Biblioteca Universității din Pitești

Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică

Subiect Tematic: Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică
Lucrări: 221 lucrari in 223 publicatii in 6 limbi
Managementul strategic al resurselor materiale de: Porumb, Elena-Marilena (Text tipărit)
200 de probleme de protecţie anticorosivă a construcţiilor şi elementelor de construcţii metalice de: Botoş, Teodor; Teodor, Şerban; Nedelcu, Nicolae (Text tipărit)
Energie. Economie. Recuperare. Gospodărie de: Carabogdan, Ioan Gheorghe; Pavel, Eugeniu; Mihăilescu, Călin (Text tipărit)
Aventura surselor de energie de: Folescu, Gheorghe (Text tipărit)
Bazele merceologiei : Curs de: Oprei, Lucreţia; Universitatea Transilvania din Braşov; Oprei, Adriana (Text tipărit)
Lucrări prezentate la al V-lea simpozion naţional de tensometrie cu participare internaţională. Vol. I de: Simpozionul Naţional de Tensometrie (5; Galaţi; 20-23 sept. 1989) (Text tipărit)
Lucrări prezentate la al V-lea simpozion naţional de tensometrie cu participare internaţională. Vol. II de: Simpozionul Naţional de Tensometrie (5; Galaţi; 20-23 sept. 1989) (Text tipărit)
Subiecte
Antologie Carte 1931-1960 Chimie Matematică Fizică România Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Management Inginerie. Tehnică în general Dicţionar Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Rezistenţă la coroziune Coroziune Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Structura fizică a materiei Teză de doctorat Chimie organică Chimie. Cristalografie. Mineralogie Chimie industrială Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Maşini electrice Rezistenţă mecanică Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie fizică Lipire Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metalurgie Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Aliaje de aluminiu Presiune atmosferică Fontă Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Îndrumar de laborator Oţel Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Astronomie Ştiinţă şi cunoaştere în general Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Imersiune Energetică Economia energiei în general Sârmă Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Energie solară Căldură. Termodinamică Rezistenţă la solicitări Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Centrale energetice Alte surse de energie Celule solare Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Tehnică Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Economia energiei Vibraţii Încercarea probelor din materiale compozite Probabilităţi. Statistică matematică Protecţia materialelor contra coroziunii Examinare microscopică. Observarea structurii Utilizarea surselor naturale de energie Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Beton. Elemente prefabricate de construcţie din beton Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Instalaţii solare Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Tehnologie Instalaţii electrice Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Constituţii civile în general Măsurare şi verificări în general Îmbinări sudate din materiale metalice Materiale metalice Produs industrial Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Materiale compozite Materiale de uz tehnic Duritate Vickers Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Centrale nucleare electrice Deformaţie sub sarcină Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Protecţie anticorozivă Materiale Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Control nedistructiv (Studiul materialelor) Defectoscopie Duritate Rockwell Încercări mecanice Îmbinarea materialelor Cabluri din oţel Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Stas Căldură umedă Încercare la încovoiere prin şoc Variaţii de climă Fisură Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Sudare prin topire Centrale şi staţii electrice Ferite Energetică şi service Inginerie energetică Radiaţia solară Ingineria construcţiilor în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Utilizarea altor surse de energie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Îmbinări mecanice Fenomene de temperatură joasă. Producerea temperaturii joase Polimeri monolenici ai hidrocarburilor Zăcăminte de minereuri metalifere. Altele decît mangan Metale şi metaloizi. Minereuri Publicații digitizate Uleiuri minerale drept combustibili Publicații digitale Oțeluri inoxidabile Metode de încercare a rezistenței Electrozi înveliți Încercare de ambutisare Fluide cu destinaţii speciale Aparate de încercare Verificarea aparatelor Durități dinamoco-elastice Shore Produse electronice şi electrotehnice Acoperiri protectoare Protecție climatică Publicații EUP Izolații electrice Rezumatul tezei de doctorat Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola