Biblioteca Universității din Pitești

Electrotehnică

Subiect Tematic: Electrotehnică
Lucrări: 1769 lucrari in 1848 publicatii in 6 limbi
Tranzistoare unijoncţiune : Aplicaţii de: Constantin, Pantelimon; Radu, Ovidiu (Text tipărit)
Accidentele produse de electricitate de: Bainglass, S.; Niţescu, N.; Rosenblatt, D. (Text tipărit)
Sisteme de prelucrare şi protecţie a informaţiei de: Tutănescu, Ion; Călugăreanu, Mircea; Maghiar, Teodor; Bondor, Károly (Text tipărit)
Tehnologii de prelucrare cu laser de: Donţu, Octavian (Text tipărit)
Subiecte
Limba franceză Carte 1931-1960 Chimie Matematică Economie Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Educaţie. Învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Limba engleză Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară America Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Lingvistică şi limbi Medicină Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Limba germană Optică Manual universitar Farmacologie Bibliografie Organizare şi conducere comercială şi industrială Durabilitate Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Teză de doctorat Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Dedicaţie şi autograful autorului Metode de predare şi instruire Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Acţionări electrice Aplicaţii industriale Maşini electrice Mecanica fluidelor Rezistenţă mecanică Automatizare Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Chimie anorganică Acumulatoare electrice Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Autograful autorului Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Programe de calculatoare. Software Ştiinţa calculatoarelor Curs Publicaţii seriale. Periodice Limbaje de programare pentru calculator Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Aeronavă Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Fotometrie Metalurgie Lucrări practice Radiodifuziune Telefonie Matematică calculatorie. Analiză numerică Programare de calculatoare Algoritmi Cupru Echipament electric Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Presiune atmosferică Amplificatoare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Structura calculatoarelor Cibernetică Publicaţiile Academiei Române Ştiinţă şi tehnică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Electromagnetism Telecomunicaţii Electronică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Electromecanică Circuite electrice Îndrumar de laborator Unde ultrascurte Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Unităţi de prelucrare Circuite logice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Analiză numerică Industria textilă Circuite electronice Biomecanică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Texte Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Electroliţi. Băi electrolitice Izolaţie electrică Balast electric Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Măsuri electrice (metode şi aparate) Aparate electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Aparate electronice de măsură si control Electronică Practică Radioprotecţie Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Aparatură electrică Imersiune Laser Modele de optimizare Mecanică Matematică aplicată Aplicaţii Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Probleme Management şi Ingineria Managerială Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Fiabilitate Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fizica plasmei Documentare. Cărţi. Scrieri Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Microprocesoare Terapeutică Acustică tehnică. Instrumente muzicale Construcţia de maşini Automatică Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Componente electronice Energetică Autovehicule Economia energiei în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Manual şcolar (Liceu) Generatoare. Dinamuri Sisteme electrice Informatică aplicată Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bazele electrotehnicii Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Procese industriale Optică electronică Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Radiotehnică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Televiziune Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Fizica atomului Biologie generală şi teoretică Programe de calculatoare Tehnologie şi aparate video Reglarea tonalităţii (tonului), radio Limbaje de programare (Software) Calculatoare. Feluri de calculatoare Calitatea produselor Management industrial Sudare cu arc electric Alimentare electrică Distribuţia energiei electrice Tensiune electrică Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Acoperiri prin depuneri chimice Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Cinematică Dinamică Centrale energetice Electricitate Centrale electrice Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Managementul calităţii Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Industria automobilelor Putere electrică Relaţii umane în întreprindere. Personal Tehnică electrochimică Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Circuite integrate analogice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Circuite integrate Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Construcţia circuitelor electrice Circuite si amplificatoare selective Poluarea aerului Prelucrarea numerică a semnalelor Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Roboţi Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Reţele electrice Interferenţe Perturbaţii electromagnetice Componente pasive Tehnologie mecanică Procesare de imagini Oftalmologie Reţele de telecomunicaţii Fibre optice Transformator de putere Comandă numerică Economia energiei Conductor Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Iluminare. Tehnica iluminatului Surse electrice de lumină Aparatură electronică Schemă de conexiune Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Tehnica transmiterii imaginii Sateliţi de transmisie Mecanică teoretică în general Mecanică aplicată Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Sisteme informatice Metalurgie feroasă Prelucrarea oţelului Comandă automată Probabilităţi. Statistică matematică Maşini după fiabilitate Convertizoare Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Utilizarea surselor naturale de energie Iluminat interior Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Inginerie electrică Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Protecţia muncii. Securitatea muncii Depunere electrolitică Dicţionar german-român Dispozitive electronice Dicţionar francez-român Dicţionar englez-român Dicţionar rus-român Dicţionar român-german Dicţionar român-rus Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Ştiinţe aplicate Electricitate statică. Electrostatică Conductori. Materiale izolante Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Fizica corpului solid Difuzoare Electronic digital computers-circuits Disiparea energiei Dispozitive dielectrice Dispozitive magnetice Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Semiconductori Circuite de microunde Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Instrumente de măsurare Echipamente de radio şi televiziune Cercetări ştiinţifice Manual pentru liceu Electrochimie Electrodinamică Câmp electromagnetic Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Oscilatoare Tranzistoare Electronică industrială Electrostatică Măsurări şi maşini electrice Electrotehnică aplicată Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Maşini şi aparate electrice Electrocinetică Măsurări electrice Termoelectricitate. Încălzire electrică Electrotermie Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Fizică aplicată Maşini şi echipamente în controalele de energie Modele matematice pentru cercetare operaţională Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Calculatoare de prelucrare digitală Compatibilitate electromagnetică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Matlab (Limbaj de programare) Instalaţii electrice Câmpul magnetic Inimă. Cardiologie Iluminat Aparate telefonice Receptoare acustice. Difuzoare Receptoare telefonice Producerea şi distribuţia energiei electrice Ingineria sistemelor Tehnică în general Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Lucrările Conferinţei, 2008 Maşini electrice de curent alternativ Unitate centrală de prelucrare Calcul operaţional Teorie Metode numerice Izolator electric Armătură Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Maşini electrice rotative Traductoare Senzori Acceleratoare după particulele accelerate Aplicaţii tehnice Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Lămpi cu descărcare Aspecte teoretice Optoelectronică Receptoare radio Publicaţii periodice Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Studiu de caz Reţele de calculatoare Maşini sincrone Maşini electrice de curent continu Bobinare Tuburi şi celule fotoelectrice Maşini unelte Polimeri Studiul materialelor Material electroizolant Sârmă metalică Tehnici de laborator Măsurarea mărimilor electrice Măsurări electrice (metode şi aparate) Mecanică tehnică Mecatronică Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Electroenergetică Semnale digitale Aparate de măsurare Microelectronică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Matematică computaţională Modelare matematică Invertoare, modelare, simulare Convertoare Sisteme digitale Matematică, ştiinţe naturale Termoenergetică Turbogeneratoare Turbine cu abur Motoare electrice Mutatoare Inginerie industrială Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Analiza reţelelor neliniare Electrostatică aplicată Paratrăsnete. Conductori de legare la pământ a fulgerelor Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Cabluri după izolaţie şi construcţie Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Arbori. Axe Computer software-quality control Piuliţă hexagonală Electronice Teoria semnalelor Timp real (Informatică) Calitatea semnalelor recepţionate Funcţii calculabile Mase optice. Lasere Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Unde electromagnetice Radar. Radiolocaţie Receptoare de înaltă frecvenţă Documente de politică Materiale Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Televizoare, magnetofoane, picupuri Înaltă tensiune Servomotoare şi amplificatoare Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Generatoare sincrone Sisteme de comunicaţii Materiale electrice Comunicaţii Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Tehnici de comunicare Instalaţii de înaltă tensiune Descărcări luminescente Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Tehnologia construcţiilor de maşini Componente electronice pasive Aparate şi instalaţii pentru masură Măsurări Relee (Electronică) Domenii electrotehnice speciale Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Sisteme de măsurare Transformatoare şi maşini electrice Trecere izolată Tehnică cibernetică şi automatică Energie electrică Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Acceleratori de particule Linii electrice aeriene Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Contactor Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Inginerie. Tehnică Mecanisme de precizie Sisteme electroenergetice Cabluri Tehnologie CMOS Producerea energiei electrice Termocentrale. Lignit Instalaţii de captare Bioxid de Carbon Radiofrecvenţă Lucrări ştiinţifice universitare Circuite integrate (CMOS) Curent alternativ (c.a.) Aparate video de conversie Evoluţii pe termen lung a GPP Canale cu evoluţie pe termen lung Scheme de acces multiplu în LTE Estimarea canalelor Reţele fără fir Comunicaţii mobile Maşini asincrone Centrale hidroelectrice Convertizoare electrice Convertoare electrice Motoare sincrone Dozimetrie Semnale nestaţionare Frecvenţă instantanee Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Sisteme cu microprocesor Protecţia drepturilor de autor Integrala Fourier Unde radio Turbine de vânt Algoritmi matematici Controlul calităţii energiei electrice Perturbaţii electrice Reţele de distribuţie Funcţii B-spline Interpolare generalizată Motoare asincrone Flux termic Dispozitiv cu tuburi paralele Cupru (Cu) Încălzire electrică Încălzire inductivă Cuptoare şi aparate cu inducţie Imagistică medicală Sisteme Fuzzy Algoritmi genetici Gol de tensiune Centrale de energie cu abur Curent electric Baterii Li-Ion Curent continuu (c.c.) Reţele de distribuţie a energiei electrice Cabluri din oţel Semnal nestaţionar Reţele electrice de distribuţie Tehnologii Dispozitive semiconductoare Convertoare CC-CC Convertoare cu intrare dublă Sisteme de energii regenerabile Convertoare cu intrări multiple Sisteme de conversie a energiei vântului Teleconducere Frecvenţa stabilităţii Controlul curentului electric Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Convertoare statice Sisteme de conversie a energiilor Simulări numerice Igienă şi sănătate publică Centrale electrice eoliene Căldură umedă Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Materiale izolante Ulei de transformator Uleiuri izolante Electronică şi telecomunicaţii Persoane cu handicap Maşini pentru curent continuu Maşini de inducţie Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Normative Aparate şi metode de radiocomunicaţii Reţele de alimentare cu energie electrică Linii de înaltă tensiune Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Televiziune color Echipamente electrotermice Calitatea energiei electrice Reducerea polării Variaţii de climă Limbaje descriptive de maşină (HDL) Maşini magneto-electrice Acţionări electrice de curent alternativ Protecţia reţelelor de joasă tensiune Materiale electroizolante pe bază de mică Stabilitate dinamică Stabilitate statică Rezistori electrici Fiabilitatea cablurilor Tensiune alternativă Reţea Instalaţii de joasă tensiune Sisteme electromecanice Vocabular tehnic Transformator de măsură Staţie electrică Publicaţii universitare Computere Teorie şi elasticitate Catalog de fişe tehnice Control şi analize Electronică de Putere Maşini industriale Centrale şi staţii electrice Infoamatică Utilaje, construcţie Optomecanică Arc electric Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Electroliză Echipamente electrotehnice Radiaţia solară Doză Canale de comunicare Energie regenerabilă Cablaje electrice Publicaţii periodice electronice Celule solare fotovoltaice Tensiune trifazate Convertoare PWM Convertor buck Convertor boost Conducţie continuă Motoare cu inducţie Comenzi digitale predictive în curent Varistoare Oxizi metalici Algoritmi evolutivi Radio Măsurători radio Componente electronice. Echipamente electronice Lampă electrică cu incandescenţă Electrotehnică. Dispozitive electronice Proiectarea liniilor electrice Convertoare de putere C.C-C.A Raportul conversiei la tensiuni mari Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Spice Tehnica programării Automatizări industriale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Logică cablată Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Generatoare electrice Sisteme de achiziţie date Hidrogeneratoare sincrone verticale Transmission numérique Sisteme de energie electrică Difuzarea programelor de televiziune Echipamente şi accesorii Cabluri electrice Sisteme de comunicaţie Wireless Platforme de tip MOOC Massive Open Online Courses Cursuri masive deschise online Reţea de distribuţie de clock Discuri salfazice Discuri pseudo-ortogonale Discuri pseudo-sferice Compensarea pierderilor Stocarea energiei Baterii cu litiu Sisteme de stocare electrochimice Conversia energiei electrice Depozitarea energiei electrice Conservarea energiei electrice Cuplarea energiei electrice Maşină asincronă cu motor în colivie Motoare asincrone trifazate Defecte ale maşinilor asincrone Diagnosticarea defectelor Modelarea maşinilor asincrone Metoda circuitelor magnetice Circuite magnetice echivalente Matlab Simulink Colivie simetrică Aparate de conectare şi întrerupere Sisteme şi semnale Tehnici de acces multiplu în sistemele de comunicaţii Sisteme de comunicaţii prin satelit Scheme de conexiuni şi de circuite Tehnici CAD CADENCE Aparate şi reţele video Circuite reconfigurabile Proiectarea asistată de calculator Inteligenţa artificială Relee Transformatoare electrice Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Cuptor cu arc electric Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Inventoare Rețele inteligente bazate pe SCADA Sisteme de alimentare cu curent alternativ Rezistența sistemelor energetice Conversia energiei Metode de conversie Tipuri de convertoare Circuite digitale Comunicații optice Rețele inteligente de alimentare Microgrid Publicații digitizate Rulmenți cu bile cu sarcină radială Materiale electroizolante Materiale electroizolante solide Publicații digitale Conectoare pentru radiofrecvențe Conducte și cabluri electrice Toleranțe de fabricație Cabluri de semnalizare Lămpi electrice Accidente. Riscuri. Pericole. Prevenirea accidentelor. Protecție personală. Siguranță Principii generale și teoria măsurării și proiectarea aparatelor de măsurare. Metode de măsurare Sîrmă rotundă de cupru Convertoare pneumoelectrice Convertoare electropneumatice Comparatoare cu cadran Simboluri literare Comutator stea Manşon de fontă Produse electronice şi electrotehnice Încercarea de fiabilitate a echipamentelor Semne convenționale Calibru conic Calibru tronconic Dispozitiv cu percutor Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii. Teleinformatică Legături de date Scheme electrice Instalații de telecomunicații Redresoare Conductor de bobinaj Publicații EUP Aliaje cupru-zinc Publicații EUTB Materiale pentru electronică Circuite electronice pasive Izolații electrice Echipamente electrice Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Convertizoare statice Radio și Tv Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Publicații digitale (loading) Teze de doctorat digitale (loading) Publicații periodice digitale Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Sisteme hibride de energie Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Utilizarea de surse naturale de energie electrică Utilizarea surselor naturale de energie. Utilizarea energiei alternative Celule de combustibil Microrețele hibride Control și optimizare Generarea hibridă de energie Microgriduri Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Mașini cu stări finite
Vă rugăm să schimbaţi parola