Biblioteca Universității din Pitești

Tehnica mijloacelor de transport

Subiect Tematic: Tehnica mijloacelor de transport
Lucrări: 816 lucrari in 815 publicatii in 5 limbi
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese şi caracteristici. Calcul şi construcţia. Termotehnica şi maşini termice de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Echipament electric şi electronic. Tehnologii şi materiale. Managementul în industria de automobile de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Calcul şi construcţia. Dinamica autovehiculelor. Siguranţă, fiabilitate şi trafic rutier de: Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Automotive Science and Mathematics de: Bonnick, Allan (Text tipărit)
A VI-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR '94 : Piteşti, 10-12 noiembrie 1994 de: Societatea Inginerilor de Automobile din România (Text tipărit)
Subiecte
Flanşe Dispozitive de vaporizare, carburaţie şi formarea amestecului Autovehicule blindate Autobuze, omnibuze Balustradă fixă Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Teste automobile Teste cu Automobile Teste Cutii de viteze Motoare termice Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Roţi de ghidare Ţeavă de oţel Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Vehicule hibride și cu combustie de combustibil Dedicaţie şi autograf Surse de putere Suspensie Arcuri. Suspensie. Amortizare Dinamică (Mecanică) Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Modele matematice pentru cercetare operaţională Construcţia automobilelor Sisteme electrice Siguranţa circulaţiei Astronomie. Geodezie Norme ISO Vehicule feroviare Teze de doctorat digitizate (loading) Management în industria auto Limba germană Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Dicţionare multilingve Automobile autonome Cercetare ştiinţifică Managementul calităţii Metode şi tehnologii pentru execuţie şi reparaţii Transport rutier CAR, 2005 Vehicule terestre Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sistemul hidraulic de frânare Medicină Conducerea şi controlul producţiei Mecanică Randament Modelare numerică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Metalurgie Emisii poluante Strategie la nivel național Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Motoare cu ardere internă Autovehicule rutiere Cu macarele cu braţ Inginerie Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Aspecte tehnice în explotarea navei. Mod de lucru, inclusiv performanţe Sisteme, metode şi echipament de reglare Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) Geografia transporturilor Inginerie. Tehnică în general Filet Desen de asamblare, părţi, piese Publicaţii seriale. Periodice Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete și rachete. Astronautică și nave spațiale Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Industria cauciucului Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Uzina Dacia Proprietățile materialelor Politica turismului Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Vehicule cu destinaţie specială Gură de vizitare rotundă Inginerie auto Obiecte din fier şi oţel în general Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Conferinţă internaţională Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Optimizarea sistemelor de frânare Limba italiană Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Industria materialelor plastice Motociclete în general Jante demontabile Publicaţii periodice şi seriale Geografie Fluxuri de producție Accidente de circulație rutieră Combustibili şi explozivi Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Alte mişcări ale corpului solid Tehnică aeronautică. Aeronave Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Management Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Reducerea poluării Vehicule maritime Ţeavă sudată Structura mijlocului de transport. Principii constructive Manual universitar Încercări de anduranță, de durabilitate în general Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Garnituri din cauciuc celular Automobile moderne Reţele de transport Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Sisteme auxiliare de alimentare şi distribuţie Programe de calculatoare. Software Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Personalităţi Linii de asamblare Sisteme inteligente de transport Acţionări şi transmisii flexibile Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Vehicule cu motor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Dicţionar tehnic auto francez-român Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Materiale plastice Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Eficienţă Încercarea automobilelor Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Utilaj naval Construcţia de maşini în general Mecanică teoretică în general Economie Industria automobilelor Fibre sintetice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Mentenanţă şi reparaţii Adaptive Transport Central Systems Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Automobile speciale Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Suspensii Arcuri elicoidale Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Motoare Diesel Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin CATIA V5 Frână Mecanica automobilelor Teze de doctorat digitale (loading) Întreprinderi industriale Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Congres Vehicule de performanţe speciale, cu două sau mai multe roţi. Vehicule pentru terenuri speciale cu două sau mai multe roţi Dispozitiv de cuplare Franţa Vibraţii mecanice. Acustică Tehnica mijloacelor de transport Repararea autovehiculelor Manual şcolar (Liceu) Automobile. Autoturisme Motoare Autovehicule Rutiere Limba portugheză Ştiinţe biografice şi înrudite Inginerie tehnologică Ştiinţa mediului înconjurător Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Bieletă de direcție Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Construcţia autovehiculelor Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Coeficient de frecare Listă Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Tehnologii de fabricaţie Jante adînci pentru autoturisme Electrotehnică şi electronică Navigaţie Anvelope Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Vehicule pentru transportul de pasageri Furtun flexibil Tractoare şi maşini agricole Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Transmisii mecanice Elemente de asamblare Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Dicţionar maritim Translare. Alunecare Motoare Automobile Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Aeronave mai grele decât aerul (aerodine) Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Tracţiune Diesel Publicații EUP Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Mobilitate Transmisii cardanice Siguranţă în exploatare Metalurgia feroasă. Fier și oțel Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete. Astronautică și nave spațiale Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Sistemul solar Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Literatură română Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere România Tehnologie chimică Automobile Transport pe apă, transport naval Sisteme de frânare Publicații digitale Jante adînci Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Limba franceză Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Vagoane de cale ferată Acţionări electrice Ventile pentru pneuri Tehnica zborurilor spaţiale. Astronautică. Nave spaţiale Dinamica vehiculelor Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Inginerie. Tehnică Lanțuri antiderapante Arheologie Mecanică aplicată Frână pneumatică URSS Motoare navale Carte 1931-1960 Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Transport feroviar Materiale compozite Limba engleză Climatul interior Aviaţie Instrumente şi aparate pe vehicul Dedicaţie şi autograful autorului Teză de doctorat Dicţionar tehnic Informatică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Curs universitar Comanda maşinii Maşini agricole Anvelope, şenile şi alte dispozitive Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor DACIA 1300 Motoare cu aprindere prin scânteie Mobilități Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Industria textilă Tehnologia mijloacelor de transport Limba spaniolă Limba engleză din America Structura vehiculelor pe şine. Concepţie şi principii constructive. Prezentare generală, părţi, piese Electronică Remorcă Matematică aplicată în tehnică Dicţionar multilingv Roți Remorci Drept internaţional Terasamente. Solicitări. Consolidare Balustradă demontabilă Mecanisme de ridicat. Trolii Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Caracteristici şi performanţe funcţionale Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Rezistenţa materialelor Prevenirea accidentelor Curent electric Uzura automobilelor Electronică. Dispozitive electronice Producţie automobile Tehnică în general Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Diagnosticarea autovehiculelor Electrotehnică Publicații digitizate Chimie industrială Transportation System and the Infrastructure Maşini după fiabilitate Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Certificare Dispozitive de siguranţă şi protecţie Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Economia energiei Jante Tracţiune Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Strategie la nivel european Baterii Li-Ion Autovehicule Tracţiune feroviară Complex Network Analysis Echipament electric pentru autovehicule Biografii Rulmenți Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Vehicule cu energie proprie. Tractoare Echipament electric Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Gură de vizitare ovală Fiabilitate Dicţionar Aeronavă Sticlă precomprimată Ştiinţe biografice înrudite Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Îmbunătățirea confortului la autoturisme Construcţia de maşini Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Tehnică militară Matematică Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Structura vehiculului Rezumatul tezei de doctorat Contactor Automobile elctrice Ingineria transporturilor Optimizarea suspensiei Rezervoare, conducte, ţevi Surse de energie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Cabluri electrice Roată elastică Tracţiune Diesel-hidraulică Ştiinţe medicale. Medicină Tehnologie auto Artă. Recreere. Divertisment. Sport Sisteme hidraulice Go-karting Echipament de observare, semnalizare, comunicaţii şi identificare Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Fizică Vehicule rutiere Management logistic Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Proiectarea automobilelor Utilaj tehnologic Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Sisteme de transport Tehnologia de fabricaţie Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Activitate şi organizare Strategie la nivel local Dedicație și autograf Automobile Dacia Transport public Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Automobilism Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Vehicule cu construcţii speciale Semne convenționale Vehicule rutiere şi de teren Siguranţa în funcţionare a produselor Nave maritime Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Fiabilitatea autovehiculelor Aeronautică Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Motoare pentru automobile Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Trafic rutier Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Oţel lat laminat la cald Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Publicaţii universitare Uzine, instalaţii, echipament şi tehnologie corespunzătoare Vehicule electrice Povestiri. Istorisiri Echipament sau instalaţii în bazele mijloacelor de transport şi utilizarea lor tehnică în mod corespunzător Vehicule agricole Generatoare. Dinamuri Documentaţie tehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Traffic Optimization Lingvistică şi limbi Cercetare operaţională Jante cu profil combinat Prezentări biografice Uzina Dacia Renault Mioveni Limba japoneză Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Produse metalice Logistică Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Ecologie Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Cameră de aer Frîne hidraulice Măsuri de volum Agricultură în general Autocamioane Montaj Întreţinerea şi repararea utilajelor Siguranța autovehiculelor Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Dicţionar englez-român Aeromodelism Cercetări operaţionale Simulare numerică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Locomotive electrice Tractoare Limba rusă Lucrări de referinţă
Vă rugăm să schimbaţi parola