) Ştiinţe medicale. Medicină Freză melc Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Maşini unelte Fizică Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Pompă centrifugă Electrochimie Transformatoare şi maşini electrice Formare în matriţă Freză pentru falț Formare. Modele, forme şi executarea formelor Proiectare asistată de calculator Aeronautică Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Lagăr cu alunecare Armături industriale din fonta Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Freze cu coadă Mase plastice Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Laminare. Laminoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Aparate telefonice Explozivi. Combustibili Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Conductori. Materiale izolante Prezentări istorice în sens strict Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Filet metric ISO Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Prelucrarea metalelor Transformator de putere Armătură Documentaţie tehnică Trecere izolată Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Aparatea şi instrumente optice Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Toleranţă la dimensiune Informatică industrială Freză pentru cant Oţel aliat Maşini electrice rotative Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Construcţii agricole Scule aşchietoare Culegere de probleme Scheme electrice Prelucrare prin eroziune Accidente severe Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Carburi metalice Biologie. Ştiinţe biologice în general Pompă de injecţie Încercare a etanşeităţii Reţele electrice de distribuţie Montaj Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Geologie şi ştiinţe înrudite Dispozitive dielectrice Motoare asincrone trifazate Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Condiţii de propagare. Intensitatea semnalului Etanşare Bazele electrotehnicii Manual pentru liceu Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Compresoare Reducții Electromecanică Tratament termic Maşini termice Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Organe de maşini în general Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Matematică calculatorie Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Maşini hidraulice Circuite integrate analogice Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Motoare termice Receptoare telefonice Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Racord Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Circuite electronice Conferinţe Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Construcţia automobilelor Sisteme electrice Astronomie teoretică. Mecanică cerească Electrodinamică Memorii, registre şi dispozitive înmagazinare numerice Tehnica încălzitului şi focarelor Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Teze de doctorat digitizate (loading) Aşchiere Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Domenii electrotehnice speciale Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Materii prime pentru energia atomică Probleme Ştanţare şi matriţare la rece Bibliografii Management şi Ingineria Managerială Extrudare (de benzi şi profile) Electrozi înveliți Centrale electrice Laser Lampă electrică cu incandescenţă Calibrare Proiectare Gaze arse de eşapament şi tratarea lor Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Termodinamică. Energetică Macarale în general Mecanică Fază solidă Încercări Componente electronice pasive Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Inginerie Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Inginerie. Tehnică în general Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Circuite si amplificatoare selective Managementul instalaţiilor nucleare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode, reguli, convenţii de desen Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Funcţionarea reactorului, verificări, punere în funcţiune(pornire), introducerea şi scoaterea combustibilului, oprire Piston Arbori și butuci canelați Roţi dinţate Publicaţii periodice şi seriale Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Generatoare sincrone Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Îndrumar de laborator Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Materiale electroizolante pe bază de mică Toleranţe. Ajustaje. Calibre Accidentul de la Three Mile Island Aplicaţii industriale Televiziune Optică Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Lucrări ştiinţifice universitare Desen Organizarea producţiei Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Circuite electrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Organe de fixare şi asamblare Ziaristică. Presă Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Teleinformatică Industria mobilei Semnale Chimie analitică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Atlase Construcţia de maşini în general Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Control de calitate Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Aparate şi instrumente optice Maşini electrice de curent continu Reactori nucleari Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Mecanisme compliante Repararea autovehiculelor Metode Relaţii umane în întreprindere. Personal Transport în agricultură Maşini-unelte Burghiu Asamblare şi montare în general Manual şcolar Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Prelucrare pe strunguri Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Industria lemnului şi cherestelei Biotehnologie Instalaţii industriale Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Documente legislative. Surse legislative şi juridice Desen tehnic Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Robinete cu fluture Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Electronică industrială Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Accidentul de la Fukushima Mufă Publicații EUP Chimie anorganică Inginerie industrială Teorie Conductori şi semiconductori în funcţie de material Rășini furanice Scule pentru montarea organelor de asamblare Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Automobile Electromagnetism Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Călire la presă Publicații digitale Circuite integrate Aparate video de conversie Electrostatică aplicată Instalații de telecomunicații Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Aspecte teoretice Cuplaje mecanice Maşini de mortezat şi rabotat canale Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Regimuri de funcţionare MMOS Îndrumar (ghid) Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Acţionări electrice Maşini electrice de curent alternativ Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Prelucrarea materialelor Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Sudură Poluare Mecanică aplicată Motor cu ardere internă Motoare navale Motoare alternative cu gaze Şurub cu cap înecat Organizare comercială Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Optoelectronică Dicţionar multilingvistic Dedicaţie şi autograful autorului Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Matriţe de injectat Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Tăiere termică Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Dicţionar tehnic Produse petroliere lichide Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Tehnologia construcţiilor de maşini Informatică Echipamente de radio şi televiziune Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Turnare sub presiune Disiparea energiei Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Radar. Radiolocaţie Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Circuite logice Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Turbogeneratoare Depunere electrolitică Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Electronică Părţi componente ale reactoarelor nucleare Pompă Prelucrare mecanică Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Generalităţii Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Scule de tăiere şi aşchiere Manuale. Tratate Motoare electrice Industrie aplicată Turnătorie Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Legături de date Tehnică mecanică în general Mentenanţă Broşare, broşe Aplicaţii ale acusticii Rulment Tehnică în general Aparate termice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Dispozitive magnetice Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Electrotehnică Aparate de măsură şi fabricarea lor Termoelectricitate. Încălzire electrică Linii de îmbuteliere Sudură. Construcţii sudate Curs Microprocesoare Tratarea suprafeţelor Termodinamică tehnică Fabricarea de aditivi Forjare şi extruziune Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Măsurări electrice (metode şi aparate) Lagăre Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Teuri Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Construcţia circuitelor electrice Maşini frigorifice. Pompe de căldură Dicţionar Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Acustică tehnică. Instrumente muzicale Inginerie electrică Cinematică Optimizarea tehnologiei Televiziune color Receptoare acustice. Difuzoare Aparate şi instalaţii pentru masură Construcţia de maşini Pompe de injecție în linie Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Randamentul muncii. Eficienţa muncii Control tehnic Structura vehiculului Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Aparate de măsurare Freză cilindro-frontală Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Tehnică Cablu Energetică Reţele de distribuţie Aparatură electronică Metodologie Metalurgie în general Frecvenţă Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Electronică şi electrotehnică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Vibraţii (Acustică) Rezistenţă la solicitări Electromagneţi Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Metoda elementului finit Reţea Aplicaţii tehnice Desen. Design Componente pasive Electricitate Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Uzură Maşini electrice Injectoare Centrale nucleare de energie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Motoare pentru automobile Gaze cu efect de seră Deformare plastică Încercare la încovoiere prin şoc Măsuri contra gazelor toxice şi a vaporilor toxici. Conducte de aspiraţie şi evadare. Publicaţii universitare Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Capace Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Surse electrice de lumină Industria petrolieră Televizoare, magnetofoane, picupuri Angrenaje Şurub cu cap cilindric Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Flanşă de fixare Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Electricitate statică. Electrostatică Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Cazan de abur. Generatoare de abur Organizare şi conducere comercială şi industrială Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Fizică aplicată Tăiere şi aşchiere în general Toleranţă dimensională Tractoare pentru sudare Structura materialelor Tehnica frigului Probleme de mecanică teoretică Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Oscilatoare cuantomecanice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Hidrogeneratoare sincrone verticale Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Cercetări operaţionale Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Sudarea Construcţie motoare termice Tractoare Sudare prin topire Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Mecanisme cu roţi dinţate Sudare Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Aparate electronice de măsură si control Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Proiectarea asistată de calculator Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Lămpi electrice Ştanţare şi matriţare la rece Tranzistoare Turbine cu abur Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Inteligenţă artificială în sisteme industriale Tehnologia metalelor Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Amplificatoare Control şi analize Oțeluri Termotehnică Dedicaţie şi autograf Calibru Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Titan Electrotehnică şi automatizări Publicaţii periodice Teoria maşinilor termice Acumulatoare electrice Emiţătoare (Electrotehnică) Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Îmbinare sudată Turbine de abur Circuite integrate liniare Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Izolații electrice Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Manual pentru şcoala secundară Instrumente muzicale în general IBUP Ştanţe şi instrumente Pulverizatoare Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Lucrări hidrotehnice în general Circuite de microunde Cercetare ştiinţifică Maşini de frezat Ţiţei (Petrol) Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Prelucrare mecanică şi aşchiere Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Putere electrică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Conducerea şi controlul producţiei Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Metalurgie Radioactivitate Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Material electroizolant Autovehicule rutiere Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Publicaţii seriale. Periodice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Grafică pe calculator Aparatură electrică Instalaţii electrice Coturi Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Tuburi şi celule fotoelectrice Termoenergetică Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Organe de maşini
Vă rugăm să schimbaţi parola