Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

Subiect Tematic: Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
Lucrări: 2550 lucrari in 2549 publicatii in 5 limbi
Sisteme integrate pentru prelucrarea semnalelor de: Zoican, Sorin (Text tipărit)
Dicţionar de construcţii de maşini francez-român de: Enache, Ştefănuţă; Tănase, Ioan; Zenovei, Constantin; Daşchievici, Vasile (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Manualul strungarului de: Biber, Gheorghe (Text tipărit)
Tehnologia procedeelor de sudare cu arc de: Sălăgean, Traian Lorin (1929-1993) (Text tipărit)
Şeveruirea roţilor dinţate de: Stoica, Ion Aurel, inginer; Cimoca, Gheorghe; Stoica, Mariana, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Difuzoare Telegrafie Încercare a rezistenţei mecanice Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Circuite si amplificatoare selective Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Generalităţii Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Centrale nucleare de energie Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Circuite de microunde Publicații EUTB Emisie de gaze Fontă România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Maşini agricole Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Şurub cu cap cilindric bombat MMOSA Telecomunicaţii Pompă centrifugă Electrochimie Motoare termice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Repararea autovehiculelor Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid MMOS Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Publicaţii universitare Oțeluri Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Electronică Practică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Tehnici de laborator Tehnologia mijloacelor de transport Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Armătură Manual pentru liceu Organe de maşini în general Accidentul de la Three Mile Island Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Cuplaje mecanice Pompă Motoare electrice Termotehnică Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Publicații digitizate Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Tehnică electrochimică Freză pentru falț Aeronautică Scheme electrice Prelucrare prin eroziune Montaj Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Aparate video de conversie Instalații de telecomunicații Dicţionar multilingvistic Circuite logice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Structura vehiculului Aparatură electronică Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Hidrogeneratoare sincrone verticale Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Îmbinare ţeavă Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Organizarea şi planificarea producţiei Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Imprimare 3D Sudare cu arc electric Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Ambutisarea la rece Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Reţele electrice Formare. Modele, forme şi executarea formelor Accidente severe Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Construcţia automobilelor Sisteme electrice Management şi Ingineria Managerială Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Asamblare şi montare în general Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Forjare şi extruziune Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Surse electrice de lumină Tehnica frigului Publicaţii periodice Publicaţii seriale. Periodice Termoenergetică Mutatoare Arc electric Ţeavă (tub) Receptoare radio Recepţia TV Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Compresoare Conferinţe Laser Termodinamică. Energetică Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Atlase Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Turbogeneratoare Randamentul muncii. Eficienţa muncii Control tehnic Gaze cu efect de seră Oscilatoare cuantomecanice Teoria maşinilor termice Tehnica mijloacelor de transport Radiocomunicaţii Teză de doctorat Electrotermie Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Măsurare şi verificări în general Fiabilitate Roboţi Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Freză melc Armături industriale din fonta Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Aşchiere Calibrare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Burghiu Conductori şi semiconductori în funcţie de material Regimuri de funcţionare Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Reţea Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Turbine cu abur Sisteme mecanice de precizie Matematică şi ştiinţe naturale Cruci Electrotehnică şi electronică Bionică Reglarea parametrilor tehnici Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Laminare. Laminoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Carburi metalice Receptoare telefonice Teze de doctorat digitizate (loading) Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie analitică Industria lemnului şi cherestelei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Coturi Accidentul de la Cernobîl Manual şcolar (Liceu) Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Materiale electrice Strunguri. Strunjire, alezare Maşini unelte Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Informatică industrială Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Robinete cu fluture Echipamente de radio şi televiziune Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Reţele de distribuţie Metoda elementului finit Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Probleme de mecanică teoretică Îmbinare sudată Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Şurub cu cap semiînecat Conectoare pentru radiofrecvențe Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Rezistenţa materialelor Încercare. Verificare Şurub cu cap hexagonal Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Extrudare (de benzi şi profile) Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Chimie anorganică Disiparea energiei Broşare, broşe Rulment Dicţionar Optimizarea tehnologiei Rezistenţă la solicitări Desen. Design Putere electrică Material electroizolant Rezistenţă mecanică Sisteme electroenergetice Maşini sincrone Iluminat Acţionări hidraulice Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Butuci canelați Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Oţel aliat Motoare asincrone trifazate Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Memorii, registre şi dispozitive înmagazinare numerice Lampă electrică cu incandescenţă Toleranţe. Ajustaje. Calibre Biotehnologie Mufă Turnătorie Electrotehnică Aparate de măsurare Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Angrenaje Toleranţă dimensională Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Grafică pe calculator Prelucrarea numerică a semnalelor Policlorură de vinil neplastifiată Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Bibliografie licență FECC - Calculatoare Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Locomotiva Diesel Electronic digital computers-circuits Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Trecere izolată Reţele electrice de distribuţie Maşini hidraulice Materii prime pentru energia atomică Inginerie. Tehnică în general Aplicaţii industriale Lucrări ştiinţifice universitare Desen Construcţia de maşini în general Aparate şi instrumente optice Desen tehnic Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Scule de tăiere şi aşchiere Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Legături de date Aparate şi instalaţii pentru masură Construcţia de maşini Electromagneţi Tractoare Inteligenţă artificială în sisteme industriale Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Programe de calculatoare. Software Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Acceleratoare după particulele accelerate Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Ciur Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Tehnici de comunicare Receptoare de înaltă frecvenţă Freze cu coadă Încercare a etanşeităţii Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Funcţionarea reactorului, verificări, punere în funcţiune(pornire), introducerea şi scoaterea combustibilului, oprire Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Dicţionar tehnic Informatică Dispozitive magnetice Linii de îmbuteliere Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Proiectarea asistată de calculator Electrotehnică şi automatizări Acumulatoare electrice Instrumente muzicale în general Cercetare ştiinţifică Construcţii civile în general Turbine hidraulice Manipulatoare. Roboţi industriali Metale neferoase în general Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Circuite integrate analogice Macarale în general Optică Ziaristică. Presă Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Aparate termice Termodinamică tehnică Construcţia circuitelor electrice Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Electricitate Flanşă de fixare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Sudare prin topire Lămpi electrice Turbine de abur Circuite integrate liniare Iluminare. Tehnica iluminatului Combustibili şi explozivi Fizică matematică Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Turbine hidraulice. Turbine de apă Aparate electrice Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Tarod Carte 1931-1960 Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Chimie industrială Mase plastice Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Organizarea producţiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Prelucrare pe strunguri Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Inginerie industrială Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Turnare sub presiune Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general IBUP Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Motoare hidraulice cu deplasare obligată. Motoare hidraulice cu piston Aerodinamică Structura fizică a materiei Racorduri olandeze Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Automatizare Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Biologie. Ştiinţe biologice în general Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Reactori nucleari Instalaţii industriale Publicații EUP Maşini electrice de curent alternativ Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Electronică Uzură Injectoare Încercare la încovoiere prin şoc Publicații digitizate (loading) Lucrări practice Fitinguri Etanşare Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Racord Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Control de calitate Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Termoelectricitate. Încălzire electrică Deformare plastică Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Structura materialelor Manual pentru şcoala secundară Ţiţei (Petrol) Aparatură electrică Conducători şi semiconducători în funcţie de material Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Sudare prin topire Centrale nucleare electrice Lagăr cu alunecare Transformator de putere Freză pentru cant Maşini termice Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Electrodinamică Centrale electrice Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Televiziune Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Aplicaţii ale acusticii Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Pompe de injecție în linie Electronică şi electrotehnică Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Lucrări hidrotehnice în general Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Manual universitar Întreţinere şi control Calcul Cercetare experimentală Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sudură electrică şi cu radiații Matematică Explozivi. Combustibili Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Organe de fixare şi asamblare Teorie Poluare Manuale. Tratate Tehnică în general Sudură. Construcţii sudate Măsurări electrice (metode şi aparate) Vibraţii (Acustică) Şurub cu cap cilindric Fizică aplicată Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Pulverizatoare Vibraţii mecanice. Acustică Microelectronică. Circuite integrate Automatică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Analiza reţelelor neliniare Servomotoare şi amplificatoare Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Proiectare 3D Oţel Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Turbină Condiţii de propagare. Intensitatea semnalului Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Inginerie Materiale electroizolante pe bază de mică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Manual şcolar Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Automobile Şurub cu cap înecat Tăiere termică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Televiziune color Metalurgie în general Componente pasive Capace Televizoare, magnetofoane, picupuri Tăiere şi aşchiere în general Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Calibru Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Măsuri de siguranţă Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Cabluri după izolaţie şi construcţie Rezumatul tezei de doctorat Proiectare asistată de calculator Aparate telefonice Maşini electrice rotative Geologie şi ştiinţe înrudite Astronomie teoretică. Mecanică cerească Publicaţii periodice şi seriale Transport în agricultură Electronică industrială Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Sudură Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Frecvenţă Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Ştanţare şi matriţare la rece Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Emiţătoare (Electrotehnică) Radioactivitate Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Radiotehnică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Motoare Diesel Îmbinări mecanice Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Sudarea electrică prin presiune Măsurări şi maşini electrice Măsuri electrice (metode şi aparate) Tehnologie mecanică în general Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Ştiinţe medicale. Medicină Prelucrarea metalelor Reducții Domenii electrotehnice speciale Bibliografii Încercări Componente electronice pasive Metode, reguli, convenţii de desen Relaţii umane în întreprindere. Personal Motoare alternative cu gaze Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Lagăre Sudarea Tranzistoare Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Frână Monitorizare Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Catalog de fişe tehnice Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Mecanică Îndrumar de laborator Metode Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Accidentul de la Fukushima Prelucrarea materialelor Optoelectronică Aparate de măsură şi fabricarea lor Freză cilindro-frontală Tehnică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Măsuri contra gazelor toxice şi a vaporilor toxici. Conducte de aspiraţie şi evadare. Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Cazan de abur. Generatoare de abur Izolații electrice Conducerea şi controlul producţiei Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Căldură. Termodinamică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Conductori. Materiale izolante Scule aşchietoare Tehnica încălzitului şi focarelor Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Arbori și butuci canelați Roţi dinţate Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Mecanică aplicată Inginerie electrică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Organizare şi conducere comercială şi industrială Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Cercetări operaţionale Mecanisme cu roţi dinţate Control şi analize Ştanţe şi instrumente Organe de maşini Industria automobilelor Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Fizică Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Bazele electrotehnicii Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Maşini electrice de curent continu Mecanisme compliante Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Maşini de mortezat şi rabotat canale Depunere electrolitică Părţi componente ale reactoarelor nucleare Tehnică mecanică în general Maşini electrice Industria petrolieră Aparate electronice de măsură si control Teledifuziune Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Fuziune nucleară Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Chimie fizică Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Electrozi înveliți Teleinformatică Maşini-unelte Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Aspecte teoretice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Organizare comercială Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Prelucrare mecanică Curs Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Electricitate statică. Electrostatică Titan Prelucrare mecanică şi aşchiere Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Freză Motoare Maşini de danturat Reţele de telecomunicaţii Prezentări istorice în sens strict Filet metric ISO Culegere de probleme Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Matematică calculatorie Rășini furanice Acţionări electrice Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Tratarea suprafeţelor Cinematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Tractoare pentru sudare Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Sudare Tuburi şi celule fotoelectrice Economie Electronică aplicată Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Ferăstrău Arbori. Axe Mase optice. Lasere Cu arc deschis Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Managementul instalaţiilor nucleare Industria mobilei Motor cu ardere internă Produse petroliere lichide Mentenanţă Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Metodologie Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tehnologia metalelor Maşini de frezat Autovehicule rutiere Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Înaltă tensiune Angrenaje cilindrice Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Tehnologie mecanică Arbori canelați Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Transformatoare şi maşini electrice Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Toleranţă la dimensiune Construcţii agricole Pompă de injecţie Dispozitive dielectrice Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Gaze arse de eşapament şi tratarea lor Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Circuite electrice Documente legislative. Surse legislative şi juridice Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Dedicaţie şi autograful autorului Matriţe de injectat Fabricarea de aditivi Receptoare acustice. Difuzoare Energetică Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Maşini şi utilaje Algebră. Matrice. Ecuaţii Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Metale turnate Electronică. Dispozitive electronice Analiză matematică Documentaţie tehnică Electromecanică Circuite electronice Ştanţare şi matriţare la rece Proiectare Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Generatoare sincrone Scule pentru montarea organelor de asamblare Publicații digitale Circuite integrate Electrostatică aplicată Tehnologia construcţiilor de maşini Radar. Radiolocaţie Industrie aplicată Acustică tehnică. Instrumente muzicale Cablu Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Dedicaţie şi autograf Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Roboţi industriali Telefonie Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Conuri pentru scule Optimizare (Tehnică) Tratament termic Piston Semnale Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Electromagnetism Motoare navale Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Teuri Maşini frigorifice. Pompe de căldură Aplicaţii tehnice Construcţie motoare termice Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Economia energiei în general Chimie Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Coadă cilindrică Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Formare în matriţă Aparatea şi instrumente optice Fază solidă Călire la presă Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Îndrumar (ghid) Microprocesoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Motoare pentru automobile Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Bibliografie licență FECC - Electromecanică Amplificatoare Instalaţii electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola