Biblioteca Universității din Pitești

Carte veche < 1900

Subiect Tematic: Carte veche < 1900
Lucrări: 997 lucrari in 1009 publicatii in 14 limbi
Subiecte
Publicistică Dicţionar etimologic Limba greacă veche Documente istorice Drept comercial Arhitectură Ode religioase. Imnuri. Cântece de rugaciune. Versuri rituale. Poezii mistice. Crestomaţie Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Fonetică. Fonologie Codice Limba sârbă Educaţie morală Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Revoluţia de la 1821 Calvinism Civilizaţie. Cultură. Progres Carol I Literatură română veche Personalităţi Biblia comentată Literatură populară. Ediţii populare. Versiuni simplificate Filosofie franceză Relaţii internaţionale Dramă Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Secte protestante continentale Culegeri din operele unui singur autor Protestanţi Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Economie Patologie Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Ştiinţa istoriei Filosofie politică Proză satirică Discursuri funerare, elogii Literatură universală Balcani Legea morală Discursuri pedagogice Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Timpul, Revista Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Poezie alegorică. Fabule, parabole etc. în versuri 1457-1633 Limba poloneză Geometrie. Trigonometrie Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Discursuri academice 1877-1878 Ştiinţe biografice şi înrudite Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Ficţiune. Proză narativă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Proverbe. Maxime. Zicători. Zicale satirice Geografie. Explorarea pământului Matematică şi ştiinţe naturale Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Limbi slave Revistă Istoria Daciei Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Sisteme filosofice Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Revoluţie. Răsturnare, schimbare de guvern (prin violenţă). Puci. Lovitură de stat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Muzică Antologii Scrieri istorice Mitropolia Moldovei Memorii Istorie antică Botanică sistematică Literatură rusă Sistemul solar Istoria României pînă la 1866 România Dicţionar academic (Franceză) Limba română veche 1644 Tratatul de la Berlin 1878 Istroromână Drept Poezie Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Limba franceză Predici religioase Matematică aplicată Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Arheologie Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Carte 1931-1960 Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Folclor propriu-zis Literatură engleză Diverse procedee terapeutice Istoria literaturii române Critică literară Drept penal Istoria Angliei Armata română Romani Sec. 18-19 Curs universitar Viaţă viitoare Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Mitropolii Muzică religioasă Gramatica limbii române Dicţionar francez-german Berlin Literatură franceză Dicţionar multilingv Cărţile profetice ale Vechiului Testament Dicţionar explicativ Corespondenţă 1784 Muntenia Enciclopedie Gramatica limbii franceze Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Zoologie generală Critică literară. Studii literare Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Democraţie Dicţionar român Italia Ştiinţe naturale Mănăstiri 1800-1821 Drame Album Satire. Poeme satirice Publicații digitizate Poeme satirice Retorica vorbirii Antologie Istoria Imperiului Roman Cultură şi civilizaţie Politică externă Arte decorative Literatură latină clasică Educaţie fizică Predici ţinute la ocazii speciale. Sfinţire. Târnosire Principatele române Artă militară în general Imperiul Roman Politică Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Matematică Analiză matematică Politică internă Zoologie sistematică Ocultism Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Biserica Catolică Folclor literar Teorie generală a statului. Teoria şi filosofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Tragedii Biblia Vechiului Testament : Psalmi Biblia Istorie generală Managementul administrativ. Secretariat Gramatică istorică Carte veche românească Nuvele, povestiri, proză scurtă Antropologie 1633-1812 Epigrame Lingvistică evolutivă Specialişti în domeniul muzicii. Muzicologi. Critici muzicali Lingvistică Lexicologie. Dicţionare Cronicari Verbe şi forme verbale Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Drept în general Genealogie Ungaria Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Germania Biserică şi cultură Aromâni Carte veche Teoria istoriei Biologie. Ştiinţe biologice în general Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Folclor Români Administraţie publică Filosofie. Psihologie Voinţă. Voliţiune Teatru Teoria educaţiei Biserici şi secte creştine 1821 Istoria Ungariei Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Dobrogea Islam. Mahomedanism Dezvoltare mentală Ţări balcanice Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Dicţionar român-german Tratate de alianţă Generalităţi despre ştiinţele pure Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Memorialistică Periodic vechi românesc Botanică Igiena Nutriţiei Domnii fanariote Dicţionar francez-latin Conferinţe Anglia Dialecte regionale Minorităţi etnice Gramatică comparată Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan Pictură Prelegeri -1456 Macedonia Carte 1901-1930 Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Statistică. Demografie. Sociologie Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Tratare internaţionale Poezie populară Gramatică Istoria României Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Autograf altul decât al autorului Istoria ocultismului Ştiinţe sociale Autograf Biblioteci Istoria limbii române Discursuri parlamentare Generalităţi despre ştiinţele exacte Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Dicţionar francez Basarabia Publicaţii periodice şi seriale Turcia Cronici Poezie. Poeme. Versuri Greci Dicţionar de matematică Imnuri creştine. Cântece religioase Filologie Parlamente Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Longevitate. Regenerare Sec. 19 Povestiri foarte scurte. Anecdote Biserici ortodoxe Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Sec. 19-20 Antichitate Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Ştiinţe ale naturii Autograful autorului Opere Cultură Sec. 17 Limba cehă Standarde. Norme Cântări, imnuri, psalmi Geografia României Biserica creştină Polonă Suceava Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Limba greacă Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Enciclopedie (Franceză) Imperiul Otoman Anul 1888 Demografie. Studiul populaţiei Teologie practică Franţa Catechism Arhitectură religioasă Opere şi antologii Bucureşti, Oraşul Statistică demografică Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Proză scurtă Biserici creştine. Secte. Comunităţi Stat Botanică generală. Botanică analitică Manual şcolar Boierime Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Psihologie Teoria statului Istorie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Limba slavă veche Teologie pastorală Discursuri Epistole Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Opere antologie Ţara Românească Istorie literară Miscelanee (literatură) Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Învăţământ de cultură generală Memorandum Geometrie descriptivă Oratorie politică. Discursuri parlamentare Literatură română 1695-1895 Scrieri religioase Cărţi liturgice Surse filologice Povestiri Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Literatură greacă veche Biserica Ortodoxă Biserica Creştină. Organizare şi ritual Artă Limba maghiară Filosofie Experimente şi observaţii asupra plantelor vii întregi, (sub control artificial sau conditii naturale) Dicţionar de botanică Alianţe militare Limba engleză Coducători militari Tratat Dedicaţie şi autograful autorului Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Religie Istoria subiectului Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Istorie naturală Logică. Teoria cunoaşterii Istorie generală. Istorie universală Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Plato Scrieri publicate în periodice Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Episcopia Argeșului Gramatica limbii latine Tripla Alianţă Istoria Americii Istorie veche Partidul Naţional-Liberal Transilvania Morală Revoluţia de la 1848 Alianţe politice Perioada veche. Faza arhaică Drept internaţional Şcoli româneşti Biblia Noului Testament Epistole Geografie. Biografie. Istorie Manuscrise greceşti Alexandru cel Mare, Rege al Macedoniei Norvegia Romane Economie politică Eseuri Literatură germană Literatură ştiinţifică şi filosofică Roman epistolar Literatură populară Daci Istoria filosofiei Sec. 16-19 Biblioteconomie 1842-1848 Dacia Literatură spaniolă Curs Limba latină Literatură religioasă Literatură religioasă în general Discursuri politice Medalii. Medalioane Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Religii ale popoarelor orientale Istoriografie Imperiul Austro-Ungar Dicţionar grec-francez Dicţionar Războiul de independenţă Nevertebrate în general Stenografie Istorie ca gen literar Literatură greacă Învăţarea limbii Ex libris Organizare judiciară Autograf şi dedicaţie Literatură latină Nuvelă istorică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Literatură suedeză Lingvistică comparată Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Rusia Legislaţie 1812-1859 Louis XIV, Rege al Franţei Religie creştină Literatură romanică Istorie universală Carte veche < 1900 Literatură irlandeză Fabule Poezie satirică şi umoristică Principii morale Povestiri scurte. Nuvele Criminologie. Criminalistică Literatură populară. Folclor literar Monede şi medalii Nuvele, povestiri Gramatica limbii engleze Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Mănăstirea Sinaia Limba ebraică Lingvistică şi limbi Code Napoléon Paleontologie. Fosile Literatură greacă clasică Artă şi simbolism creştin Fonetică Sintaxă Tratate internaţionale Ştiinţă Macedon, Alexandru Biblia Noului Testament Faptele Apostolilor Biserica Creştină Generalităţi despre ştiinţele exacte. Ştiinţele matematice în sens larg, astronomie, mecanică, fizică matematică 1880-1881 Mammalia. Mamifere Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Probleme naţionale Limbaj popular Basme, poveşti, povestiri Stilistică literară Studii lingvistice Prezentare istorică Războiul de independenţă al României 1877-1878 Moldova Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Estetică Carte veche 1900 Zoologie Limba rusă Dicţionar român-francez Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istoria limbii Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Drept civil Dicţionar german-francez Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Poezie patriotică Amintiri Limba română Poeme Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Religie. Teologie Literatură belgiană de limbă franceză Biserica Ortodoxă Română Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Dedicaţie şi autograf Etnografie Religie-Biserica Creştină Publicaţii periodice Scrieri morale Astronomie. Geodezie Ţigani Limba germană Dicţionare multilingve Manual pentru şcoala secundară Valahia Filosofie germană Estetică literară Biodemografie Istoria Italiei Sociologie Cărţi religioase Istoria Transilvaniei Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Biblie Personalităţi istorice Istoria Moldovei Carpaţi Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Filosofia puterii Studii literare Publicaţii seriale. Periodice Istoria Franţei Balet Dicţionar de literatură Imperiul macedonean Etimologie Nuvele Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Retorică Citire şi scriere chirilică Conducere Dicţionar francez-român Moţi Literatură aromână Geografie
Vă rugăm să schimbaţi parola