Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1368 lucrari in 1477 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Paradigma eclectică Literatură universală Teoria sistemelor Managementul diagnosticării curriculumului Asigurări Antreprenoriat feminin Exprimarea potenţialului uman Business Contabilitate Teste pentru licenţă Comunicare socială Interzicerea costurilor externe Dezvoltare economică Lidership Multiculturalism Manageri Agenţi de vânzări Management financiar Management public Politică şi guvernare Cultura de tip Sarcină Criză Identificarea şi specificarea problemei organizaţiei Comunicare internă Capital (Economie) Economie. Indicatori Economici Costuri Managementul programelor Modele economice-matematice Management în industria auto Cercetare privind managementul cunoştinţelor Reorganizare Biblioteci generale Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Eficienţă Control de calitate 2016 Energie atomică Europa Baschet Ghid practic Teoria grafurilor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Servicii turistice Paradigmă Investigații. Observații. Analize Învăţământ superior 2018 Strategii manageriale Productivitate Deşeuri menajere Expoziţii Competitivitate Organizație globală Investiţii Naţionalism economic Managementul costurilor Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Metode şi practici de conducere Reduceri de costuri Învăţământ Interviurile de evaluare Management organizaţional Managementul întreprinderii Managementul învățării permanente Gallup organizaţie Exploatări miniere Indicatorii resurselor de muncă Finanţe publice, finanţele statului Fiscalitate Plan strategic Publicații EUTB Digitalizare Jurnalistică Bibliografie licență FSED - Management Învăţarea noilor modele propuse de schimbarea planificată România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Demografie Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Contabilitate financiară Fonduri băneşti Biblioteci publice, populare Mass-Media Birotică Telecomunicaţii Aspecte economice Orientarea pieţei Învăţarea şi schimbarea în cultura organizaţională Prelucrare date Bibliografie finalizare licență FSED - Management Analiza TCO Standarde de mediu Excelenţă Eficientizare Strategie economică 2017 Asistenţă socială Sisteme de management Psihopatologie Servicii publice Drept. Jurisprudenţă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Feminism. Femeile şi societatea Conducere. Autoritate Transport Inovaţii Inginerie economică Tratat Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Turism Cost direct Activităţi financiar-contabile 1962-2012 Inginerie managerială Relaţii publice Publicaţii universitare Proceduri de conducere Dezvoltare durabilă Surse de informaţii Inteligenţă artificială Limba română Piaţa muncii din România Forme de întreprinderi. Finanţare Iliant organizaţional Politica turismului Ingineria valorii Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Manual universitar Monetar fiscal Comerţ Conceptul de cultură organizaţională Metode de interogare Sisteme de muncă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Managementul activităţilor sportive Protecţia mediului Management de staf Şomajul din perspectivă regională Distribuție Managementul firmei Control Management sportiv Responsabilitate socială a afacerilor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Controlling Matematică MBA Funcţia de coordonare Educație Criză organizaţională Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Construcţii Parametri algoritmului Marketing cultural Tipologii operaţionale Muncă. Organizarea muncii Management turistic Comunicare interculturală Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Biblioteci Management Managementul impozitului Anxietate Economia întreprinderilor Luarea deciziilor Vânzare Risc organizațional Industria hotelieră Ştiinţa informării Afaceri Managementul centrelor Spa şi Wellness Piaţă unica europeană Doctrine economice Identitate Tehnică în general Schimbare organizaţională Individualitate Diversificare concentrică Sport Stiluri de personalitate şi inteligenţă Legislaţie Eficacităţi organizaţionale Prognoze financiare Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Informare-documentare Baze sportive Manual Globalizare Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Informatică aplicată Drept Cugetări Zone libere Publicații digitizate Metode de conducere Servicii de bibliotecă Beneficiile ingineriei Logistică Organizaţie Management de bibliotecă Migraţie Bibliografie licență FTLIA - Artele spectacolului (Actorie) Indicatori de performanţă Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Inginerie Management universitar Capital uman Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Piaţa, concurenţa şi preţul Metode de selecţie Optimizare Caracterul integrator Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Dezvoltarea teritoriului Arhive Managementul schimbării Automobile Forme de organizare economică Criză economică Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Funcţionalitate Structuri economico-sociale Organizare judiciară Standarde de performanţă Management industrial Simularea conflictelor Analiza capitalului Ecologie Cultura organizaţiei Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Organizaţii Industria minieră Sociologie Medicină Cultura de tip Putere Leadership-ul Şomajul pe activităţi economice Management strategic Investiţii de capital Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Eficienţă industrială Întreprinderi industriale Managementul desfacerii Perspective profesionale Ştiinţe economice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Luare de decizie Organizarea şi planificarea producţiei Managementul relaţiilor cu clienţii Stres Predarea limbii engleze Educaţie. Învăţământ Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Management logistic Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Audit Contextul social Impactul social Comunicare internaţională Pedagogie Dezvoltare regională Control calitate Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Management şi Ingineria Managerială Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Sociologie economică Ştiinţe sociale Parcul Natural Comana Publicaţii periodice şi seriale Piaţă Obiectivele turismului Adolescent scăpat de sub control Investiţii străine Preţul psihologic Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Aprovizionare Elementele arborilor decizionali Human psychology Managementul conflictelor Etica în afaceri Optimizarea producţiei Şomaj Reduceri de cheltuieli Auditul public intern Difuziunea rolului Politică fiscală Educaţie fizică şi sport Dedicație și autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Reformă Sistem bancar Geologie. Zăcăminte minerale Bănci Personal. Specialişti Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Şcoli, institute Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Calitate Mediul înconjurător Cursuri universitare IFR Management şi Ingineria Industrială Managementul sistemul informatic al unităţii economice Autenticitatea documentelor Protejarea plantelor Finanţe Clustere competitive Managementul serviciilor Imaginaţie creatoare Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Modalităţi de comunicare Ştiinţe medicale. Medicină Maniere elegante Sănătate Siguranţă de funcţionare Operaţiuni bancare Productivitate industrială Proiectarea organizației Caracterul politic Balanţe fiscale Industrie agroalimentară Finanţe publice Minierele companiei Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Planificare Sarcini sociale Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Relaţii umane în întreprindere. Personal Modele de convertire a cunoaşterii Dezvoltare organizaţională Universităţi europene Etică Teoria reziduală a dividendului Sporturi de iarnă Informaţie Comunicare Metode descriptive Familie Alegerea ocupaţiei Analiza cluster Lideri Staţiune montană Alocarea capitalului Societate Stiluri de rezolvare a conflictului Clasificare Reţeaua Internet Proiecte de investiții Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Drept financiar Tehnica mijloacelor de transport Responsabilitate socială corporatistă Administraţie publică. Armată. Artă militară Comunicare socială. Sociologia comunicării Management comparat Raţionalitate strategică Teză de doctorat Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Tulburări emoţionale şi de comportament Fiabilitate Management de mediu Aspecte sociale Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Testarea computerizată adaptativă Inteligenţa artificială Întreprinderi (Economie) Relaţii internaţionale. Politică internaţională Cereale Şomer indemnizat Teoria neoinstituţională Îndrumar de laborator Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Conceptul de cunoaştere Teoria neoclasică Educaţie Cultură Evaluarea potenţialului concurenţial Inginerie simultană Managementul afacerilor Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Metode Lanțuri de aprovizionare Relaţii de muncă Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Economie de piaţă Învăţământ superior. Universităţi Planul de audit public intern Întreprinderi, firme Biblioteconomie Ergonomie Econometrie Politica OH&S Tehnică Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Management sanitar Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Risc economic Managementul taxelor Conducerea şi controlul producţiei Guvernanţă corporativă Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Conducere Civilizaţie. Cultură. Progres Creativitate Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Ecosisteme Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Fiscalitate Comunicare în afaceri Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Tranziţie (Economică) Forţă de muncă Control financiar Managementul aprovizionării Modele de optimizare Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Programe, planuri, prognoze Utilizarea fondurilor Restricţii de acces Condiţii de risc Dividente politice Sisteme de comerț exterior în economia de piață Publicaţii seriale Practici şi metode de conducere Organizaţii neguvernamentale Protecţia mediului înconjurător Înregistrarea Conducerea vânzării Ofertă Economia turismului Teze de doctorat digitizate (loading) Management informaţional Monedă. Sistem monetar Finanţare Managementul calităţii Managementul calităţii în educaţie Organizare şi conducere în sport Consultanţă în alegerea profesiei Economie capitalistă Sisteme informatice Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Psihologie Caracteristici demo-geografice Economia comerţului, turismului şi serviciilor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Regie proprie de ridicare a unei clădiri Sisteme de producţie Contractul asigurării Relaţii economice internaţionale Energie Managementul marketingului Inteligenţă superioară Descentralizare în management Reţele de calculatoare Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Contribuţiile economiei Planul de marketing Uniunea Europeană Vânzare. Desfacere Protecţia copiilor Informaţii Taxe. Impozite. Percepere de taxe Tehnologie performantă de administraţie Managementul resurselor umane Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Structură organizatorică Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Învăţare organizaţională Comunicare onestă Eficienţă economică Sibiu, Oraşul Etică în afaceri Economie. Ştiinţe economice Radiodifuziune Gestiune economică Cost indirect Conducere şi organizare în economie Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Criză financiară Sisteme de calitate mature Timp liber în afara casei Puncte slabe Eficienţa investiţiilor Materiale refolosibile Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Decizii manageriale Work motivation Sistemul sanitar Bibliografie licență FSESSP - Resurse Umane Alocarea resurselor Analiza SWOT Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Prestări servicii Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Diviziunea modernă a muncii Data mining Coping pasiv Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Indicatorii resurselor umane Procese decizionale Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Managementul cunoștințelor Comportament organizaţional Metode ale ştiinţelor sociale Fonduri europene Finante. Bănci. Bani Universităţi Procesul inter-organizaţional Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Competiţii sportive Sănătate şi igienă publică Psihologia caracterului Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Stakeholder management Interviuri Conflict Economia pieţei Principii economice Politică economică Dezvoltarea resurselor umane Calculatoare Asigurări sociale Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Matematică aplicată Curs universitar Regresie logistică Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Psihanaliză Comunicare managerială Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Educaţie fizică Politică Inginerie chimică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Carieră profesională Proiecte internaţionale Sistem informaţional Tehnologie Proiecte Managementul producţiei Jocuri Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Sportivi Reformă fiscală Medicină clinică Discriminare Investitori Organizare comercială Limba engleză Metoda MADS - MOSAR Măsurarea performanţei Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Strategii de marketing Costul calităţii Dicţionar Teste grilă Abilităţi mentale Puncte tari Bibliologie Simpozion Teste statistice Organizare şcolară Servicii. Prestări de servicii Epoca globalizării Salariu Studii de caz Mediu MIS Universal ca loc Reţele neuronale artificiale Comunicarea eficientă în relaţiile de muncă Lanţ de aprovizionare Teoria instituţională Cultura plantelor de câmp Cheltuieli Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Asigurarea calităţii Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Metodologia cercetării Contabilitate managerială Înfiinţarea unei firme Situaţie politică Managementul aprovizionării şi desfacerii Informatică managerială Vehicule maritime Activitate sportivă Protejarea mediului Registru REVISAL Servicii sociale Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Pandemie. Boli regionale, naționale, endemice, indigene Managementul vânzărilor Funcţia de antrenare Protocol Electrotehnică Personal Planificare economică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Cultura organizaţiilor suedeze Linii de comunicare ale calculatoarelor Cerere şi ofertă Strategia de marcă Ştiinţă Lean Management Probleme psihologice Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Strategie Inginerie mecanică Reţele neuronale Forme de intreprinderi Substanţe radioactive Sisteme bancare Metalurgie Analiză statistică Economie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Impactul indirect al schimbării mediului Proiecte de management Crizele monetar-financiare Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Reacţii fiscale naţionale Progres Management de proiect Mecanisme de precizie Tehnologii informaţionale Comerţ liber Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Educație managerială Asistarea deciziei Diversitate în muncă Comerţ electronic Refugiaţi Arhitectura mărcilor Administraţie publică Competenţă esenţială Sistem monetar Metode de observare Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Inginerie. Tehnică în general Administraţie Fiscală Planificare strategică Lucrări ştiinţifice universitare Evaluare Motivarea angajaţilor Succes managerial Climat social Inginerie. Tehnică Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Centre de documentare Alianţe strategice internaţionale Beneficii publice Agricultură Mentenanţă Elaborarea proiectelor Economia Tranziţiei Procesul de recrutare Economie în general Metodologie Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Antreprenoriat Managementul riscurilor Dezvăţarea Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Relaţii umane în întreprindere Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Condiţii de muncă Centre de informare şi documentare Administrarea afacerilor Autovehicule rutiere Politică publică Programe de calculatoare. Software Linii de asamblare Ghid Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Resurse umane Învăţământ preuniversitar Tehnologie mecanică Reforma managementului public Management școlar Cultură organizaţională Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Tehnici de comunicare Măsuri de anti-criză Analiză cost-beneficiu Economie mondială Organizarea ca structură şi funcţionare Asistenţă şi protecţie socială Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Rolul tehnologiei Industria hotelieră şi restaurante Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Corelaţie Organizaţii sportive Transmitere Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Funcţia de previziune Managementul competențelor Conferinţă internaţională Fluxuri de producție Dezvoltarea industriei navale Impactul climatic direct Firme comerciale Management în sport Administrative reform Autoritate Centrele de evaluare Analiză financiară Administraţie publică. Conducere administrativă Sistem de clasificare Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Transilvania Olt, Judeţul Forme de întreprinderi Finanţe publice. Bănci. Bani Cercetări de marketing cultural Şomer neindemnizat Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor SIAD-uri Economie regională Administrarea contabilităţii Cultura de tip Rol Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Teste Managementul contabilizării Cercetare ştiinţifică Audit financiar Articole Tehnologia informaţiei Teze de doctorat digitale (loading) Psihologia personalităţii Politici educaţionale Investiţii în distribuţia de mărfuri Proiecte de Lucru Comunicarea Management în bibliotecă 2020 Organizare economică Educaţie antreprenorială Economia internaţională în general Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Produse. Servicii Eficacitate organizaţională Joc organizaţional Planificare. Organizare Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Analiza pieţei Competenţe interculturale Secretariat Comunicare organizaţională Compendiu Proiectare Credit bancar Inginerie auto Societate comercială Audit intern Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Aprovizionare tehnico-materială Sociologia organizaţiilor Controlul calităţii Publicații digitale Sport. Educaţie fizică Servicii Biblioteci ale autorităţilor publice Valorificare economică Cerere agregată Evoluţia marketingului Concurenţă Managementul creditului bancar Electricitate Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative BRD-Group Societe Generale Legislaţie economică Statistică Producţie industrială Interdisciplinaritate Argeş, Judeţul Dedicaţie şi autograf Probleme strategice Achiziţii Conflicte constructive Organizarea întreprinderilor Articole digitizate Negociere Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Risc Analiză economică Anuar Ştiinţa mediului înconjurător Conţinutul stilurilor de interviuri de evaluare, după Maier Situaţie economică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Turism din punct de vedere economic Politica industriei Întreprinderi mici şi mijlocii Adunări. Simpozioane Conceptul de calitate Comunicare nonverbală Maxime Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Flexibilitate Planificarea Informare documentară Simulare Chestionare Gestiune financiară Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Leadership Ciclul de viaţă Administraţia publică locală Clienţi Reacţii fiscale internaţionale Inginerie industrială Practică şi metode de conducere Propuneri de politică publică Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Arii naturale protejate Norme BNR privin dacordarea de credite Management educaţional Activitatea de management Stakeholderi Politică vamală Timp liber. Recreaţie Efectele crizei financiare Economie de piaţă contemporană Sisteme MLM IBUP Reasigurare Femeile şi politica Întreprinderi Geografie Procese de afaceri Curriculum Comerţ exterior. Comerţ internaţional Active bancare Entităţi publice Aplicaţii Sistemul Silva Managementul proiectelor Cultura de tip Persoană Desfacerea mărfurilor Logica Fuzzy (Matematică) Decizie managerială Analiză multicritorială Sociologia comunicării Organizare Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Cluburi sportive Gândire creativă Contracte civile Moduri de transport Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Coping activ Control optimal Publicații EUP Managementul activelor bancare Psihologie managerială Publicitate Management administrativ Electronică Marketing Costuri de producție Activitate economică Management bancar Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Managementul organizaţiei Inginerie de producție Principii de bază ale eticii Întreprinderea românească Munca în echipă Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Ocupaţii. Profesii Comerţ internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola