Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică

Subiect Tematic: Lingvistică
Lucrări: 943 lucrari in 1258 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Surse ale lingvisticii şi filologiei Literatură română veche Infinitiv Limba creolă haitiană Inovaţie lingvistică Literatură universală Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Sesiuni de comunicări Limbi scrise. Limbi literare Epigrafie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Tezaur multilingv Dicţionar englez Teleorman, Judeţul Literatură engleză Etnologie. Etnografie Comunicare socială Mesaje Ardeu-Geoagiu, jud. Hunedoara Filosofia limbajului Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Dicţionar bilingv Limbaj Organizaţii interguvernamentale Combinaţii tezaur-clasificare Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Studiu monografic Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Anatomie. Anatomie umană şi comparată Literatură Basarabia Arta scrisului Moduri verbale Utilizarea limbajului Bucovina Saussure şi Durkheim despre caracterul sociologic al limbii Influenţe franceze Neurolingvistică Terminologie fizică Ipoteza filogenezei substantivului nu este plauzibilă Publicaţii periodice electronice Categorie morfologică Gramatică generativă Publicații periodice digitizate Teoria traducerii Traducere literară, stilistică Învăţământ Sintaxă Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Semantica programelor Limbi germanice Producerea tiparului scris "Gramatica articolului (1983)" a lui Ion Coja Raportarea fenomenelor neelucidate încă Limba americană Lingvistică. Limbi Limbaj politic Analiză lingvistică Forme verbale Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Critică România Dialectul aromân Limba română veche Poezie Limbi romanice Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Curs universitar Cercetare Dialecte dacoromâne Diamezie Nordul Dunării Verb Lexicon Literatură latină clasică Politică Comunicare nelingvistică Filosofia spiritului Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Punctuaţie Aromâni Ortografie Limbaj literar Relații spațiale topologice Semiologie Toponimie Paradigmă indo-europeană Literatură română din Moldova Ştiinţe socio-umane Lingvistică matematică Sec. 20 Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Sec. 19 Adverbe temporale Dicţionar de autori Societate chineză Dialog social Istorie politică Artă Limba engleză Limbi indo-europene Indexare (Biblioteconomie) Colecţii de texte Morfologie (Lingvistică) Dicţionar Piteşti Lingvistica textului Etnolingvistică Lingvistică comparată Scriitori francezi Luptă Mitologie comparată Limba rusă Limbă. Lingvistică. Literatură Limba română Cartea "Etimologii româneşti" a lui Al.Graur Retorică Teorie literară Atlase lingvistice Presă Didactică Lingvistică generală Identitate culturală Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Simbolism Cercetare etimologică Universal ca loc Dialecte din sud-vestul Moldovei Substantive abstracte Cercetări Adjectiv Matematică Educație Lingvistică evolutivă Drept în general Metodologia cercetării Manual pentru liceu Panificație Semantică Periodic vechi românesc Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Metalimbaj Culegeri colective Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille 17/18 Documente ilustrate. Documente grafice Jocuri de cuvinte Monolog Lecţie Istoria lingvisticii Epistemologie Antroponime Miscelanee (literatură) Filosofie Politeţe Texte literare Drept internaţional Arhaisme Limbă Avangardism Dicționare franceze Stilistică generală Tipologie Carte veche < 1900 Limbaje profesionale Prenume. Nume de botez Biserici Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Limbaj specializat Semne şi simboluri Graffiti Lucrările Congresului 2005 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Stilistică literară Studii lingvistice Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filosofia istoriei Lingvistică diacronică Limbi străine aplicate Moduri nepredicative Fonologie Manual Terminologie Globalizare Educaţie. Învăţământ. Instruire Structuri nominale prin gen Filosofie. Sociologie Pragmatică Limbi slave Drept Împrumuturi lexicale Critică literară Semantică lingvistică Dicţionar român Ştiinţe naturale Lingvişti români Publicații digitizate Antologie Descriere Limbaj artistic Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Traducerea asistată de calculator Terminologie romanică Interpretare Lingvistică Sintagme Departamentele administrative ale bibliotecii Dobrogea Sociolingvistică Documente. Cărţi. Scrieri Banat Gramatică Transliterare Dicţionar de lingvistică Lucrări ştiinţifice universitare Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Frazeologie Construcţie adjectiv-substantiv Istorie Teză postdoctorală Predare Istorie literară Lingvistică romană Ortodoxie Conaționali aflați în afara țării Comunicare orală Agricultură Unificare Literatură spaniolă Cunoaşterea practică a limbii Tezaur de termeni Sistem lingvistic funcțional Polifonie Latino-greacă Limbi străine Religie. Teologie Sociologie Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Relaţii interpersonale Probleme generale de metodică şi didactică Programe de calculatoare. Software Comisia Europeană Lingvistică românească Cuvinte româneşti de origine celtică Comunicare lingvistică Originea şi istoria limbilor Recenzie Caracteristici pragmatice Spiritism Limba franceză Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Grecia Antică Lingvistică computaţională (de calculator) Etos Limbaj comun Cultură şi civilizaţie Bibliografie licență FSESSP - Jurnalism Spania Educaţie. Învăţământ Elipsă Terminologie lexicală Şcoli lingvistice Pedagogie Sensurile cuvintelor şi schimbarile lor (legi semantice) Ştiinţe sociale Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Publicaţii periodice şi seriale Filologie Teoria lingvistică curentă Discurs politic Onomastică Metodică Presă scrisă Căsătorie Gramatică antică Criticism Psiholingvistică Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Teoria metaforei conceptuale Autocorectare Cercetarea lingvistică a lui L.Hoffmann Construcţii condiţionale Interacțiune verbală Elemente de pragmatică Nume proprii Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Lingvistică textuală Metodica predării Cultură. Civilizaţie. Progres Publicaţii periodice Limba germană Sociolingvistică. Folosirea limbii Publicaţii seriale. Periodice Educaţia lingvistică Sisteme şi caractere de scriere Limbi Teze de doctorat digitale (loading) Psihologia personalităţii Genul Dezbateri şi discursuri publice Lexic Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Limbajul în context socio-comunicativ Muntenia Gramatica limbii franceze Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Retorică. Folosirea efectivă a limbii Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Mimică convenţională şi limbajul gestului Gramatică, carte Simboluri publice Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Genetică Folclor Lexicologie Flexiune verbală Dialecte regionale Tehnica cercetării Lingvistica romanică în Franţa Textul Ziaristică. Presă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Atlasul limbilor Europei Atlas lingvistic român Periodic 1901-1930 Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Identitatea numelui Slavistică Teoria cunoaşterii. Epistemologie Parametrii lingvistici Publicații digitale Compoziţie literară Tratament lexicografic Teoria progresului Accent Pronunţie Vocea oraşului Comunicare Morfologie Istoriografie Ziar arădean Mimică, expresie facială şi limbajul trupului Discurs literar -1918 Fonetică Răspuns Prezentare istorică Structuralism (Filosofie) Arta traducerii Dedicaţie şi autograf Şcoala Ardeleană Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Sec. 18 Literatură română şi universală Semantică lexicală Studii literare Etimologie Limba italiană Sistem cromatic Caricatură Limba şi literatura franceză Locuţiune Balcani Analiză narativă Analiza discursului Folosirea limbii Limbă pentru scopuri specifice Toponimie dobrogeană Tehnici experimentale Inscripţii Lingvistică istorică Comunicare socială. Sociologia comunicării Psihologia limbajului Limbajul surdo-muţilor Bibliografie Școala Doctorală Filologie Carte 1931-1960 Teză de doctorat Atlas Metaforă Literatură franceză Dicţionar explicativ Secvențe adverbiale Comunicare nonverbală Originea limbajului Vocabular Stilistică Oltenia Aniversări Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Carte veche Cronică Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Predarea şi învăţarea limbilor străine Gramatică comparată Carte 1901-1930 Domeniul de doctorat: Filologie Limbaje Autograful autorului Cultură Lexic juridic de specialitate Text electronic Flexiune Discurs Literatură română Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Cibernetică matematică Romane Semiotică Literatură populară Evoluţionism. Lingvistică comparată Traducere Biblioteconomie Limba latină Lingvistica textului. Analiza discursului Dezvoltarea aptitudinilor de vorbire ale individului Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Gramatici vechi Lexicografie Publicaţii româneşti Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Etimologiile unor cuvinte Genetică umană Folclor românesc Popoare indo-europene Femeile şi politica Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Arhitectură Fonetică. Fonologie Bibliografie Civilizaţie. Cultură. Progres Dicţionar enciclopedic Limbaj familiar Emigranţi români Limbaje codificate vizuale Critică literară. Studii literare Structuralism Cuvinte româneşti de origine celto-germanică Reformulare Socioterminologie Texte matematice Metode de predare şi instruire Sociologia comunicării Abrevieri Formarea cuvintelor Daco-români Limba vorbită Teze de doctorat digitizate (loading) Limba română literară Comemorări, ceremonii, omagii Terminologie religioasă ortodoxă Lexic internaţional Alfabet grecesc Istoria limbii române Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Domeniu adminitrativ-juridic Lingvistică romanică Text biblic Lingvistică geografică Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Limba slavă veche Traductologie Publicații EUP Hermeneutică Limba spaniolă Liturghie. Cult public Limba chineză Limba catalană Terminologie chimică Lingvistică şi limbi Studii Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Sinonimie Istoria limbii Cercetare dialectală Verbe telice Uniunea Europeană Literatură ştiinţifico-fantastică Biblie Lege Interpretare. Traducere
Vă rugăm să schimbaţi parola