Biblioteca Universității din Pitești

Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

Subiect Tematic: Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
Lucrări: 672 lucrari in 674 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Limba franceză Carte 1931-1960 Matematică Psihologie Economie Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Carte 1901-1930 Inginerie. Tehnică în general Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Limba engleză Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Ziaristică. Presă Dicţionar Generalităţi despre ştiinţele pure Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Tehnica mijloacelor de transport Limba română Religie. Teologie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Colecţionari de timbre poştale Filatelie. Colecţii de timbre Documente legislative. Surse legislative şi juridice Conducerea autovehiculelor Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Psihosociologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Import de capital Investiţii de capital Forme de organizare economică şi în cooperare Contabilitate Organizare şi conducere comercială şi industrială Biblioteconomie Muncă. Organizarea muncii Drept Structura fizică a materiei Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Calitate Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Administraţie publică Chimie industrială Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Forme de întreprinderi. Finanţare Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Automatizare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Matematică şi ştiinţe naturale Administraţie publică. Armată. Artă militară Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Vibraţii mecanice. Acustică Semantică Filosofie. Psihologie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Administraţie locală Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Automobile Economie. Ştiinţe economice Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Construcţii agricole Plante de grădină. Grădinărit Ştiinţa mediului înconjurător Cărţi în general Conducere Personalităţi Cercetări operaţionale Rezistenţa materialelor Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Publicaţii periodice şi seriale Transport aerian Ergonomie Horticultură în general Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Tipuri de sisteme filosofice Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Electronică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Obiectul conducerii economice. Bunuri. Servicii Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Psihologia caracterului Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Limba rusă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Antreprenoriat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Practici şi metode de conducere Anuare. Cărţi de adrese Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Programare liniară Management şi Ingineria Managerială Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Aprovizionare tehnico-materială Microprocesoare Metode, sisteme şi procedee contabile Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Planificare Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Întreprinderi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Construcţia de maşini Construcţii civile în general Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Economia energiei în general Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Organizarea şi planificarea producţiei Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Optimizare (Tehnică) Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Proiectarea şi aşezarea instalaţiilor şi utilajelor. Proiectarea şi adaptarea sculelor şi maşinilor la munca omului. Ergonomie Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Lucrări de referinţă Personal Femei Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Rezistenţă la solicitări Comerţ exterior. Comerţ internaţional Transport feroviar Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Controlul calităţii Management industrial Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Control de calitate Tipografii Secte protestante continentale Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Managementul calităţii Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Relaţii umane în întreprindere. Personal Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Comerţ interior Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Economia energiei Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Simulare pe calculator Economie socialistă Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Publicitate. Reclamă Curriculum vitae Industrie hotelieră Hoteluri Programe de sistem Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Finanţare. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Dicţionar francez-român Popoare de limbă engleză Manipularea şi transportul materialelor Legislaţie rutieră Legislaţie economică Aşezare. Situaţie. Amplasare. Reaşezare. Mutare Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Scriere comercială şi administrativă, transcriere Echipament de comunicaţii Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Industrie Economie casnică Contabilitate managerială Management organizaţional Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Relaţii de muncă Ingineria calităţii Organizare şi conducere industrială Probleme legate de centralizare Probleme psihologice Logistică Timbre poştale Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Manageri Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Investigaţii. Observaţii. Încercări Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Administrarea bibliotecii. Personal Scrisoare de intenţie Practici de conducere Aprovizionare Conducere şi organizare Standarde de mediu Teoria şi practica organizării Servicii. Prestări de servicii Servicii. Servicii industriale Control tehnic Standarde. Norme Prejudicii contra prejudiciilor acustice Servicii auxiliare Inteligenţă artificială în sisteme industriale Comportament organizaţional Semnificaţia şi importaţa memoriei în organizare Conservare. Depozitare. Producţie. Asigurare. Securitate Administrarea contabilităţii Difuzarea de facsimile şi de televiziune Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Transport şi circulaţie în interiorul clădirilor mari Difuzarea sunetului Inginerie. Tehnică Mecanisme de precizie Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Leadership Maşini Evaluări. Stabilirea de valori caracteristice, de valori medii, de valori standard, de cifre diverse Management-Metodologie Stas Cheltuieli externeale întreprinderii. Cheltuieli în scopuri culturale, sociale, politice Transport terestru Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Economia întreprinderilor Planul de marketing Ex libris Eficacitate organizaţională Publicații digitizate Reclame de locuri de muncă Publicații EUP Manuscrise digitizate Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSESSP - Jurnalism Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport
Vă rugăm să schimbaţi parola