Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1354 lucrari in 1460 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Taxe. Impozite. Percepere de taxe Paradigma eclectică Literatură universală Tehnologie performantă de administraţie Teoria sistemelor Managementul resurselor umane Managementul diagnosticării curriculumului Asigurări Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Structură organizatorică Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Antreprenoriat feminin Exprimarea potenţialului uman Business Contabilitate Învăţare organizaţională Teste pentru licenţă Comunicare socială Interzicerea costurilor externe Dezvoltare economică Lidership Comunicare onestă Eficienţă economică Etică în afaceri Sibiu, Oraşul Economie. Ştiinţe economice Radiodifuziune Gestiune economică Multiculturalism Manageri Cost indirect Conducere şi organizare în economie Agenţi de vânzări Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Management financiar Criză financiară Management public Sisteme de calitate mature Politică şi guvernare Cultura de tip Sarcină Criză Identificarea şi specificarea problemei organizaţiei Timp liber în afara casei Puncte slabe Eficienţa investiţiilor Materiale refolosibile Comunicare internă Capital (Economie) Economie. Indicatori Economici Costuri Managementul programelor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Decizii manageriale Modele economice-matematice Work motivation Management în industria auto Sistemul sanitar Cercetare privind managementul cunoştinţelor Alocarea resurselor Reorganizare Analiza SWOT Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Prestări servicii Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Diviziunea modernă a muncii Data mining Biblioteci generale Coping pasiv Eficienţă Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Indicatorii resurselor umane Control de calitate Procese decizionale 2016 Energie atomică Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Managementul cunoștințelor Comportament organizaţional Europa Baschet Ghid practic Teoria grafurilor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Servicii turistice Paradigmă Metode ale ştiinţelor sociale Învăţământ superior 2018 Productivitate Strategii manageriale Deşeuri menajere Fonduri europene Expoziţii Finante. Bănci. Bani Competitivitate Universităţi Organizație globală Investiţii Procesul inter-organizaţional Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Naţionalism economic Managementul costurilor Competiţii sportive Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Metode şi practici de conducere Reduceri de costuri Sănătate şi igienă publică Învăţământ Psihologia caracterului Interviurile de evaluare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Management organizaţional Stakeholder management Interviuri Conflict Managementul întreprinderii Managementul învățării permanente Economia pieţei Principii economice Politică economică Gallup organizaţie Dezvoltarea resurselor umane Exploatări miniere Indicatorii resurselor de muncă Finanţe publice, finanţele statului Fiscalitate Calculatoare Plan strategic Publicații EUTB Jurnalistică Bibliografie licență FSED - Management Asigurări sociale Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Învăţarea noilor modele propuse de schimbarea planificată Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală România Matematică aplicată Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Demografie Curs universitar Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Regresie logistică Contabilitate financiară Psihanaliză Fonduri băneşti Comunicare managerială Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Educaţie fizică Biblioteci publice, populare Mass-Media Birotică Politică Telecomunicaţii Aspecte economice Orientarea pieţei Învăţarea şi schimbarea în cultura organizaţională Inginerie chimică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Prelucrare date Carieră profesională Bibliografie finalizare licență FSED - Management Proiecte internaţionale Sistem informaţional Analiza TCO Standarde de mediu Tehnologie Excelenţă Eficientizare Strategie economică Proiecte Managementul producţiei Jocuri 2017 Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Asistenţă socială Sportivi Sisteme de management Psihopatologie Servicii publice Drept. Jurisprudenţă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Feminism. Femeile şi societatea Conducere. Autoritate Reformă fiscală Transport Medicină clinică Inovaţii Inginerie economică Discriminare Investitori Organizare comercială Limba engleză Tratat Turism Cost direct Măsurarea performanţei Activităţi financiar-contabile Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Strategii de marketing Costul calităţii Dicţionar 1962-2012 Inginerie managerială Teste grilă Relaţii publice Publicaţii universitare Abilităţi mentale Puncte tari Bibliologie Proceduri de conducere Dezvoltare durabilă Surse de informaţii Simpozion Inteligenţă artificială Limba română Piaţa muncii din România Forme de întreprinderi. Finanţare Teste statistice Organizare şcolară Iliant organizaţional Servicii. Prestări de servicii Politica turismului Ingineria valorii Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Epoca globalizării Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Salariu Manual universitar Monetar fiscal Studii de caz Comerţ Mediu Conceptul de cultură organizaţională Metode de interogare Sisteme de muncă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul activităţilor sportive Protecţia mediului Management de staf Şomajul din perspectivă regională MIS Distribuție Managementul firmei Control Universal ca loc Management sportiv Responsabilitate socială a afacerilor Reţele neuronale artificiale Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Comunicarea eficientă în relaţiile de muncă Controlling Lanţ de aprovizionare Teoria instituţională Matematică MBA Cultura plantelor de câmp Funcţia de coordonare Educație Cheltuieli Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Criză organizaţională Asigurarea calităţii Construcţii Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Metodologia cercetării Parametri algoritmului Marketing cultural Contabilitate managerială Tipologii operaţionale Muncă. Organizarea muncii Management turistic Comunicare interculturală Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Înfiinţarea unei firme Situaţie politică Managementul aprovizionării şi desfacerii Biblioteci Informatică managerială Management Vehicule maritime Managementul impozitului Anxietate Economia întreprinderilor Activitate sportivă Protejarea mediului Luarea deciziilor Vânzare Registru REVISAL Servicii sociale Risc organizațional Industria hotelieră Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Ştiinţa informării Afaceri Pandemie. Boli regionale, naționale, endemice, indigene Managementul centrelor Spa şi Wellness Piaţă unica europeană Managementul vânzărilor Doctrine economice Identitate Funcţia de antrenare Protocol Tehnică în general Schimbare organizaţională Electrotehnică Personal Individualitate Planificare economică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Diversificare concentrică Sport Stiluri de personalitate şi inteligenţă Publicații digitizate Legislaţie Cultura organizaţiilor suedeze Linii de comunicare ale calculatoarelor Eficacităţi organizaţionale Cerere şi ofertă Strategia de marcă Prognoze financiare Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Ştiinţă Informare-documentare Lean Management Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Probleme psihologice Strategie Inginerie mecanică Reţele neuronale Forme de intreprinderi Substanţe radioactive Sisteme bancare Metalurgie Baze sportive Manual Globalizare Analiză statistică Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Economie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Impactul indirect al schimbării mediului Proiecte de management Informatică aplicată Crizele monetar-financiare Drept Cugetări Zone libere Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Reacţii fiscale naţionale Progres Publicații digitizate Management de proiect Metode de conducere Mecanisme de precizie Tehnologii informaţionale Comerţ liber Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Educație managerială Servicii de bibliotecă Asistarea deciziei Diversitate în muncă Beneficiile ingineriei Logistică Comerţ electronic Organizaţie Refugiaţi Management de bibliotecă Arhitectura mărcilor Administraţie publică Migraţie Competenţă esenţială Sistem monetar Metode de observare Indicatori de performanţă Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Inginerie Inginerie. Tehnică în general Management universitar Administraţie Fiscală Capital uman Planificare strategică Piaţa, concurenţa şi preţul Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Lucrări ştiinţifice universitare Metode de selecţie Evaluare Optimizare Caracterul integrator Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Dezvoltarea teritoriului Motivarea angajaţilor Arhive Succes managerial Managementul schimbării Automobile Climat social Inginerie. Tehnică Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Forme de organizare economică Centre de documentare Alianţe strategice internaţionale Criză economică Beneficii publice Agricultură Mentenanţă Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Funcţionalitate Elaborarea proiectelor Economia Tranziţiei Structuri economico-sociale Procesul de recrutare Economie în general Organizare judiciară Metodologie Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Standarde de performanţă Management industrial Simularea conflictelor Analiza capitalului Antreprenoriat Ecologie Managementul riscurilor Cultura organizaţiei Dezvăţarea Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Relaţii umane în întreprindere Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Condiţii de muncă Centre de informare şi documentare Organizaţii Industria minieră Administrarea afacerilor Sociologie Medicină Autovehicule rutiere Cultura de tip Putere Leadership-ul Şomajul pe activităţi economice Programe de calculatoare. Software Linii de asamblare Management strategic Ghid Investiţii de capital Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Eficienţă industrială Întreprinderi industriale Managementul desfacerii Perspective profesionale Ştiinţe economice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Resurse umane Luare de decizie Organizarea şi planificarea producţiei Învăţământ preuniversitar Tehnologie mecanică Reforma managementului public Management școlar Managementul relaţiilor cu clienţii Cultură organizaţională Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Stres Predarea limbii engleze Tehnici de comunicare Măsuri de anti-criză Educaţie. Învăţământ Analiză cost-beneficiu Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Economie mondială Management logistic Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Audit Contextul social Organizarea ca structură şi funcţionare Asistenţă şi protecţie socială Impactul social Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Rolul tehnologiei Comunicare internaţională Pedagogie Industria hotelieră şi restaurante Control calitate Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Corelaţie Organizaţii sportive Transmitere Management şi Ingineria Managerială Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Sociologie economică Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Ştiinţe sociale Parcul Natural Comana Funcţia de previziune Managementul competențelor Conferinţă internaţională Publicaţii periodice şi seriale Fluxuri de producție Dezvoltarea industriei navale Piaţă Obiectivele turismului Impactul climatic direct Firme comerciale Adolescent scăpat de sub control Investiţii străine Preţul psihologic Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Management în sport Administrative reform Aprovizionare Autoritate Centrele de evaluare Elementele arborilor decizionali Human psychology Analiză financiară Managementul conflictelor Etica în afaceri Optimizarea producţiei Administraţie publică. Conducere administrativă Sistem de clasificare Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Şomaj Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Transilvania Olt, Judeţul Reduceri de cheltuieli Forme de întreprinderi Finanţe publice. Bănci. Bani Auditul public intern Difuziunea rolului Politică fiscală Cercetări de marketing cultural Educaţie fizică şi sport Şomer neindemnizat Dedicație și autograf Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor SIAD-uri Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Economie regională Administrarea contabilităţii Reformă Cultura de tip Rol Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Geologie. Zăcăminte minerale Teste Bănci Managementul contabilizării Cercetare ştiinţifică Personal. Specialişti Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Şcoli, institute Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Audit financiar Articole Calitate Tehnologia informaţiei Mediul înconjurător Cursuri universitare IFR Management şi Ingineria Industrială Teze de doctorat digitale (loading) Managementul sistemul informatic al unităţii economice Autenticitatea documentelor Psihologia personalităţii Protejarea plantelor Politici educaţionale Finanţe Investiţii în distribuţia de mărfuri Clustere competitive Proiecte de Lucru Managementul serviciilor Comunicarea Management în bibliotecă 2020 Imaginaţie creatoare Organizare economică Economia internaţională în general Educaţie antreprenorială Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Produse. Servicii Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Eficacitate organizaţională Joc organizaţional Modalităţi de comunicare Ştiinţe medicale. Medicină Planificare. Organizare Maniere elegante Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Sănătate Analiza pieţei Competenţe interculturale Siguranţă de funcţionare Secretariat Comunicare organizaţională Operaţiuni bancare Productivitate industrială Proiectarea organizației Compendiu Caracterul politic Balanţe fiscale Industrie agroalimentară Finanţe publice Minierele companiei Proiectare Credit bancar Inginerie auto Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Societate comercială Planificare Audit intern Aprovizionare tehnico-materială Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Sociologia organizaţiilor Sarcini sociale Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Relaţii umane în întreprindere. Personal Modele de convertire a cunoaşterii Dezvoltare organizaţională Controlul calităţii Universităţi europene Etică Publicații digitale Sporturi de iarnă Teoria reziduală a dividendului Sport. Educaţie fizică Servicii Informaţie Comunicare Politici publice Biblioteci ale autorităţilor publice Valorificare economică Cerere agregată Evoluţia marketingului Concurenţă Managementul creditului bancar Metode descriptive Familie Electricitate Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative BRD-Group Societe Generale Legislaţie economică Alegerea ocupaţiei Analiza cluster Statistică Producţie industrială Lideri Staţiune montană Interdisciplinaritate Alocarea capitalului Argeş, Judeţul Dedicaţie şi autograf Probleme strategice Achiziţii Societate Stiluri de rezolvare a conflictului Conflicte constructive Articole digitizate Organizarea întreprinderilor Clasificare Reţeaua Internet Proiecte de investiții Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Negociere Drept financiar Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Risc Tehnica mijloacelor de transport Analiză economică Anuar Ştiinţa mediului înconjurător Responsabilitate socială corporatistă Conţinutul stilurilor de interviuri de evaluare, după Maier Situaţie economică Administraţie publică. Armată. Artă militară Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Comunicare socială. Sociologia comunicării Management comparat Raţionalitate strategică Turism din punct de vedere economic Politica industriei Teză de doctorat Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Tulburări emoţionale şi de comportament Întreprinderi mici şi mijlocii Fiabilitate Management de mediu Adunări. Simpozioane Aspecte sociale Conceptul de calitate Comunicare nonverbală Maxime Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Flexibilitate Planificarea Informare documentară Testarea computerizată adaptativă Simulare Chestionare Inteligenţa artificială Gestiune financiară Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Întreprinderi (Economie) Relaţii internaţionale. Politică internaţională Leadership Cereale Şomer indemnizat Teoria neoinstituţională Ciclul de viaţă Administraţia publică locală Îndrumar de laborator Conceptul de cunoaştere Teoria neoclasică Educaţie Cultură Clienţi Evaluarea potenţialului concurenţial Reacţii fiscale internaţionale Inginerie simultană Managementul afacerilor Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Metode Lanțuri de aprovizionare Relaţii de muncă Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Economie de piaţă Inginerie industrială Practică şi metode de conducere Propuneri de politică publică Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Arii naturale protejate Norme BNR privin dacordarea de credite Management educaţional Activitatea de management Învăţământ superior. Universităţi Planul de audit public intern Întreprinderi, firme Biblioteconomie Ergonomie Econometrie Politica OH&S Tehnică Stakeholderi Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Politică vamală Timp liber. Recreaţie Management sanitar Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Efectele crizei financiare Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Risc economic Economie de piaţă contemporană Sisteme MLM IBUP Managementul taxelor Reasigurare Conducerea şi controlul producţiei Guvernanţă corporativă Femeile şi politica Întreprinderi Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Conducere Geografie Curriculum Procese de afaceri Creativitate Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Ecosisteme Comerţ exterior. Comerţ internaţional Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Fiscalitate Comunicare în afaceri Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Entităţi publice Aplicaţii Tranziţie (Economică) Forţă de muncă Sistemul Silva Control financiar Managementul aprovizionării Modele de optimizare Managementul proiectelor Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Programe, planuri, prognoze Cultura de tip Persoană Desfacerea mărfurilor Utilizarea fondurilor Condiţii de risc Logica Fuzzy (Matematică) Restricţii de acces Decizie managerială Dividente politice Sisteme de comerț exterior în economia de piață Analiză multicritorială Publicaţii seriale Sociologia comunicării Organizare Practici şi metode de conducere Organizaţii neguvernamentale Protecţia mediului înconjurător Înregistrarea Conducerea vânzării Ofertă Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Cluburi sportive Economia turismului Teze de doctorat digitizate (loading) Gândire creativă Management informaţional Monedă. Sistem monetar Finanţare Managementul calităţii Managementul calităţii în educaţie Contracte civile Organizare şi conducere în sport Moduri de transport Consultanţă în alegerea profesiei Economie capitalistă Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Sisteme informatice Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Coping activ Control optimal Psihologie Caracteristici demo-geografice Publicații EUP Economia comerţului, turismului şi serviciilor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Regie proprie de ridicare a unei clădiri Psihologie managerială Publicitate Management administrativ Sisteme de producţie Electronică Marketing Contractul asigurării Costuri de producție Activitate economică Management bancar Relaţii economice internaţionale Energie Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Inteligenţă superioară Managementul marketingului Managementul organizaţiei Inginerie de producție Descentralizare în management Principii de bază ale eticii Reţele de calculatoare Întreprinderea românească Lingvistică şi limbi Munca în echipă Organizare şi conducere comercială şi industrială Contribuţiile economiei Planul de marketing Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Ocupaţii. Profesii Comerţ internaţional Uniunea Europeană Vânzare. Desfacere Protecţia copiilor Informaţii
Vă rugăm să schimbaţi parola