Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 943 lucrari in 1258 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Literatură română Literatură universală Antologie Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Artă Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Fonetică Carte 1931-1960 Matematică Politică Psihologie Literatură franceză Igienă în general. Sănătate şi igienă personală România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Miscelanee (literatură) Arhitectură Carte 1901-1930 Critică literară. Studii literare Limba engleză Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Ziaristică. Presă Dicţionar Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Lingvistică Istorie literară Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Lingvistică şi limbi Literatură spaniolă Curs universitar Ortografie Pronunţie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Critică literară. Recenzie. Istorie literară Drept internaţional Morfologie Culegeri colective Limba catalană Limba română Religie. Teologie Uniunea Europeană Sociologie Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Gramatică comparată Teorie literară Limba germană Prezentare istorică Literatură română din Moldova Bibliografie Liturghie. Cult public Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biblioteconomie Drept Teză de doctorat Carte veche Gramatica limbii franceze Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Filosofia limbajului Cultură şi civilizaţie Folclor Anatomie. Anatomie umană şi comparată Metode de predare şi instruire Agricultură Limba latină Semantică Simbolism Studii literare Limbă. Lingvistică. Literatură Autograful autorului Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Periodic vechi românesc Sintaxă Universal ca loc Programe de calculatoare. Software Discurs politic Stilistică Vocabular Cunoaşterea practică a limbii Publicaţii seriale. Periodice Literatură latină clasică Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Ştiinţe sociale Bucovina Literatură Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe naturale Lingvistică generală Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Spania Presă Publicaţii periodice şi seriale Etimologie Sociolingvistică. Folosirea limbii Terminologie Sec. 20 Limba americană Fonologie Genetică Teoria traducerii Cibernetică matematică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Lingvistică textuală Analiza discursului Semiotică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Atlas Limba spaniolă Limba rusă Banat Sec. 18 Stilistică literară Critică Limba italiană Literatură populară Lexicologie Ortodoxie Mimică convenţională şi limbajul gestului Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Drept în general Retorică Epistemologie Muntenia Documente ilustrate. Documente grafice Cultură Sec. 19 Oltenia Mitologie comparată Pedagogie Împrumuturi lexicale Lingvistica textului. Analiza discursului Limbi germanice Lingvistică geografică Atlase lingvistice Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Dobrogea Aniversări Istoriografie Avangardism Dialecte dacoromâne Basarabia Balcani Limbi scrise. Limbi literare Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Manual Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Biblie Limba română literară Literatură română veche Limbi străine Piteşti Departamentele administrative ale bibliotecii Biserici Evoluţionism. Lingvistică comparată Lingvistică computaţională (de calculator) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Formarea cuvintelor Globalizare Tipologie Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Lingvistică comparată Lingvistică diacronică Şcoli lingvistice Morfologie (Lingvistică) Etnologie. Etnografie Literatură română şi universală Căsătorie Filosofia spiritului Metodologia cercetării Limbi slave Fonetică. Fonologie Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Limba chineză Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Spiritism Cultură. Civilizaţie. Progres Raportarea fenomenelor neelucidate încă Didactică Studii lingvistice Filologie Limba română veche Folclor românesc Sociolingvistică Utilizarea limbajului Sociologia comunicării Relaţii interpersonale Abrevieri Comunicare socială Semne şi simboluri Comunicare socială. Sociologia comunicării Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Comunicare nonverbală Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Dicţionar englez Sesiuni de comunicări Stilistică generală Şcoala Ardeleană Istoria limbii Hermeneutică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Periodic 1901-1930 Interpretare Organizaţii interguvernamentale Metodică Limbaje profesionale Limba slavă veche Lingvistică istorică Toponimie Aromâni Tehnica cercetării Lexicografie Cercetare Limbi Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Arta traducerii Lingvistica textului Dicţionar explicativ Terminologie religioasă ortodoxă Dicţionar bilingv Limbă Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dicţionar de lingvistică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Onomastică Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Frazeologie Antroponime Limbajul surdo-muţilor Dialectul aromân Probleme generale de metodică şi didactică Limbaj literar Discurs Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Manual pentru liceu Educaţie. Învăţământ. Instruire Istoria limbii române Limbi indo-europene Verb Filosofia istoriei Arta scrisului Istoria lingvisticii Femeile şi politica Istorie politică Studii Limbaj Studiu monografic Folosirea limbii Dialecte regionale Prenume. Nume de botez Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Slavistică -1918 Identitate culturală Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Infinitiv Transliterare Pragmatică Structuralism Surse ale lingvisticii şi filologiei Colecţii de texte Lingvistică matematică Lingvistică romanică Discurs literar Psihologia limbajului Psiholingvistică Semiologie Interpretare. Traducere Documente. Cărţi. Scrieri Punctuaţie Traducere Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Lingvistică evolutivă Lucrările Congresului 2005 Arhaisme Lexicon Limbaj politic Retorică. Folosirea efectivă a limbii Comemorări, ceremonii, omagii Publicaţii periodice Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Comunicare Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Metaforă Metalimbaj Dicţionar de autori Moduri verbale Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Limbaj artistic Inscripţii Epigrafie Etnolingvistică Lingvişti români Recenzie Descriere Grecia Antică Traductologie Dezbateri şi discursuri publice Comunicare orală Gramatică generativă Teleorman, Judeţul Criticism Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Tezaur de termeni Traducere literară, stilistică Compoziţie literară Teză postdoctorală Popoare indo-europene Lucrări ştiinţifice universitare Limbaj familiar Scriitori francezi Limbaje Dicţionar român Emigranţi români Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Genul Metodica predării Limbaje codificate vizuale Neurolingvistică Lingvistică romană Originea şi istoria limbilor Dicţionar enciclopedic Moduri nepredicative Forme verbale Ştiinţe socio-umane Producerea tiparului scris Comisia Europeană Cercetări Structuralism (Filosofie) Texte literare Combinaţii tezaur-clasificare Indexare (Biblioteconomie) Tezaur multilingv 17/18 Filosofie. Sociologie Limbi străine aplicate Cronică Educaţia lingvistică Limba şi literatura franceză Lege Dialog social Predare Text biblic Unificare Publicaţii periodice electronice Lingvistică. Limbi Sisteme şi caractere de scriere Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Literatură ştiinţifico-fantastică Tehnici experimentale Textul Limbaj comun Predarea şi învăţarea limbilor străine Analiză lingvistică Parametrii lingvistici Limbaj specializat Lecţie Caricatură Adjectiv Limbă pentru scopuri specifice Mesaje Polifonie Nume proprii Originea limbajului Elipsă Presă scrisă Lexic juridic de specialitate Limba vorbită Atlas lingvistic român Toponimie dobrogeană Cercetare dialectală Lingvistică românească Lexic internaţional Structuri nominale prin gen Flexiune verbală Adverbe temporale Construcţie adjectiv-substantiv Genetică umană Gramatici vechi Accent Jocuri de cuvinte Societate chineză Caracteristici pragmatice Simboluri publice Semantica programelor Gramatică antică Terminologie fizică Terminologie chimică Terminologie lexicală Alfabet grecesc Latino-greacă Politeţe Daco-români Nordul Dunării Domeniu adminitrativ-juridic Lexic Influenţe franceze Publicaţii româneşti Sintagme Elemente de pragmatică Locuţiune Semantică lingvistică Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Inovaţie lingvistică Sinonimie Semantică lexicală Analiză narativă Interacțiune verbală Sistem lingvistic funcțional Relații spațiale topologice Verbe telice Sistem cromatic Monolog Etos Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Panificație Teoria lingvistică curentă Construcţii condiţionale Autocorectare Reformulare Graffiti Diamezie Vocea oraşului Socioterminologie Teoria metaforei conceptuale Gramatică, carte Terminologie romanică Atlasul limbilor Europei Ardeu-Geoagiu, jud. Hunedoara Cercetarea lingvistică a lui L.Hoffmann Dialecte din sud-vestul Moldovei Cuvinte româneşti de origine celtică Cuvinte româneşti de origine celto-germanică Cercetare etimologică Etimologiile unor cuvinte Cartea "Etimologii româneşti" a lui Al.Graur Lingvistica romanică în Franţa Paradigmă indo-europeană "Gramatica articolului (1983)" a lui Ion Coja Comunicare lingvistică Comunicare nelingvistică Saussure şi Durkheim despre caracterul sociologic al limbii Limbajul în context socio-comunicativ Ipoteza filogenezei substantivului nu este plauzibilă Educație Luptă Publicații digitizate Publicații digitale Text electronic Dicționare franceze Tratament lexicografic Categorie morfologică Texte matematice Publicații EUP Limba creolă haitiană Substantive abstracte Flexiune Teoria progresului Identitatea numelui Secvențe adverbiale Ziar arădean Răspuns Traducerea asistată de calculator Bibliografie licență FSESSP - Jurnalism Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Teze de doctorat digitizate (loading) Bibliografie Școala Doctorală Filologie Domeniul de doctorat: Filologie Publicații periodice digitizate Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române Conaționali aflați în afara țării
Vă rugăm să schimbaţi parola