Biblioteca Universității din Pitești

Carte veche < 1900

Subiect Tematic: Carte veche < 1900
Lucrări: 997 lucrari in 1009 publicatii in 14 limbi
Subiecte
Crestomaţie Limba sârbă Filosofie franceză Literatură universală Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Proverbe. Maxime. Zicători. Zicale satirice Istroromână Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Politică internă Istorie generală Genealogie Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Tratate de alianţă Botanică Basarabia Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Catechism Experimente şi observaţii asupra plantelor vii întregi, (sub control artificial sau conditii naturale) Istorie generală. Istorie universală Plato Istoria filosofiei Războiul de independenţă Literatură populară. Folclor literar Artă şi simbolism creştin Sintaxă Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Biserica Ortodoxă Română Manual pentru şcoala secundară Documente istorice Carol I Discursuri academice Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Revoluţie. Răsturnare, schimbare de guvern (prin violenţă). Puci. Lovitură de stat România 1644 Drame Istoria Imperiului Roman Arte decorative Literatură latină clasică Artă militară în general Gramatică istorică Aromâni Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Ţări balcanice Autograf Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Limba greacă Demografie. Studiul populaţiei Discursuri Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Coducători militari Tratat Episcopia Argeșului Geografie. Biografie. Istorie Roman epistolar Învăţarea limbii Mănăstirea Sinaia Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Limba rusă Limba română Poeme Istoria Franţei Imperiul macedonean Retorică Dramă Relaţii internaţionale Discursuri pedagogice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Scrieri istorice Diverse procedee terapeutice Mitropolii Corespondenţă Zoologie generală Matematică Lingvistică evolutivă Biserici şi secte creştine Istoria Ungariei Anglia Biblioteci Polonă Biserici creştine. Secte. Comunităţi Epistole Miscelanee (literatură) Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Alianţe militare Alianţe politice Drept internaţional Manuscrise greceşti Sec. 16-19 Literatură religioasă în general Dicţionar grec-francez Ex libris Legislaţie 1812-1859 Carte veche < 1900 Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Stilistică literară Studii lingvistice Critică literară. Recenzie. Istorie literară Dicţionar german-francez Filosofie germană Filosofia puterii Filosofie politică Poezie alegorică. Fabule, parabole etc. în versuri Drept Folclor propriu-zis Sec. 18-19 Dicţionar francez-german Publicații digitizate Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Folclor literar Epigrame Teoria istoriei Români Teoria educaţiei Dobrogea Domnii fanariote Statistică. Demografie. Sociologie Imnuri creştine. Cântece religioase Antichitate Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Imperiul Otoman Opere şi antologii Manual şcolar Istorie literară Cărţi liturgice Istoria Americii Istorie veche Literatură spaniolă Organizare judiciară Artă. Recreere. Divertisment. Sport Literatură suedeză Drept civil Sociologie Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Dicţionar francez-român Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Culegeri din operele unui singur autor Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Literatură rusă Tratatul de la Berlin 1878 Limba franceză Istoria Angliei Cultură şi civilizaţie Zoologie sistematică Carte veche românească Voinţă. Voliţiune Dezvoltare mentală Dicţionar român-german Tratare internaţionale Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Filologie Biserica creştină Arhitectură religioasă Povestiri Limba maghiară Istoria subiectului Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Şcoli româneşti Alexandru cel Mare, Rege al Macedoniei Daci Religii ale popoarelor orientale Nuvelă istorică Literatură romanică Literatură irlandeză Fabule Povestiri scurte. Nuvele Monede şi medalii Gramatica limbii engleze Războiul de independenţă al României 1877-1878 Publicaţii periodice Limba germană Valahia Personalităţi istorice Publicaţii seriale. Periodice Dicţionar de literatură Citire şi scriere chirilică Codice Biblia comentată Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Proză satirică Discursuri funerare, elogii Timpul, Revista 1457-1633 1877-1878 Ficţiune. Proză narativă Istoria Daciei Istoria României pînă la 1866 Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Armata română Gramatica limbii române Dicţionar multilingv Gramatica limbii franceze Poeme satirice Retorica vorbirii Ştiinţe medicale. Medicină Teorie generală a statului. Teoria şi filosofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Teatru Memorialistică Conferinţe Dialecte regionale Prelegeri Biblia Noului Testament Epistole Imperiul Austro-Ungar Stenografie Literatură greacă Autograf şi dedicaţie Code Napoléon Mammalia. Mamifere Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Amintiri Studii literare Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Literatură aromână Limba greacă veche Protestanţi Balcani Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Geometrie. Trigonometrie Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Mitropolia Moldovei Dicţionar explicativ Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Mănăstiri Gramatică comparată Carte 1901-1930 Poezie populară Dicţionar de matematică Parlamente Autograful autorului Ştiinţe ale naturii Cultură Cântări, imnuri, psalmi Anul 1888 Bucureşti, Oraşul Boierime Literatură română Biserica Creştină. Organizare şi ritual Literatură populară 1842-1848 Biblioteconomie Rusia Poezie satirică şi umoristică Tratate internaţionale Carte veche 1900 Scrieri morale Istoria Transilvaniei Conducere Ode religioase. Imnuri. Cântece de rugaciune. Versuri rituale. Poezii mistice. Civilizaţie. Cultură. Progres Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Matematică şi ştiinţe naturale Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Predici ţinute la ocazii speciale. Sfinţire. Târnosire Biserică şi cultură Islam. Mahomedanism Generalităţi despre ştiinţele pure Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Istoria limbii române Stat Psihologie Limba slavă veche Opere antologie 1695-1895 Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Literatură religioasă Medalii. Medalioane Literatură latină Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Criminologie. Criminalistică Lingvistică şi limbi Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Etnografie Nuvele Drept comercial Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Literatură română veche Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Antologii Literatură engleză Berlin Album Biserica Catolică Fizică Biblia Vechiului Testament : Psalmi 1633-1812 1821 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Poezie. Poeme. Versuri Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Limba cehă Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teoria statului Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Scrieri religioase Surse filologice Tripla Alianţă Economie politică Eseuri Dacia Discursuri politice Religie creştină Istorie universală Biblia Noului Testament Faptele Apostolilor Estetică literară Educaţie morală Calvinism Patologie Ştiinţe biografice şi înrudite Muzică Botanică sistematică Limba română veche Poezie Matematică aplicată Drept penal Curs universitar Viaţă viitoare Educaţie fizică Politică Managementul administrativ. Secretariat Verbe şi forme verbale Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Dicţionar francez-latin -1456 Autograf altul decât al autorului Sec. 19 Biserici ortodoxe Statistică demografică Geometrie descriptivă Artă Limba engleză Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Revoluţia de la 1848 Norvegia Curs Dicţionar Lingvistică comparată Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Astronomie. Geodezie Ţigani Predici religioase Politică externă Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Drept în general Periodic vechi românesc Macedonia Discursuri parlamentare Dicţionar francez Opere Franţa Proză scurtă Logică. Teoria cunoaşterii Istorie naturală Literatură ştiinţifică şi filosofică Nuvele, povestiri Ştiinţă 1880-1881 Dicţionar român-francez Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Dicţionare multilingve Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Economie Limba poloneză Limbi slave Revistă Istorie antică Dicţionar academic (Franceză) Critică literară Cărţile profetice ale Vechiului Testament Dicţionar român Italia Ştiinţe naturale Antologie Principatele române Specialişti în domeniul muzicii. Muzicologi. Critici muzicali Lingvistică Lexicologie. Dicţionare Administraţie publică Istoria României Gramatică Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Sec. 17 Istorie Literatură greacă veche Biserica Ortodoxă Dicţionar de botanică Religie Partidul Naţional-Liberal Istorie ca gen literar Paleontologie. Fosile Basme, poveşti, povestiri Poezie patriotică Religie. Teologie Literatură belgiană de limbă franceză Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Sisteme filosofice Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Romani Muzică religioasă Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Biblia Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Ungaria Filosofie. Psihologie Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Igiena Nutriţiei Pictură Cronici Greci Enciclopedie (Franceză) Documente legislative. Surse legislative şi juridice Ţara Românească Dedicaţie şi autograful autorului Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Scrieri publicate în periodice Transilvania Louis XIV, Rege al Franţei Literatură greacă clasică Estetică Revoluţia de la 1821 Literatură populară. Ediţii populare. Versiuni simplificate Ştiinţa istoriei Geografie. Explorarea pământului Muntenia Democraţie 1800-1821 Satire. Poeme satirice Analiză matematică Ocultism Tragedii Antropologie Germania Folclor Istoria ocultismului Generalităţi despre ştiinţele exacte Povestiri foarte scurte. Anecdote Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Botanică generală. Botanică analitică Oratorie politică. Discursuri parlamentare Perioada veche. Faza arhaică Literatură germană Istoriografie Fonetică Macedon, Alexandru Probleme naţionale Prezentare istorică Moldova Zoologie Dedicaţie şi autograf Etimologie Personalităţi Memorii Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Carte 1931-1960 Literatură franceză Imperiul Roman Cronicari Carte veche Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Minorităţi etnice Longevitate. Regenerare Standarde. Norme Geografia României Teologie practică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Memorandum Romane Limba latină Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Principii morale Biserica Creştină Religie-Biserica Creştină Cărţi religioase Istoria Moldovei Geografie Publicistică Dicţionar etimologic Arhitectură Fonetică. Fonologie Secte protestante continentale Legea morală Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Sistemul solar Arheologie Istoria literaturii române 1784 Enciclopedie Critică literară. Studii literare Nuvele, povestiri, proză scurtă Biologie. Ştiinţe biologice în general Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Turcia Sec. 19-20 Suceava Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Teologie pastorală Învăţământ de cultură generală Gramatica limbii latine Morală Nevertebrate în general Limba ebraică Generalităţi despre ştiinţele exacte. Ştiinţele matematice în sens larg, astronomie, mecanică, fizică matematică Limbaj popular Istoria limbii Biodemografie Istoria Italiei Biblie Carpaţi Balet Moţi
Vă rugăm să schimbaţi parola