Biblioteca Universității din Pitești

Informatică

Subiect Tematic: Informatică
Lucrări: 1311 lucrari in 1326 publicatii in 8 limbi
Master-slave systems of semantic schemas : Ph. D. Thesis de: Zamfir, Cristina; University of Piteşti. Faculty of Mathematics - Informatics (Text tipărit)
80386 Microprocessor handbook de: Pappas, Chris H.; Murray, William H. (Text tipărit)
Abordarea ierarhic structurată şi informatică de: Manolescu, Gorun (Text tipărit)
Access 2000 pentru Windows pentru... aMici ! de: Kaufeld, John (Text tipărit)
Access 2002 pentru începători de: Habracken, Joe (Text tipărit)
Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science de: European Association for Theoretical Computer Science (Text tipărit)
Spice de: Tudor, Marian, informatician (Text tipărit)
Fundamenta informaticae de: European Association for Theoretical Computer Science (Text tipărit)
Organizarea structurată a calculatoarelor de: Tanenbaum, Andrew S. (Text tipărit)
Subiecte
Teoria sistemelor Google Teoria informaţiei (Informare-documentare) Transmisii mecanice Software: Windows Contabilitate Software: Norton Utilities Dicţionar român-englez Domeniul de doctorat: Informatică Multimedia Programare de calculatoare. Software Baze de date relaţionale Software: ObjectWindows Biologie celulară Algoritmi evolutivi Instituţii. Organizaţii Reviste electronice Software: Windows 2000 Mecanică analitică Serii Fourier Teoria grafurilor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Simulare pe calculator (Matematica) Sisteme expert Învăţământ superior Semnal nestaţionar Biologie Linux (Sistem de operare) Depanare (Calculatoare) Codificare secretă Administrarea financiară a întreprinderii Bibliografie licență FSEFI - Matematică Emacs Windows XP (Sisteme de operare) Software: Linux Inginerie informatică Bibliografie licență FSED - Management HTML (Limbaj de balizare a documentelor) România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Imagistică prin rezonanţă magnetică Baze de date Instituţii informatice Mass-Media Birotică Limbajul C++ Telecomunicaţii Imagistică medicală Microsoft Visual BASIC (Limbaj de programare) Prelucrare date Perturbaţii electrice Visual J++6 (Limbaj de programare) Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Pascal Instruire asistată de calculator Software: Delphi Servicii publice Sisteme de prelucrare a informaţiilor Software: Fortran Software: Java Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Inovaţii Turism Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Mulţimi inteligente Teoria informaţiei (Cibernetică) Construcţii civile Publicaţii universitare Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Dezvoltare durabilă Inteligenţă artificială Limba română Programe de calculatoare Structura calculatoarelor Software: Word 2000 Manual universitar Comerţ Software: MIX Tehnică teatrală. Producţie scenică. Punere în scenă. Regie Guvernare electronică Matematică Software: CAD/CAM/CAE Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Analiză Software: C++ Biblioteci Software: Visual FoxPro 6.0 Management WWW (Tehnologie de acces în Internet) Sisteme inteligente de transport C++ Bibliografie licență FSEFI - Informatică Tehnologii de acces în Internet Ştiinţa informării Unităţi de programare Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Software: PHP 4 Informare-documentare PASCAL (Limbaj de programare) Microsoft PowerPoint Robotică Limbajul Visual Basic 3.0 DSP programabile Globalizare Procesoare MATLAB Educaţie. Învăţământ. Instruire Comunicare om-maşină Programare de calculatoare Automatică Standarde de comunicaţii Informatică aplicată C# Software: ALGOL 60 Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Tehnologii educaţionale Seturi de programare (Software) Limbaje de programare pentru calculator Controlul calităţii energiei electrice Fortran (Limbaj de programare) Gestiune Software: DOS Inginerie Software: Word Matematică în general Tehnică cibernetică şi automatică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Tehnici de programare Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Software: Oracle Manual şcolar Circuite logice E-learning Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Algoritmi genetici Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Software: Felix M-18 Sisteme de operare (Software) Matematică computaţională Medicină Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Management strategic Programe de gestiune a bazelor de date Sofware Limba franceză Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Reţele electrice Educaţie. Învăţământ Rezumatul tezei de doctorat Audit Proiectare asistată de calculator Caracteristici de memorie Bibliografie. Cataloage Reţele informatice Visual Basic (Limbaj de programare) Software: Sisteme de operare Situri Web Publicaţii periodice şi seriale Informatică oncologică Animaţie pe calculator Metode bazate pe calculator Visual FoxPro 6.0 (Limbaj de programare) Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Software: SQL Software: MS-DOS Informatică economică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Traffic Optimization Probleme rezolvate Paradox 3.5 (Program de gestiune a bazelor de date) Publicaţii seriale. Periodice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Regăsirea informaţiei online Radiotehnică Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Tehnologia calculatoarelor Date Metode de diagnostic Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Organizarea fişierelor unei baze de date Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Oncologie Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Informare bibliografică Software: Z80 Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Software Software: AutoCAD Specificaţii formale Software: Tricks & Tips Software: NT Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Clasificare Assembler Flash 5 (Programe de calculator) Reţeaua Internet Limbaje de programare Software engineering Aplicaţii Software Geometrie. Trigonometrie Tehnica mijloacelor de transport E-government Access 2000 (Program de gestiune a bazelor de date) Unităţi de prelucrare. Circuite logice Membrane computing SPSS Limbaj Haskell Teză de doctorat Electrotermie Visual C++ .NET (Limbaj de programare) Limbaje de programare (Software) Turbo Prolog Modelare biomecanică Software: Html Logică matematică Analiză semnal digital Modele de simulare bazate pe PsoC Sisteme de gestiune a bazelor de date Inteligenţa artificială Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanică Îndrumar de laborator Educaţie Interfaţa utilizator EXCEL UNIX (Sisteme de operare) Cibernetică matematică Biblioteconomie HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Arhitectură de sistem SOAP (Limbaj de programare) Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Software: PL/SQL Software: ICQ Bibliografie Software: dBase IV Logică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Visual C++6 (Limbaj de programare) Windows (Sistem de operare) Control financiar Modele de optimizare Limbaje ale bazelor de date Curent alternativ (c.a.) Oftalmologie Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Procesare semnale digitale Optimizare globală Limbaj Prolog Teze de doctorat digitizate (loading) Management informaţional Programare orientată pe obiecte Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Mecatronică Sisteme informatice Automate programabile Fizică teoretică Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Procesoare Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Probabilităţi Mecanică aplicată ActiveX Software: QBasic Limbaje specifice de programare Inginerie electrică Reţele de calculatoare Software: MATLAB Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Cibernetică economică Limbaj UML Proiectarea bazelor de date Manual şcolar (Liceu) Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Model relaţional Office 97 Baze de date - Management Sisteme multimedia Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale Software: Windows Xp Radiodifuziune Gestiune economică Ştiinţa calculatoarelor Algoritmi pentru grafuri Fizică Procesoare digitale de semnal Software: Access Software: Coreldraw Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Dreamweaver (Programe de calculator) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Data mining Digital integrated circuits Sisteme de operare Sisteme fizice cibernetice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Photoshop 6 (Programe de grafică) Visual Basic 3.0 (Limbaj de programare) C (Limbaj de programare) Probabilităţi. Statistică matematică Simulare cu modele matematice Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Metoda elementului finit Maşini electrice Analiză derivată Red Hat Linux 8 (Sistem de operare) Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Prelucrarea semnalelor Calculatoare Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Prelucrarea imaginilor Software: Netware Matematică aplicată Curs universitar Algoritmi pentru construirea programelor Rezistenţa materialelor LabVIEW Astronomie Software: Basic Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Software: Web Cerc Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Instituţii administrative Tehnologie Software: Norton Commander Filosofie românească Societate informaţională SQL Server (Limbaj de interogare) Programare vizuală Securitatea informaţiei Software: Wordperfect Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Tipuri de sisteme Procesare de imagini Enciclopedie (Română) Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Organizare comercială Limba engleză Programare Arhitectura reţelei Prelucrare mecanică Software: Turbo Pascal 7.0 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Dicţionar Reţele virtuale Calculatoare personale Illustrator 9 (Programe de calculator) Software: SIRIS 3 Programare logică Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Java (Limbaj de programare) Sisteme electroenergetice Manipularea datelor XML (Limbaj de marcare extensivă) Software: ASP.NET Arhitectură de sistem (informatică) Software: SQL Server 7.0 Software: Draw Reţele de telecomunicaţii Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Software: Prolog Culegere de probleme Algoritmi criptografici Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Matematică calculatorie Mecanică fizică Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Informatică managerială Software: Socrate Reţea internaţională "world-wide-web" Metode numerice Comunicaţii Algoritmi matematici Acţionări electrice Teoria semnalelor Biomatematică Software: Spice Electrotehnică Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Software: Windows 95 Reţele neuronale Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Grafică pe calculator Gestiunea bazelor de date Compatibilitate Office 2000 Economie Prelucrarea numerică a semnalelor Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Sisteme distribuite Software: Turbo C 2.0 Bibliografie licență FECC - Calculatoare Foraj. Metode de forare Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Canale de comunicare C++ (Limbaj de programare) Sisteme în timp real Electronic digital computers-circuits Realitate virtuală PostgreSQL SQL (Limbaj de interogare) Software: Borland C++ Fibre optice Sociolingvistică Documentare. Cărţi. Scrieri Istoria României Inginerie. Tehnică în general Office XP (Set de programare) Metode interactive Lucrări ştiinţifice universitare Reţele de transport Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Software: VRML Construcţia de maşini în general Adaptive Transport Central Systems Istorie Centre de documentare Criptare Gestiunea afacerilor Economia energiei Complex Network Analysis Metodologie Software: dBase IV v1.5 Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Software: Excel Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Flash MX (Program de animaţie) Cibernetică Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Programe de calculatoare. Software Ghid Software: UNIX Radioelectronică Oameni de ştiinţă WSDL (Limbaj de rogramare) Învăţământ preuniversitar Construcţii de calculatoare. Hardware Algebră Mini şi microcalculatoare Instrumente de exploatare WWW Utilităţi de căutare Tehnologia 3D Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Software: ASP Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Dicţionar de informatică (Larousse) Analiza şi proiectarea sistemelor Programare informatică Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Programare matematică Calculatoare. Feluri de calculatoare Transportation System and the Infrastructure Software: Biblioteca de funcţii CONTI Protocoale de comunicaţii Scanare Construcţia calculatoarelor. Hardware Energetică Semnale digitale Proiectarea asistată de calculator Cercetare ştiinţifică Exerciţii practice Echipamente periferice Tehnologia informaţiei Matematică-Informatică Microtehnologie Construcţii civile în general Pagini Web Arte grafice. Grafică Algebră. Matrice. Ecuaţii Microcalculatoare Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Analiză matematică Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Futurism HTML (Limbaj de programe) Programe de sistem Organizarea telecomunicaţiilor Electromecanică Software: Netscape Navigator Internet Proiectare Software: Turbo Pascal Software: Access 95 Informaţie ştiinţifică Construcţii din oţel Software: C Componente electronice Publicații digitale Tehnica programării (software engineering) Oracle9i (Program de gestiune a bazelor de date) Control automat Software: FoxPro Modele UML Iris Statistică Prezentare istorică Algoritmi Documentare Dedicaţie şi autograf Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Imagini digitale Software: Turbo C++ Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Calcul evolutiv Borland C++ (Limbaje de programare) Folosirea limbii Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie industrială Software: PL/I Boala Parkinson Software: FoxPro 2.6 Windows 98 (Sisteme de operare) Cercetare operaţională Aniversări Gestiune financiară Tehnologii xDSL Reţele wireless Timp real (Informatică) Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Matematică generală Teste - concursuri Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Programare funcțională Dicţionar englez-român Software: MACRO Întreprinderi Arhitectură Chimie Aplicaţii Bioinformatică Echipamente electronice Structura fizică a materiei Software: Cobol Software: ADA Prolog (Limbaje de programare) Sql server 7.0 Computer software-quality control Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Sociologia comunicării Curent continuu (c.c.) Asamblare Software: Pagemaker Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie UDDI (Limbaj de programare) Software: Assembler Dicţionar de informatică Delphi (Limbaje de programare) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Sisteme de control Software: Office XP Mod Text Programare orientată pe evenimente Tahimetrie. Topografie. Studiul formelor de teren. Orintarea în teren Sisteme în paralel Software: Word 6.0 Publicații EUP Informatică aplicată sportului Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Modelare integrată Marketing Electronică Microprocesoare Limbaje de specialitate (Software) Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Mecanica fluidelor Bibliografie licență FECC - Electromecanică Modemuri
Vă rugăm să schimbaţi parola