Biblioteca Universității din Pitești

Management

Subiect Tematic: Management
Lucrări: 1368 lucrari in 1477 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Contribuţiile economiei Literatură universală Învăţământ Critică literară Matematică Politică Psihologie Economie Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Ştiinţe medicale. Medicină România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Electrotehnică Statistică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Managementul firmei Teste Teste grilă Economie mondială Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Civilizaţie. Cultură. Progres Asistenţă şi protecţie socială Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Interviuri Sport Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Geografie Simpozion Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Medicină Curs universitar Ghid Etică Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Limba română Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Sporturi de iarnă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Psihopatologie Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Investiţii de capital Investiţii străine Contabilitate Audit Manual universitar Învăţământ superior Organizare şi conducere comercială şi industrială Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Muncă. Organizarea muncii Drept Legislaţie Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Sportivi Calitate Administraţie publică Forme de întreprinderi. Finanţare Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Educaţie fizică şi sport Turism Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Centre de informare şi documentare Administraţie publică. Armată. Artă militară Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Agricultură Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Situaţie economică Clasificare Comerţ Servicii Drept. Jurisprudenţă Universal ca loc Ghid practic Programe de calculatoare. Software Automobile Maxime Economie. Ştiinţe economice Metalurgie Cultura plantelor de câmp Ştiinţa mediului înconjurător Protejarea plantelor Radiodifuziune Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Ştiinţe sociale Conducere Autoritate Piaţă Competiţii sportive Biblioteci Biblioteci generale Publicaţii periodice şi seriale Mediu Relaţii internaţionale. Politică internaţională Ergonomie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie în general Economie capitalistă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Analiză economică Analiză financiară Finante. Bănci. Bani Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Telecomunicaţii Politică economică Electronică Îndrumar de laborator Conducere şi organizare în economie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Psihologia caracterului Psihanaliză Evaluare Managementul afacerilor Antreprenoriat Întreprinderi mici şi mijlocii Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Practici şi metode de conducere Anuar Control Protecţia mediului înconjurător Modele de optimizare Matematică aplicată Aplicaţii Management şi Ingineria Managerială Fiabilitate Reţeaua Internet Aprovizionare tehnico-materială Argeş, Judeţul Finanţe Cultură Medicină clinică Conducere. Autoritate Metode de conducere Pedagogie Planificare Activitate economică Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asigurări Asigurări sociale Asistenţă socială Olt, Judeţul Educaţie fizică Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Educaţie Control financiar Audit financiar Finanţe publice Audit intern Întreprinderi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Tehnologia informaţiei Autovehicule rutiere Fiscalitate Bănci Management bancar Baschet Informatică aplicată Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Tratat Economia turismului Protecţia mediului Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Tulburări emoţionale şi de comportament Feminism. Femeile şi societatea Ştiinţa informării Biblioteci ale autorităţilor publice Bibliologie Ecologie Personal Birotică Comerţ internaţional Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Afaceri Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Ocupaţii. Profesii Comerţ exterior. Comerţ internaţional Vehicule maritime Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Controlul calităţii Management industrial Firme comerciale Globalizare Prelucrare date Timp liber. Recreaţie Control de calitate Teoria grafurilor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Metode şi practici de conducere Jurnalistică Ştiinţă Electricitate Informaţie Metodologia cercetării Managementul calităţii Produse. Servicii Vânzare. Desfacere Tehnologii informaţionale Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Management logistic Analiza pieţei Ofertă Managementul programelor Managementul proiectelor Învăţământ superior. Universităţi Relaţii umane în întreprindere. Personal Geologie. Zăcăminte minerale Monedă. Sistem monetar Demografie Articole Inginerie mecanică Tehnică Maniere elegante Transport Creativitate Fuziune. Unificare. Contopire, înghiţire, absorţie Relaţii economice internaţionale Sociologia comunicării Organizare Organizaţie Compendiu Competitivitate Economia pieţei Economie de piaţă Tehnologie mecanică Analiză statistică Comunicare socială Comunicare managerială Publicitate Mass-Media Servicii de bibliotecă Comunicare socială. Sociologia comunicării Management educaţional Comunicare nonverbală Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Management în sport Concurenţă Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Managementul costurilor Publicaţii seriale Control optimal Taxe. Impozite. Percepere de taxe Politica turismului Studii de caz Forme de întreprinderi Finanţare Gestiune economică Gestiune financiară Contabilitate financiară Operaţiuni bancare Contracte civile Informare-documentare Management universitar Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Linii de comunicare ale calculatoarelor Logica Fuzzy (Matematică) Doctrine economice Sisteme informatice Deşeuri menajere Sănătate şi igienă publică Sociologie economică Finanţe publice, finanţele statului Arhive Dezvoltare economică Eficienţă economică Expoziţii Costuri Resurse umane Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Imaginaţie creatoare Sistem monetar Asigurarea calităţii Teoria sistemelor Criză economică Cugetări Cultură organizaţională Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Teste pentru licenţă Familie Strategie economică Econometrie Construcţii Economia comerţului, turismului şi serviciilor Servicii turistice Secretariat Întreprinderi industriale Decizii manageriale Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Management sportiv Cluburi sportive Elaborarea proiectelor Dezvoltare durabilă Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Antreprenoriat feminin Servicii publice Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Organizare şcolară Biblioteci publice, populare Politică şi guvernare Organizarea personalului. Asigurarea forţei de muncă. Regulamente. Disciplina muncii Ecosisteme Centre de documentare Drept financiar Societate comercială Refugiaţi Piaţa muncii din România Mentenanţă Mediul înconjurător Legislaţie economică Economie regională Forme de organizare economică Întreprinderi (Economie) Organizarea întreprinderilor Prestări servicii Aspecte economice Ştiinţe economice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Investiţii Management strategic Proiectare Forme de intreprinderi Tehnologie Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Politici educaţionale Management sanitar Discriminare Risc economic Sibiu, Oraşul Anxietate Exploatări miniere Femeile şi politica Risc Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Conducerea vânzării Contabilitate managerială Planificare strategică Procese decizionale Managementul organizaţiei Management organizaţional Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Materiale refolosibile Valorificare economică Producţie industrială Control calitate Cereale Progres Relaţii de muncă Management informaţional Informare documentară Informatică managerială Tehnică în general Inovaţii Organizaţii Managementul întreprinderii Planificare economică Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Probleme psihologice Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Flexibilitate Relaţii publice Negociere Logistică Jocuri Lideri Manageri Psihologie managerială Organizare judiciară Energie atomică Metode ale ştiinţelor sociale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Interdisciplinaritate Sănătate Ciclul de viaţă Management de mediu Programe, planuri, prognoze Management financiar Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Organizare economică Management public 1962-2012 Servicii sociale Aprovizionare Activitate sportivă Organizare şi conducere în sport Desfacerea mărfurilor Perspective profesionale Comerţ liber Politică vamală Zone libere Management comparat Managementul resurselor umane Managementul activităţilor sportive Întreprinderi, firme Managementul marketingului Standarde de mediu Sisteme de management Protocol Industria hotelieră şi restaurante Reţele de calculatoare Managementul producţiei Proiecte de Lucru Clădiri industriale. Fabrici. Uzine. Ateliere Personal. Specialişti Forţă de muncă Practică şi metode de conducere Servicii. Prestări de servicii Managementul serviciilor Management de bibliotecă Stres Utilizarea fondurilor Structură organizatorică Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Strategii de marketing Comunicare Conferinţă internaţională Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Economie de piaţă contemporană Piaţa, concurenţa şi preţul Modele economice-matematice Identitate Inginerie industrială Şcoli, institute Data mining Business Dezvoltare organizaţională Migraţie Multiculturalism Principii economice Achiziţii Productivitate Comportament organizaţional Reforma managementului public Reformă Universităţi europene Decizie managerială Etică în afaceri Reţele neuronale Situaţie politică Restricţii de acces Sistem bancar Proiecte de management Învăţământ preuniversitar Politica OH&S Comerţ electronic Sistemul Silva Abilităţi mentale Inteligenţă superioară Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Strategii manageriale Adunări. Simpozioane Eficienţă Şomaj Societate Tehnici de comunicare Administrarea contabilităţii Comunicare în afaceri Turism din punct de vedere economic Politică publică Succes managerial Inginerie. Tehnică Mecanisme de precizie Cerere şi ofertă Munca în echipă Vânzare Agenţi de vânzări Lucrări ştiinţifice universitare Administrarea afacerilor Industrie agroalimentară Leadership Sisteme bancare Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Inginerie chimică Administraţia publică locală Managementul schimbării Gândire creativă Industria hotelieră Indicatori de performanţă Măsurarea performanţei Metode de interogare Învăţare organizaţională Dezvoltarea resurselor umane Productivitate industrială Eficienţă industrială Standarde de performanţă Eficacităţi organizaţionale Tehnologie performantă de administraţie Economia Tranziţiei Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Alegerea ocupaţiei Consultanţă în alegerea profesiei Strategie Proiecte Dezvoltarea teritoriului Motivarea angajaţilor Optimizare Carieră profesională Cheltuieli Organizaţii neguvernamentale Sociologia organizaţiilor Informaţii Tranziţie (Economică) Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Investitori Publicaţii universitare Economie. Indicatori Economici Inginerie managerială Industria minieră Capital (Economie) Analiză multicritorială Condiţii de muncă Management şi Ingineria Industrială Sisteme de producţie Proceduri de conducere Inginerie economică Administraţie Fiscală Managementul aprovizionării şi desfacerii Managementul calităţii în educaţie Paradigma eclectică Teoria instituţională Teoria neoclasică Teoria neoinstituţională Parametri algoritmului Procese de afaceri Educaţie antreprenorială Analiza capitalului Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Şomajul din perspectivă regională Şomajul pe activităţi economice Guvernanţă corporativă Entităţi publice Puncte slabe Puncte tari Analiza SWOT Caracteristici demo-geografice Arhitectura mărcilor Sistem de clasificare Strategia de marcă Activitatea de management Contractul asigurării Paradigmă Managementul impozitului Managementul taxelor Alocarea capitalului Politica industriei Schimbare organizaţională Conceptul de calitate Capital uman Comunicare organizaţională Cercetare privind managementul cunoştinţelor Cercetări de marketing cultural Marketing cultural Credit bancar Gallup organizaţie Piaţă unica europeană Dividente politice Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Teoria reziduală a dividendului Comunicarea Funcţia de antrenare Funcţia de coordonare Curriculum Managementul diagnosticării curriculumului Metodologia managementului diagnosticării curriculumului Conflicte constructive Stiluri de personalitate şi inteligenţă Criză Criză financiară Caracterul integrator Caracterul politic Funcţia de previziune Conflict Analiză cost-beneficiu Managementul conflictelor Economia întreprinderilor Energie Autenticitatea documentelor Costul calităţii Sisteme de calitate mature Minierele companiei Managementul relaţiilor cu clienţii Crizele monetar-financiare Structuri economico-sociale Iliant organizaţional Tipologii operaţionale Condiţii de risc Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Investiţii în distribuţia de mărfuri Climat social Salariu Regresie logistică Protecţia copiilor Fonduri europene Eficientizare Joc organizaţional Etica în afaceri Excelenţă Lidership Stakeholderi Responsabilitate socială corporatistă Exprimarea potenţialului uman Indicatorii resurselor de muncă Indicatorii resurselor umane Contextul social Modalităţi de comunicare Corelaţie Evaluarea potenţialului concurenţial Interzicerea costurilor externe Moduri de transport Simulare Analiza cluster Probleme strategice Fonduri băneşti Balanţe fiscale Cerere agregată Naţionalism economic Impactul social Beneficii publice Propuneri de politică publică Beneficiile ingineriei Ingineria valorii Cultura organizaţiei Efectele crizei financiare Norme BNR privin dacordarea de credite Analiza TCO Leadership-ul Coping activ Coping pasiv Arii naturale protejate Parcul Natural Comana Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Planificarea Managementul contabilizării Regie proprie de ridicare a unei clădiri Funcţionalitate Epoca globalizării Adolescent scăpat de sub control Difuziunea rolului Impactul climatic direct Impactul indirect al schimbării mediului Management turistic Cultura organizaţiilor suedeze Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Evoluţia marketingului Întreprinderea românească Predarea limbii engleze Comunicare internă Reorganizare Auditul public intern Plan strategic Planul de audit public intern Staţiune montană Orientarea pieţei Preţul psihologic Activităţi financiar-contabile Alianţe strategice internaţionale Procesul inter-organizaţional Raţionalitate strategică Sisteme MLM Proiecte internaţionale Human psychology Work motivation Administrative reform Măsuri de anti-criză Reacţii fiscale internaţionale Reacţii fiscale naţionale Înregistrarea Registru REVISAL Transmitere Planul de marketing Clustere competitive Rolul tehnologiei Monetar fiscal Dezvoltarea industriei navale Elementele arborilor decizionali Diviziunea modernă a muncii Sisteme de muncă Managementul riscurilor Competenţă esenţială Obiectivele turismului Managementul aprovizionării Sarcini sociale Cost direct Cost indirect Şomer indemnizat Şomer neindemnizat Chestionare Clienţi Surse de informaţii Reasigurare Metode descriptive Teste statistice Diversificare concentrică Sistem informaţional Alocarea resurselor Protejarea mediului Optimizarea producţiei Reţele neuronale artificiale Prognoze financiare BRD-Group Societe Generale Intenţia strategică a BRD-Groupe Societe Generale Criză organizaţională Management de staf Individualitate Diversitate în muncă Eficienţa investiţiilor Planificare. Organizare Substanţe radioactive Timp liber în afara casei Managementul centrelor Spa şi Wellness Competenţe interculturale Siguranţă de funcţionare Comunicare interculturală Comunicare internaţională Stiluri de rezolvare a conflictului Economia internaţională în general Aspecte sociale Administraţie publică. Conducere administrativă Luarea deciziilor Management administrativ Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Sistemul sanitar Lanţ de aprovizionare Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Înfiinţarea unei firme Organizaţii sportive Managementul desfacerii Inteligenţa artificială Metode de observare 2016 Managementul sistemul informatic al unităţii economice Eficacitate organizaţională Inginerie auto Controlling Managementul vânzărilor Management în industria auto Inginerie de producție Management în bibliotecă Lanțuri de aprovizionare Distribuție Dedicație și autograf Principii de bază ale eticii Comunicare onestă 2017 2018 Reduceri de costuri Reduceri de cheltuieli Educație Publicații digitizate Baze sportive Managementul creditului bancar Articole digitizate Publicații digitale Sisteme de comerț exterior în economia de piață Procesul de recrutare Metode de selecţie Centrele de evaluare Testarea computerizată adaptativă Interviurile de evaluare Conţinutul stilurilor de interviuri de evaluare, după Maier Comunicarea eficientă în relaţiile de muncă Simularea conflictelor Conceptul de cultură organizaţională Cultura de tip Putere Cultura de tip Rol Cultura de tip Sarcină Cultura de tip Persoană Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale Conceptul de cunoaştere Modele de convertire a cunoaşterii Învăţarea şi schimbarea în cultura organizaţională Dezvăţarea Învăţarea noilor modele propuse de schimbarea planificată Identificarea şi specificarea problemei organizaţiei Organizarea ca structură şi funcţionare Dezvoltare regională Publicații EUP Managementul cunoștințelor Educație managerială MBA Management școlar Publicații EUTB Proiecte de investiții Luare de decizie Costuri de producție Descentralizare în management Organizație globală Proiectarea organizației Asistarea deciziei SIAD-uri MIS Risc organizațional Managementul competențelor Managementul învățării permanente Inginerie simultană Cursuri universitare IFR Lean Management Bibliografie finalizare licență FSED - Management Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Linii de asamblare Fluxuri de producție Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică 2020 Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane IBUP Stakeholder management Responsabilitate socială a afacerilor Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Management de proiect Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Pandemie. Boli regionale, naționale, endemice, indigene Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Bibliografie licență FSESSP - Resurse Umane Investigații. Observații. Analize Metoda MADS - MOSAR Active bancare Managementul activelor bancare Digitalizare Bibliografie licență FTLIA - Artele spectacolului (Actorie)
Vă rugăm să schimbaţi parola