Biblioteca Universității din Pitești

Sociologie

Subiect Tematic: Sociologie
Lucrări: 1576 lucrari in 1628 publicatii in 11 limbi
L'Action sociale demain de: Fragniere, Jean-Pierre (Text tipărit)
Acta Sociologica : Journal of the Scandinavian Sociological Association de: Scandinavian Sociological Association (Text tipărit)
Amours romantiques de: Moreau, Pierre (Text tipărit)
Lettre ouverte à une femme d'aujourd'hui de: Soubiran, André (Text tipărit)
Analiza de conţinut de: Agabrian, Mircea (Text tipărit)
A.B.C.-ul investigaţiei sociologice de: Mihu, Achim (Text tipărit)
Cultura relaţiilor interpersonale de: Zamfir, Elena (Text tipărit)
Sociologia comunităţii de: Pitulac, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
Publicistică Globalizare Tipuri de comportament Sondaj de opinie despre birocraţia din România Teoria comunicării Sociologia familiei Manual universitar Psihologie şcolară Progres teoretic Violenţa Autocontrol Sociologia subsistemelor şi instituţiilor politice. Sociologie politică Bibliografie Psihologia familiei Sec. 14-18 Relaţii interpersonale Studii de caz Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Civilizaţie. Cultură. Progres Societate postindustrială Articole Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Temeri sociale Personalităţi Biblia comentată Grupuri etnice Filosofie franceză Antropologie socială Logică Relaţii internaţionale Ghid Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Identitate naţională Economia muncii Interculturalitate Partide şi mişcări politice Teoria cunoaşterii Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Strategie bilingvă Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Postmodernitate lichidă Procese de contaminare Traume sociale Economie Biserica română Publicații EUTB Ştiinţa istoriei Câmpia Bărăganului Economie globală Bibliografie COLEGTER - Asistent medical generalist Literatură universală Forme de cercetare Umanistică. Ştiinţe umane în general Materialism dialectic Jurnalistică Negociere Teoria deciziei Istoria socială a României Conciliere Riscuri miniere Frustrare Psihologia personalităţii Persoane cu dizabilităţi Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Analiză economică Chimie Vulnerabilitate psihologică Conflicte rasiale Tehnici de reabilitare Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Traumatisme psihice Psihologia fenomenelor anormale Sesiuni de comunicări Intelectuali Societatea engleză Mod de viaţă Partide politice Comunităţi rurale Geografie. Explorarea pământului Marxism Paradox Componente afective Reviste literare Emoţie Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Identitate culturală Existenţă. Diferenţa în esenţă Ştiinţe economice Artă teatrală Incluziune socială Teoria democraţiei Studiul populaţiei Sisteme filosofice Sec. 18-20 Educator total Comportament negativ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Atracţia interpersonală Republica Moldova Conceptul de birocraţie Patrimoniu cultural Mobilitate Politică internă. Politică externă Sărăcie Standard de viaţă Copii Statistică matematică Nobilime Socialism Studii locale Politologie Monografie Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Obiectul şi scopul sociologiei România Japonia Morală culturală Dezbateri şi discursuri publice Drept public Stat naţional Prostituţie Situaţie economică Drept Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Limba franceză Etnocentrism Comunicare socială. Sociologia comunicării Cercetare privind tactul pedagogic Studiu de expresie. Manifestarea fizică a caracterului America Integrare. Deschidere sau apropiere. Ştergerea diferenţelor Viaţă de familie. Sisteme familiale Comportament social Procedura, ca mare calitate a birocraţiei Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Opinie publică Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Carte 1931-1960 Managementul proiectelor Valori culturale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Marea Britanie Literatură engleză Teză de doctorat Fondatori Studii sociologice Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială După vârstă Hărţuire Demografie Critică literară Istoria Angliei Industrializare Fermieri Asistenţă medicală Curs universitar Comunicare socială Clasă socială Morală profesională Valea Drincei Spearman Dezvoltare economică Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Sociologie urbană Cercetare Vulnerabilitate Africa Ciclul vieţii familiale Ştiinţe auxiliare ale istoriei Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Literatură franceză Puncte slabe ale sistemului birocratic Cultură organizaţională Enciclopedie Sociologia dezvoltării Conflicte sociale Critică literară. Studii literare Sociologia sportului Retorică. Folosirea efectivă a limbii Educaţie în familie Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Democraţie Atitudini sociale Dicţionar român Prag rezonabil de apreciere a realizării regimului democratic Ştiinţe naturale Sociologie rurală Italia Grupuri organizate şi organizaţii. Sociologia organizaţiilor Studii regionale şi comunitare Lucrările Conferinţei, Bistriţa, 2010 Rromi. Ţigani Album Publicații digitizate Sociologia terorismului Retorica vorbirii Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Comportament antisocial Psihoterapie Procese sociale. Dinamică socială Terorism Antologie Cultură şi civilizaţie Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Geografie regională Economie. Ştiinţe economice Biografii Bibliografie licență FSESSP - Jurnalism Suedia Hărţuire morală Tulburări de comportament social Istoria Spaniei Spania Austria Mass-Media Educaţie. Învăţământ Artă militară în general Forme şi modele de bază ale educaţiei Burghezie Politică Elite Relaţii sociale. Relații interpersonale Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sensul global al comunicării apare dintr-o contextualizare Matematică Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Multiculturalism Comunicare nonverbală Societăţi după stadiile de dezvoltare economică Dinamică socială Socializare Sociologia comunicării Politică socială Evul Mediu Cunoaştere Meserii Fizică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Pedagogie culturală Fiziologia şi biologia delincvenţilor Drept penal. Infracţiuni penale Eseu literar Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Organizare Metafizică Clasă de mijloc Societate industrială Procese de comunicare Flexibilitate Ajutor social Birocraţie profesională Decizia în condiţii de incertitudine Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Stalking Antropologie Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Sănătate Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Politică şi guvernare Personalitate Partide social-democrate Asistenţă şi protecţie socială Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Relaţii sociale Prezentări istorice în sens strict Antropologie istorică Lingvistică Bibliografie. Cataloage Om recent Sociologia muncii Dimensiunile democraţiei Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Istoria culturii Etica şi estetica sportului Psihoanaliză Organizaţie Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Model birocratic Cercetare sociologică Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Geopolitică Sociologia vieţii cotidiene Germania Aromâni Drepturile copilului Stimul social și medical Psihologie comportamentală Drepturile minorităţilor Biologie. Ştiinţe biologice în general Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Administraţie publică Pedagogie Popoare primitive Filosofie. Psihologie Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Emoţii sociale şi antisociale Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Media Sociologia artei Curente sociologiste Formare profesională Factori socioculturali Manual pentru liceu Aşezări rurale Comunicare organizaţională Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Cercetare arheologică preistorică Societatea ca sistem social Organizare birocratică Societatea americană Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Contextul cultural al vieţii sociale Igienă publică Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Morală sexuală. Moralitate sexuală Periodic vechi românesc Statele şi teritoriile Asiei de Sud-Est Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Filosofia culturii Teorii feministe Intelectualitate Anglia Literatură Analiză Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Muncă. Organizarea muncii Geografie demografică Minorităţi etnice Teoria şi practica organizării Societate informaţională Pictură Dialog intercultural Carte 1901-1930 Subiectul comunicării Comportamentul birocratic Statistică. Demografie. Sociologie Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Comunicare în masă Sociologie economică Managementul calităţii Comportament colectiv Grupuri sociale Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Tipuri de sisteme filosofice Wright Muncă Banat Randament Istoria României Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Monden Cauzele neascultării elevilor Ştiinţe umane Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Ştiinţe sociale Ştiinţe socio-umane Paradigme teoretice ale comunicării Autoeducaţie Inginerie. Tehnică în general Vaslui, regiunea Culegeri colective Copii cu defecte morale. Delicvenţi Viaţă socială Sociologia cunoaşterii Psihosociologie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Etica sportului. Fair play Americani Societăţi globale Postmodernitate Alcoolism Publicaţii periodice şi seriale Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Epoca contemporană Braşov Sec. 20 Management Psihologia sexelor Școala Sociologică de la Craiova Filologie Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Comunităţi rurale. Sociologie rurală Expresia corporală a caracterului Structură socială Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Lucrări ştiinţifice universitare Sociopsihologie Anxietate Dezvoltarea personalităţii Asistenţă socială Sociologie politică Influenţarea este consubstanţiala comunicării Procese de grup Aspecte ale dezvoltării în cadrul societăţii şi între societăţi Bibliografii pe subiect Educaţie Monografii regionale. Studiul unei localităţi Violenţa în familie Ziaristică. Presă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Discurs politic Cultură Sociologie ştiinţifică Rezilienţă psihologică Educaţie socială Piaţa muncii Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Drept. Jurisprudenţă Grupuri sociale. Organizaţii sociale Libertate religioasă Geografia României Familie. Sociologia familiei Sociologia vârstinicilor Persoane cu handicap Feminism. Femeile şi societatea Dinamică culturală Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Etnologie Republica Federală a Germaniei (din 1990) Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Teorii narative Ideologie Progres ideologic Mobilitatea forței de muncă Răspunsurile autorităţilor publice la problemele cetăţeanului prin intermediul comunicării Probleme sociale Demografie. Studiul populaţiei Sociologia organizaţiilor Dialog social Franţa Situaţie socială Dicţionar de sociologie (Larousse) Procese sociale Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Inundaţii Biserici creştine. Secte. Comunităţi Metode Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Schimbări sociale în societăţi globale Tinerii şi timpul liber Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Birocraţie comunitară Devianţă socială Berivoieşti-Muscel Relaţii prin contract direct Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Relaţii umane Societatea română Epistemologie Investigaţii. Observaţii. Încercări Economie de piaţă Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Sociologie juridică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Psihologie Intimidare Om nou Indivizi (ca element de bază al structurii sociale) Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Istorie Discursuri Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Teză postdoctorală Teoria cunoaşterii. Epistemologie Vulnerabilitate socială Publicații EUP Efectele comunicării Europa Ţara Românească Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Psihologie socială Societate socialistă Comunicare simbolică Dicţionar de sociologie Literatură română Competenţa de comunicare Civilizaţie Gestionarea spaţiului public Reţele sociale Publicații digitale Educaţia copiilor Etnopsihologie Sociologia religiei Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Noţiunea de fiinţă, de substanţă primă. Ontologie. Medicină clinică Ştiinţe politice Conştiinţă socială Curente sociologice Psihologia maselor Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Valori culturale (sociologie) Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Sec. 5-15 Artă Sport. Educaţie fizică Sociologie medicală Filosofie 2004 Procese în cadrul grupului. Relaţii în interiorul grupului Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Metode ale ştiinţelor sociale Organizare comercială Şomaj Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Situaţia femeii în familie Limba engleză Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Tratat Dezvoltare socială Deontologie Diverse. Varia Dedicaţie şi autograful autorului Psihologie. Pedagogie Dicţionar social-politic Umor Tranziţie Religie Registre de stare civilă Diversitate culturală Paradigme globale Teoria integrată a comunicărilor Istorie generală. Istorie universală Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Imperiu Societăți socialiste și comuniste Afaceri Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Istoria Basarabiei Turism Sancţiuni sociale Filosofie socială Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Transilvania Cooperative agricole Morală Literatură americană în limba engleză Marketing Comunicare Criză economică Psihologie Romi Comportament deviant Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Mehedinţi Didactică şi metodică Eseuri de filosofie Literatură comparată Identitate Geografia Franţei Sociologie educaţională Sociologia maselor Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Morală socială Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Psihologia copilului Romane Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Literatură ştiinţifică şi filosofică Eseuri Timiş, Judeţul Consiliere Sociologia sănătății Sociografie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Naţionalism Istoria filosofiei Bogaţi, Comună Sociologia educaţiei Căsătoria în nordul Olteniei Datoriile părinţilor faţă de copil Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Socio-Umane Tipuri de delincvenţi Eul părinte Metode de cercetare Lingvistica textului. Analiza discursului Catastrofe naturale Economie socială Elaborarea proiectelor Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Straturi sociale intermediare Dâmbovnic, Râul Calitatea vieţii Dicţionar Bibliografie licență FTLIA - Istorie Structură socială. Societatea ca sistem social Minorităţi naţionale Publicaţii periodice electronice Aspecte care condiţionează pozitiv comunicarea Sociologia ştiinţei Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Opinie socială Relaţii publice Spațiu urban Ex libris Spania. Regatul spaniol Migraţia forţei de muncă Educaţie fizică şi sport Familie Economie în general Publicații periodice digitizate Aspiraţii Victimele dezastrelor naturale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Educaţie fizică în şcoala primară Sociologie globală Sport Grecia Adolescenți Stratificare socială Femei Motivaţie şi interese Tipuri de diferenţiere socială. Tipuri de sstratificare socială Pedagogie socială Construcţii civile Evaluare în educaţie Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Rusia Atitudini sociale. Opinii sociale. Conștiință socială Legislaţie Patologie. Medicină clinică Bibliografie master FSESSP - Psihologie Clinică: evaluare și intervenție Statele Unite ale Americii Arhitecturi relaționale Politică agrară Concepte generale. Filosofia religiei Grupe de vârste Istorie universală Carte veche < 1900 Organizare socială Sociologia culturii Componentele atitudinii sociale Funcţionari. Muncitori Criminologie. Criminalistică Societăţi capitaliste Filozofie Sisteme sociale Partide Droguri Publicaţii universitare Învăţământ Stări de EU care determină dialogul Reformă Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Ştiinţă politică Lipsa de tact Umanism Stereotipii, Prejudecăţi. Uitare Filosofie morală Lingvistică şi limbi Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Grupuri sportive Copii rromi (ţigani) Intervenţie socială Antreprenoriat Ştiinţă şi cunoaştere în general Ecologie Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Dezvoltare sociologică. Sociologia dezvoltării Feminism Afaceri interne. Politică internă Obiceiuri Ştiinţă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Infracţiuni împotriva copiilor şi a persoanelor incapabile a se apăra. Neglijenţă, maltratare, cruzime faţă de copii Cetăţenie Organizaţii sociale Comemorări. Ceremonii inagurale. Omagii. Aniversări. Jubilee. Ceremonii de întronare, de afiliere. Prestări de jurământ. Cerebrarea evenimerntelor şi faptelor marcante din viaţa persoanelor, cărţi de aur, liber memorialis, tablouri de onoare, monumente, dedicaţii, memoriale, etc. Consilieri şi experţi în educaţie Limbi moderne Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Statistică Eul adult Dezvoltare durabilă Trăsăturile de caracter ale profesorului Prezentare istorică Timp (sociologie) Moldova Familie monoparentală Publicații periodice digitale Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Tulburări sociale Critică literară. Recenzie. Istorie literară Africa francofonă Drept civil Patologie socială Statistică regională. Date provenite de la organizații regionale Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Limba română Modele decizionale de incertitudine cognitivă Sistem birocratic Integrare socială Schimbări sociale în societăţile globale. Dezvoltare socială. Sociologia dezvoltării Ocupaţii. Profesii Religie. Teologie Modele statistice Argeş, Judeţul Societate globală Istoria civilizaţiilor Veneţia Conflict Sociologia reflectării Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Dedicaţie şi autograf Cultură. Civilizaţie. Progres Eul copil Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Risc seismic Socioscopia dezastrelor naturale Publicaţii periodice Astronomie. Geodezie Logică clasică Stratificare socială. Diferenţiere socială Ţigani Şcoli Istoria Statelor Unite ale Americii Emoții ofensive. Ostilitate Elveţia Conferinţe internaţionale 1300-1625 Uniunea Europeană Ştiri IBUP Organizaţii Cercetare ştiinţifică Deportare Drepturile omului Sociologie Medicină Publicaţii seriale. Periodice Brazilia Istoria Franţei Cercetări ştiinţifice Sociologia comunităţii Delincvenţă juvenilă Intuiţie afectivă Retorică Sociologie pedagogică Publicaţiile Academiei Române Conducere Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Periodic 1931-1960 Partide comuniste Geografie
Vă rugăm să schimbaţi parola