Biblioteca Universității din Pitești

Europa

Subiect Tematic: Europa
Lucrări: 349 lucrari in 348 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Învăţământ Limba franceză Artă Istoria religiilor Critică literară Carte 1931-1960 Politică Istoria României Economie Literatură franceză România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Muzică Critică muzicală Eseuri Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Relaţii internaţionale Politică internaţională Politică externă Prezentări istorice în sens strict Management Album Pictură Monumente ale naturii Monumente de artă Arhitectură Monumente istorice Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Carte 1901-1930 Istorie generală Critică literară. Studii literare Economie mondială Literatură rusă Transport rutier Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Filosofie românească Bibliografie. Cataloage Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Dicţionar Teatru Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă America Istorie literară Istoria Universităţilor Europa Geografie Literatură de călătorii Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Franţa Curs universitar Istorie generală. Istorie universală Drept internaţional Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Limba română Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Finanţe internaţionale Statele Unite ale Americii Învăţământ superior Învăţământ universitar Prezentare istorică Jurisprudenţă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Acces deschis Biblioteconomie Internet research Internet şi cercetare ştiinţifică Cercetare ştiinţifică Portal educaţional Muncă. Organizarea muncii Drept Legislaţie Literatură italiană Biologie. Ştiinţe biologice în general Geografie. Explorarea pământului Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Carte veche Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Administraţie publică Drept administrativ Tratate internaţionale Cultură şi civilizaţie Etnologie Folclor Elveţia Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Artă militară în general Drept penal. Infracţiuni penale Probleme sociale Structură socială Informare Politică internă Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Limba latină Filosofie. Psihologie Curente literare Sociografie Situaţie economică Politică internă. Politică externă Organizaţii internaţionale Drepturile omului Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept. Jurisprudenţă Moldova Ţara Românească Istoria Europei Rusia Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Germania Personalităţi Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Asia Literatură Istorie universală Prezentări biografice Compozitori Publicaţii periodice şi seriale Geografie. Biografie. Istorie Enciclopedii Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Sociologia culturii America de Nord şi Centrală Discursuri Amintiri Popoare occidentale Occident Dinamică socială Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Politică economică Gestiune Administrarea financiară a întreprinderii Procese sociale Sociologie politică Opere şi antologii Memorii Italia Istoria filosofiei Sec. 18 Evul Mediu Romantism Dinamică culturală Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Evrei Români Practici şi metode de conducere Geografie regională Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Conferinţă Crestomaţie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Drept comunitar Ghid turistic Partide şi mişcări politice Antropologie culturală Antropologie istorică Finanţe India Arheologie Critică de artă Sec. 17 Documente ilustrate. Documente grafice Cultură Genealogie Sec. 19 Armată. Artă militară Revoluţii Baroc Istoria artei Conducere. Autoritate Muzicologie Diplomaţie Pedagogie Renaştere Estetică (obiectivă şi subiectivă) Frumos. Urât Estetica artei Lagăre de concentrare Sec. 19-20 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Ajutor social Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Pacifism Europa Centrală Geopolitică Educaţie Întreprinderi Monedă. Valoare monetară Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani 1939-1945 Ideologie Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Concurenţă economică Filosofia culturii Teologie Mitologie Metafizică în general. Ontologie Balcani Tratat Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Reprezentaţii teatrale Literatură română veche Drept public Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Biserică şi stat 1940-1944 Formarea blocurilor, alianţelor militare, tratatelor(pacte) ca surse de conflict. Ţări angajate. Ţări aliniate Comerţ internaţional Marea Neagră, Regiunea Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Urbanism Buget. Fond bugetar Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Transport feroviar Istorie contemporană Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Persecuţie politică. Terorism Prelucrare date Catalogare. Reguli de catalogare Principiile catalogării. Descriere Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Jurnal de călătorie Caucaz Călătorii geografice Hidrologie Imperiul Bizantin Tratatul de la Lisabona Ocultism Literatură ştiinţifică şi filosofică Ştiinţă Poetică stilistică Fonetică. Fonologie Drept constituţional Naţionalitate. Cetăţenie Crime de război Identitate naţională Oameni de cultură Cultură. Civilizaţie. Progres Integrare economică internaţională Forme de guvernare moderne Forme de guvernare nedemocratice. Dictatură în general Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Afaceri interne. Politică internă Stratificare socială. Diferenţiere socială Clasicism Geologie generală Drept comercial Legislaţie internaţională Coduri de legi Dreptul muncii Independenţă. Autonomie Centralizare. Descentralizare Constituţii. Adunări legislative Relaţii economice internaţionale Organizare Integrare economică internaţională - Uniunea Europeană Război Comportamentul consumatorului Oraşe. Municipii Comunicare socială Democraţie Constituţia Europei Taxe. Impozite. Percepere de taxe Civilizaţie Studii de caz Contabilitate financiară Antisemitism Politică monetară Islam Dezvoltare economică Sec. 16 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Transport fluvial Transport maritim Resurse umane Consiliul Europei Situaţie economică. Politică economică Percepere de taxe Sociologia conflictelor Rezolvarea conflictelor Alegeri. Campanie electorală Organizaţii interguvernamentale Corp profesoral Prevenirea războaielor Turcia Europa Orientală Cercetare Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Influenţe, presiuni diplomatice Personalitate socioculturală Animale vătămătoare Prezentare istorică în sens strict Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Politică militară. Politică de apărare Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Dreptul mediului Drept diplomatic Organizare şcolară Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Curtea Europeană a Drepturilor Omului Relaţii culturale Dinastii Iluminism Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Drept internaţional public Drept economic Partide conservatoare Speţe juridice Procedură judiciară Constituţii Executarea sentinţei Societate comercială Drept comercial internaţional Dreptul transporturilor Integrare economică Integrare europeană Politică socială Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Politică economică internaţională Politică regională Fascism Religie şi stat Tehnologie 1945- Navigaţie fluvială Politici educaţionale Erezii Filosofia istoriei Suveranitate Uniuni valutare. Uniuni monetare Hartă autorutieră Formare Intelectualitate Profesori Natura şi rolul filosofiei Cooperare economică internaţională Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Bunăstare socială Publicaţii ale conferinţelor Relaţii externe în Europa Ghid educaţional Europa de Est Sec. 5-18 1814-1896 Curţi internaţionale Cetăţenie Instituţii Organizaţii Instituţii internaţionale specializate Cercetare educaţională Sindicate Pensii Comunitatea Economică Europeană De la secolul al 5-lea AD la secolul al 15-lea AD. Evul Mediu Sec. 15 Monumente comemorative. Monumente de război. Cenotafe. Statui, plăci comemorative. Conducători / Directori Conferinţă internaţională Naţionalism Credinţe şi obiceiuri populare Identitate Integrare politică Proprietăţi transcendentale ale fiinţei Muzică dramatică Operă Naţiune Forme de organizare politică Statele ca puteri politice Neofascism Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Şcoli/învăţământ cu legături în străinatate Filosofie politică Patrimoniu cultural Patrimoniu universal Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Parlamentul European Politică agrară Competitivitate economică Geografia Europei Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Concurenţă comercială Societate industrială 1917-1945 Arhirectură 1877-1939 Integrare Euro-Atlantică Paşti. Obiceiuri de Paşti. Ouă de Paşti Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Europa medievală Culegeri de lucrări Supraveghere electorală Antreprenori Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Criticism Moneda internaţională Euro Teză postdoctorală Auschwitz Avocaţi Personal judiciar Poloni Intelectuali Sec. 5-15 Legislaţia muncii Comunicare europeană Paneuropenism 1945-1995 Sec. 10-12 Drept social Organizaţia Internaţională a Muncii Sec. 14-16 Grad de civilizaţie. Factori culturali Statele Balcanice 1800-1815 Epoca napoleoniană Relaţii interetnice Sec. 4-11 1856-1930 Sec. 11-14 Comerţ interior. Comerţ indigen Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Legea electorală. Votare. Sisteme electorale 1938-1945 Istoria sociologiei Ouă încondeiate Cultură şi globalizare Gândirea politică Politică statală Criza culturii Foneme Didactica predării 1500-2010 Asigurări private Sisteme de pensii Mişcări religioase Federalism Migraţie internaţională Festival internaţional Extrema-dreaptă Cosmopolitism Etnicitate Transfrontalier Influenţă Georgia Aculturaţia Campanii de marketing Modele de informare Tineri absolvenţi de studii superioare Moneda euro Sec. 14-19 Regulamente privind restricţiile de concurenţi Cercetare tehnico-ştiinţifică Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Sec. XX Austro-Ungaria Broderii cu inscripţii pentru bucătărie Relaţii urbano-rurale Femeile și alfabetizarea Publicații digitizate Miscelanea Imperiu Bibliografie finalizare licență FTLIA - Asistență Socială Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Publicații digitizate
Vă rugăm să schimbaţi parola