Biblioteca Universității din Pitești

Curs universitar

Subiect Tematic: Curs universitar
Lucrări: 989 lucrari in 988 publicatii in 7 limbi
Curs de limba latină de: Ştef, Felicia (Text tipărit)
Acţionări hidraulice şi pneumatice de: Javgureanu, Vasile; Bartha, Iosif (Text tipărit)
Acţionări hidraulice de: Topliceanu, Liliana; Fita, Maricel (Text tipărit)
Acţionări hidraulice şi pneumatice de: Ciocan, Ovidiu Dumitru (Text tipărit)
Activităţi turistice de: Leuciuc, Florin-Valentin; Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (Text tipărit)
A Practical English Course de: (Text tipărit)
Acţionări hidraulice şi pneumatice de: Axinti, Gavril; Axinti, Adrian Sorin (Text tipărit)
Accuracy in molecular biologic recognition de: Simon, Zeno; Chiriac, A.; Ostafe, Vasile (Text tipărit)
Drept procesual civil : Îndreptar pentru seminare şi examene de: Ciobanu, Viorel Mihai; Briciu, Traian Cornel; Dinu, Claudiu Constantin (Text tipărit)
Activitate nervoasă superioară : Note de curs de: Battes, Klaus Werner; Universitatea din Bacău; Leonov, Silvia (Text tipărit)
Subiecte
Jocuri olimpice Drept comercial Taxe. Impozite. Percepere de taxe Pedagogie - Metodologie Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Lucrări practice Teoria cunoaşterii Difuzarea de facsimile şi de televiziune Diverse produse terapeutice Organizare şi conducere comercială Literatură universală Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Leziuni Asigurări Drept constituţional Transmisii mecanice Măsurarea dimensiunilor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Tactică sportivă Antreprenoriat feminin Revizie contabilă Contabilitate Literatură engleză Comunicare socială Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Economie. Ştiinţe economice Întrebări şi exerciţii pentru teste Fiziologie umană Acţionări pneumatice Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Microeconomie Dreptul mediului Fizică Atletism. Tehnică sportivă Conducere şi organizare în economie Organizaţii interguvernamentale Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Industrie minieră Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Mecanisme Filosofia muncii Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Anatomie. Anatomie umană şi comparată Procedură civilă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Piaţă financiară Sisteme electorale Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Constituţii Dinamică. Cinematică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Prestări servicii Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Poezie. Poeme. Versuri Lucrări de laborator Contracte Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Autocunoaştere. Cunoaşterea de sine Mecanică teoretică în general Instituţii europene Control de calitate Roma antică Judecată. Apel Protecţie socială Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Baseball şi sofball Europa Baschet Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Servicii turistice Fraudă. Delapidare. Înşelăciune Fototerapia Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Transport feroviar Învăţământ superior Universităţi Procedură penală Investiţii Economie politică Istoria filosofiei Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Buget public. Buget naţional Biologie Probabilităţi. Statistică matematică Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Aruncări Teoria traducerii Relaţii comerciale Maşini electrice Istorie universală Codificare secretă Învăţământ Desen industrial Industria petrolieră Sintaxă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Management organizaţional Combustibili solizi Administrarea întreprinderii Igiena şi sănătatea muncii Hidraulică Probleme tehnice. Facilităţi pentru practica sportivă. Material, echipament sportiv. Protecţia împotriva accidentelor Piaţă monetară Comportamentul consumatorului Biserica Ortodoxă Română Managementul întreprinderii Drept roman Estetică literară Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Politică economică Statistică economică Caiet de studiu Teoria automatelor Analiză funcţională Locomoţie. Mecanica corpului Materiale: producerea şi tratamentul Calculatoare Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Dreptul transporturilor Bibliografie licență FSED - Management Încercarea materialelor Asigurări sociale Procese de producţie Horticultură în general Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Rezistenţă Muzică Transmisie Ortopedie România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Producţie. Servicii. Preţ Limbi romanice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Drept penal Curs universitar Chimie fizică Matematică aplicată în tehnică Sănătate şi igienă personală Baze de date Psihanaliză Rezistenţa materialelor Perturbaţii electromagnetice Verb Sec. 17-18 Contabilitatea costurilor Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Educaţie fizică Politică Aspecte economice Formare la rece Finanţe ale administraţiei locale Interferenţe Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Verbe şi forme verbale Prelucrare date Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Drept succesoral. Drept de moştenire Bibliografie finalizare licență FSED - Management Comandă automată Tratamente termice Software: Pascal Ortografie Limbaj literar Tehnologie Motoare termice Filosofie românească Optimizare matematică Strategie economică Limbaje profesionale şi tehnice. Tehnolecte Investigaţie penală Vehicule terestre Drept maritim Funcţii - Serii Televiziune Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Economie energetică Asistenţă socială Studiul organelor animale. Organologia animală. Anatomie animală. Zootomie Servicii publice Drept. Jurisprudenţă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Software: Fortran Conducere. Autoritate Transformări integrale Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Contabilitate de gestiune Caracteristici termice Chimie anorganică Geometrie descriptivă Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Medicină clinică Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Organizare comercială Limba engleză Tratat Energie hidraulică Turism Piaţă de capital Prelucrare mecanică Morfologie (Lingvistică) Învăţarea limbii ruse Kinetoterapie Probleme de drept Calcul integral Teste grilă Învăţarea limbii Istoria Bisericii Române Teoria informaţiei (Cibernetică) Contenciosul administrativ Rezistenţă la solicitări Teste licenţă Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Fotbal Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Limba rusă Dispozitive semiconductoare Inteligenţă artificială Limba română Modele matematice pentru cercetare operaţională Astronomie. Geodezie Topografie Chirurgie dentară Prelucrare mecanică şi aşchiere Organizare şcolară Fizică atomică Sport adaptat pentru terapie Politica turismului Retorică Java (Limbaj de programare) Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Drept electoral Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Manual universitar Teorie literară Traumatisme Economia serviciilor Comerţ Literatură americană Didactică Resurse de energie Ciocane şi prese Contracte în general Drept internaţional public Investiţii externe Finanţe internaţionale Lingvistică generală Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Protecţia mediului Cinematică (Mecanică) Matematici superioare Conţinutul antrenamentului sportiv. Metode de antrenament. Unităţi şi baze de antrenament Transport. Circulaţie Bibliografie finalizare licență FSED - Drept Acţionări hidraulice Boli ale plantelor Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Învăţarea limbii române Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Matematică Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Organizarea sportului în general Metode şi tipuri de asistenţă socială Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Metafizică Criză organizaţională Limba greacă clasică Explozivi. Combustibili Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Drept în general Drepturile copilului Construcţii Poliţie Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Metode matematice Informatică managerială Algebră liniară Management Toleranţe. Ajustaje. Calibre Răni Laserterapia Gimnastică Învăţarea limbii engleze Franţa Vânzare Biserici creştine. Secte. Comunităţi Servicii sociale Epistemologie Persoane fizice Teorie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Limbaje profesionale pentru jurişti Actinoterapia Filosofie Legea contractelor Logică. Teoria cunoaşterii Afaceri Drept internaţional Psihologia copilului Electrotehnică Stilistică generală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sport Publicații digitizate Legislaţie Carte veche < 1900 Limbaje profesionale Drepturile reale Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Critică literară. Recenzie. Istorie literară Transfer de căldură Prelucrare abrazivă Mecanică statistică Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Termotehnică Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Imagine publică Reţele neuronale Drepturile omului Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Substanţe radioactive Metalurgie Estetică (obiectivă şi subiectivă) Integrare europeană Grafică pe calculator Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Manual Câmpul magnetic Doctrine politice Concursuri. Recorduri Analiză statistică Economie Concepte, noţiuni generale privind ştiinţa şi cunoaşterea Programare de calculatoare Materiale Conducere administrativă Vibraţii mecanice. Acustică Construcţii metalice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Proiecte de management Tumori maligne Informatică aplicată Antropologie filosofică Drept public Drept Bibliografie licență FECC - Calculatoare Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Termodinamică Morală profesională Sintaxa propoziţiei Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Antologie Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Metode de antrenament Dietetică Arhivistică. Arhive Lingvistică Lexicologie. Dicţionare Impozite şi taxe Administraţie publică Limbaje de programare pentru calculator Sporturi nautice Drept administrativ Sociolingvistică Chimie coloidală Probleme pentru examene Gramatică Istoria României Inginerie. Tehnică în general Drept civil. Drept privat Turism economic Învăţarea limbii franceze Magnetism Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Construcţia de maşini în general Opere şi antologii Imunologie Istorie Desen tehnic Istorie literară Axiologie Creşterea peştilor. Piscicultură Biserica Ortodoxă Jurisprudenţă Preţ. Formarea preţului. Costuri Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Forme de organizare economică Istorie veche Circuite logice Criză economică Scule de tăiere şi aşchiere Tehnica şi politica legislaţiei Cristalografie Drept procesual civil Preţuri Executarea sentinţei Agricultură Unde ultrascurte Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Teoria generală a dreptului Balneoterapie. Tratamente cu apă Construcţia de maşini Structura vehiculului Economie în general Dreptul organizaţiilor internaţionale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Politica preţurilor Adunări legislative Managementul crizei Jocuri cu mingea Patologie. Medicină clinică Vehicule rutiere şi de teren Cunoaşterea practică a limbii Exerciţii de gimnastică ritmică Management industrial Teorie cuantică Ecologie Tăiere şi aşchiere în general Merceologie Tractoare Drept civil Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Recreere Religie. Teologie Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Dietetică. Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţie şi alimente Sociologie Medicină Înot Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Politică publică Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Probleme generale de metodică şi didactică Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Programe de calculatoare. Software Ghid Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Geometrie diferenţială Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Licenţiat. Doctor Forţă fizică Lumea Antică Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci Întreprinderi industriale Ştiinţa muncii Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Diferite tipuri de comandă şi reglare Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Literatură rusă Drept procesual penal Limba franceză Tehnologie mecanică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Cultură organizaţională Istoria muzicii Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Algebră Mecanică tehnică Austria Istoria dreptului Educaţie. Învăţământ Economie mondială Bibliografie licență FSEFI - Chimie Motricitate Licenţă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Audit Proiectare asistată de calculator Industria vinului Pedagogie Filosofie. Psihologie Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Industria stimulentelor Proprietate Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Filosofia culturii Prezentări istorice Geografie demografică Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Funcţii complexe Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Prim ajutor medical Piaţă Estetica artei Drept economic Jocuri sportive Biserica creştină Acţiune penală Biochimie medicală Aprovizionare Texte Asamblare şi montare în general Analiză financiară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Mecanică teoretică Electronică industrială Metodică Prelucrare la rece Cercetare statistică Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Conducere automată Terapie prin exerciţii Drept comunitar Limbaje de indexare şi regăsire Calculatoare. Feluri de calculatoare Construcţia calculatoarelor. Hardware Informatică economică Educaţie fizică şi sport Energetică Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Bănci. Operaţiuni bancare Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Gramatica limbii engleze Lovituri Persoane cu handicap fizic Geometrie analitică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Metodica predării Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Teste Reproducere. Creştere. Dezvoltare Bănci Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Piatră artificială. Beton. Aglomerate diferite Şcoli Limba germană Sociolingvistică. Folosirea limbii Dispozitive electronice Exerciţii practice Materiale tehnologice 1618-1848 Antrenament sportiv adaptat Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Radiotehnică Audit financiar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Cursuri universitare IFR Handbal Protejarea plantelor Construcţii civile în general Sisteme cooperative Algebră. Matrice. Ecuaţii Chirurgie Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Sistem nervos. Organe senzoriale Structura vehiculelor pe şine. Concepţie şi principii constructive. Prezentare generală, părţi, piese Clasificare şi indexare Combustibili Măsuri electrice (metode şi aparate) Metale neferoase în general Titluri universitare Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Tehnica muncii intelectuale Analiză matematică Ştiinţe medicale. Medicină Dreptul muncii Drept de moştenire Antropologie Analiza pieţei Performanţă Vibraţii (Mecanică) Genetică Teoria şi metodologia sportului Lexicologie Tehnică şi practică bancară Finanţe publice. Legislaţie financiară Operaţiuni bancare Plăţi Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Decizie judecătorească Finanţe publice Instituţii politice Proiectare Bilete la ordin Documente legislative Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Industria băuturilor Siderurgie 1821-1859 Societate comercială Optică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Volei Persoane juridice Chimie organică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Oncologie Relaţii umane în întreprindere. Personal Proiectare constructivă. Formă, configuraţie, construcţia produselor. Estetică industrială. Funcţionari publici Refacerea sportivilor Sărituri Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Politică economică internaţională Contracte speciale Sporturi de iarnă Sport. Educaţie fizică Tehnologia construcţiilor de maşini Servicii Comunicare Teoria funcţiilor Politici publice Sudură prin topire Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Morfologie Concurenţă Autovehicule Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Hardware Electricitate Hidromecanică Control intern Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Ultrasunete Legislaţie economică Romantism Fonetică Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Statistică Metodică de predare Ginecologie. Obstetrică Zoologie Fiziologie Contencios administrativ Tranzistoare Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Dedicaţie şi autograf Teoria maşinilor termice Regulamente privind restricţiile de concurenţi Studii literare Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Diplomaţie Caiac-canoe Limba italiană Reţeaua Internet Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Dopaj (în sport) Personalităţi Limbaje de programare Aplicaţii Software Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Serviciul public 1713-1914 Drept financiar Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Teoria şi filosofia arhitecturii Geometrie. Trigonometrie Tehnica mijloacelor de transport Analiză economică Folosirea limbii Ştiinţa mediului înconjurător Aparate electrice Biblia Noului Testament Munca autorului Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Comunicare socială. Sociologia comunicării Carte 1931-1960 Roboţi industriali Limbă străină Literatură franceză Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Psihologie pedagogică Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Chimie industrială Macroeconomie Procese sociale. Dinamică socială Piaţă internaţională Încercarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice. Principii de bază ale fizicii Antrenament sportiv Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Vocabular Stilistică Sisteme de gestiune a bazelor de date Istoria bisericească universală Dreptul familiei Gestiune financiară Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Electroterapie Drept internaţional privat Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Matematică economico-financiară Carte 1901-1930 Polimeri Muncă Mecanică Protecţia consumatorilor Limba engleză pentru economişti Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Geologie Organizarea producţiei Supravegherea şi controlul administrației publice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Educaţie Drept comercial internaţional Procedee, operaţii şi procese în industria textilă Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Chimie generală Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Teoria modelelor economico-matematice Sociologie juridică Istoria generală a Bisericii Creştine Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Literatură română Electromagnetism Servocomponente electromecanice Prelucrarea materialelor Microbiologie Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Învăţământ superior. Universităţi Cibernetică matematică Romane Întreprinderi, firme Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Biblioteconomie Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Limba latină Drept succesoral Lingvistica textului. Analiza discursului Maşini frigorifice. Pompe de căldură Econometrie Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Sport adaptat pentru performanţă Biserica Creştină Medicină sportivă Antichitate şi Evul Mediu Limbaj profesional Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Muzică bisericească Bibliografie licență FSEFI - Biologie Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn Controlul economiei. Conducerea economiei Literatură austriacă în limba germană Întreprinderi Arhitectură Fonetică. Fonologie Bibliografie Civilizaţie. Cultură. Progres Economia energiei în general Calcul diferenţial Partide şi mişcări politice Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Conținut educațional Chimie Vinificaţie Fiscalitate Sport nautic Matematică şi ştiinţe naturale Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Electrotehnică şi electronică Geografie economică Aplicaţii Statistică matematică Politologie Răspunderea civilă, penală şi administrativă Dreptul securităţii sociale Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Structura fizică a materiei Ingineria materialelor Bibliografie licență FSED - Drept Industria textilă Monede Drepturi reale Tenis. Tenis de câmp Desfacerea mărfurilor Căldură. Termodinamică Biologie moleculară Industrie alimentară Teoria muncii Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Cinetică chimică Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Fizioterapie Socializare Antrenament (Metodică) Drept penal. Infracţiuni penale Atletism Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Biologie. Ştiinţe biologice în general Geometrie Procedură judiciară Administraţie locală Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Publicitate. Reclamă Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Kaiac-canoe Monedă. Sistem monetar Managementul calităţii Algebră liniară şi multilineară Urologie Schi Drept privat românesc Literatură pentru copii Istorie diplomatică Contracte civile Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Parapsihologie Stomatologie Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Învăţământ universitar Relaţii economice Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Etica în afaceri. Succes comercial Studiu şi învăţare Bunuri (Drept) Teoria literaturii Învăţarea limbii italiene Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teologie pastorală Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Opere antologie Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Drept privat Retorică. Arta vorbirii Economia comerţului, turismului şi serviciilor Calculul construcţiilor Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Mecanică aplicată Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Electronică Marketing Liturghie. Cult public Literatură comparată Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Microprocesoare Dividente. Instrumente bancare Bănci. Bani Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Inginerie electrică Unitate centrală de prelucrare Antrenament de forţă musculară Metodă statistică Relaţii financiare internaţionale Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Reţele de calculatoare Criminologie. Criminalistică Droguri Proceduri administrative Limba ebraică Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Ambalare şi ambalaje Drept bancar-valutar Cercetări operaţionale Mecanica fluidelor Jocuri şi recreere în aer liber Istoria lumii antice Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Comerţ internaţional Biochimie Legea contractelor. Legea obligaţiilor Uniunea Europeană Vânzare. Desfacere Protecţia copiilor Analiză dimensională Interpretare. Traducere Organe de maşini
Vă rugăm să schimbaţi parola