Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 1539 lucrari in 1589 publicatii in 11 limbi
L'Action sociale demain de: Fragniere, Jean-Pierre (Text tipărit)
Acta Sociologica : Journal of the Scandinavian Sociological Association de: Scandinavian Sociological Association (Text tipărit)
Amours romantiques de: Moreau, Pierre (Text tipărit)
Lettre ouverte à une femme d'aujourd'hui de: Soubiran, André (Text tipărit)
Analiza de conţinut de: Agabrian, Mircea (Text tipărit)
A.B.C.-ul investigaţiei sociologice de: Mihu, Achim (Text tipărit)
Cultura relaţiilor interpersonale de: Zamfir, Elena (Text tipărit)
Sociologia comunităţii de: Pitulac, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură universală Antologie Istorie Învăţământ Limba franceză Artă Critică literară Literatură engleză Romane Carte 1931-1960 Chimie Matematică Politică Istoria României Psihologie Demografie. Studiul populaţiei Economie Literatură franceză Fizică România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Eseuri Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Dezvoltarea personalităţii Relaţii internaţionale Japonia Statistică Prezentări istorice în sens strict Istoria Franţei Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Album Pictură Istoria civilizaţiilor Carte 1901-1930 Critică literară. Studii literare Religie Inginerie. Tehnică în general Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Literatură americană în limba engleză Filosofie Bibliografie. Cataloage Bibliografii pe subiect Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Ştiinţa istoriei Asistenţă şi protecţie socială Ziaristică. Presă Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Sport Lingvistică America Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Geografie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Lingvistică şi limbi Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Franţa Medicină Curs universitar Ghid Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istorie generală. Istorie universală Suedia Culegeri colective Limba română Religie. Teologie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Drept civil Marea Britanie Anglia Dedicaţie şi autograf Patologie. Medicină clinică Psihologia fenomenelor anormale Psihosociologie Patologie socială Psihologia personalităţii Istoria Statelor Unite ale Americii Statele Unite ale Americii Manual universitar Prezentare istorică Bibliografie Cercetare ştiinţifică Muncă. Organizarea muncii Drept Legislaţie Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Geografie. Explorarea pământului Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Administraţie publică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Cultură şi civilizaţie Etnologie Artă teatrală Procese de grup Elveţia Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Artă militară în general Partide comuniste Forme şi modele de bază ale educaţiei Educaţie fizică şi sport Turism Drept penal. Infracţiuni penale Probleme sociale Societatea ca sistem social Structură socială Eseuri de filosofie Conflicte sociale Tulburări sociale Filosofie. Psihologie Biserici creştine. Secte. Comunităţi Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Sociografie Situaţie economică Periodic vechi românesc Politică internă. Politică externă Eseu literar Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Psihologia copilului Personalitate Discurs politic Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Moldova Ţara Românească Publicaţii seriale. Periodice Economie. Ştiinţe economice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Africa Teoria cunoaşterii Rusia Criminologie. Criminalistică Republica Moldova Germania Republica Federală a Germaniei (din 1990) Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Ştiinţe sociale Conducere Personalităţi Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Biserica română Biografii Literatură Ştiinţe naturale Monografie Istorie universală Sisteme filosofice Antropologie Spania Publicaţii periodice şi seriale Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Copii Filosofie franceză Metafizică Psihoterapie Sec. 20 Structură socială. Societatea ca sistem social Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie în general Sociologia culturii Societatea americană Istoria Angliei Discursuri Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Tipuri de sisteme filosofice Grupuri sociale Dinamică socială Publicaţiile Academiei Române Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Analiză Analiză economică Organizare comercială Economia muncii Statistică matematică Modele statistice Procese sociale Conferinţe internaţionale Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Morală socială Sociologie politică Procese sociale. Dinamică socială Psihologie socială Societate postindustrială Stratificare socială Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Morală Banat Italia Grecia Austria Istoria filosofiei Evul Mediu Dinamică culturală Ştiinţă şi cunoaştere în general Antreprenoriat Geografie regională Astronomie. Geodezie Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Randament Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Construcţii civile Câmpia Bărăganului Partide politice Partide şi mişcări politice Antropologie istorică Argeş, Judeţul Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Geografia României Mod de viaţă Enciclopedie Logică Retorică Epistemologie Cultură Medicină clinică Statistică. Demografie. Sociologie Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Pedagogie Filosofie morală Geografia Franţei Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asistenţă socială Ajutor social Drepturile copilului Lingvistica textului. Analiza discursului Sociologia muncii Geopolitică Şcoli Educaţie Curente sociologice Ideologie Brazilia Valori culturale Filosofia culturii Atitudini sociale Componentele atitudinii sociale Componente afective Biblia comentată Filozofie Studii locale Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Sociologie educaţională Tratat Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Feminism. Femeile şi societatea Drept public Ecologie Braşov Istoria Basarabiei Comportament social Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Burghezie Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Afaceri Feminism Femei Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Ocupaţii. Profesii Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Literatură comparată Periodic 1931-1960 Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Globalizare Expresia corporală a caracterului Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Literatură ştiinţifică şi filosofică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Contextul cultural al vieţii sociale Dezvoltare socială Jurnalistică Ştiinţă Istoria culturii Managementul calităţii Societăţi globale Managementul proiectelor Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Demografie Articole Identitate naţională Cultură. Civilizaţie. Progres Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Publicistică Afaceri interne. Politică internă Funcţionari. Muncitori Stratificare socială. Diferenţiere socială Sociologie pedagogică Americani Filologie Muncă Umor Sociologia comunicării Organizare Organizaţie Relaţii interpersonale Economie de piaţă Comunicare socială Comunicare managerială Mass-Media Comunicare socială. Sociologia comunicării Pedagogie culturală Democraţie Comunicare nonverbală Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Sesiuni de comunicări Umanism Studiul populaţiei Istoria Spaniei Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Consiliere Consilieri şi experţi în educaţie Viaţă de familie. Sisteme familiale Civilizaţie Conştiinţă socială Studii de caz Sociologia dezvoltării Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Ţigani Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Sociologie economică Educaţie socială Sancţiuni sociale Comportament deviant Minorităţi naţionale Opinie socială Dezvoltare economică Copii rromi (ţigani) Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Antropologie socială Epoca contemporană Opinie publică Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Criză economică Marxism Cultură organizaţională Terorism Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Psihologie. Pedagogie Familie Sociologia familiei Psihologia sexelor Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Ştiinţe politice Minorităţi etnice Aromâni Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Diversitate culturală Comunicare în masă Morală profesională Cercetare Intervenţie socială Elaborarea proiectelor Dezvoltare durabilă Sociologie rurală Fondatori Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Socialism Dicţionar de sociologie Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Limbi moderne Postmodernitate Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Etnopsihologie Partide social-democrate Politică şi guvernare Comportament antisocial Ştiinţe auxiliare ale istoriei Catastrofe naturale Inundaţii Cooperative agricole Igienă publică Droguri Politică socială Grupuri sociale. Organizaţii sociale Educaţia copiilor Reviste literare Cercetări ştiinţifice Romi Integrare socială Economie socială Manual pentru liceu Ştiinţe economice Sociologia educaţiei Psihologie şcolară Filosofie socială Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Grupuri sportive Elite Educaţie în familie Ştiinţe umane Delincvenţă juvenilă După vârstă Societate informaţională Sociologie globală Spania. Regatul spaniol Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Obiceiuri Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Anxietate Intelectualitate Obiectul şi scopul sociologiei Umanistică. Ştiinţe umane în general Psihoanaliză Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Etica sportului. Fair play Societate socialistă Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Sociologia religiei Viaţă socială Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Metode de cercetare Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Geografie demografică Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Societate globală Sociologia sportului Morală sexuală. Moralitate sexuală Teoria comunicării Cetăţenie Identitate culturală Psihologie Sociologia artei Grupuri etnice Timiş, Judeţul Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Sec. 14-18 Organizaţii Reţele sociale Drepturile minorităţilor Straturi sociale intermediare Fiziologia şi biologia delincvenţilor Tipuri de delincvenţi Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Piaţa muncii Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Flexibilitate Socializare Relaţii publice Negociere Psihologie comportamentală Retorica vorbirii Rromi. Ţigani Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Relaţii sociale Sociologie juridică Politologie Metode ale ştiinţelor sociale Retorică. Folosirea efectivă a limbii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Sănătate Investigaţii. Observaţii. Încercări Publicaţii periodice Sociologie medicală Teoria şi practica organizării Relaţii umane Conflicte rasiale Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Materialism dialectic Tranziţie Psihologia familiei Comunicare Sociologia ştiinţei Deontologie Interculturalitate Dicţionar social-politic Sociologia maselor Naţionalism Mobilitate Identitate Sociologia vieţii cotidiene Standard de viaţă Sec. 18-20 Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Victimele dezastrelor naturale Comportament colectiv Concepte generale. Filosofia religiei Patrimoniu cultural Fermieri Pedagogie socială Aspiraţii Politică agrară Industrializare Multiculturalism Sociologia comunităţii Partide Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Educaţie fizică în şcoala primară Relaţii prin contract direct Economie globală Psihologia maselor Societate industrială Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Reformă Dezbateri şi discursuri publice Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Situaţia femeii în familie Comunităţi rurale Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 2004 Morală culturală Situaţie socială Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Sociologie ştiinţifică Gestionarea spaţiului public Prostituţie Mehedinţi Valea Drincei Sociopsihologie Autoeducaţie Ştiinţă politică Şomaj Frustrare Cunoaştere Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Valori culturale (sociologie) Etica şi estetica sportului Devianţă socială Timp (sociologie) Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Existenţă. Diferenţa în esenţă Veneţia Schimbări sociale în societăţi globale Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Africa francofonă Bogaţi, Comună Teză postdoctorală Cercetare sociologică Intelectuali Sec. 5-15 Lucrări ştiinţifice universitare Familie. Sociologia familiei Sociologia cunoaşterii Dicţionar de sociologie (Larousse) Dicţionar român Ştiri Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Deportare Vulnerabilitate socială Autocontrol Forme de cercetare Persoane cu handicap Spearman Wright Organizare socială Sisteme sociale Sociologia reflectării Paradigme teoretice ale comunicării Sărăcie Organizaţii sociale Studii regionale şi comunitare Ştiinţe socio-umane Vaslui, regiunea Societatea engleză Societatea română Berivoieşti-Muscel Asistenţă medicală Societăţi capitaliste Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Tehnici de reabilitare Riscuri miniere Migraţia forţei de muncă Sociologia organizaţiilor Curente sociologiste Popoare primitive Grupe de vârste Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Sociologie urbană Tipuri de comportament Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Traumatisme psihice Publicaţii universitare Calitatea vieţii Socio-Umane Diverse. Varia Monden Vulnerabilitate Nobilime Comunicare organizaţională Violenţa Hărţuire Hărţuire morală Competenţa de comunicare Dialog social Conflict Media Incluziune socială Dialog intercultural Paradigme globale Familie monoparentală Violenţa în familie Risc seismic Factori socioculturali Atracţia interpersonală Libertate religioasă Clasă socială Conciliere Intimidare Publicaţii periodice electronice Persoane cu dizabilităţi Comunităţi rurale. Sociologie rurală Dâmbovnic, Râul Tinerii şi timpul liber Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Copii cu defecte morale. Delicvenţi Ex libris Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Emoţie Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Emoţii sociale şi antisociale Monografii regionale. Studiul unei localităţi Didactică şi metodică Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Datoriile părinţilor faţă de copil Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Traume sociale Temeri sociale Rezilienţă psihologică Vulnerabilitate psihologică Socioscopia dezastrelor naturale Stat naţional Evaluare în educaţie Paradox Istoria socială a României Societăți socialiste și comuniste Școala Sociologică de la Craiova Strategie bilingvă Motivaţie şi interese Adolescenți Alcoolism Relaţii sociale. Relații interpersonale Arhitecturi relaționale Sociologia terorismului Teoria democraţiei Dimensiunile democraţiei Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Teoria deciziei Logică clasică Decizia în condiţii de incertitudine Modele decizionale de incertitudine cognitivă Model birocratic Organizare birocratică Cercetare arheologică preistorică Progres teoretic Progres ideologic Birocraţie comunitară Birocraţie profesională Căsătoria în nordul Olteniei Ciclul vieţii familiale Registre de stare civilă Publicații digitizate Publicații digitale Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Educator total Intuiţie afectivă Cauzele neascultării elevilor Lipsa de tact Trăsăturile de caracter ale profesorului Cercetare privind tactul pedagogic Teoria integrată a comunicărilor Influenţarea este consubstanţiala comunicării Procese de comunicare Sensul global al comunicării apare dintr-o contextualizare Aspecte care condiţionează pozitiv comunicarea Stări de EU care determină dialogul Eul părinte Eul adult Eul copil Conceptul de birocraţie Procedura, ca mare calitate a birocraţiei Sistem birocratic Sondaj de opinie despre birocraţia din România Puncte slabe ale sistemului birocratic Răspunsurile autorităţilor publice la problemele cetăţeanului prin intermediul comunicării Comportamentul birocratic Imperiu Om nou Spațiu urban Postmodernitate lichidă Procese de contaminare Stimul social și medical Etnocentrism Om recent Clasă de mijloc Teorii narative Teorii feministe Studii sociologice Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Publicații EUP Publicații EUTB Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel 1300-1625 Sociologia sănătății Subiectul comunicării Comunicare simbolică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Atitudini sociale. Opinii sociale. Conștiință socială Publicații periodice digitizate Publicații periodice digitale IBUP Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Emoții ofensive. Ostilitate Stalking Comportament negativ Tulburări de comportament social Sociologia vârstinicilor Efectele comunicării Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Bibliografie COLEGTER - Asistent medical generalist
Vă rugăm să schimbaţi parola