Biblioteca Universității din Pitești

Analiză matematică

Subiect Tematic: Analiză matematică
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1302 lucrari in 1318 publicatii in 9 limbi
Acta Mathematica Hungarica de: Academiae Scientiarum Hungaricae (Text tipărit)
A short calculus : an applied approach de: Saltz, Daniel; San Diego State University (Text tipărit)
Analiză matematică : culegere de probleme de: Donciu, Nicolae; Flondor, Dumitru (Text tipărit)
Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society de: The American Mathematical Society (Text tipărit)
A Programmed Introduction to Vectors de: Carman, Robert A. (Text tipărit)
Advanced calculus de: Osgood, William F. (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
Culegere de probleme de analiză matematică: Serii de numere. Funcţii de o variabilă. Funcţii de mai multe variabile de: Cocan, Alexandrina; Rotaru, Elena, prof. de matematică; Socea, Doina (Text tipărit)
Advanced calculus : Functions of several variables de: Sikorski, Roman (Text tipărit)
Subiecte
Teoria operatorilor Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Programare de calculatoare. Software Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Matematici generale Serii de tip Fliess Serii Fourier Teoria grafurilor Calcul diferenţial. Diferenţiere Bibliografie licență FSEFI - Matematică Analiză armonică (Matematică) Analiză funcţională Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Protecţia drepturilor de autor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Matematică aplicată în tehnică Analiză structurală Funcţii - Serii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Calcul integral Publicaţii universitare Publicaţiile Academiei Române Manual universitar Funcţii de variabilă complexă Matematici superioare Fractali și măsuri fractale Calcul Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Matematică Domeniul de doctorat: Matematică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Analiză Metode matematice Ex libris Carte veche < 1900 Mecanică raţională MATLAB Analiză Sisteme liniare Studii şi metode matematice Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Calcul variaţional Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Matematică în general Manual şcolar Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Integrala Fourier Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Aproximare Învăţământ liceal Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Publicaţii periodice şi seriale Trigonometrie plană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Geometrie analitică Teoria numerelor. Aritmetică Publicaţii periodice Publicaţii seriale. Periodice Funcţii eliptice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Hipersuprafeţe Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Procese psihice superioare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Periodic 1901-1930 Măsură. Capacitate Matrici Analiză funcţională (Matematică) Maşini după fiabilitate Ecuaţii integrale Convexitate Ecuaţii Limbaje de programare Geometrie. Trigonometrie Funcţii de mai multe variabile complexe Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Teză de doctorat Logică matematică Teoria măsurii și integrării Licee Carte 1901-1930 Mecanică Îndrumar de laborator Operatori liniari Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Cibernetică matematică Operatori integrali Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Matematică şi ştiinţe naturale Topologie Bazele materiale ale vieţii Spații vectoriale normate Geometrie Teoria măsurii (Matematică) Calcul operaţional Teze de doctorat digitizate (loading) Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Spaţii analitice Fizică teoretică Psihologie Probabilităţi Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Trigonometrie Cercetări operaţionale Tabele Teoria numerelor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Examene de admitere (Învăţământ superior) Spaţii Banach Fizică Spaţii Hilbert Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Exerciţii Mecanică teoretică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Generalităţi privind mişcarea punctului material Probabilităţi. Statistică matematică Metoda elementului finit Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Analiza funcţională şi teoria operatorilor Matematică aplicată Curs universitar Teoria sistemelor mari Rezistenţa materialelor Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Semnătura autorului Transformări integrale Teste grilă Integrala Riemann Transformări integrale. Calcul operațional Studii de caz Teoria sistemelor dinamice Comentarii Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Funcţii variabile Culegere de probleme Algebre Banach Matematică calculatorie Diferenţe finite Funcţii Procese stochastice Algebră liniară Metode numerice Dinamică. Cinetică Electrotehnică Hidrodinamică Examene (Bacalaureat) Algebră generală Analiză statistică Economie Topologie algebrică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Serii şi şiruri Calcul integral. Integrale Funcții olomorfe Liceu Inginerie. Tehnică în general Teoria probabilităţilor Lucrări ştiinţifice universitare Buletin Ştiinţific Construcţia de maşini în general Teoria măsurării Ecuaţii funcţionale Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Operatori în spaţii Banach Operatori Cercetări ştiinţifice Anale Programe de calculatoare. Software Geometrie diferenţială Algebră Bibliografie licență FSEFI - Chimie Funcţii complexe Informatică Probleme geometrice Funcţii analitice Teste Matematică-Informatică Teze de doctorat digitale (loading) Construcţii civile în general Teoria operaţiilor Algebră. Matrice. Ecuaţii Analiză matematică Software: Turbo Pascal Publicații digitale Teoria funcţiilor Sisteme dinamice neliniare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Dedicaţie şi autograf Periodic 1931-1960 Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Carte 1931-1960 Chimie industrială Geometrie euclidiană Ecuaţii cu derivate parţiale Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Matematică economico-financiară Semnale Matematică generală Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Proiectarea produselor Calcul diferenţial Ecuaţii diferenţiale speciale Aplicaţii Statistică matematică Teoria integrării Spaţii topologice Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Serii Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Bibliografie licență FECC - Electromecanică Matematici speciale
Vă rugăm să schimbaţi parola