Biblioteca Universității din Pitești

Electrotehnică

Subiect Tematic: Electrotehnică
Lucrări: 1779 lucrari in 1864 publicatii in 6 limbi
Tranzistoare unijoncţiune : Aplicaţii de: Constantin, Pantelimon; Radu, Ovidiu (Text tipărit)
Error-Correction Coding and Decoding : Bounds, Codes, Decoders, Analysis and Applications de: Ambroze, Marcel A.; Jibril, Mubarak; Ahmed, Mohammed; Tomlinson, Martin; Tjhai, Cen Jung (Resurse electronice)
Sisteme de prelucrare şi protecţie a informaţiei de: Tutănescu, Ion; Călugăreanu, Mircea; Maghiar, Teodor; Bondor, Károly (Text tipărit)
Tehnologii de prelucrare cu laser de: Donţu, Octavian (Text tipărit)
Subiecte
Difuzoare Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Lucrări practice Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Ingineria sistemelor Studiul materialelor Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Comparatoare cu cadran Centrale energetice Proiectarea liniilor electrice Utilizarea surselor naturale de energie. Utilizarea energiei alternative Sisteme de stocare electrochimice Instalaţii de joasă tensiune Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Algoritmi evolutivi Circuite si amplificatoare selective Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Tehnici CAD Sisteme şi semnale Biomecanică Materiale electroizolante solide Relee Semnal nestaţionar Termoelectricitate. Încălzire electrică Publicaţii periodice electronice Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Căldură umedă Comunicații optice Circuite de microunde Tehnica programării Încălzire electrică Aparatură electrică Convertoare cu intrare dublă Sisteme de conversie a energiilor Publicații EUTB Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Protecţia drepturilor de autor România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Linii electrice aeriene Perturbaţii electromagnetice Rețele inteligente de alimentare Biologie generală şi teoretică Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Reţele fără fir Telecomunicaţii Electrochimie Imagistică medicală Generatoare. Dinamuri Transformator de putere Radiofrecvenţă Perturbaţii electrice Convertizoare statice Cuplarea energiei electrice Motoare termice Electrodinamică Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Centrale electrice Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Comunicaţii mobile Televiziune Dispozitiv cu tuburi paralele Uleiuri izolante Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Utilaje, construcţie Senzori Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Convertor boost Convertoare electrice Aplicaţii ale acusticii Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Electronică şi electrotehnică Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Publicaţii universitare Reglarea tonalităţii (tonului), radio Inteligenţă artificială Programe de calculatoare Structura calculatoarelor Sisteme de energie electrică Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Publicaţiile Academiei Române Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Cuptoare şi aparate cu inducţie Manual universitar Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Electronică Practică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Calitatea semnalelor recepţionate Tehnici de laborator Produse electronice şi electrotehnice Discuri pseudo-sferice Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Fiabilitatea cablurilor Matematică Centrale hidroelectrice Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Inventoare Armătură Manual pentru liceu Optică electronică Dispozitiv cu percutor Management Procese industriale Frecvenţa stabilităţii Teorie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Dozimetrie Producerea energiei electrice Computere Motoare electrice Calibru conic Tehnică în general Compensarea pierderilor Măsurări electrice (metode şi aparate) Flux termic Fizică aplicată Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Aparate de conectare şi întrerupere Modelarea maşinilor asincrone Sisteme de comunicaţii prin satelit Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Principii generale și teoria măsurării și proiectarea aparatelor de măsurare. Metode de măsurare Materiale Programare de calculatoare Vibraţii mecanice. Acustică Funcţii B-spline Microelectronică. Circuite integrate Automatică Echipamente electrotehnice Analiza reţelelor neliniare Informatică aplicată Servomotoare şi amplificatoare Tensiune trifazate Igienă şi sănătate publică Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Conductor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Tehnică electrochimică Convertoare PWM Scheme electrice Limbaje de programare pentru calculator Controlul calităţii energiei electrice Distribuţia energiei electrice Inginerie Materiale electroizolante pe bază de mică Tehnică cibernetică şi automatică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Aparate video de conversie Instalații de telecomunicații Circuite logice Unde ultrascurte Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Algoritmi genetici Televiziune color Aparatură electronică Componente pasive Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Fizica atomului Management industrial Televizoare, magnetofoane, picupuri Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Integrala Fourier Hidrogeneratoare sincrone verticale Electroliţi. Băi electrolitice Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Matematică computaţională Utilizarea surselor naturale de energie Medicină Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Dicţionar francez-român Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Frecvenţă instantanee Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Linii de înaltă tensiune Limba franceză Tehnologie şi aparate video Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Variaţii de climă Sudare cu arc electric Cabluri după izolaţie şi construcţie Baterii Li-Ion Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Reţele electrice Educaţie. Învăţământ Paratrăsnete. Conductori de legare la pământ a fulgerelor Rezumatul tezei de doctorat Semne convenționale Aparate telefonice Tehnologie CMOS Maşini electrice rotative Dicţionar român-german Sisteme electrice Management şi Ingineria Managerială Metalurgie feroasă Oscilatoare Publicaţii periodice şi seriale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Turbine de vânt Măsurători radio Reţea de distribuţie de clock Electronică industrială Defecte ale maşinilor asincrone Utilizarea de surse naturale de energie electrică Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Maşini industriale Sisteme de alimentare cu curent alternativ Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Măsurări Terapeutică Convertizoare Dicţionar român-rus Convertoare pneumoelectrice Surse electrice de lumină Publicaţii periodice Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Limba germană Conversia energiei electrice Dispozitive electronice Publicaţii seriale. Periodice Protecţia reţelelor de joasă tensiune Termoenergetică Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Radiotehnică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Mutatoare Sisteme de achiziţie date Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Arc electric Iluminat interior America Măsurări şi maşini electrice Maşină asincronă cu motor în colivie Maşini şi aparate electrice Mașini cu stări finite Receptoare radio Convertoare de putere C.C-C.A Reţele de alimentare cu energie electrică Microelectronică Convertoare Curent electric Măsuri electrice (metode şi aparate) Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Ştiinţe aplicate Ştiinţe medicale. Medicină Domenii electrotehnice speciale Laser Evoluţii pe termen lung a GPP Componente electronice pasive Discuri salfazice Rețele inteligente bazate pe SCADA Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Staţie electrică Unde radio Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Alimentare electrică Relaţii umane în întreprindere. Personal Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Fizica plasmei Turbogeneratoare Maşini după fiabilitate Autovehicule Încercarea de fiabilitate a echipamentelor Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte Normative Publicații periodice digitale Calitatea energiei electrice Tranzistoare Sîrmă rotundă de cupru Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Modelare matematică Canale cu evoluţie pe termen lung Tehnica mijloacelor de transport Simulări numerice Radiocomunicaţii Catalog de fişe tehnice Teză de doctorat Electrotermie Limbaje de programare (Software) Matlab (Limbaj de programare) Roboţi Fiabilitate Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Piuliţă hexagonală Redresoare Inteligenţa artificială Sisteme de energii regenerabile Centrale de energie cu abur Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Electrocinetică Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Mecanică Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Comenzi digitale predictive în curent Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Calculatoare de prelucrare digitală Autograful autorului Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Optoelectronică Cabluri de semnalizare Aparate de măsură şi fabricarea lor Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Reţea Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Diagnosticarea defectelor Turbine cu abur Izolații electrice Compatibilitate electromagnetică Conducerea şi controlul producţiei Maşini şi echipamente în controalele de energie Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Bibliografie Infoamatică Echipamente şi accesorii Tehnologii Convertor buck Electrotehnică şi electronică Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii. Sârmă metalică Modele de optimizare Durabilitate Industria textilă Curent alternativ (c.a.) Convertoare cu intrări multiple Oftalmologie Comutator stea Ştiinţă şi tehnică Limbaje descriptive de maşină (HDL) Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Conductori. Materiale izolante Calcul operaţional Logică cablată Receptoare telefonice Teze de doctorat digitizate (loading) Instalaţii de înaltă tensiune Câmp electromagnetic Managementul calităţii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Bioxid de Carbon Poluarea aerului Mecatronică Chimie analitică Sisteme informatice Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Conductor de bobinaj Convertoare CC-CC Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Raportul conversiei la tensiuni mari Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Mecanică aplicată Inginerie electrică Motoare sincrone Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Reţele de calculatoare Platforme de tip MOOC Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Echipamente electrice Documente de politică Control şi analize Ulei de transformator Organe de maşini Industria automobilelor Manual şcolar (Liceu) Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Materiale electrice Spice Cabluri din oţel Microgriduri Radiodifuziune Ştiinţa calculatoarelor Maşini unelte Fizică Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Cursuri masive deschise online Bazele electrotehnicii Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Manşon de fontă Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Mecanică teoretică în general Maşini electrice de curent continu Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Conservarea energiei electrice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Centrale electrice eoliene Echipamente de radio şi televiziune Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Depunere electrolitică Aeronavă Probabilităţi. Statistică matematică Reţele de distribuţie Sisteme de conversie a energiei vântului Maşini electrice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Difuzarea programelor de televiziune Aparate electronice de măsură si control Gol de tensiune Sateliţi de transmisie Conectoare pentru radiofrecvențe Calculatoare Maşini pentru curent continuu Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Schemă de conexiune Unde electromagnetice Matematică aplicată Curs universitar Interferenţe Inimă. Cardiologie Celule de combustibil Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Electrotehnică aplicată Unităţi de prelucrare Comandă automată Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Stocarea energiei Vocabular tehnic Teleinformatică Convertizoare electrice Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Tipuri de sisteme Procesare de imagini Chimie anorganică Aspecte teoretice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Limba engleză Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Disiparea energiei Energie regenerabilă Dicţionar rus-român Electrotehnică. Dispozitive electronice Curs Dicţionar Acceleratori de particule Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Electricitate statică. Electrostatică Motoare cu inducţie Rezistența sistemelor energetice Dispozitive semiconductoare Modele matematice pentru cercetare operaţională Prelucrare mecanică şi aşchiere Putere electrică Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Material electroizolant Rezistenţă mecanică Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare CADENCE Electrostatică Convertoare statice Instalaţii de captare Sisteme electroenergetice Generarea hibridă de energie Maşini sincrone Iluminat Fizica corpului solid Colivie simetrică Imersiune Simboluri literare Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Reţele de telecomunicaţii Tensiune alternativă Cuptor cu arc electric Lucrările Conferinţei, 2008 Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegere de probleme Radio și Tv Motoare asincrone trifazate Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Lampă electrică cu incandescenţă Sisteme de măsurare Circuite integrate (CMOS) Accidente. Riscuri. Pericole. Prevenirea accidentelor. Protecție personală. Siguranță Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Metode numerice Comunicaţii Reţele de distribuţie a energiei electrice Protecţia muncii. Securitatea muncii Algoritmi matematici Aliaje cupru-zinc Acţionări electrice Circuite electronice pasive Teoria semnalelor Cabluri Electrotehnică Bobinare Cinematică Matematică, ştiinţe naturale Aparate de măsurare Cabluri electrice Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Baterii cu litiu Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Tuburi şi celule fotoelectrice Câmpul magnetic Economie Electronică aplicată Prelucrarea numerică a semnalelor Tehnici de acces multiplu în sistemele de comunicaţii Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Bibliografie licență FECC - Calculatoare Arbori. Axe Generatoare electrice Matlab Simulink Canale de comunicare Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Mase optice. Lasere Sisteme în timp real Doză Electronic digital computers-circuits Mecanisme de precizie Centrale şi staţii electrice Trecere izolată Electroliză Reţele electrice de distribuţie Calibru tronconic Dicţionar german-român Energie electrică Fibre optice Radio Documentare. Cărţi. Scrieri Relee (Electronică) Sisteme de comunicaţii Inginerie. Tehnică în general Aplicaţii industriale Lucrări ştiinţifice universitare Sisteme cu microprocesor Maşini asincrone Construcţia de maşini în general Persoane cu handicap Conducţie continuă Transmission numérique Inginerie. Tehnică Legături de date Circuite digitale Economia energiei Echipament electric Aparate şi instalaţii pentru masură Construcţia de maşini Invertoare, modelare, simulare Electronică şi telecomunicaţii Dinamică Teorie şi elasticitate Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Producerea şi distribuţia energiei electrice Estimarea canalelor Cercetări ştiinţifice Cibernetică Stabilitate statică Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Radioprotecţie Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Programe de calculatoare. Software Înaltă tensiune Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Acceleratoare după particulele accelerate Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Tehnologie mecanică Balast electric Tehnici de comunicare Mecanică tehnică Contactor Receptoare de înaltă frecvenţă Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Toleranțe de fabricație Transformatoare şi maşini electrice Funcţii calculabile Dispozitive dielectrice Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Microrețele hibride Circuite electrice Farmacologie Aparate şi reţele video Conversia energiei Oxizi metalici Texte Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Scheme de acces multiplu în LTE Stabilitate dinamică Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Calculatoare. Feluri de calculatoare Optomecanică Dispozitive magnetice Acţionări electrice de curent alternativ Sisteme digitale Construcţia calculatoarelor. Hardware Receptoare acustice. Difuzoare Energetică Semnale digitale Scheme de conexiuni şi de circuite Materiale izolante Depozitarea energiei electrice Circuite magnetice echivalente Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Proiectarea asistată de calculator Măsurări electrice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Acumulatoare electrice Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Motoare asincrone Microgrid Teze de doctorat digitale (loading) Materiale pentru electronică Interpolare generalizată Cupru (Cu) Automatizări industriale Fotometrie Electronică. Dispozitive electronice Izolaţie electrică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Analiză matematică Electromecanică Circuite integrate analogice Echipamente electrotermice Circuite electronice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Generatoare sincrone Optică Materiale electroizolante Massive Open Online Courses Maşini magneto-electrice Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Convertoare electropneumatice Aparate şi metode de radiocomunicaţii Componente electronice Publicații digitale Circuite integrate Electrostatică aplicată Tehnologia construcţiilor de maşini Radar. Radiolocaţie Tehnica programării (software engineering) Construcţia circuitelor electrice Acustică tehnică. Instrumente muzicale Sisteme de comunicaţie Wireless Electricitate Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism În materiale semiconductoare Măsurarea mărimilor electrice Rulmenți cu bile cu sarcină radială Algoritmi Lămpi electrice Dedicaţie şi autograf Presiune atmosferică Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Iluminare. Tehnica iluminatului Circuite reconfigurabile Încălzire inductivă Teleconducere Semnale nestaţionare Aparate electrice Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Carte 1931-1960 Telefonie Chimie industrială Izolator electric Instrumente de măsurare Cupru Polimeri Semiconductori Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Celule solare fotovoltaice Semnale Sisteme Fuzzy Timp real (Informatică) Acoperiri prin depuneri chimice Metode de conversie Transformator de măsură Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Inginerie industrială Electromagnetism Descărcări luminescente Prelucrarea oţelului Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Termocentrale. Lignit Aplicaţii tehnice Electronice Controlul curentului electric Varistoare Dicţionar englez-român Sisteme hibride de energie IBUP Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Studiu de caz Economia energiei în general Cablaje electrice Componente electronice. Echipamente electronice Sisteme electromecanice Chimie Aplicaţii Comandă numerică Radiaţia solară Structura fizică a materiei Tensiune electrică Transformatoare electrice Computer software-quality control Conducte și cabluri electrice Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Lămpi cu descărcare Rezistori electrici Curent continuu (c.c.) Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Discuri pseudo-ortogonale Control și optimizare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Traductoare Reducerea polării Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Tipuri de convertoare Tehnica transmiterii imaginii Electronică de Putere Publicații EUP Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Maşini electrice de curent alternativ Electroenergetică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Electronică Microprocesoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Unitate centrală de prelucrare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Mecanica fluidelor Bibliografie licență FECC - Electromecanică Calitatea produselor Amplificatoare Metoda circuitelor magnetice Maşini de inducţie Instalaţii electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola