Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie

Subiect Tematic: Inginerie
Lucrări: 221 lucrari in 232 publicatii in 6 limbi
Curs de protecţia muncii : Ingineri de: Leonte, Petru; Institutul Politehnic din Iaşi (Text tipărit)
Tehnologia recondiţionării echipamentelor hidraulice şi pneumatice de: Constantin, Ion; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Amenajări portuare de: Ciortan, Romeo (Text tipărit)
Managementul unei teze de doctorat : Științe inginerești de: Atanasiu, Gheorghe, profesor mașini electrice (Text tipărit)
Fiabilitate şi terotehnică de: Nicoară, Ioan; Sticlaru, Carmen; Gruescu, Corina (Text tipărit)
Dispozitive pentru maşini unelte de: Păunescu, Tudor; Bulea, Horaţiu (Text tipărit)
Calcule de rezistenţa structurilor de maşini şi utilaje. Medode de calcul şi programe pentru calculatoare numerice de: Constantinescu, I.N.; Munteanu, M. Gh.; Golumbovici, Dan C. (Text tipărit)
Conformal transformations in electrical engineering de: Gibs, William John (Text tipărit)
Subiecte
Poezie Chimie Matematică Psihologie Fizică România Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Inginerie. Tehnică în general Limba engleză Ştiinţa istoriei Metodologie Tehnica muncii intelectuale Medicină Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Manual universitar Învăţământ universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muncă. Organizarea muncii Structura fizică a materiei Teză de doctorat Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Roboţi industriali Acţionări electrice Energie hidraulică Agricultură Programe de calculatoare. Software Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Programare de calculatoare. Software Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Terminologie Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Porturi; rade şi lucrările de construcţie respective, în general Analiză funcţională Electronică Electromecanică Anatomie Limba spaniolă Întreţinere Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Mecanică Matematică aplicată Probleme Management şi Ingineria Managerială Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Construcţia de maşini Construcţii civile în general Motoare termice Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Energie solară Sudare Construcţia de maşini în general Biobibliografie Ecologie Sudare cu arc electric Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Cinematică Industria automobilelor Modelare numerică Combustibil Inginerie mecanică Poluarea aerului Cărbune Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tehnologie mecanică Ecologie generală Politica turismului Tehnica programării (software engineering) Întreţinerea şi repararea utilajelor Mecanică aplicată Prelucrare mecanică Dispozitive de fabricare Simulare numerică Maşini după fiabilitate Imaginaţie creatoare Maşini hidraulice Inginerie electrică Protecţia muncii. Securitatea muncii Cercetare Previziuni ştiinţifice Dezvoltare durabilă Dispozitive electronice Mentenanţă Schelet. Muşchi Electrotehnică şi electronică Tranzistoare Tribologie Industrie Terminologie ştiinţifică Economie casnică Ingineria calităţii Tehnică în general Măsurare şi verificări în general Metalografie Traducere Senzori Polimeri Materiale compozite Ştiinţa materialelor Încercarea materialelor Protecţia materialelor Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Formă, plan Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Surse naturale de energie Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Resurse de energie Ingineria materialelor Inovare Robotică Tehnologia materialelor Prelucrare plastică Acţionări şi transmisii flexibile Turbine hidraulice Tratarea suprafeţelor Teză postdoctorală Centrale nucleare Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Biomasă Strat fluidizat Materiale polimerice Captatoare solare Lucrări ştiinţifice universitare Bunuri. Marfă. Lucruri Turbine de vânt Actuatori Centrale de energie cu abur Principii fizice ale construcţiei de maşini Fibră de sticlă Poduri uşoare Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Kaplan Materiale nanostructurate Stent. Vase coronariene Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Mixturi asfaltice Frezare la rece Tensiuni instantanee Automate programabile Publicaţii universitare Ingineria mediului Inginerie managerială Termodinamică analitică Turbo Sisteme de producţie Injectare Reparaţie Criterii de evaluare Curriculum pedagogic Tehnică mecanică în general Obiective specifice Mecanică generală. Mecanica lichidelor Piese polimerice produse prin injectare Injectarea materialelor plastice polimerice Piese cu pereţi subţiri Piese miniaturale Îmbunătăţirea pieselor Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Inginerie durabilă Interin Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Mecanica tăierii și formării așchiilor Integritatea suprafeței Modelare și simulare Metode computaționale și optimizare Rezistența la rupere Viteza de coroziune Dezvoltare bazată pe cunoaștere Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Publicații periodice digitizate Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola