Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

Subiect Tematic: Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
Lucrări: 2552 lucrari in 2551 publicatii in 5 limbi
Sisteme integrate pentru prelucrarea semnalelor de: Zoican, Sorin (Text tipărit)
Dicţionar de construcţii de maşini francez-român de: Enache, Ştefănuţă; Tănase, Ioan; Zenovei, Constantin; Daşchievici, Vasile (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Manualul strungarului de: Biber, Gheorghe (Text tipărit)
Tehnologia procedeelor de sudare cu arc de: Sălăgean, Traian Lorin (1929-1993) (Text tipărit)
Şeveruirea roţilor dinţate de: Stoica, Ion Aurel, inginer; Cimoca, Gheorghe; Stoica, Mariana, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Difuzoare Lucrări practice Telegrafie Fitinguri Încercare a rezistenţei mecanice Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Etanşare Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Racord Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Circuite si amplificatoare selective Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Control de calitate Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Generalităţii Termoelectricitate. Încălzire electrică Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Centrale nucleare de energie Deformare plastică Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Structura materialelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Manual pentru şcoala secundară Circuite de microunde Ţiţei (Petrol) Aparatură electrică Publicații EUTB Emisie de gaze Fontă Conducători şi semiconducători în funcţie de material Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare România Sudare prin topire Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Centrale nucleare electrice Maşini agricole Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Şurub cu cap cilindric bombat MMOSA Telecomunicaţii Pompă centrifugă Electrochimie Lagăr cu alunecare Transformator de putere Freză pentru cant Maşini termice Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Motoare termice Electrodinamică Centrale electrice Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Televiziune Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Repararea autovehiculelor Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere MMOS Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Aplicaţii ale acusticii Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Pompe de injecție în linie Electronică şi electrotehnică Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Publicaţii universitare Oțeluri Lucrări hidrotehnice în general Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Manual universitar Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Electronică Practică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Tehnici de laborator Întreţinere şi control Calcul Cercetare experimentală Tehnologia mijloacelor de transport Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Sudură electrică şi cu radiații Matematică Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Explozivi. Combustibili Armătură Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Manual pentru liceu Organe de maşini în general Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Accidentul de la Three Mile Island Organe de fixare şi asamblare Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Teorie Cuplaje mecanice Poluare Pompă Manuale. Tratate Motoare electrice Tehnică în general Sudură. Construcţii sudate Măsurări electrice (metode şi aparate) Vibraţii (Acustică) Şurub cu cap cilindric Fizică aplicată Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Termotehnică Pulverizatoare Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Vibraţii mecanice. Acustică Microelectronică. Circuite integrate Automatică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Analiza reţelelor neliniare Servomotoare şi amplificatoare Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Proiectare 3D Oţel Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Tehnică electrochimică Turbină Freză pentru falț Aeronautică Scheme electrice Prelucrare prin eroziune Montaj Condiţii de propagare. Intensitatea semnalului Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Inginerie Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Materiale electroizolante pe bază de mică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual şcolar Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Automobile Aparate video de conversie Instalații de telecomunicații Şurub cu cap înecat Dicţionar multilingvistic Tăiere termică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Circuite logice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Televiziune color Structura vehiculului Aparatură electronică Metalurgie în general Componente pasive Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Capace Televizoare, magnetofoane, picupuri Tăiere şi aşchiere în general Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Hidrogeneratoare sincrone verticale Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Calibru Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Îmbinare ţeavă Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Măsuri de siguranţă Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Organizarea şi planificarea producţiei Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Imprimare 3D Sudare cu arc electric Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Cabluri după izolaţie şi construcţie Ambutisarea la rece Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Reţele electrice Rezumatul tezei de doctorat Formare. Modele, forme şi executarea formelor Proiectare asistată de calculator Aparate telefonice Maşini electrice rotative Accidente severe Geologie şi ştiinţe înrudite Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Construcţia automobilelor Sisteme electrice Astronomie teoretică. Mecanică cerească Management şi Ingineria Managerială Publicaţii periodice şi seriale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Transport în agricultură Asamblare şi montare în general Electronică industrială Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Sudură Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Forjare şi extruziune Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Frecvenţă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Surse electrice de lumină Tehnica frigului Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Ştanţare şi matriţare la rece Publicaţii periodice Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Emiţătoare (Electrotehnică) Radioactivitate Publicaţii seriale. Periodice Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Termoenergetică Radiotehnică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Mutatoare Motoare Diesel Îmbinări mecanice Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Arc electric Sudarea electrică prin presiune Ţeavă (tub) Măsurări şi maşini electrice Receptoare radio Recepţia TV Măsuri electrice (metode şi aparate) Tehnologie mecanică în general Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Ştiinţe medicale. Medicină Prelucrarea metalelor Compresoare Reducții Conferinţe Domenii electrotehnice speciale Bibliografii Laser Termodinamică. Energetică Încercări Componente electronice pasive Metode, reguli, convenţii de desen Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Atlase Relaţii umane în întreprindere. Personal Motoare alternative cu gaze Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Turbogeneratoare Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Lagăre Randamentul muncii. Eficienţa muncii Control tehnic Gaze cu efect de seră Oscilatoare cuantomecanice Sudarea Tranzistoare Teoria maşinilor termice Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Frână Tehnica mijloacelor de transport Monitorizare Radiocomunicaţii Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Catalog de fişe tehnice Teză de doctorat Electrotermie Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Măsurare şi verificări în general Roboţi Fiabilitate Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Freză melc Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Armături industriale din fonta Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Aşchiere Calibrare Mecanică Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Metode Burghiu Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Accidentul de la Fukushima Conductori şi semiconductori în funcţie de material Regimuri de funcţionare Prelucrarea materialelor Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Optoelectronică Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Aparate de măsură şi fabricarea lor Freză cilindro-frontală Tehnică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Reţea Măsuri contra gazelor toxice şi a vaporilor toxici. Conducte de aspiraţie şi evadare. Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Cazan de abur. Generatoare de abur Turbine cu abur Izolații electrice Conducerea şi controlul producţiei Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Sisteme mecanice de precizie Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Matematică şi ştiinţe naturale Cruci Electrotehnică şi electronică Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Căldură. Termodinamică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Bionică Reglarea parametrilor tehnici Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Laminare. Laminoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Conductori. Materiale izolante Scule aşchietoare Carburi metalice Receptoare telefonice Tehnica încălzitului şi focarelor Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Teze de doctorat digitizate (loading) Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Arbori și butuci canelați Roţi dinţate Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Chimie analitică Industria lemnului şi cherestelei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Mecanică aplicată Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Inginerie electrică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Organizare şi conducere comercială şi industrială Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Cercetări operaţionale Mecanisme cu roţi dinţate Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Control şi analize Ştanţe şi instrumente Coturi Organe de maşini Accidentul de la Cernobîl Industria automobilelor Manual şcolar (Liceu) Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Materiale electrice Strunguri. Strunjire, alezare Maşini unelte Fizică Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Informatică industrială Bazele electrotehnicii Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Maşini electrice de curent continu Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Mecanisme compliante Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Robinete cu fluture Maşini de mortezat şi rabotat canale Echipamente de radio şi televiziune Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Depunere electrolitică Părţi componente ale reactoarelor nucleare Tehnică mecanică în general Reţele de distribuţie Metoda elementului finit Maşini electrice Industria petrolieră Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Probleme de mecanică teoretică Aparate electronice de măsură si control Îmbinare sudată Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Şurub cu cap semiînecat Teledifuziune Conectoare pentru radiofrecvențe Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Fuziune nucleară Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Curs universitar Chimie fizică Rezistenţa materialelor Încercare. Verificare Şurub cu cap hexagonal Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Extrudare (de benzi şi profile) Electrozi înveliți Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Teleinformatică Maşini-unelte Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Chimie anorganică Aspecte teoretice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Organizare comercială Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Disiparea energiei Prelucrare mecanică Broşare, broşe Rulment Curs Dicţionar Optimizarea tehnologiei Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Rezistenţă la solicitări Desen. Design Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Electricitate statică. Electrostatică Titan Prelucrare mecanică şi aşchiere Putere electrică Material electroizolant Rezistenţă mecanică Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Sisteme electroenergetice Freză Maşini sincrone Iluminat Motoare Acţionări hidraulice Maşini de danturat Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Reţele de telecomunicaţii Butuci canelați Prezentări istorice în sens strict Filet metric ISO Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Oţel aliat Culegere de probleme Motoare asincrone trifazate Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Matematică calculatorie Memorii, registre şi dispozitive înmagazinare numerice Lampă electrică cu incandescenţă Toleranţe. Ajustaje. Calibre Biotehnologie Mufă Rășini furanice Acţionări electrice Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Turnătorie Electrotehnică Tratarea suprafeţelor Cinematică Aparate de măsurare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sisteme hidraulice Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Angrenaje Toleranţă dimensională Tractoare pentru sudare Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Sudare Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Grafică pe calculator Tuburi şi celule fotoelectrice Economie Electronică aplicată Prelucrarea numerică a semnalelor Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Policlorură de vinil neplastifiată Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Ferăstrău Bibliografie licență FECC - Calculatoare Arbori. Axe Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Mase optice. Lasere Cu arc deschis Locomotiva Diesel Electronic digital computers-circuits Trecere izolată Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Reţele electrice de distribuţie Maşini hidraulice Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Materii prime pentru energia atomică Inginerie. Tehnică în general Managementul instalaţiilor nucleare Aplicaţii industriale Desen Lucrări ştiinţifice universitare Industria mobilei Construcţia de maşini în general Aparate şi instrumente optice Desen tehnic Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Motor cu ardere internă Produse petroliere lichide Scule de tăiere şi aşchiere Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Legături de date Mentenanţă Aparate şi instalaţii pentru masură Construcţia de maşini Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Metodologie Electromagneţi Tractoare Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Inteligenţă artificială în sisteme industriale Tehnologia metalelor Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Maşini de frezat Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Autovehicule rutiere Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Programe de calculatoare. Software Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Înaltă tensiune Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Acceleratoare după particulele accelerate Angrenaje cilindrice Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Ciur Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Tehnologie mecanică Arbori canelați Tehnici de comunicare Receptoare de înaltă frecvenţă Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Transformatoare şi maşini electrice Freze cu coadă Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Toleranţă la dimensiune Construcţii agricole Încercare a etanşeităţii Pompă de injecţie Dispozitive dielectrice Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Gaze arse de eşapament şi tratarea lor Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Funcţionarea reactorului, verificări, punere în funcţiune(pornire), introducerea şi scoaterea combustibilului, oprire Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Circuite electrice Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Documente legislative. Surse legislative şi juridice Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Matriţe de injectat Dedicaţie şi autograful autorului Dicţionar tehnic Informatică Dispozitive magnetice Linii de îmbuteliere Fabricarea de aditivi Receptoare acustice. Difuzoare Energetică Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Proiectarea asistată de calculator Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Electrotehnică şi automatizări Acumulatoare electrice Instrumente muzicale în general Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Cercetare ştiinţifică Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Construcţii civile în general Maşini şi utilaje Turbine hidraulice Algebră. Matrice. Ecuaţii Manipulatoare. Roboţi industriali Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Metale turnate Electronică. Dispozitive electronice Metale neferoase în general Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Analiză matematică Documentaţie tehnică Electromecanică Circuite integrate analogice Circuite electronice Ştanţare şi matriţare la rece Proiectare Macarale în general Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Generatoare sincrone Optică Ziaristică. Presă Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Scule pentru montarea organelor de asamblare Publicații digitale Circuite integrate Electrostatică aplicată Tehnologia construcţiilor de maşini Radar. Radiolocaţie Industrie aplicată Aparate termice Termodinamică tehnică Construcţia circuitelor electrice Acustică tehnică. Instrumente muzicale Cablu Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Electricitate Flanşă de fixare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Sudare prin topire Lămpi electrice Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Dedicaţie şi autograf Turbine de abur Circuite integrate liniare Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Iluminare. Tehnica iluminatului Fizică matematică Combustibili şi explozivi Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Turbine hidraulice. Turbine de apă Aparate electrice Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Tarod Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Carte 1931-1960 Roboţi industriali Telefonie Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Chimie industrială Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Conuri pentru scule Optimizare (Tehnică) Mase plastice Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Tratament termic Piston Organizarea producţiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Semnale Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Prelucrare pe strunguri Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Inginerie industrială Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Electromagnetism Motoare navale Turnare sub presiune Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Teuri Maşini frigorifice. Pompe de căldură Aplicaţii tehnice Construcţie motoare termice Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare IBUP Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Economia energiei în general Motoare hidraulice cu deplasare obligată. Motoare hidraulice cu piston Chimie Aerodinamică Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Structura fizică a materiei Racorduri olandeze Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Coadă cilindrică Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Formare în matriţă Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Aparatea şi instrumente optice Biologie. Ştiinţe biologice în general Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Fază solidă Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Reactori nucleari Instalaţii industriale Publicații EUP Călire la presă Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Îndrumar (ghid) Maşini electrice de curent alternativ Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Electronică Microprocesoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Uzură Injectoare Motoare pentru automobile Încercare la încovoiere prin şoc Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Bibliografie licență FECC - Electromecanică Amplificatoare Instalaţii electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola