Biblioteca Universității din Pitești

Religie

Subiect Tematic: Religie
Lucrări: 643 lucrari in 675 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Literatură română Literatură universală Antologie Istorie Învăţământ Limba franceză Artă Istoria religiilor Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Carte 1931-1960 Politică Psihologie Demografie. Studiul populaţiei Economie Literatură franceză România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Politică externă Prezentări istorice în sens strict Povestiri Carte 1901-1930 Religie 1918 Limba engleză Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Dicţionar Interviuri Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Franţa Medicină Ghid Etică Biserica Creştină Limba română Religie. Teologie Sociologie Dedicaţie şi autograf Patologie. Medicină clinică Organizarea educaţiei şi învăţământului Manual universitar Prezentare istorică Liturghie Cărţi liturgice Practici religioase Biblioteconomie Drept Teză de doctorat Ereditate. Moştenire Carte veche Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Biserica Ortodoxă Română Biserica Catolică Teologie practică Istoria generală a Bisericii Creştine Biserica Ortodoxă Răsăriteană Biblia Etnologie Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Metode de predare şi instruire Biserica Creştină. Organizare şi ritual Noul Testament Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Studii literare Literatură religioasă în general Biserici creştine. Secte. Comunităţi Religie şi ştiinţă Literatură indiană Universal ca loc Moldova Publicaţii seriale. Periodice Baptism Uniuni externe Alcool Biserica Ortodoxă Predici Păcate Dumnezeu Existenţialism Germania Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Ştiinţe sociale Teologie dogmatică Patrologie Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Episcopat. Arhiepiscop. Primat. Episcop. Mitropolit. Patriarh. Exarh Personalităţi Monografii ale localităţilor Biserica română Alba Iulia, Oraşul Biografii Literatură Ştiinţe naturale Istorie universală Istorie antică Filosofie greacă Publicaţii periodice şi seriale Scrieri filosofice Teologie pastorală Filosofie franceză Metafizică Sec. 20 Istoria Angliei Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Ateism Genetică Teoria traducerii Totalitarism Vechiul Testament Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Psihanaliză Memorii Grecia Literatură greacă veche Istoria filosofiei Sec. 18 Literatură religioasă Ştiinţă şi cunoaştere în general Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Sfinţi Creştinism Ortodoxie Organizare bisericească Biblia. Sfânta scriptură Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Surse istorice Enciclopedie India Sec. 17 Cultură Sec. 19 Israel Versuri Sec. 19-20 Hagiologie Istoria Bisericii Creştine Documente Creştinism. Religie creştină Confesiuni Teză de licenţă Teologie Mitologie Religii necreştine Manual Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Teologie morală. Problemele moralei religioase Spovedanie Religie-Biserica Creştină Departamentele administrative ale bibliotecii Bine şi rău Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Istoria bisericii Biserici creştine Biserica şi societatea Biserici Bizanţ Religii indiene Budism Filosofia religiei Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Sacramente Împărtăşanie. Euharistia ca sacrament Cărţile profetice ale Vechiului Testament Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Pedagogie şcolară Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Catehism. Expunerea sistematică a credinţei, în special sub formă de întrebări şi răspunsuri Catehism Jurnal de călătorie Predici religioase Secte protestante continentale Căsătorie Filosofia spiritului Cântece religioase Biserica creştină în general Cântări bisericeşti Ocultism Ştiinţă Iudaism Credinţă China. Republica Populară Chineză Istoria biserici creştine Cristologie. Isus Cristos Religie comparată Biblia Noului Testament Patristică Evanghelii Evanghelia după Matei Muntele Athos Revistă Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Istoria Spaniei Islam Islam. Mahomedanism Sec. 16 Mitologie românească Credinţe populare Biserica Romano-Catolică Creştere economică Istoria bisericească universală Noul Testament, în general Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Budismul din Nord. Lamaism Cristologie Isus Hristos Teologie mistică. Mistică religioasă Sec. 5-6 Om. Umanitate Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Liber arbitru Materialism ontologic Învăţământ special Socialism Demologie Satan Dicţionar explicativ Mitologie clasică Ocultism. Spiritism Demoni Religia evreilor (israelită). Iudaism Dicţionar grec-român Didactica religiei Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Memorie Teologie naturală. Teodicee. De Deo. Teologie raţională. Filosofie religioasă Iluminism Maria, mama lui Dumnezeu. Venerarea Mariei. Imaculata concepţie Educaţie religioasă Fascism Catolicism Discursuri. Oratorie Viaţă şi moarte Mistică religioasă 1807-1949 Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, acţiunea sa. Mitologie comparată Ştiinţă şi istoria comparată a religiilor Filosofie morală. Etică Evanghelia după Iuda Biblia. Scrieri necanonice Evoluţionism Viaţă publică. Viaţă în societate. Viaţa oamenilor. Trai cotidian. Viaţă la curte/mondenă. Viaţa străzii Homosexualitate Filosofie indiană Viaţă socială Acţiuni inspirate de motive religioase Evanghelii. Faptele Apostolilor Dogmatică Cântări, rugăciuni cântate. Imnuri. Antifon. Psalmi Războaie religioase Ceremonii religioase Simbolism religios Iisus Hristos Filosofie şi religie Imagini în biserică Cântări, imnuri, psalmi Psihologie Cărţi sacre. Veda. Rig-Veda. Upanişade Principii politice Isihasm Religia evreilor Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Părinţii bisericii Dogmatică şi morală spirituală Migraţie internaţională. Migraţie externă Literatură de popularizare Hinduism Lexicon Biserica şi cultura. Civilizaţia creştină. Biserica şi progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă şi responsabilităţile laice (seculare) Acte liturgice în timpul administrării sacramentelor. Ritual Temple Maria, mama lui Dumnezeu Viaţa lui Iisus Hristos Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Comemorări. Ceremonii inagurale. Omagii. Aniversări. Jubilee. Ceremonii de întronare, de afiliere. Prestări de jurământ. Cerebrarea evenimerntelor şi faptelor marcante din viaţa persoanelor, cărţi de aur, liber memorialis, tablouri de onoare, monumente, dedicaţii, memoriale, etc. Imperiul Austro-Ungar 604-1492 Agitaţie politică Mesia Muşat, Familia Istorie religioasă Omiletică. Predică. Istoria şi teoria predicării. Oratorie religioasă Cărţi de meditaţie Scrieri contemplative Pateric Crişana Principii didactice Principii de predare Cură prin credinţă. Cură prin rugăciune. Cură prin miracole Unificare religioasă Sec. 12-13 Sida Tezaur de termeni Pozitivism Suflet Ecumenism Scientologie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Filosofie chineză Umanitatea lui Cristos. Încarnare Elisabeta, regina Protestantism Făgăraş, Regiune Respect Sacrificii Mobilier şi decoraţie bisericescă Filosofia dreptului Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. General ca loc Diverse procedee terapeutice Combinaţii tezaur-clasificare Indexare (Biblioteconomie) Tezaur monolingv Morală creştină Biserici apusene Călugărie Patriarhia Română Dioceză. Arhiepiscopie. Episcopie. Mitropolie. Colegiu. Patriarhat. Exarhat. Primat Viaţă religioasă Metode cantitative Criminalitate Limbaj mimico-gestual religios Motivaţie Macarie Ieromonahul Monahism European Union Psaltirea românească Psaltirea slavonă Libertate religioasă Noul creştinism Imagini Incongruenţă Autoritarisme Intolérance sociale Pace Modelul de piaţă religios Secularizare Globalization Public sphere Religious values Society Social identifications Subjective well-being Terror Management Theory Comunităţi rurale. Sociologie rurală Pedagogie creştină Creştinism ortodox Comunităţi evanghelice liberale Înviere. Înălţare la cer Baptism în general Adventişti. Adventiştii din ziua a şaptea Homosexuali Convertire Ex libris Autograf altul decât al autorului Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Biserica greco-catolică Episcopia Greco-Catolică din Oradea 1777-1784 Episcopie Discurs public Discours public text jurnalistic texte journalistique religieux Sec. XIV Surzi. Muţi. Surdo-muţi Mitropolia Ţării Româneşti Persoane cu deficienţe de auz Biografii şi studii înrudite Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Viaţa viitoare Budism tibetan Filosofie tibetană Sec al XVI-lea Dorinţe Învăţări Sutra inimii Diferenţă culturală Erezii. Schisme Sec. IV-XV Dicţionar român-grec 1948-1989 Sfaturi duhovniceşti Colecţii. Expoziţii Mitropolit Psihologie. Medicină chimică Sec. XIX Limba engleză Istoria Bisericii Ortodoxe Române Alcoolism Publicații digitizate Calinic, Argeşeanul Cultura indiană Trecutul Indiei Prezentul Indiei Sfânta Muceniță Filoteia Escatologie. Concepții despre viața viitoare Viața viitoare. Nemurire. Eternitate. Anihilare Păcate capitale Respectul pentru legea morală. Demnitatea persoanei Biserica și morala Sec. XIX-XX Teoriile umorului Scriptura Budistă Doctrine privitoare la om și la suflet Religii în USA Isaia Românii din Italia Termeni și nume biblice Mitropolia Proilaviei (Brăilei) Episcopia Hotinului Upanișade Organizații cu scopuri umanitare, filantropice Bibliografie finalizare licență FTLIA - Teologie Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Mișcare legionară Creștinism și politică Pastorație
Vă rugăm să schimbaţi parola