Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică şi limbi

Subiect Tematic: Lingvistică şi limbi
Lucrări: 1509 lucrari in 1649 publicatii in 10 limbi
English Teaching Professional de: University of Cambridge (Text tipărit)
România literară : Nr. 51-52 de: Fundaţia România Literară din Bucureşti (Text tipărit)
Sociolingvistica : Orientări actuale de: Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Chiţoran, Dumitru (Text tipărit)
România literară : Nr. 26-27 de: Fundaţia România Literară din Bucureşti (Text tipărit)
Le Français dans le monde : Revue de la Fédération Internationale des Professeur de Français : 1992/No. 253 de: Association pour la Diffusion et l'Enseignement du Français dans le Monde (Paris) (Text tipărit)
Le Français dans le monde : Revue de la Fédération Internationale des Professeur de Français : 1998/No. 294 de: Association pour la Diffusion et l'Enseignement du Français dans le Monde (Paris) (Text tipărit)
A modern nyelvtudomány magyar úttörői de: Zsirai, Miklós (Text tipărit)
Subiecte
Limba sârbă Informaţii Gramaticale Literatură universală Limba rusă veche Limbi scrise. Limbi literare Politică internă Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Literatură Dicţionare monolingve (o singură limbă) Istorie generală. Istorie universală Dialectologie Diversitatea culturală. Multilingvism Publicaţii periodice electronice Dicţionar după numărul de limbi Predare-învățare-evaluare Sintaxă Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Limbi germanice Dicţionar englez-rus Manual pentru şcoala secundară Discursuri academice Perioada modernă Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Dicţionar frazeologic România Literatură clasică Limbi romanice Verb Gramatică istorică Studii de limbă şi stil Limba greacă Limba franceză - limbă de cultură Turism Morfologie (Lingvistică) Învăţarea limbii Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Limba rusă Manual şcolar (Învăţământ primar) Limba română Stratificare socială. Diferenţiere socială Psiholingvistică. Psihologia limbii Lingvistică generativă Manual universitar Teorie literară Atlase lingvistice Didactică Lingvistică generală Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Gramatica limbii ruse Matematică Lingvistică evolutivă Manual pentru liceu Semantică Documente ilustrate. Documente grafice Management Polonă Învăţarea limbii engleze Filosofie Limba engleză din America Ex libris Carte veche < 1900 Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Porţile de Fier Stilistică literară Studii lingvistice Critică literară. Recenzie. Istorie literară Dicţionar german-francez Manual Terminologie Educaţie. Învăţământ. Instruire Drept Dicţionar francez-german Publicații digitizate Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Cuvinte gramaticale Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Dicţionar de lingvistică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Opere şi antologii Manual şcolar Frazeologie Istorie literară Literatură americană în limba engleză Filologie romanică Literatură spaniolă Învăţarea limbilor străine Cunoaşterea practică a limbii Sociologie Limba arabă Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Culegeri din operele unui singur autor Farmacie generală şi profesională Limba franceză Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări URSS Cultură şi civilizaţie Educaţie. Învăţământ Carte veche românească Limba franceză - limbă de integrare Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Publicaţii periodice şi seriale Filologie Limbaj mimico-gestual Sintaxa frazei Limba maghiară Dicţionar german-rus Gramatica limbii engleze Limbi moderne Publicaţii periodice Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Dicţionar de literatură Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Daghestan Gramatica limbii române Dicţionar multilingv Gramatica limbii franceze Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Ştiinţe medicale. Medicină Ştiinţe aplicate Educaţie. Instruire Manual pentru şcoala elementară şi primară Dialecte regionale Dicţionar explicativ al limbii române Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Gramatică engleză Etică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Literatură fanceză Buletin Practici lingvistice în intreprinderi Literatură română şi universală Studii literare Limba italiană Limba şi literatura franceză Tehnica mijloacelor de transport Lingvistică istorică Atlase tematice Limbă străină Dicţionar explicativ Literatură chineză Comentarii literare Vocabular Limba rusă actuală Gramatică comparată Carte 1901-1930 Autograful autorului Dicţionar de regionalisme Literatură română Diversitate culturală Literatură populară Cluj, Judeţul Rusia Industrie Limba română literară Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Istoria limbii române Psihologie Limba slavă veche Limba spaniolă Maramureş Lingvistică şi limbi Manual şcolar (Liceu) Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Dicţionar englez Literatură engleză Industrie minieră Ştiinţe Filologice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Exerciţii Limba cehă Sec. 21 Publicații periodice digitizate Teoria traducerii Industria petrolieră Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Estetică literară Ştiinţe biografice şi înrudite Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Limba română veche Curs universitar Dicţionar ortografic Politică Verbe şi forme verbale Punctuaţie Ortografie Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Limba engleză Dicţionar rus-român Învăţarea limbii ruse Curs Dicţionar Lingvistică comparată Limbă. Lingvistică. Literatură Republica Moldova Limba franceză - instrument de diversitate culturală Clasă socială Limba şi literatura română Limba sârbocroată Plurilingvism Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Dicţionar francez Limba albaneză Dicţionar universal al limbii române Electrotehnică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Limba bulgară Ştiinţă Bilingvism Dicţionar român-francez Limbi străine aplicate Dicţionare multilingve Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Economie Limba poloneză Limbi slave Critică literară Sintaxa propoziţiei Dicţionar de expresii Lingvistică Lexicologie. Dicţionare Sociolingvistică Gramatică Inginerie. Tehnică în general Învăţarea limbii franceze Buletin Ştiinţific Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Curs rapid de iniţiere în limba rusă Povestiri pentru copii Limbi străine Organizare şi practică în comerţ. Mărfuri. Servicii Cercetări ştiinţifice Anale Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Dicţionar de termeni ştiinţifici Filosofie. Psihologie Filosofia culturii Texte Onomastică Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dedicaţie şi autograful autorului Dicţionar tehnic Transilvania Dicţionar explicativ (Engleză) Teste Sociolingvistică. Folosirea limbii Articole Sisteme şi caractere de scriere Politici educaţionale Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Lexicologie Dicţionare bilingve Publicații digitale Engleză pentru profesori Perioada veche. Faza arhaică Perioada veche şi de început. Forme primitive Fonetică Metodică de predare Dedicaţie şi autograf Etimologie Periodic 1931-1960 Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Analiza discursului Carte 1931-1960 Literatură franceză Comunicare nonverbală Limbi individuale Partajarea limbii franceze Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Carte veche Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Gramatica limbii italiene Inginerie industrială Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Romane Semiotică Limba latină Structuralism. Lingvistică structurală Geografie Limba franceză - limba Europei Fonetică. Fonologie Limba şi literatura Bacalaureat Critică literară. Studii literare Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Sociologia comunicării Formarea cuvintelor Francofonie Învăţarea limbii italiene Lingvistică geografică Publicații EUP Morală Marketing Limba ebraică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Limba slavonă Limba engleză veche
Vă rugăm să schimbaţi parola