Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie. Tehnică în general

Subiect Tematic: Inginerie. Tehnică în general
Lucrări: 3895 lucrari in 3977 publicatii in 10 limbi
Maşini-unelte şi agregate de: (Text tipărit)
A 7-a Conferinţă de lubrificaţie şi tracţiune elastohidrodinamică de: Academia Română. Secţia de Ştiinţe Tehnice (Text tipărit)
Sisteme integrate pentru prelucrarea semnalelor de: Zoican, Sorin (Text tipărit)
Sisteme flexibile de montaj cu roboţi şi manipulatoare de: Crişan, Ion; Predoi, Aristide; Drăgănoiu, Gheorghe (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Transmisii hidrodinamice de: Sandor, Ladislau; Brânzaş, Petru; Rus, Ioan, inginer (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Strunjirea de înaltă precizie de: Dodoc, Petre (Text tipărit)
Subiecte
Antologie Istorie Limba franceză Artă Literatură germană Carte 1931-1960 Chimie Matematică Psihologie Economie Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Educaţie. Învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Limbaje de programare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Arhitectură Carte 1901-1930 Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Algebră. Matrice. Ecuaţii Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Bibliografie. Cataloage Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Generalităţi despre ştiinţele pure Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Geografie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Franţa Medicină Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe biografice şi înrudite Analiză matematică Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Limba catalană Limba română Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Sociologie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Anglia Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Ştiinţe biografice înrudite Limba germană Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Optică Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Încercare a rezistenţei mecanice Coroziune Durabilitate Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Structura fizică a materiei Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Geografie. Explorarea pământului Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Chimie. Cristalografie. Mineralogie Producerea şi conservarea alimentelor solide Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Forme de întreprinderi. Finanţare Dedicaţie şi autograful autorului Metode de predare şi instruire Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Roboţi industriali Acţionări electrice Aplicaţii industriale Maşini electrice Motoare Mecanica fluidelor Energie hidraulică Rezistenţă mecanică Pompă Automatizare Acţionări hidraulice Acţionări pneumatice Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Toleranţă dimensională Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Cu acţionare hidraulică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Acţionare hidrostatică Transmisii hidrodinamice Chimie anorganică Chimie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Acumulatoare electrice Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Acustică Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Turbină Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Limbă. Lingvistică. Literatură Autograful autorului Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Comerţ Programe de calculatoare. Software Ştiinţa calculatoarelor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Curs Software: Pascal Automobile Publicaţii seriale. Periodice Limbaje de programare pentru calculator Poluarea atmosferei Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Aerodinamică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Geologie şi ştiinţe înrudite Ştiinţe auxiliare ale geologiei Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Canalizare Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Stabilitate Oxid Metalurgie Construcţii agricole Maşini agricole Ştiinţa mediului înconjurător Agricultură în general Lucrări practice Radiodifuziune Silvicultură Personalităţi Biografii Telefonie Desen Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual şcolar Ecuaţii diferenţiale Matematică calculatorie Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Programare de calculatoare. Software Rezistenţa materialelor Echipament electric Zirconiu Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Climatul interior Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Scule de tăiere şi aşchiere URSS Ergonomie Ambutisarea la rece Îmbunătăţiri funciare Ape interne naturale Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Construcţii hidrotehnice Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Bazine şi lacuri de acumulare Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Viitorologie Amplificatoare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Structura calculatoarelor Biologie Cibernetică Teoria traducerii Ştiinţă şi tehnică Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Vehicule rutiere şi de teren Tractoare Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Marketing Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Analiză funcţională Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Organizare comercială Electromagnetism Magnetism Telecomunicaţii Semnale analogice Electronică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Apă potabilă Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Circuite electrice Îndrumar de laborator Unităţi de prelucrare Circuite logice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Analiză numerică Calculul construcţiilor Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Tehnică cibernetică şi automatizată Circuite electronice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Autograf şi dedicaţie Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Biomecanică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Desen tehnic Limba spaniolă Documentare Turbine de abur Limba rusă Astronomie Geologie. Meteorologie. Hidrologie Dicţionare bilingve Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dicţionar tehnic Dicţionar tehnic englez-rus Lexicologie. Dicţionare Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Banat Limba italiană Români Ştiinţă şi cunoaştere în general Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Instituţii şi centre ştiinţifice şi tehnice Lexicologie Autoturism Măsuri de volum Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Electroliţi. Băi electrolitice Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Izolaţie electrică Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Măsuri electrice (metode şi aparate) Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Industrie minieră Prevenirea accidentelor Racordare Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Aparate electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Aparate electronice de măsură si control Electronică Practică Aparate şi instrumente optice Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Aparatură electrică Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Exerciţii şi probleme Laser Sculă Modele de optimizare Mecanică Fizică nucleară Matematică aplicată Grafică pe calculator AutoCAD Construcţii civile Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Management şi Ingineria Managerială Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Automobile. Autoturisme Fiabilitate Documente cu probleme, întrebări Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Reţeaua Internet Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fizica plasmei Documentare. Cărţi. Scrieri Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Combustibili şi explozivi Logică. Teoria cunoaşterii Arheologie Industria mobilei Microprocesoare Arhivistică. Arhive Tehnica zborurilor spaţiale. Astronautică. Nave spaţiale Aviaţie Caracteristici şi performanţe funcţionale Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Asamblare şi montare în general Tăiere şi aşchiere în general Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Regăsirea informaţiei online Arhitectura locuinţelor Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Atlase Metale în general Educaţie Acustică tehnică. Instrumente muzicale Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Software: AutoCAD Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Automatică Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Construcţii civile în general Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Combustibili lichizi Petrol Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Componente electronice Diferite tipuri de comandă şi reglare Energetică Autovehicule rutiere Automobile Dacia Autovehicule Dicţionar multilingv Construcţia automobilelor Încercarea automobilelor Căi rutiere în general. Drumuri, şosele, autostrăzi, străzi. Sisteme rurale şi urbane de drumuri Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri DACIA 1300 Economia energiei în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Reglarea parametrilor tehnici Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Roţi dinţate Automatizări şi calculatoare Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Manual şcolar (Liceu) Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Sisteme electrice Remorcă Microbiologie. Bacteriologie Toleranţă la dimensiune Beton armat Extrudare la rece Materiale polimerizate. Polimeri Informatică aplicată Structura materialelor Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Bibliografii Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bazele electrotehnicii Energie solară Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Procese industriale Principii de bază ale fizicii Optimizare (Tehnică) Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Sudare Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Radiotehnică Construcţii de calculatoare. Hardware Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Teoria maşinilor termice Termodinamică. Energetică Formare. Modele, forme şi executarea formelor Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Termodinamică tehnică Televiziune Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Bibliografii. Cataloage Economie energetică Lucrări de referinţă Programe de calculatoare Artilerie Artilerie. Aviaţie. Diferite unităţi tehnice Autovehicule blindate Tehnică militară Tehnologie şi aparate video Tehnologie chimică Broşare, broşe Scule de foraj. Utilaje de foraj. Dispozitive pentru transmiterea mişcării Recipient sub presiune Feminism Motoare Diesel Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Limbaje de programare (Software) Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Documentaţie tehnică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conferinţe Calculatoare. Feluri de calculatoare Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Rezistenţă la solicitări Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Dinamică. Cinetică Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Deformare plastică Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Calculul structurilor Vehicule maritime Scule aşchietoare Calcul Periodic 1931-1960 Calitatea produselor Controlul calităţii Management industrial Tratamente termice Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Strunguri. Strunjire, alezare Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Sudare cu arc electric Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Alimentare electrică Tensiune electrică Sisteme de aliaje Proprietăţi mecanice Tratament termic Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Frână Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Lubrifianţi Dispozitive de vaporizare, carburaţie şi formarea amestecului Manual pentru şcoala secundară Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Laminare. Laminoare Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Acoperiri prin depuneri chimice Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Catalog CATIA V5 Control de calitate Teoria grafurilor Probabilitate Cazan de abur. Generatoare de abur Cinematică Dinamică Limbi individuale Centrale energetice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Ştiinţă Electricitate Alte surse de energie Celule solare Centrale electrice Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Managementul calităţii Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Motoare cu aprindere prin scânteie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Industria automobilelor Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Management logistic Prelucrare la rece Role planetare Modelare numerică Scule cremalieră Putere electrică Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Învăţământ superior. Universităţi Relaţii umane în întreprindere. Personal Vehicule feroviare Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Metale Mase plastice Tehnologia de fabricaţie Tehnică electrochimică Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Combustibil Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Inginerie mecanică Propagare ghidată a oscilaţiilor electrice în general Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Circuite integrate analogice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Circuite integrate Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Construcţia circuitelor electrice Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Circuite si amplificatoare selective Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Tehnică Seismologie. Cutremure Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Transport Prelucrarea numerică a semnalelor Creativitate Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Roboţi Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Sisteme de comandă şi reglare cu intrare de valori determinate Motoare cu motorină cu aspecte comune ale sistemelor cu carburator şi diesel Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Reţele electrice Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Sociologia comunicării Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Tehnica frigului Organe de maşini în general Componente pasive Oxidare Tehnologie mecanică Reactori nucleari Oftalmologie Reţele de telecomunicaţii Fibre optice Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Transformator de putere Turnare sub presiune Comandă numerică Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Economia energiei Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Construcţii industriale Căi ferate în general. Linii. Construcţia de linii Motoare cu ardere internă Motoare cu combustie Iluminare. Tehnica iluminatului Surse electrice de lumină Aparatură electronică Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Construcţii metalice. Lucrări de structură în oţel şi alte metale Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material si metoda de construcţie Construcţii metalice Calcule de rezistenţă Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Publicaţii ale seminarului, Cluj-Napoca, 2010 Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Manipulatoare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Prelucrare mecanică prin aşchiere Tehnologia mijloacelor de transport Radioelectronică Industrie petrochimică Industria petrolului Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Modelare. Simulare Întreţinerea şi repararea utilajelor Dinamică. Cinematică Mecanică teoretică în general Mecanică aplicată Cercetare operaţională Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Prelucrare mecanică Simulare numerică Metalurgie feroasă Prelucrarea oţelului Încercarea probelor din materiale compozite Probabilităţi. Statistică matematică Maşini după fiabilitate Sisteme de control Protecţia materialelor contra coroziunii Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Utilizarea surselor naturale de energie Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Codificare secretă Teoria sistemelor Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Sec. 20 AD Dicţionare multilingve Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Fizică matematică Maşini hidraulice Vibraţii (Mecanică) Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Cuplaje (Organe de maşini) Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Învăţarea limbii ruse Inginerie electrică Construcţii Protecţia muncii. Securitatea muncii Funcţii complexe Termotehnică Întreprinderi industriale Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Oţel aliat Depunere electrolitică Fenomene electronice şi ionice Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Metode, reguli, convenţii de desen Standarde Standarde în construcţia de maşini Desen. Design Gaze naturale Energie nucleară Dicţionar german-român Pedagogie practică Diagnoza tehnică Dispozitive electronice Întreţinere (maşini şi unelte) Vibraţii (Rezistenţa materialelor) Limba engleză din America Dicţionar francez-român Dicţionar englez-român Dicţionar român-englez Dicţionar rus-român Rus Dicţionar român-german Dicţionar român-rus Dicţionare tehnice Dicţionar multilingvistic Limba portugheză Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Dicţionar maritim Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Dicţionar tehnic englez-român Dicţionar tehnic german-român Ştiinţe aplicate Probleme generale de metodică şi didactică Electricitate statică. Electrostatică Conductori. Materiale izolante Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Calcul variaţional Difuzoare Electronic digital computers-circuits Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Manipularea şi transportul materialelor Dispozitive dielectrice Dispozitive magnetice Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Circuite de microunde Dicţionar englez-italian Dicţionar italian-englez Toleranţe. Ajustaje. Calibre Inundaţii Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Vehicule de performanţe speciale, cu două sau mai multe roţi. Vehicule pentru terenuri speciale cu două sau mai multe roţi Echipament de observare, semnalizare, comunicaţii şi identificare Cablu Instrumente de măsurare Mentenanţă Echipamente de radio şi televiziune Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Instalaţii pentru traficul interurban şi internaţional Termodinamică Instalaţii solare Manual pentru liceu Ecuaţii cu derivate parţiale Listă Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Randamentul muncii. Eficienţa muncii Investiţii Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Vehicule cu energie proprie. Tractoare Vehicule cu destinaţie specială Vehicule cu construcţii speciale Cu macarele cu braţ Proiectare Metale neferoase în general Electrochimie Electrodinamică Electromagneţi Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Tranzistoare Circuite integrate liniare Dispozitive şi circuite electronice de putere Electronică industrială Electrotehnică şi automatizări Măsurări şi maşini electrice Termoelectricitate. Încălzire electrică Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Sisteme de aprindere Aprindere electrică în general Proiectare asistată de calculator Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Tribologie Structura vehiculului Teoria transportului fluidelor Arcuri. Suspensie. Amortizare Limba japoneză Tehnologie Râuri şi fluvii Ape reziduale Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Etanşări mecanice Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Îmbinare sudată Titan Metodă radiografică Sudare prin topire Industrie Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Poduri cu zăbrele. Poduri celulare sau în reţea Anvelope Exploatări miniere Extrudare (de benzi şi profile) Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Prelucrarea materialelor Fizică aplicată Modele matematice pentru cercetare operaţională Progres tehnico-ştiinţific Conducători şi semiconducători în funcţie de material Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Părţi componente ale reactoarelor nucleare Generalităţii Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Maşini de frezat Frâne. Metode de frânare Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Activitate şi organizare Management organizaţional Încercare la încovoiere Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Rezervoare, conducte, ţevi Comprimarea şi împingerea aerului şi a altor gaze. Compresoare. Suflante de mare presiune Compresoare Motoare alternative cu gaze Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Geografia transporturilor Reţele informatice Matlab (Limbaj de programare) Control calitate Instalaţii electrice Aparate portative Turbine hidraulice. Turbine de apă Procedee şi tehnologii de minerit Scule, maşini Mecanisme cu roţi dinţate Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Hidraulică Ridicarea nivelului solului. Ramblee. Umplere şi nivelare pe mari suprafeţe. Materiale de umplutură Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Inimă. Cardiologie Tehnică aeronautică. Aeronave Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Manuale. Tratate Iluminat Implant ortopedic Contoare semiconductoare Detectoare de radiaţii Aparate telefonice Receptoare acustice. Difuzoare Receptoare telefonice Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Pompare Informare documentară Ingineria calităţii Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Organizare şi conducere industrială Tehnică în general Dezvoltarea mentală a omului Dispozitive de injectare a combustibilului, în special la motoare diesel şi semidiesel Inovaţii Constituţii civile în general Maşini frigorifice. Pompe de căldură Transmiterea energiei mecanice Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Tehnica încălzitului şi focarelor Dispozitive Aeronautică Lucrările Conferinţei, 2008 Bionică Maşini electrice de curent alternativ Unitate centrală de prelucrare Teorie Metode numerice Inventatori Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Încercare. Verificare Ştiinţe tehnice Dicţionar italian-rus Măsurare şi verificări în general Uzură Calibrare Încercări Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă (strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Încercări de corespundere la utilizare Sudarea electrică prin presiune Logistică Maşini electrice rotative Încercare a etanşeităţii Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Metalografie Îndrumar (ghid) Senzori Ştanţare şi matriţare la rece Tehnologia metalelor Operaţii miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor miniere Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Prelucrarea, încovoierea, formarea etc. a tablei (în pricipal de metal). Scule, maşini şi procese de prelucrare a tablei în general Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Metalurgie în general Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Go-karting Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Maşini şi utilaje Energie pneumatică Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Siguranţa în funcţionare a produselor Prelucrarea metalelor Dicţionar german-rus Alimentare cu apă Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Tehnologii industriale Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Acceleratoare după particulele accelerate Aplicaţii tehnice Oscilatoare cuantomecanice Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Securitatea informaţiei Aeromodelism Aspecte teoretice Locomotiva Diesel Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Optoelectronică Receptoare radio Echipamente şi iluminat interior Iluminat exterior Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Control metrologic Autocamioane Repararea autovehiculelor Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Maşini şi utilaje specializate Maşini de danturat Macarale în general Maşini sincrone Maşini electrice de curent continu Staţii de pompare Tuburi şi celule fotoelectrice Pulverizatoare Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Organizare şi conducere comercială Maşini termice Maşini unelte Control tehnic Transformări integrale Polimeri Studiul materialelor Material electroizolant Materiale compozite Materii prime pentru energia atomică Sudarea Sudură Materiale tehnologice Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) Ştiinţa materialelor Metode matematice Matriţe Matriţe de injectat Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Încercări la tracţiune (întindere), cu sarcină constantă sau uniform crescătoare Măsuri acustice Măsurări electrice (metode şi aparate) Tehnici de măsurare Mecanică tehnică Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Dinamică (Mecanică) Articulaţii, legături, încheieturi. Balansieri, culbutori. Articulaţie cu manivelă. Bolţuri şi pârghii Transmisii mecanice Transport în agricultură Mecatronică Încercarea materialelor Defecte ale materialelor Conferinţă internaţională Principii constructive ale mijlocului de transport : Caracteristici, performanţe, încercări Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Metoda elementului finit Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Electroenergetică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Software: Fortran Prelucrarea semnalelor Semnale digitale Iris Aparate de măsurare Microbiologie industrială şi chimică Microelectronică Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Modele matematice Modelare matematică Trafic rutier Modelarea proceselor de control Introducere în analiză Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Teoria semnalizării Procese nestaţionare Surse naturale de energie Combustibili naturali Tehnica reactoarelor Sisteme digitale Uzina Dacia Termoenergetică Turbogeneratoare Turbine cu abur Montaj Bazine hidrografice Pompă de injecţie Motoare navale Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Motoare cu amestec aer-abur sau alţi vapori care acţionează prin detentă Metoare termice( cu excepţia celor cu abur) Motoare electrice Mutatoare Microtehnologie Inginerie industrială Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Analiza reţelelor neliniare Electrostatică aplicată Tehnică sanitară Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Cabluri după izolaţie şi construcţie Metode şi tehnologii pentru execuţie şi reparaţii Încercări de rezistenţă Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Hidrotehnică Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Organe de fixare şi asamblare Metode magnetice de exploatare. Metode magnetice cu câmp de dispersie Prelucrare la cald Ştiinţe ale naturii Minerit Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Dicţionar de personalităţi Ingineri - Biografii Industria pielăriei Resurse de energie Poduri în general. Structură, părţi, etc. Injectoare Teoria semnalelor Timp real (Informatică) Calitatea semnalelor recepţionate Prelucrare prin eroziune Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Premise istorice Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Mentenabilitate Disponibilitate Drenare Construcţii din beton, din beton turnat pe şantier (beton obişnuit), masă de beton Resurse energetice Termometre cu rezistenţă electrică Mase optice. Lasere Sudură electrică şi cu radiații Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Industrie alimentară Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Vibraţii (Acustică) Centrale nucleare electrice Software: PL/I Algoritmi. Funcţii calculabile Aşchiere Minerale lichide şi gazoase Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Dispunere şi aşezare privind protecţia. Amplasare şi instalare Ingineria materialelor Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii Condiţii ale suprafeţei Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Receptoare de înaltă frecvenţă Recepţia TV Teledifuziune Documente de politică Originea şi cantitatea resturilor urbane Materiale Reglare prin intervenţie asupra fluidului de lucru sau asupra fluidului transportat Robotică Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Rulment cu bile Lagăre. Cuzineţi Construcţii din oţel Televizoare, magnetofoane, picupuri Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Construcţie motoare termice Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Tratamentul suprafeţei Servomotoare şi amplificatoare Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Tehnologia 3D Instrumente şi aparate pe vehicul Generatoare sincrone Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Sisteme de comunicaţii Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Sisteme hidraulice Tractoare şi maşini agricole Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Emisii poluante Motoare pentru automobile Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Centrale solare de energie. Colectoare solare (sisteme cu oglinzi, cuptoare solare). Celule solare fotovoltaice Corp, carcasă, caroserie şi părţi componente ale corpului etc. Tehnică auto Materiale electrice Călire la presă Statica construcţiilor Stabilirea construcţie generale. Epure şi diagrame. Statistica construcţiilor în general Sistemul muscular Sistemul locomotor Mecanoterapie Utilaje pentru sudură şi tăiere electrică. Electrozi permanenţi neconsumabili, nefuzibili. Electrozi pentru sudare prin puncte, electrzi cu vârf. Electrzi rotativi, tip roată Comunicaţii Cu arc deschis Ştanţare şi matriţare la rece Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice. Aparate indicatoare de măsurat şi de înregistrat electrice Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Metode pedagogice constructiviste Tehnici de comunicare Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Forjare şi extruziune Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Maşini de construcţii Prelucrare plastică Tehnologie mecanică în general Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Componente electronice pasive Executarea sculelor şi dispozitivelor Găurire mecanică în general. Scule de găurire manuală. Burghie. Sfredele, alezoare, etc. Prelucrare pe strunguri Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete E-learning Tehnologii de fabricaţie Aparate şi instalaţii pentru masură Măsurări Telegrafie Teoria generală a căldurii Mecanisme spaţiale Cinetostatică Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Formare în matriţă Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Proprietăţi fizico-chimice Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Organe de protecţie Instalaţii termice Aparate termice Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Topografie Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Uscare industrială. Uscătoare Vehicule agricole Transformatoare şi maşini electrice Utilaje industriale Transmisii armonice Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Sisteme auxiliare de alimentare şi distribuţie Construcţia şi consolidarea lucrărilor terasiere. Săpare şi formare de diguri. Alunecări de terenuri. Spălături Metale tratate termic Arhitectură militară Turbine hidraulice Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Tehnică cibernetică şi automatică Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Motociclete în general Utilaj tehnologic Echipament sau instalaţii în bazele mijloacelor de transport şi utilizarea lor tehnică în mod corespunzător Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Energia vântului Turbine eoliene Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Amenajări hidrotehnice Sisteme mecatronice Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Constucţii civile Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Procese de aprindere. Dispozitive de aprindere Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Regimuri de funcţionare Sisteme electroenergetice Centrale nucleare Eroziune cavitaţională Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Îmbinarea materialelor Cabluri Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Biocarburanţi Industria materialelor plastice Utilizarea energiei biologice Combustibili neconvenţionali Tracţiune feroviară Tracţiune Diesel-hidraulică Metalurgia pulberilor. Piese sintetizate Caracterizarea cartilajelor Oase Imagini celulare Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Depozitare Telefonie mobilă Lucrări ştiinţifice universitare Structuri rutiere Circuite integrate (CMOS) Curent alternativ (c.a.) Construcţii din beton armat Grinzi din beton armat Consolidare Aparate video de conversie Comunicaţii digitale Biocombustibili Construcţii din metale sau aliaje uşoare Maşini asincrone Dispozitive de prelucrare Mecanism de tip centroidal Lucrări hidrotehnice Proteze ortopedice Articulaţia şoldului Motoare sincrone Reţele wireless Activitate musculară Defecte. Structuri mecanice Sisteme mecanice. Dinamică Algoritmi matematici Controlul calităţii energiei electrice Perturbaţii electrice Eroziune electrică Reţele de distribuţie Canale radio Dispozitive de siguranţă şi protecţie Transmisii cu pană Cloramine Hidrologie subterană Ape subterane Oxidare electrochimică Arcuri elicoidale Turbomaşini Infrastructură Evaluarea riscului Robusteţe Injecţie mecanică Curent continuu (c.c.) Torenţi Epurare Calitate totală Îmbunătăţire continuă Reţele de distribuţie a energiei electrice Cabluri din oţel Semnal nestaţionar Aparate pentru producerea temperaturilor extrem de scăzute. Lichefierea gazelor (inclusiv procese asociate) Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Fizica reactoarelor Organe de asamblare Tehnologii Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Dispozitive semiconductoare Maşini Aspecte sociale în legătură cu tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Informatică industrială Software: PL/M Software: IBM Surse de energie Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Pulsaţii de presiune Fuziune nucleară Stas Producerea căldurii pe cale electrică. Încălzire electrică Centrale electrice eoliene Documentaţie Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Sisteme electronice Motoare Autovehicule Rutiere Matematică aplicată în tehnică Analiza semnalelor Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Persoane cu handicap Maşini pentru curent continuu Instalaţii de alimentare cu apă Scurgeri subterane Coduri Data Matrix Coduri bidimensionale Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Reţele de alimentare cu energie electrică Linii de înaltă tensiune Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Televiziune color Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Tehnici de reabilitare Riscuri miniere Instalaţii de motoare auxiliare în general Proprietăţi fizice Şcoli tehnice Sudare prin frecare Sudare cu ultrasunete Rezistori electrici Injectare de combustibil de aprindere Schimbătoare de căldura Motor cu aprindere prin comprimare Materiale celulare Modelare biomecanică Diguri, baraje, terasamente Reţele axiale reversibile Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Elice navale. Cavitaţie Bronzuri. Proprietăţi mecanice Tehnologia microsistemelor Aşezări fortificate Teoria motoarelor cu ardere internă Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Vehicule cu motor Reţea Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Sisteme electromecanice Publicaţii universitare Ingineria mediului Frecarea şi uzura Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Acţionări hidraulice şi pneumatice Computere Inginerie managerială Echipamente tehnologice Tehnologii în construcţia de maşini Cazane Industria minieră Asamblări automate Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Centre naţionale de documentare Societăţi ştiinţifice Catalog de fişe tehnice Agregate şi linii automate Maşini şi utilaje diverse Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Maşini şi utilaje pentru turnătorie Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Instalaţii pentru tratament termic Verificatoare Electronică de Putere Controlul coroziunii Coroziunea materialelor Maşini industriale Centrale şi staţii electrice Industrie aplicată Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Norme calitative Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Transport intern Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Mecanisme cu came Procese tehnologice Energetică şi service Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Arc electric Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Ştanţe şi instrumente Probleme de mecanică teoretică Inginerie energetică Electroliză Canale de comunicare Cercetare experimentală Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Combustibili. Tehnologia combustibililor Proiectarea şi construcţia cilindrilor Cilindri de laminor Epurarea apelor reziduale Procesare deşeuri Tensiune trifazate Concepţie produs Concepţie colaborativă Platforme de concepţie Sisteme de acţionare electrică Degradare mecanică Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Sarcini statice permanente Sarcini dinamice Degradări ale construcţiilor Consolidarea construcţiilor Planificare rurală. Dezvoltare rurală Motoare cu inducţie Tehnică mecanică în general Sănătate şi securitate în muncă Clădiri de birou Consumuri energetice Structuri metalice Componente electronice. Echipamente electronice Electrotehnică. Dispozitive electronice Proiectarea liniilor electrice Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme ProjectX Spice Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Automatizări industriale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Acţionare hidraulică Sisteme de achiziţie date Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Algebră tensorială. Analiză tensorială Stocarea energiei Eroziune prin cavitaţie Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Industria imitaţiilor de piele Construcţia autovehiculelor Aro Limba engleză Rulmenți Îmbinări mecanice Tehnologii de prelucrare prin așchiere Materiale structurale Mecanisme de defectare Accidente de circulație rutieră Dedicație și autograf Programare numerică Publicații digitizate Publicații digitale Regulatoare de presiune Maşini-unelte Severe-disc Materiale plastice Publicații EUP Publicații EUTB Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Algoritmi de programare Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Semifabricate Inginerie simultană Norme ISO Sisteme mecanice de precizie Mecanisme compliante Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Linii de asamblare Fluxuri de producție Bibliografie licență FSEFI - Biologie Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Informatică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Publicații periodice digitizate Teze de doctorat digitale (loading) Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Stații radar. Instalații de radiolocație Publicații periodice digitale Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Antene inteligente Prelucrarea, tratamentul și finisarea metalelor în general Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale IBUP Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Supape Came Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola