Biblioteca Universității din Pitești

Documente legislative. Surse legislative şi juridice

Subiect Tematic: Documente legislative. Surse legislative şi juridice
Lucrări: 138 lucrari in 138 publicatii in 3 limbi
Legea învaţământului Nr. 84 din 24 iulie 1995 de: Ministerul Învăţământului (Text tipărit)
Acte justificative la istoria revoluţiunii române de la 1821 de: Aricescu, Constantin D., personalitate locală (1823-1886) (Text tipărit)
Tratat de drept civil : Obligaţiile de: Pop, Liviu, avocat (Text tipărit)
Anciens documents de droit roumain de: Iorga, Nicolae (1871-1940) (Text tipărit)
Codul penal comentat de: Basarab, Matei (Text tipărit)
Codul de procedură fiscală comparat 2006/2007 de: Măndoiu, Nicolae (Text tipărit)
Subiecte
Istorie Politică Istoria României Economie Ştiinţe medicale. Medicină România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Carte 1901-1930 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Curs universitar Drept internaţional Limba română Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Conducerea autovehiculelor Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Forme de organizare economică şi în cooperare Contabilitate Organizare şi conducere comercială şi industrială Muncă. Organizarea muncii Drept Revoluţia de la 1821 Administraţie publică Artă militară în general Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Drept penal. Infracţiuni penale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept penal Agricultură Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Organizaţii internaţionale Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Administraţie locală Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Economie. Ştiinţe economice Agricultură în general Rezistenţa materialelor Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Ape interne naturale Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Epistemologie Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Metode, sisteme şi procedee contabile Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Partidul Comunist Român Asigurări sociale Metode şi tipuri de asistenţă socială Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Tratat Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Termodinamică. Energetică Cultura fructelor în general. Pomicultură Activităţi specifice administraţiei publice Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Dreptul organizaţiilor internaţionale Naţionalitate. Cetăţenie Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Metrologie Procedură civilă Jurisdicţie fiscală Procedură penală Comerţ interior Preţ. Formarea preţului. Costuri Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Taxe. Impozite. Percepere de taxe Contabilitate financiară bugetară Obligaţii. Contracte. Convenţii Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Plante de nutreţ exclusiv ierburile Impozite Construcţii Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Venituri publice Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Drept internaţional public Persoane fizice Obligaţii contractuale (Drept) Societate comercială Libertatea presei Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Investiţii (Economie) Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Curţi internaţionale Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Legi individuale Drept penal. Infracţiuni penale. Infracţiuni posibile Putere legislativă Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Apărare naţională Producţie agricolă. Organizare, administrare Sistematizare regională, urbană şi rurală Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Decrete Statut profesional Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Organe autonome ale administraţiei locale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Administrarea apărării naţionale Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Hotărîre a Partidului Comunist Român Activităti specifice administraţiei publice Locuinţe cu chirie Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Consiliul de Stat legislativ Violarea secretului, a caracterului confidenţial Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Economia fondului de locuinţe Minori Publicații digitizate Bibliografie licență FSED - Drept Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Publicații digitizate
Vă rugăm să schimbaţi parola