Biblioteca Universității din Pitești

Religie. Teologie

Subiect Tematic: Religie. Teologie
Lucrări: 1670 lucrari in 1697 publicatii in 15 limbi
Subiecte
Literatură română Antologie Istorie Limba franceză Artă Istoria religiilor Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Carte 1931-1960 Politică Istoria României Psihologie Literatură franceză România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Muzică Eseuri Artă. Recreere. Divertisment. Sport Relaţii internaţionale Prezentări istorice în sens strict Istoria Franţei Miscelanee (literatură) Pictură Arhitectură Monumente istorice Carte 1901-1930 Religie Limba engleză Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Interviuri Poveşti. Povestiri Lingvistică Istorie literară Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Franţa Literatură spaniolă Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istorie generală. Istorie universală Culegeri colective Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Biserica Creştină Bulgaria Antichitate Limba română Religie. Teologie Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Sociologie Dedicaţie şi autograf Ştiinţe biografice înrudite Zoologie Prezentare istorică Iaşi, Oraşul Bibliografie Liturghie Cărţi liturgice Liturghie. Cult public Biblioteconomie Drept Teză de doctorat Carte veche Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Concilii. Sinoade Biserica Ortodoxă Română Biserici şi secte creştine Biserica Catolică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Teologie practică Istoria generală a Bisericii Creştine Biserica Ortodoxă Răsăriteană Biblia Faptele apostolilor Cultură şi civilizaţie Folclor Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Dacia Limba latină Biserica Creştină. Organizare şi ritual Noul Testament Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Filosofie. Psihologie Simbolism Studii literare Literatură americană Literatură religioasă în general Biserici creştine. Secte. Comunităţi Cunoaştere şi credinţă Religie şi ştiinţă Periodic vechi românesc Eseu literar Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Moldova Ţara Românească Publicaţii seriale. Periodice Literatură latină Literatură latină clasică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Literatură greacă Biserica Ortodoxă Predici Păcate Dumnezeu Germania Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Teologie dogmatică Patrologie Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Episcopat. Arhiepiscop. Primat. Episcop. Mitropolit. Patriarh. Exarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Personalităţi Biserica română Biografii Muzică religioasă Asia Memorii, jurnale, biografii Prezentări biografice Istorie antică Corespondenţă Sisteme filosofice Manual şcolar Spania Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Publicaţii periodice şi seriale Sibiu Teologie pastorală Limba slavonă Scrieri religioase Toleranţă Filosofie franceză Suflet. Natura vieţii şi a morţii Psihoterapie Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Sociologia culturii Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Genetică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Muzică liturgică Atlas Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Vechiul Testament Diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Raporturi între biserici. Unitatea bisericii. Mişcări de conciliere. Mişcări ecumenice. Conferinţe mondiale ale bisericilor Biserici primitive. Biserici orientale Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Memorii Morală Cluj-Napoca, oraşul Grecia Sec. 18 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Texte Apocalipsa Dialoguri Literatură religioasă Carte veche românească Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Folclor propriu-zis Sfinţi Lucrările Simpozionului Naţional, 2009 Creştinism Ortodoxie Doctrine religioase Biblia. Sfânta scriptură Teologie polemică. Apologetică specială. Dovezi ale creştinismului. Apărarea credinţei Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Limba greacă Soteriologie. Mântuire. Graţie. Credinţă Credinţă (Religie) Mimică convenţională şi limbajul gestului Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Argeş, Judeţul Enciclopedie Naraţiuni. Povestiri. Istorisiri. Poveşti. Umor Estetică Epistemologie Sec. 17 Documente ilustrate. Documente grafice Sec. 19 Israel Literatură filosofică Mitologie comparată Diplomaţie Pedagogie Filosofie morală Teologie mistică Războaie Istoria Bisericii Creştine Locuri sfinte Exegeză. Comentarii. Ediţii adnotate Religie creştină Maramureş Curente sociologice Creştinism. Religie creştină Îngeri. Demoni. Sfinţi. Spirite pure Istoriografie Limba ebraică Sec. 14-15 Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Teologie Mitologie Religii necreştine Metafizică în general. Ontologie Raţionalism. Intelectualism. Universalism Biblia comentată Biografii. Oameni de seamă Literatură religioasă. Texte în general Reprezentări epice, mitologice, legendare şi religioase Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Teologie morală. Problemele moralei religioase Spovedanie Biblie Artă religioasă Documente ilustrate Religie-Biserica Creştină 1828-1918 Beiuş Biblioteci universitare Dicţionar biblic Dicţionar de nume biblice Teologie naturală Biobibliografie Drept public Mammalia. Mamifere Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Arhitectură religioasă Persecuţii religioase Ecleziologie Biserici creştine Mitropolia Ardealului Biserica şi societatea Libertatea religiei Biserici Bizanţ Filosofie religioasă Religii indiene Budism Filosofia religiei Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Periodic 1931-1960 Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Sacramente Imnuri creştine. Cântece religioase Biblia. Vechiului Testament. Geneza Creaţie (Religie) Mormoni Tibet Cărţile profetice ale Vechiului Testament Cărţile poetice ale Vechiului Testament Psalmi Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Rut Manuscrise greceşti Manuscrise româneşti Misal. Cărţi de rugăciuni. Sacramental. Mineie Catehism. Expunerea sistematică a credinţei, în special sub formă de întrebări şi răspunsuri Prelegeri Simbolurile credinţei. Catehism. Crez Catehism Simbolurile credinţei Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Lecturi religioase Nemurirea sufletului Predici religioase Secte protestante continentale Căsătorie Cântarea lui Solomon (Cântarea Cântărilor) Biserica creştină în general Piese liturgice. Muzică pentru sărbătorile importante Iudaism Muntenia. Ţara Românească Povestiri religioase Mântuire Credinţă Metafizica vieţii spirituale Biserici episcopale ne-romano-catolice care reclamă succesiune apostolică Istoria biserici creştine Cristologie. Isus Cristos Hristologie Religie comparată Articole Identitate naţională Oameni de cultură Cultură şi civilizaţie universală Biserici ortodoxe Roma. Italia antică. Roma antică Studii lingvistice Filologie Limba română veche Codice Surse filologice Cărţile istorice şi legale ale Vechiului Testament Biblia Noului Testament Evanghelia după Ioan Epistolele apostolilor Filipeni Epistolele către Filipeni Predici consacrate expunerii, interpretării scrierilor sfinte Evanghelii Evanghelia după Matei Muntele Athos Artă şi simbolism creştin Comunicare nonverbală Rugăciune Hermeneutică (Religie) Periodic Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Islam Coran Islam. Mahomedanism Mureş 1846-1873 Credinţe populare Hermeneutică Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Biserica Romano-Catolică Papalitate. Sfântul Scaun. Vatican. Suveran pontif. Papă Periodic 1901-1930 Doctrina mântuirii Teologia morală Carţi de meditaţie Trinitate. Sfânta Treime. Persoane divine Istoria bisericească universală Noul Testament, în general Sec. 14 Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Teodor Studitul, Sfântul Budismul din Nord. Lamaism Isus Hristos Teologie mistică. Mistică religioasă Procese celebre Om. Umanitate Yoga Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Teologie morală Istorisiri din biblie. Istorie sacră Evoluţie Educaţie morală Teologie şi filosofie Apologetică creştină Suferinţă mistică Misticism Dumnezeu. Divinitate. Fiinţa supremă. Deism. Teism. Ateism Socialism Terminologie religioasă ortodoxă Dicţionar bilingv Mitologie clasică Mitologie Indo-Europeană Semne şi simboluri altele decît scrierea Religia evreilor (israelită). Iudaism Teologi Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei Teologie naturală. Teodicee. De Deo. Teologie raţională. Filosofie religioasă Maria, mama lui Dumnezeu. Venerarea Mariei. Imaculata concepţie Surse oficiale. Acte, documente publice Biserica şi cultura Filosofia vieţii Escatologie Moarte Dualism Educaţie religioasă Ierusalim, oraşul Catolicism Educaţie. Învăţământ. Instruire Misticism filosofic Preoţi Episcopia Aradului Clerici Erezii Schisme Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, acţiunea sa. Mitologie comparată Religii ale popoarelor orientale Taoism Gnosticism 1644 Vâlcea, Judeţul Viaţă viitoare Nemurire Exogeneză Extrase. Citate Datoriile omului faţă de Dumnezeu Psihoanaliză Psihologie profundă Locuri ale lumii antice Personalităţi bisericeşti Demnitatea şi unicitatea persoanei Filosofie indiană Orient Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Sociologia religiei Evanghelii. Faptele Apostolilor Subiecte ale picturii Religia grecilor (antici) şi romanilor (antici). Mitologie clasică Programe de învăţământ Dogmatică Bogomilism Maniheism Cântări, rugăciuni cântate. Imnuri. Antifon. Psalmi Parafrazări Biserica primitivă Biblia. Engleză Simbolism religios Iisus Hristos Apocalipsa lui Ioan Imagini în biserică Icoane Pictură religioasă Ierusalim Teorie mistică. Mistica religioasă Inchiziţie Studii teologice Filosofia culturii. Sisteme culturale Comentarii. Exegeză Isihasm Religia evreilor Istoria Bisericii Române Istoria Bisericii Creştine Româneşti Sec. 1-7 Mănăstiri. Monahism Educaţie ştiinţifică Manual pentru şcoala elementară şi primară Şcoli, seminarii teologice Învăţământ parohial (şcoli, biblioteci) Teologie biblică. Tratarea sistematică a rezultatelor exegenezei Gândire liberă Catehism. Crez Psihologie comportamentală Învăţături teologice Hinduism Dicţionar Enciclopedie Biserica şi cultura. Civilizaţia creştină. Biserica şi progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă şi responsabilităţile laice (seculare) Biserica armeană Botez Atitudinea religiilor unele faţă de altele Sincretism religios Publicaţii periodice Profeţi Maramureş, Judeţul Morală religioasă Fondatori religioşi Reformatori religioşi (Biografii) Mănăstirea Bistriţa Mănăstirea Cozia Milarepa Necesitatea credinţei pentru a crede. Convertire Viaţa lui Iisus Hristos Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Civilizaţia creştină. Biserica si progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă si responsabilităţile laice (Secular) Biserica şi responsabilităţile sociale Mituri Mitropoliţi Mitologie greacă Eseuri filosofice Tradiţie bisericească: existenţă, conservare, caractere, monumente Manual pentru seminariile teologice Muzică liturgică. Cântec liturgic Vatican Adevăr. Fals Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Omiletică. Predică. Istoria şi teoria predicării. Oratorie religioasă Originea religiilor Secte bazate pe interpretarea metafizică a lui Cristos. Scientism (Ştiinţa creştină) Concepte generale. Filosofia religiei Romane, povestiri, dialoguri scrise într-un spirit religios Pateric Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Patriarh. Mitropolit Cărţile istorice Pentateuh Persoane. Indivizi. Caractere Doctrină Apostolatul preotului Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Psaltire Biblia Vechiului Testament Breviare. Psaltiri. Sacramental Cură prin credinţă. Cură prin rugăciune. Cură prin miracole Biserică şi secte creştine Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios Învierea lui Hristos Taina Pocăinţei Psihologie religioasă Sacru şi profan Fenomenologia religiei Relaţii dintre biserică şi stat 1948 Islamism Religii arameene. Akkadiene. Sumeriene. Babiloniene. Asiriene Indice bibliografic Secte religioase Sfânta Filofteia de la Argeş Grigorie Decapolitul, Sfânt Experienţa suprasensibilă, supranaturală Sfânta Evanghelie Căsătorie. Nuntă Istoria filosofiei religiilor Viaţă monastică. Mănăstiri Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Dumnezeu Fiul Temple. Pagode. Sanctuare Taizé, Oraşul Vardavar Educare spirituală. Calea cunoaşterii Epistolele Sf. Apostol Pavel în general Iudeea. Pământul sfânt. Regiunea izraeliţilor. Jerusalem. Nazareth. Bethlhéem. Sichem. Jericho Papalitate Serafim Rose, Ieromonah Episcop Biserica Protestantă Decalogul (cele zece porunci). Poruncile lui Dumnezeu Gherasim Cristea Culegere colectivă Apocalipsa lui Pavel Apocrife Ezechiel Daniel Tribunale (Curia Justitiae) Ieremia, profet Profeţiile vechiului testament Cărţi profetice - Isaia Dumnezeu: concept, definiţie, natură, esenţă. Prima cauză. Primul motor. Supranaturalul în religie şi natură. Universalitatea credinţei în Dumnezeu Evanghelia după Marcu Decorarea manuscriselor. Manuscrise cu miniatur. Manuscrise iluminate Comuniune creştină Creştinism timpuriu Geneză Filosofie creştină Euharistică Esenieni Qumran Sisteme după atitudinea faţă de problema divinităţii Dezvoltarea religiei Viitorul religiei Iconologie Roman Melodul, Sfânt Creştinismul şi filozofia antică Fericitul Augustin Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. Religii ale popoarelor din America de Sud. Precolumbieni Divorţ Biblioteca Universitară Iaşi Sec. 9 Manuscrise de la Marea Moartă Omiletică Autobiografii Dicţionar de religii Dumnezeu Tatăl Literatură religioasă. Povestiri Îngeri. Teme literare Bine. Bunătate. Rău Analogii. Corespondenţe. Antropomorfism Sacralitate Cărţile profetice Templul de la Ierusalin Bretagne Moise, personaj biblic Exodul Birouri şi secretariate. Cancelaria Apostolică. Camera Apostolică. Secretariatul de stat Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Episcopia Dunării de Jos Biserici apusene Deficienţe audio-vizuale Episcopia Caransebeşului Episcopia Buzăului Arhepiscopia Bucureştilor Episcopia Buzăului şi Dunării de Jos Mitropolia Ungrovlahiei Arhiepiscopia Timişoarei Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Conducera bisericii. Organizare ecleziastică Arhiepiscopia Iaşilor Mitropolia Moldovei şi Sucevei Episcopia Romanului şi Huşilor Arhiepiscopia Craiovei Episcopia Rîmnicului şi Argeşului Mitropolia Olteniei Teologie ortodoxă Patriarhia Română Episcopia Argeşului, Muscelului şi Telermanului Episcopia Râmnicului Vechii catolici Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia şi Sibiu Dioceză. Arhiepiscopie. Episcopie. Mitropolie. Colegiu. Patriarhat. Exarhat. Primat Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Arhiepiscopia Bucureştilor Arhiescopia Timişorii şi Caransebeşului Mitropolia Banatului Macarie Ieromonahul Mănăstiri Sinod ecumenic Acatist Ex libris Viaţa viitoare Mitologie romană Publicații digitizate Episcopia Argeșului Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Articole digitizate Publicații digitale Sfânta Muceniță Filoteia Teoriile umorului Publicații EUP Manuscrise digitizate Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Simbolism liturgic Teze de doctorat digitizate (loading) Bibliografie Școala Doctorală Filologie Domeniul de doctorat: Filologie Teze de doctorat digitale (loading) IBUP
Vă rugăm să schimbaţi parola