Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1349 lucrari in 1454 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Geografie Curriculum Procese de afaceri Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Şcoli, institute Indicatorii resurselor de muncă Epoca globalizării Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Salariu Globalizare Cultura de tip Putere Manual universitar Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Finanţe publice, finanţele statului Leadership-ul Audit financiar Reţeaua Internet Taxe. Impozite. Percepere de taxe Şomajul pe activităţi economice Monetar fiscal Studii de caz Comerţ Proiecte de investiții Programe de calculatoare. Software Articole Calitate Paradigma eclectică Mediu Linii de asamblare Fiscalitate Management strategic Calculatoare Ghid Tehnologia informaţiei Analiză statistică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Mediul înconjurător Plan strategic Creativitate Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Investiţii de capital Economie Cursuri universitare IFR Publicații EUTB Management şi Ingineria Industrială Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Literatură universală Tehnologie performantă de administraţie Conceptul de cultură organizaţională Metode de interogare Jurnalistică Ecosisteme Negociere Teze de doctorat digitale (loading) Eficienţă industrială Drept financiar Managementul sistemul informatic al unităţii economice Întreprinderi industriale Autenticitatea documentelor Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Psihologia personalităţii Risc Bibliografie licență FSED - Management Managementul desfacerii Tehnica mijloacelor de transport Analiză economică Teoria sistemelor Comerţ exterior. Comerţ internaţional Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Impactul indirect al schimbării mediului Fiscalitate Sisteme de muncă Managementul resurselor umane Anuar Ştiinţa mediului înconjurător Protejarea plantelor Perspective profesionale Asigurări sociale Comunicare în afaceri Politici educaţionale Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul diagnosticării curriculumului Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Managementul activităţilor sportive Protecţia mediului Asigurări Ştiinţe economice Învăţarea noilor modele propuse de schimbarea planificată Management de staf Finanţe Proiecte de management Entităţi publice Investiţii în distribuţia de mărfuri Responsabilitate socială corporatistă Şomajul din perspectivă regională Aplicaţii Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Tranziţie (Economică) Resurse umane Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Clustere competitive Luare de decizie Structură organizatorică Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Informatică aplicată Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Organizarea şi planificarea producţiei România Antreprenoriat feminin Crizele monetar-financiare Conţinutul stilurilor de interviuri de evaluare, după Maier Exprimarea potenţialului uman Forţă de muncă Situaţie economică Business Drept MIS Proiecte de Lucru Administraţie publică. Armată. Artă militară Distribuție Sistemul Silva Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Comunicare socială. Sociologia comunicării Managementul firmei Management comparat Control financiar Matematică aplicată Învăţământ preuniversitar Raţionalitate strategică Control Tehnologie mecanică Contabilitate Cugetări Managementul aprovizionării Modele de optimizare Managementul serviciilor Managementul proiectelor Zone libere Turism din punct de vedere economic Universal ca loc Comunicarea Politica industriei Învăţare organizaţională Teste pentru licenţă Teză de doctorat Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Demografie Curs universitar Management în bibliotecă Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Programe, planuri, prognoze Comunicare socială Reacţii fiscale naţionale Reforma managementului public Management sportiv Management școlar Interzicerea costurilor externe Responsabilitate socială a afacerilor 2020 Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Managementul relaţiilor cu clienţii Dezvoltare economică Cultura de tip Persoană Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Regresie logistică Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Reţele neuronale artificiale Cultură organizaţională Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Contabilitate financiară Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Imaginaţie creatoare Comunicarea eficientă în relaţiile de muncă Psihanaliză Stres Organizare economică Tulburări emoţionale şi de comportament Economia internaţională în general Educaţie antreprenorială Desfacerea mărfurilor Progres Utilizarea fondurilor Publicații digitizate Fonduri băneşti Întreprinderi mici şi mijlocii Condiţii de risc Logica Fuzzy (Matematică) Restricţii de acces Controlling Lidership Comunicare onestă Comunicare managerială Management de proiect Decizie managerială Eficienţă economică Etică în afaceri Sibiu, Oraşul Lanţ de aprovizionare Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Economie. Ştiinţe economice Predarea limbii engleze Radiodifuziune Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Dividente politice Educaţie fizică Tehnici de comunicare Metode de conducere Biblioteci publice, populare Sisteme de comerț exterior în economia de piață Măsuri de anti-criză Fiabilitate Mass-Media Educaţie. Învăţământ Management de mediu Mecanisme de precizie Adunări. Simpozioane Tehnologii informaţionale Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Aspecte sociale Analiză cost-beneficiu Teoria instituţională Birotică Gestiune economică Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Politică Produse. Servicii Analiză multicritorială Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Matematică Telecomunicaţii Eficacitate organizaţională Multiculturalism Aspecte economice Conceptul de calitate Manageri MBA Joc organizaţional Comunicare nonverbală Modalităţi de comunicare Economie mondială Publicaţii seriale Comerţ liber Maxime Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Ştiinţe medicale. Medicină Planificare. Organizare Cultura plantelor de câmp Sociologia comunicării Cost indirect Maniere elegante Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Management logistic Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Conducere şi organizare în economie Agenţi de vânzări Funcţia de coordonare Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Educație Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Organizare Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Cheltuieli Management financiar Audit Educație managerială Flexibilitate Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Criză financiară Practici şi metode de conducere Management public Sisteme de calitate mature Criză organizaţională Planificarea Contextul social Sănătate Informare documentară Politică şi guvernare Asigurarea calităţii Orientarea pieţei Servicii de bibliotecă Organizarea ca structură şi funcţionare Asistenţă şi protecţie socială Învăţarea şi schimbarea în cultura organizaţională Cultura de tip Sarcină Testarea computerizată adaptativă Analiza pieţei Competenţe interculturale Asistarea deciziei Inginerie chimică Diversitate în muncă Criză Identificarea şi specificarea problemei organizaţiei Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Timp liber în afara casei Siguranţă de funcţionare Puncte slabe Prelucrare date Simulare Eficienţa investiţiilor Beneficiile ingineriei Materiale refolosibile Logistică Comerţ electronic Comunicare internă Organizaţie Chestionare Capital (Economie) Carieră profesională Refugiaţi Inteligenţa artificială Impactul social Bibliografie finalizare licență FSED - Management Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Management de bibliotecă Proiecte internaţionale Rolul tehnologiei Gestiune financiară Organizaţii neguvernamentale Arhitectura mărcilor Economie. Indicatori Economici Construcţii Comunicare internaţională Administraţie publică Pedagogie Secretariat Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Protecţia mediului înconjurător Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Industria hotelieră şi restaurante Metodologia cercetării Comunicare organizaţională Întreprinderi (Economie) Costuri Control calitate Operaţiuni bancare Sistem informaţional Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Managementul programelor Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Relaţii internaţionale. Politică internaţională Analiza TCO Migraţie Înregistrarea Productivitate industrială Competenţă esenţială Parametri algoritmului Standarde de mediu Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Decizii manageriale Tehnologie Modele economice-matematice Marketing cultural Corelaţie Conducerea vânzării Ofertă Excelenţă Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Proiectarea organizației Contabilitate managerială Work motivation Tipologii operaţionale Cluburi sportive Eficientizare Compendiu Leadership Organizaţii sportive Caracterul politic Transmitere Economia turismului Muncă. Organizarea muncii Strategie economică Sistem monetar Teze de doctorat digitizate (loading) Management în industria auto Balanţe fiscale Industrie agroalimentară Gândire creativă Finanţe publice Sistemul sanitar Management şi Ingineria Managerială Management informaţional Cereale Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Minierele companiei Monedă. Sistem monetar Metode de observare Management turistic Cercetare privind managementul cunoştinţelor Şomer indemnizat Sociologie economică Finanţare Managementul calităţii Proiectare Alocarea resurselor Reorganizare Proiecte Indicatori de performanţă Comunicare interculturală Managementul producţiei Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Analiza SWOT Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Ştiinţe sociale Înfiinţarea unei firme Situaţie politică Inginerie Managementul aprovizionării şi desfacerii Inginerie. Tehnică în general Managementul calităţii în educaţie Parcul Natural Comana Funcţia de previziune Teoria neoinstituţională Jocuri Credit bancar Biblioteci Informatică managerială Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Inginerie auto Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Ciclul de viaţă Administraţia publică locală Prestări servicii Managementul competențelor Conferinţă internaţională 2017 Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Diviziunea modernă a muncii Publicaţii periodice şi seriale Contracte civile Management universitar Fluxuri de producție Dezvoltarea industriei navale Administraţie Fiscală Piaţă Capital uman Organizare şi conducere în sport Îndrumar de laborator Management Vehicule maritime Obiectivele turismului Data mining Impactul climatic direct Managementul impozitului Planificare strategică Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Societate comercială Conceptul de cunoaştere Firme comerciale Piaţa, concurenţa şi preţul Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Moduri de transport Lucrări ştiinţifice universitare Anxietate Asistenţă socială Sportivi Sisteme de management Metode de selecţie Biblioteci generale Teoria neoclasică Consultanţă în alegerea profesiei Evaluare Optimizare Economie capitalistă Educaţie Adolescent scăpat de sub control Investiţii străine Psihopatologie Caracterul integrator Servicii publice Coping pasiv Cultură Planificare Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Eficienţă Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Drept. Jurisprudenţă Audit intern Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Economia întreprinderilor Clienţi Preţul psihologic Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Activitate sportivă Evaluarea potenţialului concurenţial Sisteme informatice Protejarea mediului Reacţii fiscale internaţionale Feminism. Femeile şi societatea Indicatorii resurselor umane Control de calitate Dezvoltarea teritoriului Procese decizionale Motivarea angajaţilor Conducere. Autoritate Aprovizionare tehnico-materială Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Management în sport Inginerie simultană Sociologia organizaţiilor Luarea deciziilor Arhive Managementul afacerilor Sarcini sociale Administrative reform Vânzare Aprovizionare Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare 2016 Registru REVISAL Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Metode Autoritate Coping activ Energie atomică Relaţii umane în întreprindere. Personal Lanțuri de aprovizionare Centrele de evaluare Elementele arborilor decizionali Control optimal Human psychology Relaţii de muncă Servicii sociale Analiză financiară Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Modele de convertire a cunoaşterii Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Managementul cunoștințelor Dezvoltare organizaţională Economie de piaţă Succes managerial Psihologie Comportament organizaţional Managementul conflictelor Caracteristici demo-geografice Managementul schimbării Controlul calităţii Universităţi europene Etică Risc organizațional Publicații EUP Europa Inginerie industrială Baschet Reformă fiscală Etica în afaceri Practică şi metode de conducere Ghid practic Teoria grafurilor Propuneri de politică publică Economia comerţului, turismului şi serviciilor Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Optimizarea producţiei Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Automobile Transport Publicații digitale Administraţie publică. Conducere administrativă Climat social Arii naturale protejate Norme BNR privin dacordarea de credite Medicină clinică Servicii turistice Inovaţii Inginerie economică Discriminare Sistem de clasificare Management educaţional Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Sporturi de iarnă Paradigmă Teoria reziduală a dividendului Inginerie. Tehnică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Sport. Educaţie fizică Metode ale ştiinţelor sociale Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Industria hotelieră Şomaj Investitori Organizare comercială Regie proprie de ridicare a unei clădiri Psihologie managerială Limba engleză Publicitate Tratat Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Învăţământ superior Forme de organizare economică Management administrativ Sisteme de producţie Centre de documentare Servicii Ştiinţa informării Informaţie 2018 Afaceri Alianţe strategice internaţionale Productivitate Strategii manageriale Turism Activitatea de management Deşeuri menajere Fonduri europene Expoziţii Transilvania Pandemie. Boli regionale, naționale, endemice, indigene Managementul centrelor Spa şi Wellness Comunicare Criză economică Electronică Marketing Piaţă unica europeană Finante. Bănci. Bani Beneficii publice Contractul asigurării Competitivitate Cost direct Măsurarea performanţei Universităţi Managementul vânzărilor Politici publice Doctrine economice Olt, Judeţul Reduceri de cheltuieli Activităţi financiar-contabile Identitate Biblioteci ale autorităţilor publice Funcţia de antrenare Costuri de producție Organizație globală Agricultură Învăţământ superior. Universităţi Protocol Mentenanţă Investiţii Planul de audit public intern Tehnică în general Forme de întreprinderi Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Schimbare organizaţională Electrotehnică Valorificare economică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Întreprinderi, firme Personal Strategii de marketing Finanţe publice. Bănci. Bani Procesul inter-organizaţional Cerere agregată Costul calităţii Evoluţia marketingului Concurenţă Biblioteconomie Auditul public intern Activitate economică Management bancar Relaţii economice internaţionale Funcţionalitate Elaborarea proiectelor Individualitate Planificare economică Managementul creditului bancar Difuziunea rolului Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Dicţionar 1962-2012 Ergonomie Econometrie Inginerie managerială Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Economia Tranziţiei Naţionalism economic Politica OH&S Politică fiscală Structuri economico-sociale Teste grilă Energie Metode descriptive Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Procesul de recrutare Relaţii publice Cercetări de marketing cultural Managementul costurilor Educaţie fizică şi sport Familie Economie în general Organizare judiciară Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Diversificare concentrică Tehnică Inteligenţă superioară Managementul marketingului Stakeholderi Metodologie Managementul organizaţiei Sport Şomer neindemnizat Competiţii sportive Stiluri de personalitate şi inteligenţă Inginerie de producție Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Publicații digitizate Legislaţie Dedicație și autograf Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Descentralizare în management Principii de bază ale eticii SIAD-uri Electricitate Cultura organizaţiilor suedeze Linii de comunicare ale calculatoarelor Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Politică vamală Timp liber. Recreaţie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Economie regională Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Metode şi practici de conducere Reţele de calculatoare Întreprinderea românească Reduceri de costuri BRD-Group Societe Generale Eficacităţi organizaţionale Standarde de performanţă Sănătate şi igienă publică Publicaţii universitare Învăţământ Administrarea contabilităţii Reformă Legislaţie economică Alegerea ocupaţiei Abilităţi mentale Management industrial Cerere şi ofertă Simularea conflictelor Psihologia caracterului Lingvistică şi limbi Strategia de marcă Munca în echipă Prognoze financiare Analiza capitalului Antreprenoriat Puncte tari Ecologie Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Organizare şi conducere comercială şi industrială Analiza cluster Interviurile de evaluare Managementul riscurilor Bibliologie Ştiinţă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Informare-documentare Management organizaţional Lean Management Cultura organizaţiei Proceduri de conducere Statistică Cultura de tip Rol Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Producţie industrială Contribuţiile economiei Dezvoltare durabilă Geologie. Zăcăminte minerale Management sanitar Stakeholder management Surse de informaţii Simpozion Dezvăţarea Planul de marketing Lideri Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Inteligenţă artificială Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Limba română Interviuri Relaţii umane în întreprindere Piaţa muncii din România Efectele crizei financiare Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Staţiune montană Condiţii de muncă Interdisciplinaritate Teste Ocupaţii. Profesii Forme de întreprinderi. Finanţare Teste statistice Alocarea capitalului Argeş, Judeţul Comerţ internaţional Conflict Managementul întreprinderii Managementul învățării permanente Bănci Dedicaţie şi autograf Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Probleme psihologice Risc economic Centre de informare şi documentare Publicații digitizate (loading) Strategie Inginerie mecanică Economie de piaţă contemporană Uniunea Europeană Sisteme MLM IBUP Organizaţii Reţele neuronale Managementul contabilizării Managementul taxelor Reasigurare Forme de intreprinderi Cercetare ştiinţifică Economia pieţei Vânzare. Desfacere Probleme strategice Industria minieră Protecţia copiilor Administrarea afacerilor Personal. Specialişti Sociologie Achiziţii Societate Informaţii Principii economice Medicină Substanţe radioactive Sisteme bancare Politică economică Conducerea şi controlul producţiei Metalurgie Guvernanţă corporativă Gallup organizaţie Dezvoltarea resurselor umane Organizare şcolară Stiluri de rezolvare a conflictului Conflicte constructive Autovehicule rutiere Iliant organizaţional Femeile şi politica Servicii. Prestări de servicii Baze sportive Politica turismului Exploatări miniere Întreprinderi Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Conducere Articole digitizate Organizarea întreprinderilor Clasificare Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Ingineria valorii Manual
Vă rugăm să schimbaţi parola