Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 1533 lucrari in 1583 publicatii in 11 limbi
L'Action sociale demain de: Fragniere, Jean-Pierre (Text tipărit)
Acta Sociologica : Journal of the Scandinavian Sociological Association de: Scandinavian Sociological Association (Text tipărit)
Amours romantiques de: Moreau, Pierre (Text tipărit)
Lettre ouverte à une femme d'aujourd'hui de: Soubiran, André (Text tipărit)
Analiza de conţinut de: Agabrian, Mircea (Text tipărit)
A.B.C.-ul investigaţiei sociologice de: Mihu, Achim (Text tipărit)
Cultura relaţiilor interpersonale de: Zamfir, Elena (Text tipărit)
Sociologia comunităţii de: Pitulac, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
Societate postindustrială Filosofie franceză Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Teoria cunoaşterii Economie globală Literatură universală Teoria deciziei Istoria socială a României Riscuri miniere Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Vulnerabilitate psihologică Sesiuni de comunicări Reviste literare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Obiectul şi scopul sociologiei Etnocentrism Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Opinie publică Marea Britanie Literatură engleză După vârstă Comunicare socială Dezvoltare economică Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Ciclul vieţii familiale Sociologia sportului Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Album Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Comportament antisocial Psihoterapie Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Economie. Ştiinţe economice Suedia Hărţuire morală Sensul global al comunicării apare dintr-o contextualizare Multiculturalism Politică socială Fizică Procese de comunicare Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Politică şi guvernare Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Literatură Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Alcoolism Psihologia sexelor Educaţie socială Teorii narative Procese sociale Investigaţii. Observaţii. Încercări Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Europa Civilizaţie Educaţia copiilor Etnopsihologie Ştiinţe politice Metode ale ştiinţelor sociale Dezvoltare socială Dicţionar social-politic Istorie generală. Istorie universală Geografia Franţei Sociologia maselor Eseuri Naţionalism Sociologia educaţiei Istoria filosofiei Publicaţii periodice electronice Aspecte care condiţionează pozitiv comunicarea Spațiu urban Arhitecturi relaționale Istorie universală Componentele atitudinii sociale Societăţi capitaliste Învăţământ Stări de EU care determină dialogul Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Conflict Sociologie pedagogică Psihologie şcolară Sec. 14-18 Temeri sociale Grupuri etnice Traume sociale Publicații EUTB Umanistică. Ştiinţe umane în general Jurnalistică Frustrare Conflicte rasiale Psihologia fenomenelor anormale Intelectuali Marxism Componente afective Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Existenţă. Diferenţa în esenţă Mobilitate Copii Socialism România Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Procedura, ca mare calitate a birocraţiei Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Demografie Curs universitar Valea Drincei Cercetare Africa Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Educaţie în familie Atitudini sociale Sociologie rurală Comunicare managerială Mass-Media Artă militară în general Burghezie Politică Elite Decizia în condiţii de incertitudine Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Personalitate Antropologie istorică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Sociologia vieţii cotidiene Aromâni Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Organizare birocratică Societatea americană Morală sexuală. Moralitate sexuală Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Societate informaţională Ştiinţe socio-umane Sociologia cunoaşterii Psihosociologie Americani Sec. 20 Asistenţă socială Influenţarea este consubstanţiala comunicării Procese de grup Rezilienţă psihologică Drept. Jurisprudenţă Feminism. Femeile şi societatea Ideologie Răspunsurile autorităţilor publice la problemele cetăţeanului prin intermediul comunicării Demografie. Studiul populaţiei Dialog social Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Discursuri Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Medicină clinică Artă 2004 Organizare comercială Limba engleză Tratat Teoria integrată a comunicărilor Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Imperiu Turism Didactică şi metodică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Timiş, Judeţul Consiliere Sociografie Metode de cercetare Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Calitatea vieţii Dicţionar Structură socială. Societatea ca sistem social Relaţii publice Stratificare socială Construcţii civile Sociologia culturii Publicaţii universitare Ştiinţă politică Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Ştiinţă şi cunoaştere în general Afaceri interne. Politică internă Obiceiuri Organizaţii sociale Consilieri şi experţi în educaţie Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Dezvoltare durabilă Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Tulburări sociale Limba română Modele decizionale de incertitudine cognitivă Integrare socială Societate globală Sociologia reflectării Astronomie. Geodezie Stratificare socială. Diferenţiere socială Ţigani Istoria Franţei Retorică Publicaţiile Academiei Române Sociologia familiei Manual universitar Psihologia familiei Studii de caz Relaţii internaţionale Mod de viaţă Comunităţi rurale Emoţie Identitate culturală Comportament negativ Republica Moldova Studii locale Stat naţional Prostituţie Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Comportament social Fondatori Clasă socială Vulnerabilitate Ştiinţe auxiliare ale istoriei Puncte slabe ale sistemului birocratic Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Istoria Spaniei Forme şi modele de bază ale educaţiei Matematică Cunoaştere Fiziologia şi biologia delincvenţilor Metafizică Birocraţie profesională Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Prezentări istorice în sens strict Om recent Cercetare sociologică Drepturile copilului Emoţii sociale şi antisociale Curente sociologiste Manual pentru liceu Periodic vechi românesc Anglia Analiză Muncă. Organizarea muncii Subiectul comunicării Comportament colectiv Grupuri sociale Culegeri colective Societăţi globale Braşov Management Școala Sociologică de la Craiova Sociopsihologie Anxietate Sociologie ştiinţifică Grupuri sociale. Organizaţii sociale Sociologia vârstinicilor Progres ideologic Franţa Situaţie socială Biserici creştine. Secte. Comunităţi Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Epistemologie Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Om nou Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Filosofie Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Deontologie Afaceri Psihologie Identitate Psihologia copilului Literatură ştiinţifică şi filosofică Bogaţi, Comună Socio-Umane Straturi sociale intermediare Dâmbovnic, Râul Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Ex libris Sport Legislaţie Statele Unite ale Americii Politică agrară Carte veche < 1900 Filozofie Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Ştiinţă Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istoria civilizaţiilor Istoria Statelor Unite ale Americii Elveţia 1300-1625 Ştiri Drepturile omului Brazilia Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Globalizare Procese de contaminare Economie Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Educator total Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Drept public Drept Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Fermieri Morală profesională Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Dicţionar român Italia Ştiinţe naturale Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Publicații digitizate Antologie Geografie regională Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Dinamică socială Evul Mediu Eseu literar Societate industrială Lingvistică Sociologia muncii Organizaţie Geopolitică Administraţie publică Media Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Statistică. Demografie. Sociologie Tipuri de sisteme filosofice Banat Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Istoria României Inginerie. Tehnică în general Viaţă socială Comunităţi rurale. Sociologie rurală Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografii pe subiect Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Libertate religioasă Persoane cu handicap Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Etnologie Birocraţie comunitară Devianţă socială Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Istorie Teză postdoctorală Efectele comunicării Psihologie socială Sociologie medicală Religie Istoria Basarabiei Literatură americană în limba engleză Criză economică Sociologia sănătății Căsătoria în nordul Olteniei Elaborarea proiectelor Minorităţi naţionale Migraţia forţei de muncă Economie în general Aspiraţii Victimele dezastrelor naturale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Pedagogie socială Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Patologie. Medicină clinică Filosofie morală Grupuri sportive Intervenţie socială Antreprenoriat Ecologie Feminism Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Eul adult Timp (sociologie) Familie monoparentală Drept civil Sistem birocratic Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Religie. Teologie Organizaţii Sociologie Medicină Cercetări ştiinţifice Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Relaţii interpersonale Ghid Identitate naţională Postmodernitate lichidă Câmpia Bărăganului Forme de cercetare Materialism dialectic Conciliere Persoane cu dizabilităţi Tehnici de reabilitare Societatea engleză Ştiinţe economice Artă teatrală Teoria democraţiei Sisteme filosofice Patrimoniu cultural Limba franceză Valori culturale Istoria Angliei Cultură organizaţională Terorism Cultură şi civilizaţie Spania Tulburări de comportament social Austria Educaţie. Învăţământ Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Partide social-democrate Asistenţă şi protecţie socială Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Bibliografie. Cataloage Istoria culturii Etica şi estetica sportului Psihoanaliză Model birocratic Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Pedagogie Filosofie. Psihologie Cercetare arheologică preistorică Contextul cultural al vieţii sociale Filosofia culturii Geografie demografică Teoria şi practica organizării Pictură Sociologie economică Randament Cauzele neascultării elevilor Ştiinţe sociale Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Copii cu defecte morale. Delicvenţi Publicaţii periodice şi seriale Filologie Expresia corporală a caracterului Structură socială Monografii regionale. Studiul unei localităţi Discurs politic Dinamică culturală Ţara Românească Societate socialistă Comunicare simbolică Gestionarea spaţiului public Conştiinţă socială Curente sociologice Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Şomaj Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Diverse. Varia Dedicaţie şi autograful autorului Psihologie. Pedagogie Paradigme globale Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Sancţiuni sociale Filosofie socială Transilvania Comportament deviant Eseuri de filosofie Sociologie educaţională Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Datoriile părinţilor faţă de copil Tipuri de delincvenţi Catastrofe naturale Spania. Regatul spaniol Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică în şcoala primară Motivaţie şi interese Grupe de vârste Funcţionari. Muncitori Reformă Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Copii rromi (ţigani) Limbi moderne Africa francofonă Patologie socială Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Cultură. Civilizaţie. Progres Publicaţii periodice Şcoli Conferinţe internaţionale Cercetare ştiinţifică Publicaţii seriale. Periodice Intuiţie afectivă Tipuri de comportament Autocontrol Articole Biblia comentată Biserica română Ştiinţa istoriei Psihologia personalităţii Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Partide politice Geografie. Explorarea pământului Incluziune socială Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Dezbateri şi discursuri publice Cercetare privind tactul pedagogic America Viaţă de familie. Sisteme familiale Hărţuire Spearman Sociologie urbană Sociologia dezvoltării Retorică. Folosirea efectivă a limbii Democraţie Retorica vorbirii Antropologie Sănătate Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Germania Stimul social și medical Drepturile minorităţilor Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Sociologia artei Comunicare organizaţională Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Teorii feministe Postmodernitate Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Epoca contemporană Ziaristică. Presă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Republica Federală a Germaniei (din 1990) Sociologia organizaţiilor Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Relaţii prin contract direct Teoria cunoaşterii. Epistemologie Reţele sociale Publicații digitale Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Sport. Educaţie fizică Tranziţie Umor Cooperative agricole Comunicare Mehedinţi Eul părinte Sociologia ştiinţei Familie Adolescenți Femei Evaluare în educaţie Sisteme sociale Lipsa de tact Umanism Statistică Prezentare istorică Trăsăturile de caracter ale profesorului Moldova Publicații periodice digitale Argeş, Judeţul Veneţia Dedicaţie şi autograf Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Socioscopia dezastrelor naturale Emoții ofensive. Ostilitate Deportare Periodic 1931-1960 Sondaj de opinie despre birocraţia din România Teoria comunicării Violenţa Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Personalităţi Interculturalitate Strategie bilingvă Negociere Analiză economică Traumatisme psihice Paradox Studiul populaţiei Atracţia interpersonală Sărăcie Politică internă. Politică externă Monografie Japonia Situaţie economică Comunicare socială. Sociologia comunicării Carte 1931-1960 Teză de doctorat Studii sociologice Literatură franceză Studii regionale şi comunitare Procese sociale. Dinamică socială Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Relaţii sociale. Relații interpersonale Comunicare nonverbală Pedagogie culturală Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Ajutor social Flexibilitate Stalking Relaţii sociale Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Factori socioculturali Intelectualitate Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Minorităţi etnice Dialog intercultural Carte 1901-1930 Comportamentul birocratic Muncă Paradigme teoretice ale comunicării Dezvoltarea personalităţii Sociologie politică Educaţie Violenţa în familie Cultură Geografia României Familie. Sociologia familiei Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Probleme sociale Inundaţii Metode Berivoieşti-Muscel Societatea română Economie de piaţă Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Sociologie juridică Vulnerabilitate socială Literatură română Competenţa de comunicare Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Situaţia femeii în familie Registre de stare civilă Diversitate culturală Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Romi Romane Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Economie socială Lingvistica textului. Analiza discursului Sociologie globală Grecia Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Rusia Organizare socială Partide Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Cetăţenie Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Eul copil Logică clasică IBUP Sociologia comunităţii Conducere Geografie Publicistică Progres teoretic Bibliografie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Civilizaţie. Cultură. Progres Antropologie socială Logică Economia muncii Partide şi mişcări politice Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Chimie Sec. 18-20 Conceptul de birocraţie Standard de viaţă Statistică matematică Politologie Morală culturală Managementul proiectelor Industrializare Asistenţă medicală Enciclopedie Conflicte sociale Critică literară. Studii literare Rromi. Ţigani Sociologia terorismului Biografii Sociologia comunicării Socializare Drept penal. Infracţiuni penale Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Organizare Clasă de mijloc Dimensiunile democraţiei Psihologie comportamentală Biologie. Ştiinţe biologice în general Popoare primitive Societatea ca sistem social Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Igienă publică Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Comunicare în masă Managementul calităţii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Wright Monden Ştiinţe umane Autoeducaţie Vaslui, regiunea Etica sportului. Fair play Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Piaţa muncii Dicţionar de sociologie (Larousse) Schimbări sociale în societăţi globale Tinerii şi timpul liber Relaţii umane Psihologie Intimidare Publicații EUP Dicţionar de sociologie Sociologia religiei Psihologia maselor Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Valori culturale (sociologie) Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Societăți socialiste și comuniste Morală Marketing Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Literatură comparată Morală socială Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Opinie socială Atitudini sociale. Opinii sociale. Conștiință socială Concepte generale. Filosofia religiei Criminologie. Criminalistică Droguri Lingvistică şi limbi Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Ocupaţii. Profesii Modele statistice Risc seismic Uniunea Europeană Delincvenţă juvenilă Partide comuniste
Vă rugăm să schimbaţi parola