Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie. Tehnică în general

Subiect Tematic: Inginerie. Tehnică în general
Lucrări: 3941 lucrari in 4029 publicatii in 10 limbi
Cermeţi de: Surdeanu, Tudor (Text tipărit)
Maşini-unelte şi agregate de: (Text tipărit)
A 7-a Conferinţă de lubrificaţie şi tracţiune elastohidrodinamică de: Academia Română. Secţia de Ştiinţe Tehnice (Text tipărit)
Sisteme flexibile de montaj cu roboţi şi manipulatoare de: Crişan, Ion; Predoi, Aristide; Drăgănoiu, Gheorghe (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Transmisii hidrodinamice de: Sandor, Ladislau; Brânzaş, Petru; Rus, Ioan, inginer (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Strunjirea de înaltă precizie de: Dodoc, Petre (Text tipărit)
Subiecte
Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Uzina Dacia Instalaţii electrice Canalizare Injecţie mecanică Pompe Dicţionar francez-român Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Algebră tensorială. Analiză tensorială Periodic 1931-1960 Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Organe de maşini Limba italiană Sculă Recipient sub presiune Cibernetică Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Iluminare. Tehnica iluminatului Rezistenţă mecanică Construcţii din beton, din beton turnat pe şantier (beton obişnuit), masă de beton Fizică matematică Combustibili şi explozivi AutoCAD Sisteme de comandă şi reglare cu intrare de valori determinate Tehnică auto Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Biocarburanţi Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Manual universitar Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Organe de protecţie Difuzoare Oxidare electrochimică Electrotehnică. Tehnologie mecanică Reţeaua Internet Coduri Data Matrix Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Metode pedagogice constructiviste Probleme generale de metodică şi didactică Comerţ Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Sisteme auxiliare de alimentare şi distribuţie Programe de calculatoare. Software Sistemul locomotor Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Modelare matematică Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Personalităţi Limbaje de programare Linii de asamblare Construcţii din metale sau aliaje uşoare Ghid Lucrări practice Aşezări fortificate Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Râuri şi fluvii Şcoli tehnice Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Găurire mecanică în general. Scule de găurire manuală. Burghie. Sfredele, alezoare, etc. Electronică Practică Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Resurse de energie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Construcţia şi consolidarea lucrărilor terasiere. Săpare şi formare de diguri. Alunecări de terenuri. Spălături Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Biocombustibili Industria automobilelor Aparate pentru producerea temperaturilor extrem de scăzute. Lichefierea gazelor (inclusiv procese asociate) Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Organizare şi conducere comercială Arcuri elicoidale Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Sisteme electroenergetice Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin CATIA V5 Frână Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Pedagogie practică Întreprinderi industriale Came Acceleratoare după particulele accelerate Riscuri miniere Tehnica mijloacelor de transport Teoria sistemelor Manual şcolar (Liceu) Tehnici de reabilitare Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Construcţii din beton armat Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Inginerie tehnologică Turbine hidraulice. Turbine de apă Ştiinţa mediului înconjurător Aparate electrice Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Construcţii industriale Maşini sincrone Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Linii de înaltă tensiune Iluminat Radiocomunicaţii Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Diferite tipuri de comandă şi reglare Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Lucrări hidrotehnice Transmisii mecanice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Maşini şi utilaje pentru turnătorie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Cermeți Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Tehnologii în construcţia de maşini Calitatea semnalelor recepţionate Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Motoare Torenţi Grinzi din beton armat Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Sisteme de acţionare electrică Aparate portative Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calcul Ştiinţe auxiliare ale geologiei Modelare. Simulare Radioelectronică Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Limba franceză Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Cercetare experimentală Tehnologie mecanică Arhitectură militară Catalog de fişe tehnice URSS Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Carte 1931-1960 Standarde Tehnologie şi aparate video Materiale electrice Climatul interior Instrumente şi aparate pe vehicul Teză de doctorat Sistemul muscular Analiză numerică Roboţi industriali Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Telefonie Coduri bidimensionale Ingineria suprafeţelor Modele matematice Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Acţionări hidraulice Sarcini statice permanente DACIA 1300 Dicţionar român-englez Energie pneumatică Constucţii civile Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Tehnologia mijloacelor de transport Limbaje de programare (Software) Remorcă Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Tehnologii neconvenţionale Telegrafie Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Spice Matlab (Limbaj de programare) Cabluri din oţel Sudare cu arc electric Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Construcţii de calculatoare. Hardware Ape subterane Iluminat exterior Detectoare de radiaţii Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Bibliografii. Cataloage Maşini de danturat Evaluarea riscului Proprietăţi fizico-chimice Măsurare şi verificări în general Cabluri după izolaţie şi construcţie Chimie industrială Încercare a rezistenţei mecanice Modelare biomecanică Dezvoltarea mentală a omului Ambutisarea la rece Transport intern Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Maşini de construcţii Studiul materialelor Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Software: PL/I Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Tracţiune feroviară Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Reţele de telecomunicaţii Radiodifuziune Îmbunătăţiri funciare Teoria generală a căldurii Sudură electrică şi cu radiații Tehnici de comunicare Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Reţele electrice Mecanică tehnică Roboţi Fiabilitate Educaţie. Învăţământ Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Strunguri. Strunjire, alezare Domeniul de doctorat: Informatică Principii de bază ale fizicii Ştiinţa calculatoarelor Sisteme electronice Acţionări pneumatice Eroziune electrică Tehnică militară Matematică Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Rezumatul tezei de doctorat Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Receptoare de înaltă frecvenţă Optimizare (Tehnică) Bibliografie licență FSEFI - Chimie Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Limbi individuale Centrale energetice Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Proiectarea liniilor electrice Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Maşini unelte Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Fizică Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Management logistic Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Transformatoare şi maşini electrice Formare. Modele, forme şi executarea formelor Degradare mecanică Activitate şi organizare Rulment cu bile Automobile Dacia Tratamentul suprafeţei Siguranţa în funcţionare a produselor Calcule de rezistenţă Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Proiectare asistată de calculator Informare documentară Chimie. Cristalografie. Mineralogie Mase plastice Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Aparate telefonice Căi rutiere în general. Drumuri, şosele, autostrăzi, străzi. Sisteme rurale şi urbane de drumuri Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Prelucrare la cald Prelucrare plastică Materiale celulare Prezentări istorice în sens strict Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Bibliografie. Cataloage Motoare cu amestec aer-abur sau alţi vapori care acţionează prin detentă Lucrările Conferinţei, 2008 Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Toleranţă la dimensiune Informatică industrială Cercetare operaţională Oţel aliat Maşini electrice rotative Instrumente de măsurare Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Construcţii agricole Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Fizica reactoarelor Culegere de probleme Ecuaţii cu derivate parţiale Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Reţele informatice Măsuri de volum Pompă de injecţie Încercare a etanşeităţii Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Construcţii Transmisii cu pană Agricultură în general Programare de calculatoare. Software Autocamioane Utilaje pentru sudură şi tăiere electrică. Electrozi permanenţi neconsumabili, nefuzibili. Electrozi pentru sudare prin puncte, electrzi cu vârf. Electrzi rotativi, tip roată Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Geologie şi ştiinţe înrudite Dispozitive dielectrice Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Aro Infrastructură Tehnologia 3D Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Bazele electrotehnicii Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Manual pentru liceu Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Control calitate Tratament termic Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Organe de maşini în general Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Dispozitive de vaporizare, carburaţie şi formarea amestecului Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Industrie minieră Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Dicţionar român-german Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Matematică calculatorie Injectare de combustibil de aprindere Turbomaşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Mecanisme Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Arhitectura locuinţelor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Anglia Matriţe Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Construcţia automobilelor Sisteme electrice Oxidare Epurarea apelor reziduale Vehicule feroviare Aşchiere Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Carte 1901-1930 Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Polimeri Management şi Ingineria Managerială Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Metalurgie feroasă Dispozitive de prelucrare Calibrare Transport rutier Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Funcţii complexe Încercări de corespundere la utilizare Mecanică Modelare numerică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Emisii poluante Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Etanşări mecanice Cu macarele cu braţ Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Probabilitate Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Circuite integrate (CMOS) Metode matematice Dinamică. Cinematică Circuite si amplificatoare selective Vehicule cu destinaţie specială Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Surse naturale de energie Reţele wireless Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Conferinţă internaţională Construcţii hidrotehnice Industria materialelor plastice Motociclete în general Publicaţii periodice şi seriale Fluxuri de producție Diagnoza tehnică Instituţii şi centre ştiinţifice şi tehnice Energie nucleară Îndrumar de laborator Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Management Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Scule de foraj. Utilaje de foraj. Dispozitive pentru transmiterea mişcării Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Vehicule maritime Toleranţe. Ajustaje. Calibre Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Proteze ortopedice Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Implant ortopedic Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Circuite electrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Centre naţionale de documentare Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Educaţie Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Organe de fixare şi asamblare Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Vehicule cu motor Ştiinţe ale naturii Autograful autorului Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Pompe peristaltice Metode numerice Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Materiale plastice Semnale Articulaţii, legături, încheieturi. Balansieri, culbutori. Articulaţie cu manivelă. Bolţuri şi pârghii Mecanică teoretică în general Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme Comunicaţii Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Control de calitate Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Timp real (Informatică) Maşini electrice de curent continu Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Disponibilitate Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Inginerie simultană Vehicule de performanţe speciale, cu două sau mai multe roţi. Vehicule pentru terenuri speciale cu două sau mai multe roţi Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Franţa Mecanisme compliante Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Reglare prin intervenţie asupra fluidului de lucru sau asupra fluidului transportat Inundaţii Metode Antene inteligente Transmisii armonice Limba portugheză Transport în agricultură Epurare Acoperiri prin depuneri chimice Asamblare şi montare în general Motoare Miller-Atkinson Algoritmi de programare Tehnologii de fabricaţie Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Prelucrare pe strunguri Instalaţii de motoare auxiliare în general Anvelope Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Cazane Tractoare şi maşini agricole Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Reţele de distribuţie a energiei electrice Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Îmbunătăţire continuă Analiza semnalelor Procese industriale Electronică industrială Mașini cu comandă numerică Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Protecţia muncii. Securitatea muncii Bibliografie licență FSEFI - Informatică Centrale electrice eoliene Inginerie industrială Teorie Prelucrare la rece Teoria grafurilor Metalurgia pulberilor. Piese sintetizate Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Algoritmi matematici Inginerie energetică Electromagnetism Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Întreţinere (maşini şi unelte) Asamblări automate Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Regimuri de funcţionare Hidrologie subterană Acţionări electrice Algoritmi. Funcţii calculabile Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Prelucrarea materialelor Instalaţii solare Tehnica zborurilor spaţiale. Astronautică. Nave spaţiale Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Sudură Filosofie Acţionare hidraulică Teoria semnalelor Motoare navale Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Investigații. Observații. Analize Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Aviaţie Optoelectronică Extrudare la rece Combustibili neconvenţionali Dedicaţie şi autograful autorului Matriţe de injectat Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Severe-disc Dinamică. Cinetică Defecte. Structuri mecanice Prelucrarea oţelului Dicţionar tehnic Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Informatică Echipamente de radio şi televiziune Maşini şi utilaje diverse Logică. Teoria cunoaşterii Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Turnare sub presiune Ingineria calităţii Organizare şi conducere industrială Biomecanică Computere Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Procese nestaţionare Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri Limba engleză din America Instalaţii pentru traficul interurban şi internaţional Depunere electrolitică Combustibili lichizi Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Părţi componente ale reactoarelor nucleare Pompă Tehnică sanitară Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Uscare industrială. Uscătoare Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Generalităţii Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Manuale. Tratate Bazine hidrografice Motoare electrice Caracteristici şi performanţe funcţionale Calculatoare. Feluri de calculatoare Limba engleză Teoria motoarelor cu ardere internă Învăţământ superior. Universităţi Cabluri Tehnică mecanică în general Diguri, baraje, terasamente Investiţii Semnal nestaţionar Maşini industriale Tehnică în general Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Dispozitive magnetice Electrotehnică Oase Aparate de măsură şi fabricarea lor Termoelectricitate. Încălzire electrică Protocoale de comunicaţii Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Dispozitive de siguranţă şi protecţie Imagini celulare Biblioteconomie Sudură. Construcţii sudate Metale tratate termic Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Sisteme digitale Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Forjare şi extruziune Dicţionar german-rus Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Măsurări electrice (metode şi aparate) Construcţia calculatoarelor. Hardware Procese tehnologice Maşini frigorifice. Pompe de căldură Biologie Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Gaze naturale Ergonomie Ştiinţe biografice înrudite Cinematică Receptoare acustice. Difuzoare Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Concepţie colaborativă Aparate de măsurare Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Publicații periodice digitizate Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă (strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare Dicţionar italian-englez Tehnologii industriale Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Caracterizarea cartilajelor Instalaţii de alimentare cu apă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Probabilităţi. Statistică matematică Tehnică Tehnica reactoarelor Sisteme hidraulice Energetică Reţele de distribuţie Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Centrale solare de energie. Colectoare solare (sisteme cu oglinzi, cuptoare solare). Celule solare fotovoltaice Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Vibraţii (Acustică) Rus Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Instalaţii pentru tratament termic Teoria traducerii Dedicație și autograf Metoda elementului finit Canale radio Reţea Aplicaţii tehnice Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Maşini electrice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Codificare secretă Măsurări Semnale digitale Deformare plastică Coroziune Dicţionar de personalităţi Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Dicţionar român-rus Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Surse electrice de lumină Acţionări hidraulice şi pneumatice Proiectarea şi construcţia cilindrilor Materiale polimerizate. Polimeri Metoare termice( cu excepţia celor cu abur) Combustibil Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Constituţii civile în general Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Cazan de abur. Generatoare de abur Seismologie. Cutremure Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Bibliografie licență FSEFI - Matematică Ştiinţă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Fizică aplicată Sudare prin frecare Management organizaţional Toleranţă dimensională Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Structura materialelor Tehnica frigului Probleme de mecanică teoretică Introducere în analiză Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Fabricație asistată de calculator Dicţionar englez-român Măsuri acustice Manipularea şi transportul materialelor Aeromodelism Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Energie solară Construcţie motoare termice Scurgeri subterane Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Hidraulică Sudare Activitate musculară Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Autovehicule blindate Artilerie. Aviaţie. Diferite unităţi tehnice Aparate electronice de măsură si control Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Ştanţare şi matriţare la rece Teste Turbine cu abur Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Aprindere electrică în general Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Robotică Termotehnică Cu acţionare hidraulică Regulatoare de presiune Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Prelucrarea semnalelor Electrotehnică şi automatizări Bibliografie licență FSEFI - Biologie Acumulatoare electrice Norme ISO Frâne. Metode de frânare Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Îmbinare sudată Limba germană Inginerie mecanică Dicţionare multilingve Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Manual pentru şcoala secundară IBUP Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Pulverizatoare Circuite de microunde Vibraţii Dispunere şi aşezare privind protecţia. Amplasare şi instalare Cercetare ştiinţifică Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Sisteme de aliaje Industrie Dispozitive electronice Stas Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Conducerea şi controlul producţiei Metalurgie Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Acţionare hidrostatică Silvicultură Eroziune prin cavitaţie Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Publicaţii seriale. Periodice Materiale tehnologice Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Grafică pe calculator Aparatură electrică Manipulatoare Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Exploatări miniere Tehnică cibernetică şi automatizată Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice. Aparate indicatoare de măsurat şi de înregistrat electrice Termoenergetică Tuburi şi celule fotoelectrice Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Încercări la tracţiune (întindere), cu sarcină constantă sau uniform crescătoare Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Regăsirea informaţiei online Inventatori Geografie Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Arhitectură Analiză funcţională Îmbinarea materialelor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Teledifuziune Radiotehnică Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Civilizaţie. Cultură. Progres Economia energiei în general Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Componente electronice. Echipamente electronice Principii constructive ale mijlocului de transport : Caracteristici, performanţe, încercări Calculatoare Tehnologia informaţiei Sisteme mecanice de precizie Calitate totală Mutatoare Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Ape interne naturale Motoare cu motorină cu aspecte comune ale sistemelor cu carburator şi diesel Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Creativitate Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Sisteme de achiziţie date Economie Publicații EUTB Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Tehnologii de prelucrare prin așchiere Structuri rutiere Metalografie Microbiologie industrială şi chimică Dicţionar englez-italian Motoare Diesel Electronică aplicată Operaţii miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor miniere Stabilirea construcţie generale. Epure şi diagrame. Statistica construcţiilor în general Fuziune nucleară Îmbinări mecanice Teze de doctorat digitale (loading) Materiale Tehnologii Prelucrarea numerică a semnalelor Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Sisteme electromecanice Vibraţii mecanice. Acustică Chimie Protecţia materialelor contra coroziunii Microelectronică. Circuite integrate Resurse energetice Transport maritim Microtehnologie Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Ştiinţe biografice şi înrudite Dicţionar italian-rus Conducători şi semiconducători în funcţie de material Încercarea materialelor Ridicarea nivelului solului. Ramblee. Umplere şi nivelare pe mari suprafeţe. Materiale de umplutură Aerodinamică Construcţii metalice Automatică Construcţii civile în general Geografie. Explorarea pământului Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Matematică şi ştiinţe naturale Echipamente şi iluminat interior Standarde de comunicaţii Electrotehnică şi electronică Maşini şi utilaje Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Vibraţii (Rezistenţa materialelor) Consolidare Controlul coroziunii Arc electric Pagini Web Scule, maşini Teoria transportului fluidelor Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Maşini pentru curent continuu Sudarea electrică prin presiune Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Publicaţii ale seminarului, Cluj-Napoca, 2010 Concepţie produs Turbine hidraulice Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Fizică nucleară Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Analiza reţelelor neliniare Comandă numerică Comprimarea şi împingerea aerului şi a altor gaze. Compresoare. Suflante de mare presiune Mecanism de tip centroidal Informatică aplicată Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Mecanoterapie Sisteme de aprindere Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Algebră. Matrice. Ecuaţii România Tehnologie chimică Tehnică nucleară Automatizări şi calculatoare Sudare prin topire Exerciţii şi probleme Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Căi ferate în general. Linii. Construcţia de linii Mentenabilitate Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Mecanisme cu came Structura fizică a materiei Comunicaţii digitale Tensiune electrică Servomotoare şi amplificatoare Dispozitive şi circuite electronice de putere Matematică aplicată Lubrifianţi Măsurări şi maşini electrice Arheologie Manipulatoare. Roboţi industriali Bibliografie licență FECC - Calculatoare Modele de optimizare Tensiune trifazate Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Date Materiale compozite Automatizări industriale Durabilitate Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Cuplaje (Organe de maşini) Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Centrale nucleare electrice Mașini cu stări finite Industria imitaţiilor de piele Ingineria materialelor Receptoare radio Curs universitar Maşini agricole Termodinamică Articulaţia şoldului Chimie fizică Reţele de alimentare cu energie electrică Matematică aplicată în tehnică Viitorologie Dicţionar multilingv Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Algoritmi pentru construirea programelor Microelectronică Pulsaţii de presiune Canale de comunicare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Mecanisme de defectare Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Recepţia TV Rezistenţa materialelor Mase optice. Lasere Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Semnale analogice Cu arc deschis Dispozitive de injectare a combustibilului, în special la motoare diesel şi semidiesel Ingineri - Biografii Platforme de concepţie Combustibili naturali Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Electronică. Dispozitive electronice Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Izolaţie electrică Drenare Locomotiva Diesel Publicații digitizate Căldură. Termodinamică Măsuri electrice (metode şi aparate) Sisteme în timp real Curent alternativ (c.a.) Astronomie Antologie Termometre cu rezistenţă electrică Planificare rurală. Dezvoltare rurală Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Industrie alimentară Încercare. Verificare Tehnologie mecanică în general Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Centrale nucleare Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Biografii Energetică şi service Reţele axiale reversibile Energia vântului Bionică Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Vehicule cu energie proprie. Tractoare Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Documente cu probleme, întrebări Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Telefonie mobilă Electronic digital computers-circuits Metale neferoase în general Metode de predare şi instruire Tehnică electrochimică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Oftalmologie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Scule cremalieră Construcţii metalice. Lucrări de structură în oţel şi alte metale Turbină Reglarea parametrilor tehnici Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Procedee şi utilaje metalurgice Apă potabilă Telecomunicaţii Analiză matematică Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Geologie. Meteorologie. Hidrologie Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Ştiinţă şi tehnică Norme calitative Ştiinţe aplicate Ştiinţe medicale. Medicină Sociologia comunicării Bronzuri. Proprietăţi mecanice Echipament de observare, semnalizare, comunicaţii şi identificare Utilaj tehnologic Sarcini dinamice Aspecte sociale în legătură cu tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Electrochimie Formare în matriţă Software: IBM Semifabricate Inimă. Cardiologie Aeronautică Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Rezistori electrici Arhivistică. Arhive Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Trafic rutier Laminare. Laminoare Programare numerică Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Conductori. Materiale izolante Centrale şi staţii electrice Vehicule agricole Poluarea atmosferei Prelucrarea metalelor Lexicologie. Dicţionare Stabilitate Transformator de putere Documentaţie tehnică Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Maşini şi utilaje specializate Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Logistică Vibraţii (Mecanică) Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Procesare deşeuri Perturbaţii electrice Scule aşchietoare Unităţi de prelucrare Prelucrare prin eroziune Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Agregate şi linii automate Electroliză Combustibili. Tehnologia combustibililor Metale Biologie. Ştiinţe biologice în general Ungere Curent continuu (c.c.) Tratamente termice Români Montaj Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Lichide penetrante Coroziunea materialelor Software: Pascal Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Lexicologie Limbaje de programare pentru calculator Simulare numerică Controlul calităţii energiei electrice Bazine şi lacuri de acumulare Dicţionar german-român Calculul structurilor Consolidarea construcţiilor Compresoare Maşini termice Motor cu aprindere prin comprimare Corp, carcasă, caroserie şi părţi componente ale corpului etc. Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Degradări ale construcţiilor Fibre optice Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Generalităţi despre ştiinţele pure Tehnologie Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Maşini hidraulice Circuite integrate analogice Motoare termice Receptoare telefonice Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Circuite electronice Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Conferinţe Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Arcuri. Suspensie. Amortizare Electrodinamică Tehnica încălzitului şi focarelor Calcul variaţional Teze de doctorat digitizate (loading) Maşini Materii prime pentru energia atomică Documentare. Cărţi. Scrieri Ştanţare şi matriţare la rece Bibliografii Extrudare (de benzi şi profile) Oxid Centrale electrice Laser Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Managementul calităţii Proiectare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Metodă radiografică Termodinamică. Energetică Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material si metoda de construcţie Indicatori de performanţă Macarale în general Eroziune cavitaţională Banat Defecte ale materialelor Încercări Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Componente electronice pasive Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Motoare cu ardere internă Inginerie Sisteme de comunicaţii Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) Geografia transporturilor Inginerie. Tehnică în general Motoare hidraulice Dicţionare bilingve Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Metode, reguli, convenţii de desen Societăţi ştiinţifice Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Ştiinţe tehnice Roţi dinţate Standarde în construcţia de maşini Modelarea proceselor de control Accidente de circulație rutieră Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Generatoare sincrone Lagăre. Cuzineţi Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Tehnică aeronautică. Aeronave Dicţionar tehnic englez-rus Pompare Prelucrare mecanică prin aşchiere Sănătate şi securitate în muncă Stocarea energiei Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Aplicaţii industriale Magnetism Televiziune Dispozitive Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Optică Distribuitoare Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Economie energetică Lucrări ştiinţifice universitare Desen Acustică Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Petrol Tehnică cibernetică şi automatică Progres tehnico-ştiinţific Stații radar. Instalații de radiolocație Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Maşini asincrone Sisteme de control Procese de aprindere. Dispozitive de aprindere Beton armat Industria mobilei Securitatea informaţiei Mecatronică Încercarea automobilelor Minerit Chimie organică Chimie analitică Role planetare Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Atlase Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Construcţia de maşini în general Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Proprietăţi fizice Persoane cu handicap Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Metode magnetice de exploatare. Metode magnetice cu câmp de dispersie Software: Fortran Construcţii din oţel Aparate şi instrumente optice Reactori nucleari Alimentare electrică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Organe de asamblare Repararea autovehiculelor Automobile. Autoturisme Motoare Autovehicule Rutiere Relaţii umane în întreprindere. Personal Producerea şi conservarea alimentelor solide Maşini-unelte Tipuri de sisteme Ingineria mediului Manual şcolar Construcţia autovehiculelor Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Echipamente tehnologice Executarea sculelor şi dispozitivelor Listă Transformări integrale Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Microbiologie. Bacteriologie Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Senzori Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Documentaţie Ape reziduale Industria lemnului şi cherestelei Originea şi cantitatea resturilor urbane Psihologie Sisteme mecatronice Minerale lichide şi gazoase Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Depozitare Desen tehnic Controlul calităţii Dicţionar maritim Ecuaţii diferenţiale Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Electronică de Putere Dicţionare tehnice Încercarea probelor din materiale compozite Publicații EUP Software: PL/M Chimie anorganică Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Componente electronice Tehnologia microsistemelor Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Tribologie Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Automobile Transport Calculul construcţiilor Călire la presă Procedee metalurgice Publicații digitale Supape Circuite integrate Aparate video de conversie Electrostatică aplicată Sec. 20 AD Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Aspecte teoretice Îndrumar (ghid) Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Inovaţii Statica construcţiilor Industria pielăriei Maşini electrice de curent alternativ Utilaje industriale Electroenergetică Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Instalaţii termice Artă Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Mecanică aplicată Frecarea şi uzura Motoare alternative cu gaze Organizare comercială Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Încercare la încovoiere Dicţionar tehnic englez-român Limba engleză Metoda MADS - MOSAR Teoria semnalizării Dicţionar multilingvistic Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Tehnologia construcţiilor de maşini Energie hidraulică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Racordare Fizica plasmei Motoare cu aprindere prin scânteie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Circuite logice Turbogeneratoare Limba spaniolă Marketing Electronică E-learning Celule solare Elice navale. Cavitaţie Prelucrare mecanică Zirconiu Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Scule de tăiere şi aşchiere Structuri metalice Poduri cu zăbrele. Poduri celulare sau în reţea Dicţionar rus-român Tehnica programării (software engineering) Prelucrarea, tratamentul și finisarea metalelor în general Industrie aplicată Verificatoare Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Prevenirea accidentelor Utilizarea energiei biologice Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Mentenanţă Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Broşare, broşe Amenajări hidrotehnice Aplicaţii ale acusticii Condiţii ale suprafeţei Producerea căldurii pe cale electrică. Încălzire electrică Aparate termice Electrotehnică. Dispozitive electronice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Circuite digitale Învăţarea limbii ruse Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Literatură germană Maşini după fiabilitate Cilindri de laminor Limba catalană Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie ProjectX Curs Microprocesoare Economia energiei Termodinamică tehnică Autovehicule Prelucrarea, încovoierea, formarea etc. a tablei (în pricipal de metal). Scule, maşini şi procese de prelucrare a tablei în general Rulmenți Alimentare cu apă Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Echipament electric Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Construcţia circuitelor electrice Dicţionar Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Acustică tehnică. Instrumente muzicale Dicţionar tehnic german-român Unitate centrală de prelucrare Inginerie electrică Inginerie managerială Televiziune color Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Sisteme mecanice. Dinamică Aparate şi instalaţii pentru masură Defectoscopie Construcţia de maşini Randamentul muncii. Eficienţa muncii Hidrotehnică Control tehnic Structura vehiculului Autograf şi dedicaţie Consumuri energetice Rezervoare, conducte, ţevi Surse de energie Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Tracţiune Diesel-hidraulică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cablu Aparatură electronică Metodologie Motoare sincrone Metalurgie în general Go-karting Transmiterea energiei mecanice Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Electronică şi electrotehnică Clădiri de birou Construcţii civile Rezistenţă la solicitări Tehnologia de fabricaţie Electromagneţi Industrie petrochimică Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Motoare cu combustie Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Desen. Design Vehicule cu construcţii speciale Componente pasive Electricitate Vehicule rutiere şi de teren Uzură Injectoare Propagare ghidată a oscilaţiilor electrice în general Autoturism Motoare pentru automobile Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Publicaţii universitare Schimbătoare de căldura Echipament sau instalaţii în bazele mijloacelor de transport şi utilizarea lor tehnică în mod corespunzător Încercări de rezistenţă Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Metale în general Management industrial Lingvistică şi limbi Televizoare, magnetofoane, picupuri Alte surse de energie În materiale semiconductoare Limba japoneză Software: AutoCAD Ştiinţă şi cunoaştere în general Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Fenomene electronice şi ionice Feminism Electricitate statică. Electrostatică Organizare şi conducere comercială şi industrială Premise istorice Materiale metalice Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Iris Tăiere şi aşchiere în general Materiale structurale Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Contoare semiconductoare Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Întreţinerea şi repararea utilajelor Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Oscilatoare cuantomecanice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Statistică Staţii de pompare Dinamică Motoare cu inducţie Electroliţi. Băi electrolitice Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Publicații periodice digitale Cercetări operaţionale Robusteţe Sudarea Tractoare Limba rusă Lucrări de referinţă Mecanica fluidelor Mecanisme cu roţi dinţate Algoritmi Tehnici de măsurare Circuite hidraulice Dispozitive semiconductoare Limbă. Lingvistică. Literatură Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Inteligenţă artificială Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Calitatea produselor Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Limba română Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tranzistoare Proprietăţi mecanice Sudare cu ultrasunete Forme de întreprinderi. Finanţare Industria petrolului Documentare Transmisii hidrodinamice Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Programe de calculatoare Ştiinţa materialelor Tehnologia metalelor Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Amplificatoare Documente de politică Dedicaţie şi autograf Dinamică (Mecanică) Modele matematice pentru cercetare operaţională Titan Procedee şi tehnologii de minerit Artilerie Cinetostatică Teoria maşinilor termice Poduri în general. Structură, părţi, etc. Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Topografie Structura calculatoarelor Turbine de abur Cloramine Circuite integrate liniare Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Utilizarea surselor naturale de energie Ştanţe şi instrumente Industria minieră Metode şi tehnologii pentru execuţie şi reparaţii Maşini de frezat Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Sociologie Prelucrare mecanică şi aşchiere Mecanisme spaţiale Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Medicină Turbine eoliene Control metrologic Putere electrică Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Material electroizolant Autovehicule rutiere Catalog
Vă rugăm să schimbaţi parola