Biblioteca Universității din Pitești

Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior

Subiect Tematic: Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior
Lucrări: 493 lucrari in 493 publicatii in 8 limbi
Canoanele Bisericii Ortodoxe : Note şi comentarii de: Floca, Ioan N. (Text tipărit)
Algebră liniară de: Creangă, Ion, matematician (1911-1986); Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi; Reischer, Corina (Text tipărit)
Patrologie. Vol. III de: (Text tipărit)
Mecanica raţională de: Cristea, Constantin; Ministerul Învăţământului (Text tipărit)
A practical guide for spelling & pronunciation de: Dabu, Bianca; Stoica, Ana-Maria (Text tipărit)
Construcţia şi exploatarea dispozitivelor : Îndrumar de proiectare de: Şuteu, Virgil; Universitatea Transilvania din Braşov (Text tipărit)
Fiziologie generală : Manual pentru studenţii Institutului de educaţie fizică şi sport de: Ulmeanu, Florian C.; Obraşcu, Corneliu; Demeter, Andrei (Text tipărit)
A course in english lexicology de: Leviţchi, Leon D. (1918-1991); Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Lucrări practice de chimie : pentru studenţii Facultăţii de mecanică, secţiile: T.C.M., M.U., M.T., M.A. şi U.T. de: Mihăilă, Gheorghe, chimist; Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi. Facultatea de Tehnologie Chimică; Luca, Constantin; Bezdadea, Mariana (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Istorie Gramatică Limba franceză Artă Poezie Critică literară Literatură germană Carte 1931-1960 Chimie Matematică Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Algebră Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Arhitectură Carte 1901-1930 Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Literatură rusă Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Algebră. Matrice. Ecuaţii Filosofie Folclor literar Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Curs universitar Ortografie Pronunţie Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Morfologie Biserica Creştină Tehnica mijloacelor de transport Limba română Religie. Teologie Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Limba germană Zoologie Optică Liturghie. Cult public Organizare şi conducere comercială şi industrială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Botanică Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Drept administrativ Limbi romanice Teologie practică Istoria generală a Bisericii Creştine Chimie. Cristalografie. Mineralogie Producerea şi conservarea alimentelor solide Chimie industrială Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Turism Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Roboţi industriali Mecanica fluidelor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Chimie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Vibraţii mecanice. Acustică Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice) Limba latină Biserica Creştină. Organizare şi ritual Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Drept. Jurisprudenţă Universal ca loc Programe de calculatoare. Software Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Geologie şi ştiinţe înrudite Literatură latină Economie. Ştiinţe economice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Construcţia calculatoarelor. Hardware Arte plastice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Biserica Ortodoxă Metalurgie Construcţii agricole Plante de grădină. Grădinărit Maşini agricole Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Agricultură în general Lucrări agricole Constituţii agricole Arte grafice. Grafică Geometrie. Trigonometrie Atletism în general Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Geometrie analitică Algebră liniară Botanică sistematică Programare de calculatoare Programare de calculatoare. Software Rezistenţa materialelor Echipament electric Spania Volei Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Horticultură în general Ştiinţa solului Irigaţii Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Fotbal Economie în general Fotbal (soccer) Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Viticultură. Viţă de vie. Vii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Metode chimice de analiză Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Structura chimică a materiei Culegere de probleme Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Vertebrate în general Botanică generală. Botanică analitică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Limba spaniolă Vechiul Testament Turbine de abur Limba rusă Geologie. Meteorologie. Hidrologie Opere şi antologii Evul Mediu Limba italiană Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Astronomie. Geodezie Lexicologie Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Măsuri electrice (metode şi aparate) Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Organizare bisericească Mecanică Tipuri de sisteme Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fizica plasmei Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Handbal Drept în general Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Microprocesoare Renaştere Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţia de maşini Construcţii civile în general Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Autovehicule rutiere Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Petrologie. Petrografie Principii de bază ale fizicii Microeconomie Optimizare (Tehnică) Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Alte procese termice. Separare termică Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Teoria maşinilor termice Termodinamică. Energetică Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Beton cu armătură. Produse, grinzi etc. din beton precomprimat şi pretensionat Ciment şi beton armat. Beton precomprimat sau pretensionat Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Literatură română veche Software Cultura fructelor în general. Pomicultură Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Economie politică Sisteme de operare Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Rezistenţă la solicitări Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Dinamică. Cinetică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Reguli bisericeşti Pedepse bisericeşti Expertize Cărţile profetice ale Vechiului Testament Cărţile poetice ale Vechiului Testament Prelucrare date Clădiri mari de locuit, izolate Secte protestante continentale Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Industria automobilelor Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Elemente radioactive Izotop radioactivi Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Limbă străină Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Drept comercial Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Virusologie. Viruşi Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Economie socialistă Probabilităţi. Statistică matematică Maşini după fiabilitate Analiză contabilă Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Costuri Cristalografie Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Geometrie descriptivă Maşini hidraulice Vibraţii (Mecanică) Folcloristică Sisteme electorale Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Transport. Circulaţie Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Paleontologie. Fosile Petrologie Petrografie Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Termotehnică Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Geografia factorului uman Diamant sintetic Zootehnie Fizica corpului solid Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Drept public. Drept constituţional Dreptul transporturilor Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Fizica aplicată Obiceiuri tradiţionale Geochimie Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Honuire (inclusiv honuri). Supranetezire, vibronetezire Inovaţii Constituţii civile în general Conducere şi administrare în exploatare Perioada veche şi de început. Forme primitive Sudarea electrică prin presiune Industriile ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Maşini şi utilaje Aplicaţii optice în general Software: AutoLISP Cinematică (Mecanică) Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Echipe, formaţii cu număr nedefinit de membri Manual pentru seminariile teologice Software: Norton Commander Licenţă Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Aparate şi instalaţii pentru masură Telegrafie Genetica animală Chimie în general Software: Drawperfect Software: Matchad Software: Wordperfect Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Procese chimice Învăţarea limbilor străine Publicații digitizate Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor
Vă rugăm să schimbaţi parola