Biblioteca Universității din Pitești

Religie. Teologie

Subiect Tematic: Religie. Teologie
Lucrări: 1670 lucrari in 1697 publicatii in 15 limbi
Subiecte
Teologie naturală Extrase. Citate Filosofie franceză Patriarh. Mitropolit Biserica Ortodoxă Răsăriteană Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Sec. 9 Dumnezeu Tatăl Predici consacrate expunerii, interpretării scrierilor sfinte Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Catolicism Budism Rut Hermeneutică (Religie) Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Mitropoliţi Biserica Protestantă Ierusalim, oraşul Credinţă Sfinţi Conducera bisericii. Organizare ecleziastică Viaţă monastică. Mănăstiri Israel Istorie generală. Istorie universală Concilii. Sinoade Decorarea manuscriselor. Manuscrise cu miniatur. Manuscrise iluminate Sacramente Filosofie indiană Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Căsătorie. Nuntă Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Biserica şi cultura Artă şi simbolism creştin Bogomilism Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia şi Sibiu Manuscrise româneşti Iudeea. Pământul sfânt. Regiunea izraeliţilor. Jerusalem. Nazareth. Bethlhéem. Sichem. Jericho Biserica Ortodoxă Română Comuniune creştină Pateric Povestiri religioase Reprezentări epice, mitologice, legendare şi religioase Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Socialism România 1644 Morală religioasă Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Procese celebre Evanghelii. Faptele Apostolilor Literatură latină clasică Sibiu Comentarii. Exegeză Muzică liturgică. Cântec liturgic Drept. Jurisprudenţă Pictură religioasă Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Limba greacă Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Rugăciune Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Erezii Episcopia Argeșului Asia Biserică şi secte creştine Vechii catolici Eseuri filosofice Istoria Bisericii Române Credinţă (Religie) Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Mitologie comparată Teoriile umorului Limba română Tradiţie bisericească: existenţă, conservare, caractere, monumente Mântuire Mitropolia Olteniei Istoria Franţei Vâlcea, Judeţul Mitologie greacă Literatură americană Relaţii internaţionale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Simbolism Arhiepiscopia Iaşilor Catehism Filipeni Corespondenţă Catehism. Expunerea sistematică a credinţei, în special sub formă de întrebări şi răspunsuri Breviare. Psaltiri. Sacramental Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Biserici şi secte creştine Dicţionar biblic Doctrină Documente ilustrate. Documente grafice Mitologie Indo-Europeană Educaţie religioasă Biserici creştine. Secte. Comunităţi Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Epistemologie Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Macarie Ieromonahul Miscelanee (literatură) Simbolism liturgic Biblioteca Universitară Iaşi Filosofie creştină Roman Melodul, Sfânt Filosofie Biserica primitivă Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Manuscrise greceşti Literatură religioasă în general Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Ex libris Carte veche < 1900 Schisme Studii lingvistice Critică literară. Recenzie. Istorie literară Drepturile omului Învierea lui Hristos Romane, povestiri, dialoguri scrise într-un spirit religios Educaţie. Învăţământ. Instruire Drept Folclor propriu-zis Teologie morală. Problemele moralei religioase Arhiepiscopia Craiovei Publicații digitizate Raporturi între biserici. Unitatea bisericii. Mişcări de conciliere. Mişcări ecumenice. Conferinţe mondiale ale bisericilor Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Noul Testament Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Istoria Bisericii Creştine Româneşti Eseu literar Surse oficiale. Acte, documente publice Prezentări biografice Sec. 1-7 Monumente istorice Tribunale (Curia Justitiae) Birouri şi secretariate. Cancelaria Apostolică. Camera Apostolică. Secretariatul de stat Imnuri creştine. Cântece religioase Mituri Antichitate Patrologie Cultură şi civilizaţie universală Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Gherasim Cristea Religii indiene Manual şcolar Documente ilustrate Teologie Secte religioase Istorie literară Cărţi liturgice Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Beiuş Episcopia Argeşului, Muscelului şi Telermanului Literatură spaniolă Poveşti. Povestiri Artă. Recreere. Divertisment. Sport Viaţa lui Iisus Hristos Religia grecilor (antici) şi romanilor (antici). Mitologie clasică Filosofie morală Mitologie clasică Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Programe de învăţământ Sociologie Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Spovedanie Esenieni Epistolele către Filipeni Mitropolia Ardealului Biserici episcopale ne-romano-catolice care reclamă succesiune apostolică Cântarea lui Solomon (Cântarea Cântărilor) Limba franceză Cărţile istorice şi legale ale Vechiului Testament Cultură şi civilizaţie Teologie morală Iudaism Spania Educaţie. Învăţământ Carte veche românească Acatist Psihoanaliză Relaţii dintre biserică şi stat Pedagogie Exodul Religia evreilor (israelită). Iudaism Publicaţii periodice şi seriale Filologie Arhitectură religioasă Persoane. Indivizi. Caractere Căsătorie Preoţi Creştinismul şi filozofia antică Inchiziţie Istoria filosofiei religiilor Cărţile profetice Religii ale popoarelor orientale Nemurire Viitorul religiei Taizé, Oraşul Psalmi Misticism filosofic Papalitate Manual pentru seminariile teologice Budismul din Nord. Lamaism Publicaţii periodice Publicaţii seriale. Periodice Codice Botez Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Biblia comentată Biserica Romano-Catolică Mitropolia Banatului Dumnezeu Psaltire Manual pentru şcoala elementară şi primară Om. Umanitate Dezvoltarea religiei Prelegeri Istoria Bisericii Creştine Doctrina mântuirii Yoga Evanghelii Periodic 1901-1930 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Liturghie Biserica armeană Moarte Iisus Hristos Orient Episcop Literatură greacă Mammalia. Mamifere Misal. Cărţi de rugăciuni. Sacramental. Mineie Mitologie romană Suflet. Natura vieţii şi a morţii Sec. 18 Studii literare Filosofie religioasă Psihologie religioasă Biblia Noului Testament Bibliografie Școala Doctorală Filologie Teză de doctorat Episcopia Aradului Temple. Pagode. Sanctuare Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Metafizică în general. Ontologie Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Mănăstiri Isihasm Escatologie Istoria biserici creştine Istoria bisericească universală Educaţie ştiinţifică Arhiepiscopia Timişoarei Filosofia vieţii Învăţături teologice Carte 1901-1930 Domeniul de doctorat: Filologie Muntenia. Ţara Românească Evanghelia după Ioan Episcopia Rîmnicului şi Argeşului Sfânta Muceniță Filoteia Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Libertatea religiei Istoria generală a Bisericii Creştine Literatură română Geneză Datoriile omului faţă de Dumnezeu Biserica Creştină. Organizare şi ritual Sacru şi profan Creştinism timpuriu Biblioteconomie Grecia Noul Testament, în general Dicţionar Enciclopedie Evanghelia după Matei Cărţile istorice Bibliografie Civilizaţie. Cultură. Progres Psihologie profundă Misticism Moise, personaj biblic Mănăstiri. Monahism Taoism Serafim Rose, Ieromonah Cărţile poetice ale Vechiului Testament Islam. Mahomedanism Roma. Italia antică. Roma antică Teze de doctorat digitizate (loading) Teologie ortodoxă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Teologie mistică Diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Psihologie Sociologia religiei Hermeneutică Lucrările Simpozionului Naţional, 2009 Literatură religioasă Maramureş Literatură latină Gnosticism Literatură religioasă. Texte în general Sisteme după atitudinea faţă de problema divinităţii Teologie polemică. Apologetică specială. Dovezi ale creştinismului. Apărarea credinţei Naraţiuni. Povestiri. Istorisiri. Poveşti. Umor 1948 Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Taina Pocăinţei Religie şi ştiinţă Analogii. Corespondenţe. Antropomorfism Biserica şi responsabilităţile sociale Mitropolia Moldovei şi Sucevei Exegeză. Comentarii. Ediţii adnotate Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Viaţa viitoare Cristologie. Isus Cristos Literatură engleză Subiecte ale picturii Biserica şi cultura. Civilizaţia creştină. Biserica şi progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă şi responsabilităţile laice (seculare) Simbolism religios Psihoterapie Dicţionar bilingv Biserica Catolică Teologia morală Arhiescopia Timişorii şi Caransebeşului Biserici creştine Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei Religii arameene. Akkadiene. Sumeriene. Babiloniene. Asiriene Epistolele Sf. Apostol Pavel în general Reformatori religioşi (Biografii) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Doctrine religioase Indice bibliografic Maniheism Personalităţi bisericeşti Scrieri religioase Surse filologice Istorisiri din biblie. Istorie sacră Eseuri Teologie biblică. Tratarea sistematică a rezultatelor exegenezei Dacia Adevăr. Fals Religie creştină Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Interviuri Sacralitate Mormoni Educaţie morală Gândire liberă Biserica şi societatea Hristologie Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Muzică Sec. 14 Limba română veche Poezie Curs universitar Viaţă viitoare Apologetică creştină Dumnezeu: concept, definiţie, natură, esenţă. Prima cauză. Primul motor. Supranaturalul în religie şi natură. Universalitatea credinţei în Dumnezeu Demnitatea şi unicitatea persoanei Episcopia Râmnicului Locuri ale lumii antice Politică Ezechiel Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Biblia Vechiului Testament Fericitul Augustin Sec. 19 Biserici ortodoxe Locuri sfinte Studii teologice Bretagne Artă Biserica creştină în general Limba engleză Toleranţă Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Episcopia Buzăului Dicţionar Hinduism Sociologia culturii Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Atitudinea religiilor unele faţă de altele Bulgaria Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Omiletică Educare spirituală. Calea cunoaşterii Metafizica vieţii spirituale Biserici primitive. Biserici orientale Grigorie Decapolitul, Sfânt Mitropolia Ungrovlahiei Decalogul (cele zece porunci). Poruncile lui Dumnezeu Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Apocalipsa lui Ioan Creştinism Predici religioase Tibet Teologie şi filosofie Civilizaţia creştină. Biserica si progresul. Atitudinea bisericii faţă de viaţă si responsabilităţile laice (Secular) Prezentări istorice în sens strict Maria, mama lui Dumnezeu. Venerarea Mariei. Imaculata concepţie Apocalipsa lui Pavel Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Periodic vechi românesc Carţi de meditaţie Războaie Culegeri colective Piese liturgice. Muzică pentru sărbătorile importante Franţa Creaţie (Religie) Arhepiscopia Bucureştilor Învăţământ parohial (şcoli, biblioteci) Bine. Bunătate. Rău Biserici Religii necreştine Vatican Biografii. Oameni de seamă Patrologie. Patristică. Părinţii Bisericii Dicţionar de religii Artă religioasă Istorie antică Drept public Critică literară Religia evreilor Cărţile profetice ale Vechiului Testament Antologie Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Faptele apostolilor Biobibliografie Cluj-Napoca, oraşul Lingvistică Epistolele apostolilor Clerici Istoria României Simbolurile credinţei Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Biblioteci universitare Filosofia religiei Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Literatură filosofică Iaşi, Oraşul Sec. 17 Predici Nemurirea sufletului Istorie Iconologie Profeţi Biserica Ortodoxă Ortodoxie Religie Omiletică. Predică. Istoria şi teoria predicării. Oratorie religioasă Trinitate. Sfânta Treime. Persoane divine Maramureş, Judeţul Simbolurile credinţei. Catehism. Crez Vechiul Testament Sfânta Evanghelie Religie. Teologie Ierusalim Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios Mănăstirea Cozia Fondatori religioşi Mureş Biserici apusene Identitate naţională Papalitate. Sfântul Scaun. Vatican. Suveran pontif. Papă Cântări, rugăciuni cântate. Imnuri. Antifon. Psalmi Sisteme filosofice Muzică religioasă Arhiepiscopia Bucureştilor Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, acţiunea sa. Mitologie comparată Cură prin credinţă. Cură prin rugăciune. Cură prin miracole Biblia Biblia. Vechiului Testament. Geneza Manuscrise de la Marea Moartă Filosofie. Psihologie Literatură religioasă. Povestiri Pictură Biblia. Sfânta scriptură Sfânta Filofteia de la Argeş Texte Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Ţara Românească Evanghelia după Marcu Curente sociologice 1828-1918 Dedicaţie şi autograful autorului Dualism Transilvania Religie comparată Ştiinţe biografice înrudite Apocrife Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Icoane Estetică Parafrazări Dumnezeu. Divinitate. Fiinţa supremă. Deism. Teism. Ateism Isus Hristos Ecleziologie Teologie naturală. Teodicee. De Deo. Teologie raţională. Filosofie religioasă Articole Biserica română Teze de doctorat digitale (loading) Coran Episcopia Dunării de Jos Dogmatică Mimică convenţională şi limbajul gestului Daniel Genetică Germania Folclor Teorie mistică. Mistica religioasă Islamism Episcopia Caransebeşului Autobiografii Filosofia culturii. Sisteme culturale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Publicații digitale Secte bazate pe interpretarea metafizică a lui Cristos. Scientism (Ştiinţa creştină) Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Îngeri. Demoni. Sfinţi. Spirite pure Evoluţie Culegere colectivă Istoriografie Teologie dogmatică Teodor Studitul, Sfântul Manuscrise digitizate Prezentare istorică Moldova Zoologie Argeş, Judeţul Dedicaţie şi autograf Milarepa Episcopat. Arhiepiscop. Primat. Episcop. Mitropolit. Patriarh. Exarh Articole digitizate Sec. 14-15 Periodic 1931-1960 Diplomaţie Personalităţi Templul de la Ierusalin Sinod ecumenic Raţionalism. Intelectualism. Universalism Memorii Pentateuh Suferinţă mistică Misiuni creştine interne şi externe. Evanghelizare. Misionarism Carte 1931-1960 Atlas Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. Literatură franceză Mitologie Dialoguri Comunicare nonverbală Istoria religiilor Carte veche Imagini în biserică Episcopia Romanului şi Huşilor Divorţ Fenomenologia religiei Qumran Muzică liturgică Catehism. Crez Teologie practică Teologi Dumnezeu Fiul Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Cunoaştere şi credinţă Muntele Athos Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Mănăstirea Bistriţa Islam Necesitatea credinţei pentru a crede. Convertire Romane Limba latină Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Dioceză. Arhiepiscopie. Episcopie. Mitropolie. Colegiu. Patriarhat. Exarhat. Primat Biserica Creştină Cărţi profetice - Isaia Religie-Biserica Creştină IBUP Arhitectură Originea religiilor Secte protestante continentale Biblia. Engleză Şcoli, seminarii teologice Lecturi religioase Periodic Ieremia, profet Credinţe populare Apostolatul preotului Enciclopedie 1846-1873 Biografii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Memorii, jurnale, biografii Psihologie comportamentală Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Terminologie religioasă ortodoxă Bizanţ Soteriologie. Mântuire. Graţie. Credinţă Persecuţii religioase Vardavar Episcopia Buzăului şi Dunării de Jos Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Dicţionar de nume biblice Patriarhia Română Teologie pastorală Publicații EUP Semne şi simboluri altele decît scrierea Apocalipsa Sincretism religios Oameni de cultură Îngeri. Teme literare Exogeneză Morală Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Liturghie. Cult public Concepte generale. Filosofia religiei Păcate Religii ale popoarelor din America de Sud. Precolumbieni Limba ebraică Teologie mistică. Mistică religioasă Profeţiile vechiului testament Deficienţe audio-vizuale Experienţa suprasensibilă, supranaturală Euharistică Limba slavonă Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Biblie Creştinism. Religie creştină
Vă rugăm să schimbaţi parola