Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

Subiect Tematic: Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
Lucrări: 2549 lucrari in 2548 publicatii in 5 limbi
Dicţionar de construcţii de maşini francez-român de: Enache, Ştefănuţă; Tănase, Ioan; Zenovei, Constantin; Daşchievici, Vasile (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Manualul strungarului de: Biber, Gheorghe (Text tipărit)
Poluarea aerului de către motoarele cu ardere internă : Reducerea poluării şi economicitate de: Aramă, Constantin (1919-2003); Grünwald, Berthold; Apostolescu, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Tehnologia procedeelor de sudare cu arc de: Sălăgean, Traian Lorin (1929-1993) (Text tipărit)
Şeveruirea roţilor dinţate de: Stoica, Ion Aurel, inginer; Cimoca, Gheorghe; Stoica, Mariana, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Carte 1931-1960 Chimie Matematică Economie Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Algebră. Matrice. Ecuaţii Ziaristică. Presă Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Analiză matematică Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Documente legislative. Surse legislative şi juridice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Optică Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Încercare a rezistenţei mecanice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare ştiinţifică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Structura fizică a materiei Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Dedicaţie şi autograful autorului Biotehnologie Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Roboţi industriali Acţionări electrice Aplicaţii industriale Maşini electrice Motoare Rezistenţă mecanică Pompă Automatizare Acţionări hidraulice Piston Racord Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Toleranţă dimensională Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Chimie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Acumulatoare electrice Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Turbină Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Curs Automobile Publicaţii seriale. Periodice Aerodinamică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Geologie şi ştiinţe înrudite Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metalurgie Construcţii agricole Maşini agricole Lucrări practice Telefonie Desen Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual şcolar Matematică calculatorie Rezistenţa materialelor Carburi metalice Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Scule de tăiere şi aşchiere Ambutisarea la rece Lucrări hidrotehnice în general Amplificatoare Instrumente muzicale în general Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Tractoare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Organizare comercială Electromagnetism Fontă Telecomunicaţii Electronică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Electromecanică Circuite electrice Îndrumar de laborator Circuite logice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Oţel Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Circuite electronice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Desen tehnic Turbine de abur Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dicţionar tehnic Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Măsuri electrice (metode şi aparate) Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Aparate electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Aparate electronice de măsură si control Electronică Practică Aparate şi instrumente optice Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Radioactivitate Aparatură electrică Laser Mecanică Grafică pe calculator Probleme Management şi Ingineria Managerială Fiabilitate Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Combustibili şi explozivi Industria mobilei Microprocesoare Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Asamblare şi montare în general Tăiere şi aşchiere în general Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Atlase Acustică tehnică. Instrumente muzicale Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Construcţia de maşini Automatică Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Construcţii civile în general Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Energetică Autovehicule rutiere Construcţia automobilelor Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Economia energiei în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Reglarea parametrilor tehnici Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Roţi dinţate Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Manual şcolar (Liceu) Sisteme electrice Toleranţă la dimensiune Structura materialelor Bibliografii Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bazele electrotehnicii Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Optimizare (Tehnică) Sudare Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Radiotehnică Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Teoria maşinilor termice Termodinamică. Energetică Formare. Modele, forme şi executarea formelor Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Termodinamică tehnică Televiziune Explozivi. Combustibili Broşare, broşe Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Motoare Diesel Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Documentaţie tehnică Conferinţe Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Rezistenţă la solicitări Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Deformare plastică Scule aşchietoare Calcul Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Strunguri. Strunjire, alezare Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Sudare cu arc electric Tratament termic Frână Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Motor cu ardere internă Manual pentru şcoala secundară Laminare. Laminoare Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Control de calitate Cazan de abur. Generatoare de abur Cinematică Electricitate Centrale electrice Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Industria automobilelor Putere electrică Relaţii umane în întreprindere. Personal Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Poluare Mase plastice Tehnică electrochimică Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Circuite integrate analogice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Circuite integrate Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Construcţia circuitelor electrice Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Circuite si amplificatoare selective Tehnică Prelucrarea numerică a semnalelor Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Roboţi Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Reţele electrice Măsuri contra gazelor toxice şi a vaporilor toxici. Conducte de aspiraţie şi evadare. Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tehnica frigului Organe de maşini în general Componente pasive Tehnologie mecanică Reactori nucleari Reţele de telecomunicaţii Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Transformator de putere Freză melc Turnare sub presiune Pompă centrifugă Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Aparatea şi instrumente optice Iluminare. Tehnica iluminatului Surse electrice de lumină Aparatură electronică Etanşare Organizarea producţiei Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnologia mijloacelor de transport Mecanică aplicată Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Prelucrare mecanică Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Cruci Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Fizică matematică Maşini hidraulice Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Inginerie electrică Termotehnică Oţel aliat Depunere electrolitică Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Metode, reguli, convenţii de desen Desen. Design Astronomie teoretică. Mecanică cerească Dicţionar multilingvistic Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Electricitate statică. Electrostatică Conductori. Materiale izolante Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Difuzoare Electronic digital computers-circuits Disiparea energiei Dispozitive dielectrice Dispozitive magnetice Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Circuite de microunde Toleranţe. Ajustaje. Calibre Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Cablu Mentenanţă Echipamente de radio şi televiziune Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Manual pentru liceu Randamentul muncii. Eficienţa muncii Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Proiectare Metale neferoase în general Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Electrochimie Electrodinamică Electromagneţi Electronică aplicată Fază solidă Electrotehnică şi electronică Tranzistoare Circuite integrate liniare Electronică industrială Electrotehnică şi automatizări Măsurări şi maşini electrice Termoelectricitate. Încălzire electrică Electrotermie Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Proiectare asistată de calculator Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Structura vehiculului Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Îmbinare sudată Titan Sudare prin topire Extrudare (de benzi şi profile) Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Prelucrarea materialelor Fizică aplicată Filet metric ISO Conducători şi semiconducători în funcţie de material Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Părţi componente ale reactoarelor nucleare Generalităţii Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Maşini de frezat Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Compresoare Motoare alternative cu gaze Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Instalaţii electrice Turbine hidraulice. Turbine de apă Mecanisme cu roţi dinţate Motoare hidraulice cu deplasare obligată. Motoare hidraulice cu piston Manuale. Tratate Iluminat Aparate telefonice Receptoare acustice. Difuzoare Receptoare telefonice Tehnică în general Maşini frigorifice. Pompe de căldură Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Tehnica încălzitului şi focarelor Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Aeronautică Bionică Maşini electrice de curent alternativ Conductori şi semiconductori în funcţie de material Teorie Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Încercare. Verificare Măsurare şi verificări în general Uzură Calibrare Încercări Armătură Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Sudarea electrică prin presiune Maşini electrice rotative Încercare a etanşeităţii Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Îndrumar (ghid) Ştanţare şi matriţare la rece Tehnologia metalelor Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Metalurgie în general Memorii, registre şi dispozitive înmagazinare numerice Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Maşini şi utilaje Prelucrarea metalelor Lagăr cu alunecare Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Acceleratoare după particulele accelerate Aplicaţii tehnice Oscilatoare cuantomecanice Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Aspecte teoretice Locomotiva Diesel Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Optoelectronică Receptoare radio Publicaţii periodice Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Repararea autovehiculelor Ţiţei (Petrol) Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Maşini de danturat Macarale în general Maşini sincrone Maşini electrice de curent continu Ferăstrău Tuburi şi celule fotoelectrice Pulverizatoare Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Maşini termice Maşini unelte Control tehnic Material electroizolant Materii prime pentru energia atomică Tehnici de laborator Sudarea Sudură Matriţe de injectat Măsurări electrice (metode şi aparate) Transport în agricultură Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Metoda elementului finit Gaze arse de eşapament şi tratarea lor Aparate de măsurare Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Termoenergetică Turbogeneratoare Turbine cu abur Montaj Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Pompă de injecţie Motoare navale Motoare electrice Mutatoare Inginerie industrială Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Analiza reţelelor neliniare Electrostatică aplicată Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Cabluri după izolaţie şi construcţie Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Organe de fixare şi asamblare Arbori. Axe Metale turnate Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Injectoare Prelucrare prin eroziune Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Mase optice. Lasere Sudură electrică şi cu radiații Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Turnătorie Vibraţii (Acustică) Centrale nucleare electrice Inteligenţă artificială în sisteme industriale Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Angrenaje Angrenaje cilindrice Aşchiere Condiţii de propagare. Intensitatea semnalului Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Radar. Radiolocaţie Receptoare de înaltă frecvenţă Recepţia TV Teledifuziune Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Rulment Televizoare, magnetofoane, picupuri Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Construcţie motoare termice Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Înaltă tensiune Şurub cu cap hexagonal Servomotoare şi amplificatoare Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Tăiere termică Generatoare sincrone Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Mufă Policlorură de vinil neplastifiată Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Motoare pentru automobile Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Materiale electrice Călire la presă Cu arc deschis Ştanţare şi matriţare la rece Şurub cu cap cilindric bombat Şurub cu cap cilindric Şurub cu cap înecat Şurub cu cap semiînecat Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Tarod Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Tehnici de comunicare Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate Forjare şi extruziune Tehnologie mecanică în general Componente electronice pasive Prelucrare pe strunguri Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Aparate şi instalaţii pentru masură Telegrafie Domenii electrotehnice speciale Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Formare în matriţă Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Aparate termice Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Transformatoare şi maşini electrice Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Trecere izolată Turbine hidraulice Tratarea suprafeţelor Flanşă de fixare Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Regimuri de funcţionare Sisteme electroenergetice Centrale nucleare de energie Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Lucrări ştiinţifice universitare Aparate video de conversie Reţele de distribuţie Instalaţii industriale Măsuri de siguranţă Reţele electrice de distribuţie Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Informatică industrială Emiţătoare (Electrotehnică) Îmbinare ţeavă Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Coadă cilindrică Fuziune nucleară Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Lagăre Industria petrolieră Încercare la încovoiere prin şoc Emisie de gaze Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Scule pentru montarea organelor de asamblare Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Televiziune color Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Freze cu coadă Ciur Materiale electroizolante pe bază de mică Sudare prin topire Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Reţea Publicaţii universitare Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Catalog de fişe tehnice Control şi analize Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Industrie aplicată Optimizarea tehnologiei Arc electric Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Ştanţe şi instrumente Probleme de mecanică teoretică Cercetare experimentală Monitorizare Produse petroliere lichide Managementul instalaţiilor nucleare MMOS MMOSA Tehnică mecanică în general Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Ţeavă (tub) Freză cilindro-frontală Calibru Burghiu Lampă electrică cu incandescenţă Frecvenţă Freză Întreţinere şi control Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Hidrogeneratoare sincrone verticale Motoare asincrone trifazate Funcţionarea reactorului, verificări, punere în funcţiune(pornire), introducerea şi scoaterea combustibilului, oprire Accidente severe Accidentul de la Fukushima Accidentul de la Cernobîl Accidentul de la Three Mile Island Proiectarea asistată de calculator Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Proiectare 3D Imprimare 3D Fabricarea de aditivi Îmbinări mecanice Gaze cu efect de seră Publicații digitizate Arbori canelați Maşini de mortezat şi rabotat canale Publicații digitale Robinete cu fluture Cuplaje mecanice Conectoare pentru radiofrecvențe Butuci canelați Maşini-unelte Teuri Fitinguri Coturi Capace Reducții Racorduri olandeze Oțeluri Electrozi înveliți Conuri pentru scule Lămpi electrice Pompe de injecție în linie Arbori și butuci canelați Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Armături industriale din fonta Teleinformatică Legături de date Scheme electrice Instalații de telecomunicații Rășini furanice Tractoare pentru sudare Linii de îmbuteliere Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Freză pentru cant Freză pentru falț Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Publicații EUP Publicații EUTB Izolații electrice Sisteme mecanice de precizie Mecanisme compliante Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola