Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie. Tehnică în general

Subiect Tematic: Inginerie. Tehnică în general
Lucrări: 3940 lucrari in 4028 publicatii in 10 limbi
Cermeţi de: Surdeanu, Tudor (Text tipărit)
Maşini-unelte şi agregate de: (Text tipărit)
A 7-a Conferinţă de lubrificaţie şi tracţiune elastohidrodinamică de: Academia Română. Secţia de Ştiinţe Tehnice (Text tipărit)
Sisteme flexibile de montaj cu roboţi şi manipulatoare de: Crişan, Ion; Predoi, Aristide; Drăgănoiu, Gheorghe (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Transmisii hidrodinamice de: Sandor, Ladislau; Brânzaş, Petru; Rus, Ioan, inginer (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Strunjirea de înaltă precizie de: Dodoc, Petre (Text tipărit)
Subiecte
Difuzoare Şcoli tehnice Organizare şi conducere comercială Teoria sistemelor Construcţii din beton armat Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale DACIA 1300 Telegrafie Încercare a rezistenţei mecanice Domeniul de doctorat: Informatică Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Centrale energetice Programare de calculatoare. Software Infrastructură Circuite si amplificatoare selective Dinamică. Cinematică Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Supratensiuni. Tensiuni de șoc. Tensiuni tranzitorii. Tensiuni cu impuls Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Articulaţii, legături, încheieturi. Balansieri, culbutori. Articulaţie cu manivelă. Bolţuri şi pârghii Întreţinere (maşini şi unelte) Biomecanică Generalităţii Investiţii Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Coroziune Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Circuite de microunde Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Exploatări miniere Analiză funcţională Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Publicații EUTB Microbiologie industrială şi chimică Transport maritim România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Maşini agricole Drenare Vehicule cu energie proprie. Tractoare Telecomunicaţii Procedee şi utilaje metalurgice Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Electrochimie Perturbaţii electrice Tratamente termice Software: Pascal Motoare termice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Software: Fortran Repararea autovehiculelor Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Senzori Software: PL/M Inovaţii Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Inginerie managerială Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Construcţii civile Publicaţii universitare Premise istorice Materiale structurale Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Limba rusă Limba română Programe de calculatoare Topografie Structura calculatoarelor Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Tehnică auto Oxidare electrochimică Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Electronică Practică Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Calitatea semnalelor recepţionate Ingineria suprafeţelor Constucţii civile Tehnologia mijloacelor de transport Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Siguranţa în funcţionare a produselor Calcule de rezistenţă Construcţii Manual pentru liceu Organe de maşini în general Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Îmbunătăţire continuă Mașini cu comandă numerică Filosofie Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Ingineria calităţii Computere Pompă Motoare electrice Oase Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Seismologie. Cutremure Introducere în analiză Cu acţionare hidraulică Termotehnică Frâne. Metode de frânare Silvicultură Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Standarde de comunicaţii Concepţie produs Comunicaţii digitale Dispozitive şi circuite electronice de putere Cuplaje (Organe de maşini) Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Publicații digitizate Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Tehnică electrochimică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Aeronautică Arhivistică. Arhive Prelucrare prin eroziune Montaj Controlul calităţii energiei electrice Indicatori de performanţă Modelarea proceselor de control Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Tehnică cibernetică şi automatică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Depozitare Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Aparate video de conversie Statica construcţiilor Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Dicţionar multilingvistic Motoare cu aprindere prin scânteie Circuite logice Elice navale. Cavitaţie Zirconiu Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Cilindri de laminor Structura vehiculului Aparatură electronică Transmiterea energiei mecanice Motoare cu combustie Vehicule rutiere şi de teren Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Management industrial Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Electroliţi. Băi electrolitice Sociologie Medicină Metode pedagogice constructiviste Construcţia şi consolidarea lucrărilor terasiere. Săpare şi formare de diguri. Alunecări de terenuri. Spălături Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare CATIA V5 Întreprinderi industriale Linii de înaltă tensiune Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Tehnologie şi aparate video Standarde Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Sudare cu arc electric Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Detectoare de radiaţii Proprietăţi fizico-chimice Ambutisarea la rece Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Reţele electrice Educaţie. Învăţământ Management logistic Formare. Modele, forme şi executarea formelor Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Dicţionar român-german Construcţia automobilelor Sisteme electrice Management şi Ingineria Managerială Metalurgie feroasă Probabilitate Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Proteze ortopedice Asamblare şi montare în general Tehnologii de fabricaţie Prelucrare la rece Inginerie energetică Aviaţie Uscare industrială. Uscătoare Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Limba engleză Diguri, baraje, terasamente Maşini industriale Dispozitive de siguranţă şi protecţie Dicţionar german-rus Forjare şi extruziune Tehnologii industriale Centrale solare de energie. Colectoare solare (sisteme cu oglinzi, cuptoare solare). Celule solare fotovoltaice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Surse electrice de lumină Tehnica frigului Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Tehnică cibernetică şi automatizată Termoenergetică Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice. Aparate indicatoare de măsurat şi de înregistrat electrice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Regăsirea informaţiei online Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Principii constructive ale mijlocului de transport : Caracteristici, performanţe, încercări Mutatoare Ape interne naturale Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Arc electric Publicaţii ale seminarului, Cluj-Napoca, 2010 Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Mecanism de tip centroidal Lubrifianţi Date Receptoare radio Dicţionar multilingv Microelectronică Pulsaţii de presiune Recepţia TV Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţe aplicate Stabilitate Compresoare Conferinţe Laser Termodinamică. Energetică Defecte ale materialelor Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Progres tehnico-ştiinţific Chimie organică Atlase Utilaje industriale Instalaţii termice Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Turbogeneratoare Autovehicule Randamentul muncii. Eficienţa muncii Control tehnic Autograf şi dedicaţie Industrie petrochimică Software: AutoCAD Oscilatoare cuantomecanice Publicații periodice digitale Tehnici de măsurare Teoria maşinilor termice Organe de protecţie Modelare matematică Tehnica mijloacelor de transport Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Radiocomunicaţii Sisteme de acţionare electrică Teză de doctorat Energie pneumatică Limbaje de programare (Software) Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Măsurare şi verificări în general Modelare biomecanică Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Fiabilitate Roboţi Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Activitate şi organizare Degradare mecanică Automobile Dacia Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Aşchiere Calibrare Modelare numerică Etanşări mecanice Energie nucleară Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Educaţie Ştiinţe ale naturii Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Metalurgia pulberilor. Piese sintetizate Regimuri de funcţionare Tehnica zborurilor spaţiale. Astronautică. Nave spaţiale Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Teoria motoarelor cu ardere internă Învăţământ superior. Universităţi Biblioteconomie Procese tehnologice Ergonomie Tehnica reactoarelor Instalaţii pentru tratament termic Reţea Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Metoare termice( cu excepţia celor cu abur) Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Sudare prin frecare Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Turbine cu abur Aprindere electrică în general Industrie Stas Civilizaţie. Cultură. Progres Sisteme mecanice de precizie Tehnologii Matematică şi ştiinţe naturale Electrotehnică şi electronică Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Mecanisme cu came Modele de optimizare Durabilitate Articulaţia şoldului Curent alternativ (c.a.) Termometre cu rezistenţă electrică Industrie alimentară Bionică Oftalmologie Reglarea parametrilor tehnici Ştiinţă şi tehnică Utilaj tehnologic Sarcini dinamice Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Laminare. Laminoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Metale Lichide penetrante Generalităţi despre ştiinţele pure Receptoare telefonice Teze de doctorat digitizate (loading) Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Chimie analitică Metode magnetice de exploatare. Metode magnetice cu câmp de dispersie Industria lemnului şi cherestelei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Dicţionare tehnice Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Calculul construcţiilor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Limba spaniolă Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Limba catalană Vehicule cu construcţii speciale Alte surse de energie Limba japoneză Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Artilerie Poduri în general. Structură, părţi, etc. Cloramine Came Manual şcolar (Liceu) Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Materiale electrice Spice Radiodifuziune Strunguri. Strunjire, alezare Maşini unelte Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Materiale celulare Informatică industrială Măsuri de volum Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Industrie minieră Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Oxidare Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Mecanică teoretică în general Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Limba portugheză Transmisii armonice Anvelope Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Analiza semnalelor Centrale electrice eoliene Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Echipamente de radio şi televiziune Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Procese nestaţionare Concepţie colaborativă Publicații periodice digitizate Dicţionar italian-englez Reţele de distribuţie Rus Teoria traducerii Metoda elementului finit Combustibil Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Probleme de mecanică teoretică Autovehicule blindate Îmbinare sudată Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Calculatoare Motoare cu motorină cu aspecte comune ale sistemelor cu carburator şi diesel Tehnologii de prelucrare prin așchiere Ştiinţe biografice şi înrudite Teoria transportului fluidelor Automatizări şi calculatoare Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Rezistenţa materialelor Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Astronomie Planificare rurală. Dezvoltare rurală Încercare. Verificare Norme calitative Inimă. Cardiologie Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Programare numerică Unităţi de prelucrare Coroziunea materialelor Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Tehnologie Extrudare (de benzi şi profile) Oxid Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Economie energetică Procese de aprindere. Dispozitive de aprindere Încercarea automobilelor Securitatea informaţiei Proprietăţi fizice Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Motoare Autovehicule Rutiere Tipuri de sisteme Chimie anorganică Metoda MADS - MOSAR Dicţionar rus-român Broşare, broşe Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Dicţionar Hidrotehnică Rezistenţă la solicitări Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Desen. Design Echipament sau instalaţii în bazele mijloacelor de transport şi utilizarea lor tehnică în mod corespunzător Lucrări de referinţă Circuite hidraulice Dispozitive semiconductoare Proprietăţi mecanice Sudare cu ultrasunete Putere electrică Material electroizolant Rezistenţă mecanică Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Resurse de energie Sisteme electroenergetice Maşini sincrone Iluminat Aparate portative Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Acţionări hidraulice Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Lucrările Conferinţei, 2008 Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Oţel aliat Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Transport rutier Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Emisii poluante Toleranţe. Ajustaje. Calibre Metode numerice Franţa Tractoare şi maşini agricole Reţele de distribuţie a energiei electrice Algoritmi. Funcţii calculabile Logică. Teoria cunoaşterii Electrotehnică Gaze naturale Aparate de măsurare Ştiinţă Toleranţă dimensională Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Norme ISO Inginerie mecanică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Grafică pe calculator Structuri rutiere Prelucrarea numerică a semnalelor Resurse energetice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Bibliografie licență FECC - Calculatoare Canale de comunicare Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Locomotiva Diesel Antologie Reţele axiale reversibile Documente cu probleme, întrebări Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Electronic digital computers-circuits Echipament de observare, semnalizare, comunicaţii şi identificare Lexicologie. Dicţionare Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Electroliză Dicţionar german-român Calculul structurilor Corp, carcasă, caroserie şi părţi componente ale corpului etc. Fibre optice Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Maşini hidraulice Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Materii prime pentru energia atomică Documentare. Cărţi. Scrieri Metodă radiografică Sisteme de comunicaţii Inginerie. Tehnică în general Accidente de circulație rutieră Pompare Sănătate şi securitate în muncă Aplicaţii industriale Magnetism Lucrări ştiinţifice universitare Desen Construcţia de maşini în general Aparate şi instrumente optice Microbiologie. Bacteriologie Istorie Desen tehnic Dicţionar maritim Tehnologia microsistemelor Celule solare Scule de tăiere şi aşchiere Circuite digitale Economia energiei Rulmenți Echipament electric Aparate şi instalaţii pentru masură Construcţia de maşini Consumuri energetice Electromagneţi Materiale metalice Contoare semiconductoare Tractoare Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Cibernetică Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Probleme generale de metodică şi didactică Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Programe de calculatoare. Software Linii de asamblare Ghid Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Acceleratoare după particulele accelerate Tehnici de reabilitare Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Radioelectronică Construcţii de calculatoare. Hardware Iluminat exterior Bibliografii. Cataloage Dezvoltarea mentală a omului Transport intern Tehnici de comunicare Mecanică tehnică Receptoare de înaltă frecvenţă Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Încercare a etanşeităţii Transmisii cu pană Aro Tehnologia 3D Turbomaşini Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Dispozitive de prelucrare Funcţii complexe Fluxuri de producție Centre naţionale de documentare Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Materiale plastice Epurare Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Extrudare la rece Dicţionar tehnic Informatică Organizare şi conducere industrială Calculatoare. Feluri de calculatoare Dispozitive magnetice Ştiinţe biografice înrudite Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Electrotehnică şi automatizări Acumulatoare electrice Cercetare ştiinţifică Sisteme de aliaje Tehnologia informaţiei Construcţii civile în general Vibraţii (Rezistenţa materialelor) Turbine hidraulice Sisteme de aprindere Manipulatoare. Roboţi industriali Mecanisme de defectare Telefonie mobilă Metale neferoase în general Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Vibraţii (Mecanică) Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Circuite integrate analogice Macarale în general Dicţionare bilingve Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Optică Petrol Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Construcţii din oţel Automobile. Autoturisme Executarea sculelor şi dispozitivelor Controlul calităţii Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Amenajări hidrotehnice Aparate termice Termodinamică tehnică Prelucrarea, încovoierea, formarea etc. a tablei (în pricipal de metal). Scule, maşini şi procese de prelucrare a tablei în general Construcţia circuitelor electrice Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Electricitate În materiale semiconductoare Iris Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Cinetostatică Turbine de abur Circuite integrate liniare Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Control metrologic Periodic 1931-1960 Recipient sub presiune Sculă Iluminare. Tehnica iluminatului Combustibili şi explozivi Fizică matematică Sisteme de comandă şi reglare cu intrare de valori determinate Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Personalităţi Construcţii din metale sau aliaje uşoare Turbine hidraulice. Turbine de apă Ştiinţa mediului înconjurător Aparate electrice Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Tehnologii în construcţia de maşini Ştiinţe auxiliare ale geologiei Modelare. Simulare Carte 1931-1960 Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Chimie industrială Software: PL/I Tehnică militară Limbi individuale Informare documentară Mase plastice Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Ecuaţii cu derivate parţiale Agricultură în general Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Injectare de combustibil de aprindere Matriţe Încercări de corespundere la utilizare Reţele wireless Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Timp real (Informatică) Acoperiri prin depuneri chimice Prelucrare pe strunguri Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Inginerie industrială Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Defecte. Structuri mecanice Turnare sub presiune Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Instalaţii de alimentare cu apă Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Constituţii civile în general Aeromodelism Scurgeri subterane IBUP Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Geografie Sisteme electromecanice Aerodinamică Controlul coroziunii Structura fizică a materiei Arheologie Semnale analogice Automatizare Scule cremalieră Semifabricate Rezistori electrici Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Maşini şi utilaje specializate Biologie. Ştiinţe biologice în general Curent continuu (c.c.) Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Consolidarea construcţiilor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Maşini Motoare cu ardere internă Motoare hidraulice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Acustică Reactori nucleari Originea şi cantitatea resturilor urbane Ecuaţii diferenţiale Electronică de Putere Publicații EUP Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Maşini electrice de curent alternativ Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Racordare Electronică Marketing Prevenirea accidentelor Condiţii ale suprafeţei Unitate centrală de prelucrare Uzură Injectoare Mecanica fluidelor Calitatea produselor Industria petrolului Procedee şi tehnologii de minerit Mecanisme spaţiale Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Injecţie mecanică Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Lucrări practice Găurire mecanică în general. Scule de găurire manuală. Burghie. Sfredele, alezoare, etc. Riscuri miniere Lucrări hidrotehnice Transmisii mecanice Instrumente şi aparate pe vehicul Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Modele matematice Dicţionar român-englez Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Tehnologii neconvenţionale Studiul materialelor Acţionări pneumatice Proiectarea liniilor electrice Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Prelucrare plastică Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Mecanisme Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Pompe peristaltice Control de calitate Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Reglare prin intervenţie asupra fluidului de lucru sau asupra fluidului transportat Teoria grafurilor Instalaţii solare Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Acţionare hidraulică Investigații. Observații. Analize Combustibili lichizi Semnal nestaţionar Termoelectricitate. Încălzire electrică Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Biologie Codificare secretă Deformare plastică Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Management organizaţional Structura materialelor Fabricație asistată de calculator Manual pentru şcoala secundară Aparatură electrică Conducători şi semiconducători în funcţie de material Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Comprimarea şi împingerea aerului şi a altor gaze. Compresoare. Suflante de mare presiune Mecanoterapie Sudare prin topire Centrale nucleare electrice Viitorologie Matematică aplicată în tehnică Energia vântului Transformator de putere Maşini termice Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Arcuri. Suspensie. Amortizare Electrodinamică Centrale electrice Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Televiziune Minerit Ingineria mediului Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Tribologie Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Energie hidraulică Utilizarea energiei biologice Aplicaţii ale acusticii Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Tracţiune Diesel-hidraulică Electronică şi electrotehnică Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Inteligenţă artificială Forme de întreprinderi. Finanţare Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Metode şi tehnologii pentru execuţie şi reparaţii Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Pompe Manual universitar Comerţ Aşezări fortificate Biocombustibili Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Construcţii industriale Calcul Cercetare experimentală Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Sudură electrică şi cu radiații Matematică Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Utilaje pentru sudură şi tăiere electrică. Electrozi permanenţi neconsumabili, nefuzibili. Electrozi pentru sudare prin puncte, electrzi cu vârf. Electrzi rotativi, tip roată Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Anglia Epurarea apelor reziduale Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Metode matematice Vehicule cu destinaţie specială Construcţii hidrotehnice Management Organe de fixare şi asamblare Vehicule cu motor Vehicule de performanţe speciale, cu două sau mai multe roţi. Vehicule pentru terenuri speciale cu două sau mai multe roţi Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Procese industriale Bibliografie licență FSEFI - Informatică Teorie Severe-disc Limba engleză din America Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Manuale. Tratate Tehnică în general Sudură. Construcţii sudate Măsurări electrice (metode şi aparate) Vibraţii (Acustică) Dicţionar de personalităţi Materiale polimerizate. Polimeri Fizică aplicată Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Robotică Pulverizatoare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Calitate totală Metalografie Materiale Vibraţii mecanice. Acustică Microelectronică. Circuite integrate Automatică Construcţii metalice Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Analiza reţelelor neliniare Informatică aplicată Servomotoare şi amplificatoare Tensiune trifazate Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Termodinamică Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Energetică şi service Turbină Software: IBM Logistică Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Procesare deşeuri Agregate şi linii automate Români Limbaje de programare pentru calculator Motor cu aprindere prin comprimare Calcul variaţional Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Banat Inginerie Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) Ştiinţe tehnice Standarde în construcţia de maşini Lagăre. Cuzineţi Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Manual şcolar Echipamente tehnologice Sisteme mecatronice Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Automobile Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară E-learning Producerea căldurii pe cale electrică. Încălzire electrică Dicţionar tehnic german-român Televiziune color Artă. Recreere. Divertisment. Sport Metalurgie în general Componente pasive Schimbătoare de căldura Televizoare, magnetofoane, picupuri Feminism Tăiere şi aşchiere în general Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Transmisii hidrodinamice Ştiinţa materialelor Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Utilizarea surselor naturale de energie Industria minieră Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Dicţionar francez-român Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Biocarburanţi Arcuri elicoidale Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Limba franceză URSS Sistemul muscular Sarcini statice permanente Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Ape subterane Cabluri după izolaţie şi construcţie Rezumatul tezei de doctorat Proiectare asistată de calculator Chimie. Cristalografie. Mineralogie Aparate telefonice Prelucrare la cald Bibliografie. Cataloage Maşini electrice rotative Fizica reactoarelor Reţele informatice Geologie şi ştiinţe înrudite Control calitate Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Motociclete în general Publicaţii periodice şi seriale Scule de foraj. Utilaje de foraj. Dispozitive pentru transmiterea mişcării Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Transport în agricultură Electronică industrială Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Hidrologie subterană Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Sudură Combustibili neconvenţionali Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă (strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare Dedicație și autograf Măsurări Dicţionar român-rus Activitate musculară Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Ştanţare şi matriţare la rece Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Dispunere şi aşezare privind protecţia. Amplasare şi instalare Dispozitive electronice Eroziune prin cavitaţie Materiale tehnologice Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Radiotehnică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Sisteme de achiziţie date Dicţionar englez-italian Motoare Diesel Stabilirea construcţie generale. Epure şi diagrame. Statistica construcţiilor în general Îmbinări mecanice Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Protecţia materialelor contra coroziunii Sudarea electrică prin presiune Măsurări şi maşini electrice Mașini cu stări finite Reţele de alimentare cu energie electrică Măsuri electrice (metode şi aparate) Tehnologie mecanică în general Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Apă potabilă Ştiinţe medicale. Medicină Prelucrarea metalelor Bibliografii Încercări Componente electronice pasive Metode, reguli, convenţii de desen Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Role planetare Alimentare electrică Relaţii umane în întreprindere. Personal Încercarea probelor din materiale compozite Frecarea şi uzura Motoare alternative cu gaze Încercare la încovoiere Teoria semnalizării Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Fizica plasmei Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Maşini după fiabilitate Sisteme mecanice. Dinamică Tehnologia de fabricaţie Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Sudarea Tranzistoare Dinamică (Mecanică) Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Catalog Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Algebră tensorială. Analiză tensorială Limba italiană Construcţii din beton, din beton turnat pe şantier (beton obişnuit), masă de beton AutoCAD Reţeaua Internet Coduri Data Matrix Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Limbaje de programare Frână Cermeți Grinzi din beton armat Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Catalog de fişe tehnice Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Matlab (Limbaj de programare) Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Sisteme electronice Eroziune electrică Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Rulment cu bile Autocamioane Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Carte 1901-1930 Mecanică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Îndrumar de laborator Autograful autorului Disponibilitate Inginerie simultană Metode Antene inteligente Motoare Miller-Atkinson Instalaţii de motoare auxiliare în general Prelucrarea materialelor Optoelectronică Aparate de măsură şi fabricarea lor Tehnică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Cazan de abur. Generatoare de abur Bibliografie licență FSEFI - Biologie Conducerea şi controlul producţiei Manipulatoare Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Creativitate Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Echipamente şi iluminat interior Consolidare Fizică nucleară Tehnologie chimică Tehnică nucleară Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Ingineria materialelor Dispozitive de injectare a combustibilului, în special la motoare diesel şi semidiesel Ingineri - Biografii Platforme de concepţie Combustibili naturali Căldură. Termodinamică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Conductori. Materiale izolante Scule aşchietoare Tehnica încălzitului şi focarelor Managementul calităţii Roţi dinţate Tehnică aeronautică. Aeronave Dispozitive Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Stații radar. Instalații de radiolocație Beton armat Mecatronică Listă Psihologie Procedee metalurgice Sec. 20 AD Mecanică aplicată Prelucrarea, tratamentul și finisarea metalelor în general Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Alimentare cu apă Inginerie electrică Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Defectoscopie Rezervoare, conducte, ţevi Surse de energie Motoare sincrone Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Autoturism Încercări de rezistenţă Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Staţii de pompare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Cercetări operaţionale Mecanisme cu roţi dinţate Documente de politică Ştanţe şi instrumente Uzina Dacia Organe de maşini Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Râuri şi fluvii Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Industria automobilelor Aparate pentru producerea temperaturilor extrem de scăzute. Lichefierea gazelor (inclusiv procese asociate) Inginerie tehnologică Maşini şi utilaje pentru turnătorie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Cabluri din oţel Îmbunătăţiri funciare Ştiinţa calculatoarelor Fizică Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Bazele electrotehnicii Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Arhitectura locuinţelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cu macarele cu braţ Surse naturale de energie Industria materialelor plastice Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme Maşini electrice de curent continu Mecanisme compliante Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Depunere electrolitică Părţi componente ale reactoarelor nucleare Tehnică mecanică în general Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Probabilităţi. Statistică matematică Canale radio Maşini electrice Hidraulică Aparate electronice de măsură si control Prelucrarea semnalelor Inventatori Teledifuziune Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Fuziune nucleară Încercarea materialelor Maşini pentru curent continuu Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Matematică aplicată Materiale compozite Curs universitar Chimie fizică Algoritmi pentru construirea programelor Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Construcţii metalice. Lucrări de structură în oţel şi alte metale Aspecte sociale în legătură cu tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Vehicule agricole Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Eroziune cavitaţională Geografia transporturilor Dicţionar tehnic englez-rus Stocarea energiei Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Distribuitoare Maşini-unelte Construcţia autovehiculelor Transformări integrale Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Aspecte teoretice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Artă Organizare comercială Limba engleză Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Prelucrare mecanică Structuri metalice Electrotehnică. Dispozitive electronice Învăţarea limbii ruse Curs Go-karting Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ştiinţă şi cunoaştere în general Electricitate statică. Electrostatică Motoare cu inducţie Limbă. Lingvistică. Literatură Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Modele matematice pentru cercetare operaţională Titan Prelucrare mecanică şi aşchiere Canalizare Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Sisteme auxiliare de alimentare şi distribuţie Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Motoare Remorcă Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Maşini de danturat Evaluarea riscului Maşini de construcţii Reţele de telecomunicaţii Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Prezentări istorice în sens strict Culegere de probleme Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Matematică calculatorie Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Circuite integrate (CMOS) Diagnoza tehnică Vehicule maritime Implant ortopedic Comunicaţii Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Algoritmi de programare Cazane Protecţia muncii. Securitatea muncii Algoritmi matematici Acţionări electrice Teoria semnalelor Dinamică. Cinetică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri Tehnică sanitară Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Bazine hidrografice Caracteristici şi performanţe funcţionale Cabluri Imagini celulare Metale tratate termic Cinematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sisteme hidraulice Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Sudare Artilerie. Aviaţie. Diferite unităţi tehnice Dicţionare multilingve Tuburi şi celule fotoelectrice Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Economie Electronică aplicată Operaţii miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor miniere Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Scule, maşini Mentenabilitate Mase optice. Lasere Cu arc deschis Sisteme în timp real Trafic rutier Centrale şi staţii electrice Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Combustibili. Tehnologia combustibililor Simulare numerică Bazine şi lacuri de acumulare Degradări ale construcţiilor Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Maşini asincrone Industria mobilei Persoane cu handicap Minerale lichide şi gazoase Mentenanţă Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Metodologie Propagare ghidată a oscilaţiilor electrice în general Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Dinamică Robusteţe Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tehnologia metalelor Maşini de frezat Turbine eoliene Autovehicule rutiere Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Sistemul locomotor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Pedagogie practică Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Diferite tipuri de comandă şi reglare Torenţi Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Tehnologie mecanică Climatul interior Coduri bidimensionale Bibliografie licență FSEFI - Chimie Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Transformatoare şi maşini electrice Tratamentul suprafeţei Căi rutiere în general. Drumuri, şosele, autostrăzi, străzi. Sisteme rurale şi urbane de drumuri Motoare cu amestec aer-abur sau alţi vapori care acţionează prin detentă Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Toleranţă la dimensiune Construcţii agricole Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Pompă de injecţie Dispozitive dielectrice Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule feroviare Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Conferinţă internaţională Instituţii şi centre ştiinţifice şi tehnice Circuite electrice Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Matriţe de injectat Dedicaţie şi autograful autorului Protocoale de comunicaţii Sisteme digitale Construcţia calculatoarelor. Hardware Receptoare acustice. Difuzoare Energetică Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Semnale digitale Proiectarea şi construcţia cilindrilor Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Măsuri acustice Teste Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Teze de doctorat digitale (loading) Microtehnologie Ridicarea nivelului solului. Ramblee. Umplere şi nivelare pe mari suprafeţe. Materiale de umplutură Geografie. Explorarea pământului Maşini şi utilaje Pagini Web Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Algebră. Matrice. Ecuaţii Automatizări industriale Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Electronică. Dispozitive electronice Izolaţie electrică Centrale nucleare Analiză matematică Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Bronzuri. Proprietăţi mecanice Documentaţie tehnică Lexicologie Circuite electronice Ştanţare şi matriţare la rece Proiectare Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Generatoare sincrone Prelucrare mecanică prin aşchiere Ape reziduale Componente electronice Publicații digitale Circuite integrate Electrostatică aplicată Industria pielăriei Dicţionar tehnic englez-român Tehnologia construcţiilor de maşini Poduri cu zăbrele. Poduri celulare sau în reţea Tehnica programării (software engineering) Verificatoare Industrie aplicată Literatură germană Acustică tehnică. Instrumente muzicale Cablu Clădiri de birou Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Întreţinerea şi repararea utilajelor Statistică Algoritmi Documentare Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Dedicaţie şi autograf Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Arhitectură militară Roboţi industriali Telefonie Tracţiune feroviară Teoria generală a căldurii Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Principii de bază ale fizicii Optimizare (Tehnică) Cercetare operaţională Instrumente de măsurare Tratament termic Dispozitive de vaporizare, carburaţie şi formarea amestecului Polimeri Semnale Inundaţii Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Electromagnetism Asamblări automate Motoare navale Prelucrarea oţelului Maşini şi utilaje diverse Instalaţii pentru traficul interurban şi internaţional Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Maşini frigorifice. Pompe de căldură Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Caracterizarea cartilajelor Aplicaţii tehnice Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Acţionări hidraulice şi pneumatice Dicţionar englez-român Manipularea şi transportul materialelor Energie solară Construcţie motoare termice Regulatoare de presiune Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Acţionare hidrostatică Încercări la tracţiune (întindere), cu sarcină constantă sau uniform crescătoare Arhitectură Îmbinarea materialelor Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Economia energiei în general Componente electronice. Echipamente electronice Chimie Dicţionar italian-rus Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Comandă numerică Exerciţii şi probleme Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Căi ferate în general. Linii. Construcţia de linii Tensiune electrică Industria imitaţiilor de piele Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Biografii Matematică calculatorie. Analiză numerică Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Sociologia comunicării Formare în matriţă Poluarea atmosferei Ungere Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material si metoda de construcţie Societăţi ştiinţifice Sisteme de control Organe de asamblare Producerea şi conservarea alimentelor solide Documentaţie Călire la presă Supape Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Îndrumar (ghid) Electroenergetică Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Microprocesoare ProjectX Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Motoare pentru automobile Metale în general Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Fenomene electronice şi ionice Bibliografie licență FECC - Electromecanică Amplificatoare Instalaţii electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola