Biblioteca Universității din Pitești

Uniunea Europeană

Subiect Tematic: Uniunea Europeană
Lucrări: 376 lucrari in 381 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Literatură română Istorie Limba franceză Politică Economie România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Relaţii internaţionale Politică internaţională Politică externă Statistică Management Economie mondială Limba engleză Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Lingvistică Europa Curs universitar Drept internaţional Culegeri colective Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Finanţe internaţionale Jurisprudenţă Biblioteconomie Drept Legislaţie Ploieşti Administraţie publică Drept administrativ Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Tratate internaţionale Cultură şi civilizaţie Colocviu internaţional Finanţe publice. Bănci. Bani Obţinerea şi prelucrarea gazelor Dedicaţie şi autograful autorului Informare Centre de informare şi documentare Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Comerţ Organizaţii internaţionale Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Macroeconomie Poluarea atmosferei Istoria Europei Ştiinţa mediului înconjurător Spania Relaţii internaţionale. Politică internaţională Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Teoria traducerii Marketing Economia muncii Politică economică Gestiune Administrarea financiară a întreprinderii Procese sociale. Dinamică socială Doctrine Geografie regională Securitate Drept comunitar Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Enciclopedie Cultură Consumatorism Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Educaţie Audit intern Întreprinderi Monedă. Valoare monetară Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Concurenţă economică Bănci Tratat Statistică economică Roma Piteşti Comerţ internaţional Buget. Fond bugetar Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Economie politică Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Natura Rezervaţii naturale. Zone protejate în general şi administrarea lor Catalog Iugoslavia Acorduri internaţionale Tratatul de la Lisabona Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Analiza pieţei Managementul proiectelor Drept constituţional Demografie Integrare economică internaţională Poluarea aerului Drept comercial Procedură civilă Dreptul muncii Constituţii. Adunări legislative Relaţii economice internaţionale Organizare Comunicare socială. Sociologia comunicării Democraţie Concurenţă Studiul populaţiei Francofonie Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Civilizaţie Transport de mărfuri Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Politică monetară Cooperare internaţională Minorităţi naţionale Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Consiliul Europei Politici Europene Situaţie economică. Politică economică Criminalistică Cronologie istorică Impozite Organizaţii interguvernamentale Documente legislative Administraţie Curtea Europeană de Justiţie Cercetare Lingvistică. Limbaje Dezvoltare durabilă Economie regională. Economie teritorială Dreptul mediului Drept diplomatic Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Constituţii Societate comercială Drept vamal Dreptul afacerilor Drept comercial internaţional Dreptul transporturilor Integrare economică Integrare europeană Subiecte ale dreptului internaţional Politică socială Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Cercetări ştiinţifice Mass media digitală Politici de apărare Legislaţie comercială Cooperare economică internaţională Ţări membre UE Perfecţionare profesională Terminologie ştiinţifică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Bunăstare socială Social-democraţie Publicaţii ale conferinţelor Control intern Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Proceduri de impozitare Instituţii europene Instituţii internaţionale specializate Drept comunitar european Instituţii comunitare Organizaţii guvernamentale Poliţie Vize Economia serviciilor Comunitatea Economică Europeană Sănătate Legislaţie europeană Conferinţă internaţională Migraţie Parlamentul European Simpozion internaţional Politică financiară. Politica fiscală Politică industrială Competitivitate economică Politica transporturilor Forţă Drept juridic Multiculturalism Doctrină Futurologie Cooperare economică Cooperare ştiinţifică 1957-2007 Învăţământ preuniversitar Principii fundamentale Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Valoare monetară Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Şomaj Surse legislative şi juridice Calitatea aerului Jurisdicţie Imigrare Blocuri internaţionale Protecţia drepturilor de autor Gestionarea deşeurilor Managementul deşeurilor Protecţia datelor Profit (Economie) Reformă administrativă Guvernare locală Construcţie europeană Drept european Audit contabil Mobilitate profesională Carieră profesională Conflict de interese Curtea de Conturi Europeană Comisia Europeană Descentralizare Securitate europeană Organizaţii neguvernamentale Curţi constituţionale Crimă organizată Controlul administraţiei publice Inginerie economică Locuri de muncă Protecţia consumatorilor Activitate normativă penală Consiliul Uniunii Europene Acorduri mixte Pedeapsă Norme administrative Armonizarea legislaţiei penale Nediscriminare Politica industriei Sistem judiciar Frontiere externe Frontiere interne Frontiere maritime Regiuni transfrontaliere Autorităţi europene Sistemul de informare Eurodoc Spaţiuk Schengen Tratatul de la Maastricht Autorităţi administrative autonome Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Combaterea criminalităţii Legea tratatelor Ratificare Principiul subsidiarităţii Principiile comunitare Criză financiară Executarea pedepselor Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană Supremaţia constituţiei Litigii Date dactiloscopice Consiliu de administraţie Libertate economică Statul de drept Integrare Dreptul internaţional privat Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Reprezentare socială Legislaţie comunitară Educaţie interculturală Constituţionalism european Principiul egalităţii Protecţia drepturilor omului Consiliul European Capacitate legală Personalitate juridică Structura instituţională Expertiză criminalistică Comunitate europeană Politică de tineret Aderare la Uniunea Europeană Bosnia-Herţegovina Concurenţă şi ajutor de stat Libera circulaţie a lucrătorilor Summit Cod de conduită Dreptul de proprietate intelectuală Guvernanţă Libera circulaţie Marcă înregistrată Gestionarea fondurilor europene Plata transfrontalieră Avizul şi notificarea persoanei condamnate Hotărâri judecătoreşti Infracţiuni pentru care se impune recunoaşterea Măsuri privative de libertate Mandat de arestare europeană Tratament fiscal Piaţa asigurărilor Plan de dezvoltare instituţională Autoritate judiciară Procesul decizional Proiecte internaţionale Deturnare de fonduri Analiză de similitudine Armonizarea drepturilor de proprietate intelectuală Armonizarea protejării drepturilor de proprietate intelectuală Similitudini Comunităţi europene Pact fiscal european Tratatul fiscal european Aquis-ul comunitar Carta de la Nisa Lingvistică. Limbi Forme de guvernământ Protecţie jurisdicţională efectivă Criza zonei euro Uniunea Bancară Europeană Sistemul financiar-bancar român Principiul egalităţii statelor membre Economie digitală Cercetare tehnico-ştiinţifică Administraţie publică locală Primarul Big Data Procedura trimiterii preliminare Lupta împotriva terorismului EUROPOL Supremaţia dreptului Uniunii Europene Publicații digitizate Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Publicații digitale Drept jurisprudență Suveranitatea statului în procesul integrării regionale europene Palierele construcţiei europene Tratatul asupra Uniunii Europene Funcţiile primordiale ale Parlamentului European Banca Centrală Europeană Comitetul Economic şi Social Comitetul regiunilor Banca Europeană de Investiţii Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului Conceptul de subsidiaritate Directiva (UE) 2019/770 Directiva (UE) 2019/771 Scheme metaforizante Metaforă-clișeu Agenţia Europeană de Mediu Guvernanţă economică Publicații EUP Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Politici de securitate Securitatea Uniunii Europene Cooperare economică internațională. Integrare economică internațională Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Publicații digitizate Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Bibliografie licență FTLIA - Istorie
Vă rugăm să schimbaţi parola