Biblioteca Universității din Pitești

Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice

Subiect Tematic: Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
Lucrări: 276 lucrari in 276 publicatii in 5 limbi
A 7-a Conferinţă de lubrificaţie şi tracţiune elastohidrodinamică de: Academia Română. Secţia de Ştiinţe Tehnice (Text tipărit)
Dinamica elementelor, sistemelor şi structurilor utilizate la roboţi şi manipulatoare. Lucrări de cercetare, modelare şi simulare de: Olaru, Adrian; Dumitrache, Cristian; Universitatea Politehnica din Bucureşti; Kucinschi, Bogdan (Text tipărit)
Album de desene pentru maşini de ridicat : Desene de subansamblu pentru construcţii metalice de: Nicolescu, Şerban; Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (Grafică bidimensională)
Angrenaje de: (Text tipărit)
Ascensoare electrice de: Cuciureanu, Cristodor; Mateescu, Dumitru (Text tipărit)
Reductoare de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Carte 1931-1960 Matematică Fizică România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Teză de doctorat Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Roboţi industriali Maşini electrice Supapă hidraulică Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Ungere Programe de calculatoare. Software Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Maşini agricole Desen Cercetări operaţionale Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Analiză funcţională Îndrumar de laborator Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Mecanică teoretică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Combustibili şi explozivi Tăiere şi aşchiere în general Atlase Software: AutoCAD Construcţia de maşini Motoare termice Roţi dinţate Manual şcolar (Liceu) Construcţia de maşini în general Rezistenţă la solicitări Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Catalog Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Documente pentru instruire şi exerciţii practice Inginerie mecanică Roboţi Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Organe de maşini în general Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Motoare cu ardere internă Manipulatoare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Modelare. Simulare Dinamică. Cinematică Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Cuplaje (Organe de maşini) Manipularea şi transportul materialelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Tribologie Etanşări mecanice Mecanisme cu roţi dinţate Ingineria sistemelor mecanice Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Maşini de danturat Macarale în general Mecanică tehnică Transmisii mecanice Transport în agricultură Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Aparate de măsurare Modele matematice Organe de fixare şi asamblare Arbori. Axe Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Angrenaje Regulator de presiune Lagăre. Cuzineţi Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Arbori Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Lucrări ştiinţifice universitare Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Organe de asamblare Maşini Instalaţii de ridicat Publicaţii universitare Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Mecanisme cu came Cutii de viteze Manipularea materialelor. Fixare. Programe. Software Rulmenți Îmbinări mecanice Dedicație și autograf Publicații digitizate Publicații digitale Acţionări hidrostatice Transportoare cu plăci Palete de transport Aparate de servodirecție hidraulică Motoare lente orbitale Publicații EUP Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Teze de doctorat digitale (loading) Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului
Vă rugăm să schimbaţi parola