Biblioteca Universității din Pitești

Tehnica mijloacelor de transport

Subiect Tematic: Tehnica mijloacelor de transport
Lucrări: 816 lucrari in 815 publicatii in 5 limbi
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese şi caracteristici. Calcul şi construcţia. Termotehnica şi maşini termice de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Echipament electric şi electronic. Tehnologii şi materiale. Managementul în industria de automobile de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Calcul şi construcţia. Dinamica autovehiculelor. Siguranţă, fiabilitate şi trafic rutier de: Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Automotive Science and Mathematics de: Bonnick, Allan (Text tipărit)
A VI-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR '94 : Piteşti, 10-12 noiembrie 1994 de: Societatea Inginerilor de Automobile din România (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Limba franceză Carte 1931-1960 Matematică Economie Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Dicţionar Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Geografie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Franţa Medicină Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţe biografice şi înrudite Drept internaţional Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Ştiinţe biografice înrudite Limba germană Manual universitar Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Ţeavă de oţel Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Chimie industrială Dedicaţie şi autograful autorului Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Acţionări electrice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Vibraţii mecanice. Acustică Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Automobile Publicaţii seriale. Periodice Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Aeronavă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metalurgie Maşini agricole Ştiinţa mediului înconjurător Agricultură în general Personalităţi Biografii Prezentări biografice Cercetări operaţionale Rezistenţa materialelor Echipament electric Climatul interior Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică URSS Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Vehicule rutiere şi de teren Tractoare Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Electronică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Industria textilă Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Limba spaniolă Limba rusă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dicţionar tehnic Limba italiană Astronomie. Geodezie Autoturism Măsuri de volum Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Randament Prevenirea accidentelor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Mecanică Automobile. Autoturisme Fiabilitate Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Combustibili şi explozivi Arheologie Tehnica zborurilor spaţiale. Astronautică. Nave spaţiale Aviaţie Caracteristici şi performanţe funcţionale Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Sistemul solar Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Construcţia de maşini Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Autovehicule rutiere Automobile Dacia Autovehicule Dicţionar multilingv Congres CAR, 2005 Proiectarea automobilelor Construcţia automobilelor Încercarea automobilelor DACIA 1300 Automobilism Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Manual şcolar (Liceu) Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Generatoare. Dinamuri Sisteme electrice Remorcă Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Conducerea şi controlul producţiei Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Construcţia de maşini în general Coeficient de frecare Ecologie Lucrări de referinţă Autovehicule blindate Tehnică militară Tehnologie chimică Motoare Diesel Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Documentaţie tehnică Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Aeronave mai grele decât aerul (aerodine) Vehicule maritime Transport feroviar Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Frână Vehicule rutiere Dispozitive de vaporizare, carburaţie şi formarea amestecului Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Obiecte din fier şi oţel în general CATIA V5 Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Managementul calităţii Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Motoare cu aprindere prin scânteie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Fiabilitatea autovehiculelor Industria automobilelor Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Management logistic Modelare numerică Vagoane de cale ferată Vehicule feroviare Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Tehnologia de fabricaţie Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Siguranţă în exploatare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Economia energiei Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Motoare cu ardere internă Politica turismului Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnologia mijloacelor de transport Întreţinerea şi repararea utilajelor Vehicule terestre Mecanică teoretică în general Mecanică aplicată Cercetare operaţională Translare. Alunecare Uzura automobilelor Simulare numerică Maşini după fiabilitate Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Certificare Dicţionare multilingve Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Întreprinderi industriale Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Limba engleză din America Dicţionar englez-român Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Transport pe apă, transport naval Limba portugheză Dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Dicţionar maritim Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Dicţionar tehnic auto francez-român Electronică. Dispozitive electronice Vehicule de performanţe speciale, cu două sau mai multe roţi. Vehicule pentru terenuri speciale cu două sau mai multe roţi Echipament de observare, semnalizare, comunicaţii şi identificare Furtun flexibil Sisteme, metode şi echipament de reglare Listă Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Vehicule cu energie proprie. Tractoare Vehicule cu destinaţie specială Vehicule cu construcţii speciale Cu macarele cu braţ Electrotehnică şi electronică Elemente de asamblare Structura vehiculului Arcuri. Suspensie. Amortizare Limba japoneză Ţeavă sudată Anvelope Modele matematice pentru cercetare operaţională Filet Activitate şi organizare Rezervoare, conducte, ţevi Geografia transporturilor Tehnică aeronautică. Aeronave Tehnică în general Industria cauciucului Aeronautică Logistică Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Go-karting Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Siguranţa în funcţionare a produselor Aeromodelism Tracţiune Diesel Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Autocamioane Repararea autovehiculelor Dispozitiv de cuplare Materiale compozite Produse metalice Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) Dinamică (Mecanică) Transmisii mecanice Conferinţă internaţională Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Mobilitate Trafic rutier Uzina Dacia Montaj Motoare navale Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Metode şi tehnologii pentru execuţie şi reparaţii Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Transport public Oţel lat laminat la cald Comanda maşinii Instrumente şi aparate pe vehicul Alte mişcări ale corpului solid Sisteme hidraulice Tractoare şi maşini agricole Emisii poluante Motoare pentru automobile Eficienţă Flanşe Structura vehiculelor pe şine. Concepţie şi principii constructive. Prezentare generală, părţi, piese Tehnologii de fabricaţie Maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Vehicule agricole Acţionări şi transmisii flexibile Sisteme auxiliare de alimentare şi distribuţie Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Motociclete în general Utilaj tehnologic Echipament sau instalaţii în bazele mijloacelor de transport şi utilizarea lor tehnică în mod corespunzător Vehicule electrice Contactor Inginerie. Tehnică Vehicule pentru transportul de pasageri Autobuze, omnibuze Industria materialelor plastice Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Tracţiune feroviară Tracţiune Diesel-hidraulică Navigaţie Locomotive electrice Dispozitive de siguranţă şi protecţie Terasamente. Solicitări. Consolidare Suspensii Arcuri elicoidale Curent electric Baterii Li-Ion Automobile moderne Dinamica vehiculelor Surse de energie Motoare Autovehicule Rutiere Matematică aplicată în tehnică Frână pneumatică Roţi de ghidare Roată elastică Nave cu motor în general. Nave maritime cu motor. Nave cu motor pentru ape interioare mari. Nave costiere Vehicule cu motor Publicaţii universitare Echipament electric pentru autovehicule Teste cu Automobile Motoare Automobile Teste automobile Producţie automobile Uzine, instalaţii, echipament şi tehnologie corespunzătoare Fibre sintetice Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Nave maritime Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Tracţiune Sisteme de frânare Optimizarea sistemelor de frânare Cutii de viteze Cameră de aer Reţele de transport Sisteme inteligente de transport Transportation System and the Infrastructure Adaptive Transport Central Systems Traffic Optimization Complex Network Analysis Structura mijlocului de transport. Principii constructive Desen de asamblare, părţi, piese Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Reducerea poluării Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Cabluri electrice Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Inginerie auto Construcţia autovehiculelor Siguranţa circulaţiei Mentenanţă şi reparaţii Mecanica automobilelor Management în industria auto Tehnologie auto Vehicule hibride și cu combustie de combustibil Diagnosticarea autovehiculelor Rulmenți Accidente de circulație rutieră Povestiri. Istorisiri Uzina Dacia Renault Mioveni Dedicație și autograf Automobile elctrice Automobile autonome Încercări de anduranță, de durabilitate în general Publicații digitizate Îmbunătățirea confortului la autoturisme Optimizarea suspensiei Suspensie Anvelope, şenile şi alte dispozitive Publicații digitale Utilaj naval Remorci Transmisii cardanice Sistemul hidraulic de frânare Metalurgia feroasă. Fier și oțel Garnituri din cauciuc celular Sticlă precomprimată Balustradă demontabilă Balustradă fixă Ventile pentru pneuri Roți Jante Jante demontabile Jante cu profil combinat Jante adînci pentru autoturisme Jante adînci Automobile speciale Frîne hidraulice Semne convenționale Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete. Astronautică și nave spațiale Mecanisme de ridicat. Trolii Gură de vizitare rotundă Gură de vizitare ovală Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete și rachete. Astronautică și nave spațiale Lanțuri antiderapante Materiale plastice Publicații EUP Aspecte tehnice în explotarea navei. Mod de lucru, inclusiv performanţe Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Surse de putere Proprietățile materialelor Bieletă de direcție Sisteme de transport Mobilități Strategie la nivel european Strategie la nivel național Strategie la nivel local Norme ISO Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Linii de asamblare Fluxuri de producție Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Teze de doctorat digitale (loading) Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Siguranța autovehiculelor Ingineria transporturilor
Vă rugăm să schimbaţi parola