Biblioteca Universității din Pitești

Analiză matematică

Subiect Tematic: Analiză matematică
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1302 lucrari in 1318 publicatii in 9 limbi
Acta Mathematica Hungarica de: Academiae Scientiarum Hungaricae (Text tipărit)
A short calculus : an applied approach de: Saltz, Daniel; San Diego State University (Text tipărit)
Analiză matematică : culegere de probleme de: Donciu, Nicolae; Flondor, Dumitru (Text tipărit)
Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society de: The American Mathematical Society (Text tipărit)
A Programmed Introduction to Vectors de: Carman, Robert A. (Text tipărit)
Advanced calculus de: Osgood, William F. (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
Culegere de probleme de analiză matematică: Serii de numere. Funcţii de o variabilă. Funcţii de mai multe variabile de: Cocan, Alexandrina; Rotaru, Elena, prof. de matematică; Socea, Doina (Text tipărit)
Advanced calculus : Functions of several variables de: Sikorski, Roman (Text tipărit)
Subiecte
Teoria numerelor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Examene de admitere (Învăţământ superior) Spaţii Banach Teoria operatorilor Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Fizică Programare de calculatoare. Software Spaţii Hilbert Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Exerciţii Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Mecanică teoretică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Matematici generale Serii de tip Fliess Serii Fourier Teoria grafurilor Generalităţi privind mişcarea punctului material Calcul diferenţial. Diferenţiere Probabilităţi. Statistică matematică Metoda elementului finit Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Analiză armonică (Matematică) Analiza funcţională şi teoria operatorilor Analiză funcţională Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Protecţia drepturilor de autor Matematică aplicată Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Curs universitar Matematică aplicată în tehnică Teoria sistemelor mari Rezistenţa materialelor Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Analiză structurală Funcţii - Serii Semnătura autorului Transformări integrale Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Calcul integral Teste grilă Integrala Riemann Publicaţii universitare Publicaţiile Academiei Române Transformări integrale. Calcul operațional Manual universitar Studii de caz Funcţii de variabilă complexă Teoria sistemelor dinamice Comentarii Matematici superioare Fractali și măsuri fractale Calcul Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Funcţii variabile Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Matematică Domeniul de doctorat: Matematică Culegere de probleme Algebre Banach Matematică calculatorie Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Diferenţe finite Analiză Funcţii Procese stochastice Metode matematice Algebră liniară Metode numerice Dinamică. Cinetică Electrotehnică Ex libris Carte veche < 1900 Hidrodinamică Mecanică raţională Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații Examene (Bacalaureat) MATLAB Algebră generală Analiză statistică Economie Analiză Sisteme liniare Topologie algebrică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Studii şi metode matematice Serii şi şiruri Calcul integral. Integrale Funcții olomorfe Publicații digitizate Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Liceu Calcul variaţional Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Inginerie. Tehnică în general Matematică în general Teoria probabilităţilor Lucrări ştiinţifice universitare Buletin Ştiinţific Construcţia de maşini în general Manual şcolar Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Teoria măsurării Integrala Fourier Ecuaţii funcţionale Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Operatori în spaţii Banach Operatori Cercetări ştiinţifice Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Anale Aproximare Programe de calculatoare. Software Geometrie diferenţială Învăţământ liceal Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Algebră Bibliografie licență FSEFI - Chimie Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Funcţii complexe Publicaţii periodice şi seriale Informatică Probleme geometrice Trigonometrie plană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Funcţii analitice Geometrie analitică Teste Teoria numerelor. Aritmetică Publicaţii periodice Publicaţii seriale. Periodice Funcţii eliptice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Matematică-Informatică Teze de doctorat digitale (loading) Hipersuprafeţe Construcţii civile în general Teoria operaţiilor Algebră. Matrice. Ecuaţii Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Analiză matematică Procese psihice superioare Software: Turbo Pascal Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Periodic 1901-1930 Publicații digitale Măsură. Capacitate Matrici Analiză funcţională (Matematică) Teoria funcţiilor Maşini după fiabilitate Sisteme dinamice neliniare Ecuaţii integrale Convexitate Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Dedicaţie şi autograf Periodic 1931-1960 Ecuaţii Limbaje de programare Geometrie. Trigonometrie Funcţii de mai multe variabile complexe Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Carte 1931-1960 Teză de doctorat Chimie industrială Geometrie euclidiană Logică matematică Teoria măsurii și integrării Ecuaţii cu derivate parţiale Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Licee Matematică economico-financiară Carte 1901-1930 Mecanică Îndrumar de laborator Semnale Operatori liniari Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Matematică generală Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Cibernetică matematică Operatori integrali Proiectarea produselor Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Calcul diferenţial Ecuaţii diferenţiale speciale Matematică şi ştiinţe naturale Aplicaţii Statistică matematică Topologie Bazele materiale ale vieţii Teoria integrării Spaţii topologice Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Spații vectoriale normate Geometrie Teoria măsurii (Matematică) Calcul operaţional Teze de doctorat digitizate (loading) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Serii Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Spaţii analitice Fizică teoretică Psihologie Probabilităţi Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Trigonometrie Cercetări operaţionale Bibliografie licență FECC - Electromecanică Matematici speciale Tabele
Vă rugăm să schimbaţi parola