Biblioteca Universității din Pitești

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Lucrări: 1593 lucrari in 1596 publicatii in 3 limbi
Viciile de consimţământ de: Hurbean, Ada; Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale (Text tipărit)
Teste grilă pentru admiterea în magistratură de: Ciobanu, Mihaela (Text tipărit)
Curs de dreptul transporturilor : Curs universitar de: Stancu, Gheorghe, prof. de drept (Text tipărit)
Drept procesual civil : Îndreptar pentru seminare şi examene de: Ciobanu, Viorel Mihai; Briciu, Traian Cornel; Dinu, Claudiu Constantin (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2016 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Drept civil. Drepturile reale principale de: Chelaru, Eugen (1955-2022) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2021/Nr. 4 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Documente de însoţire a mărfurilor Filosofie franceză Codul civil, art. 1298 Legea nr. 12/1990, republicată Cooperare economică internaţională Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Legea nr. 318/2003, art. 18 Drept constituţional Garantarea dreptului de proprietate Imobile preluate în mod abuziv Decretul nr. 712/1966 Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Libertatea de exprimare Teren agricol extravilan Acte notariale Legea nr. 362/2003 Legea nr. 10/2001, art. 10 Europa Academia Română Ghid practic Contract de încheiere Clauză penală Procedură penală Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Publicaţii periodice electronice Legea nr. 241/2001 Dreptul de administrare Partaj Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Despăgubiri băneşti Fondurile statului Drept roman Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică Principiul autonomiei Despăgubire Dreptul transporturilor Contracte de drept civil care au un caracter comercial Liber acces la justiţie Definirea dreptului de proprietate Legislaţie românească România Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Persoanele Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Exercitarea dreptului Legea nr. 10/2001, art. 22 Actele procesului. Înscrisuri ale procesului. Formă. Redactare. Avocaţi. Barou Drept succesoral. Drept de moştenire Ţări membre UE Convenţie Dreptul la apărare Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Neconstituţionalitate Proprietăţi publice Legea nr. 221/2009, art. 1 alin. (3) Dreptul privat Drept. Jurisprudenţă Examene de licenţă Hotărîre a Partidului Comunist Român Tratat Filosofia dreptului Dreptul de opţiune al proprietarului Dreptul afacerilor Acţiune pauliană Tezaur Cuantumul de despăgubiri Teste licenţă Forme de întreprinderi. Finanţare Comunicări Manual universitar Speţe juridice Codul civil, art. 697 Contracte în general Suspendarea executării silite Acţiune Obligaţii (Drept civil) Vânzare. Cesiune. Cumpărare Bibliografie finalizare licență FSED - Drept Prejudiciu Dreptul de retenţie Fundaţii Izvoarele dreptului Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Dreptul de proprietate privată Act juridic Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Autonomia dreptului muncii Proprietăţi imobiliare Terenuri intravilane Doctrină Obiectul dreptului de uzufruct Vânzare Filosofie Obligaţii Afaceri Drept internaţional Dobândirea dreptului de proprietate publică Procedură în caz de faliment Publicații digitizate Legislaţie Carte veche < 1900 Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Legea nr. 10/2001, art. 50 Dobândirea terenurilor Notificări Opozabilitate Admisibilitatea acţiunii în evacuare Organizare şi personal judiciar Drepturile omului Integrare europeană Garantare Drept Dobândirea dreptului de uzufruct Contracte de comerţ internaţional Publicații digitizate Persoane juridice (Drept civil) Certificat de moştenitor Act juridic civil Dobândire licită a averii Noţiuni civile Ipotecă Avocaţi. Barou Executare silită Acte administrative Procedură arbitrală. Arbitraj 2010-2011 Obligații civile Privare de libertate Drept procesual civil Adopţie Expropriere Constatarea nulităţii contractului Persoane Succesiuni şi moştenire Legea nr. 112/1995 Drept civil Contract de asigurare facultativă Sociologie Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Interdicţie Legea nr. 318/2003 Imobile confiscate Dreptul de retragere Obiectul probei Integrare internaţională Putere judiciară Nulitatea contractului Codul civil, art. 969-970 Drept funciar Publicaţii periodice şi seriale Anularea contractului Rezoluţiune Moştenire legală Juridică Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Căsătorie Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Partidul Comunist Român Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Decizia nr. 3985 din 25 martie 2009 Cumpărări Proceduri de nulitate Convenţia europeană a drepturilor omului Notari. Notariat Exercitarea dreptului de proprietate publică Imobile preluate abuziv de stat Cursuri universitare IFR Prescripţia dreptului Publicităţi imobiliare Bunuri şi lucruri Dreptul brevetelor şi mărcilor Asigurare America Codul de legi Garanţie Restituire prin echivalent Drept de autor Retrocedarea terenului expropriat Dreptul muncii Legea nr. 10/2001, art. 4 Libertatea de asociere Contract de împrumut Decizie judecătorească Coduri de legi Contracte speciale Societate pe acţiuni Contracte economice Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Accesiunea imobiliară artificială Familie Subiectele dreptului de proprietate publică Code Napoléon Imobile expropriate Acte O.U.G. nr. 94/2000 Avocaţi Codul civil Dreptul de superficie Executarea obligaţiilor Magistratură Proprietate funciară Drept financiar Creditor Legea nr. 506/2002, art. 21 Obligaţii contractuale (Drept) Nulitatea absolută Legea nr. 18/1991 Calitatea procesuală a Statului Prezumţie Înstrăinarea imobilelor Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Carte 1901-1930 Legea nr. 671/2002, art. 5 Indexarea creanţelor Prejudiciu cauzat Jurişti Probe. Justificări Exercitarea drepturilor procesuale Imobile restituite Revendicare Legea nr. 506/2002, art. 2 Drept succesoral Hotărâri de Guvern 1980-1985 Drepturi şi obligaţii în general Plata taxelor de timbru Reconstituirea dreptului de proprietate Legea nr. 10/2001, art. 21 Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Copii. Statut juridic Proprietate industrială Decizia nr. 5490 din 13 mai 2009 Acte şi fapte juridice în general Instituţie Bibliografie licență FSED - Drept Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Drepturi reale Protecţia chiriaşilor Obligaţii comerciale Contract de întreţinere Imobile cumpărate Restituire Acţiuni în constatarea nulităţii Legea nr. 10/2001, art. 45 Bunuri (Drept) Creanţe Decretul nr. 176/1948 Drept de preemţiune Organizare şi conducere comercială şi industrială Legea contractelor. Legea obligaţiilor Uniunea Europeană Drept comercial Principiile fundamentale ale dreptului muncii Naţionalizare Imobile Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 10/2001 Responsabilitate profesională Bunuri mobile Creanţe asupra statului Obiectul dreptului de proprietate publică Proprietate privată Compensaţia convenţională Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Procedură civilă Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Baroul Argeş Contracte Hotarâre penală Roma antică Judecată. Apel Acţiune în reducţiune Infracţiuni de speculă Leasing Legea nr. 506/2002 Magistraţi Bunurile soţilor Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Drept comparat Regim juridic Prejudicii nemateriale Întreprideri particulare. Firme particulare Drept penal Curs universitar Accesiune Codul civil, art. 1000, alin. (3) Efectele contractului Regimuri matrimoniale Legea nr. 671/2002 Măsuri reparatorii prin echivalent Comemorări Proprietate intelectuală Calitate procesuală Imobile preluate Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Legea nr. 550/2002 Retrocedarea unui lăcaş de cult Plata indemnizaţiei Dicţionar Teste grilă Norme juridice succesive Legea nr. 10/2002 Dobânditor Legislaţie internaţională Republica Moldova Transport. Circulaţie Drept contractual Dreptul proprietăţii intelectuale Transfer de proprietate Căi extraordinare de atac Contracte comerciale Indexarea judiciară Drept în general Drepturile copilului Prescripţie Drept fiscal Legea nr. 85/1992 Practică judiciară Legea nr. 1/2000 Raportul juridic civil Parchetul European Viciu de consimţământ Rectificare de carte funciară Franţa Persoane fizice Răspunderea pentru daune Legea contractelor Regimul metalelor preţioase Închiriere. Contract de închiriere. Arendare Obligaţii. Contracte. Convenţii Drepturile reale Titlu executoriu Delimitarea reducţiunii Dreptul proprietarului Jurisdicţie Legea nr. 10/2001, art. 16 Pact comisoriu Economie Despăgubiri pentru bunuri Cadouri. Donaţii Drept public Exercitarea împotriva asiguratorului Mijloace sociale ale conflictelor. Mijloace de reglementare a conflictelor Decretul nr. 167/1958, art. 2 Imobile naţionalizate Legea nr. 18/1991, republicată Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) 1969-1975 Administraţie publică Drept administrativ Nulitate Erori judiciare Prescripţia extinctivă Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Validare poprire Jurisprudenţă Brevet. Recunoaştere mondială Executarea sentinţei Partajul judiciar Magistratură. Magistraţi. Judecători Raport juridic de muncă Plata de despăgubiri băneşti Cercetări ştiinţifice Cerere de apărător Licenţiat. Doctor Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Sisteme filosofice Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Economie socialistă Încetarea dreptului de proprietate publică Faliment Judecători Proprietate Legea nr. 33/1994, art. 35 Firme comerciale Drept economic Documente legislative. Surse legislative şi juridice Discernământ Filosofie socială Bunuri domeniale Decretul nr. 92/1950 Acţiune în revendicare Drept. România Răspunderea civilă delictuală Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Teste Achiziţionare prin prescripţie Dreptul la acţiune Decretul nr. 218/1960 Exerciţii practice Culegere de spețe Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Sisteme cooperative Codul civil, art. 982 Uzucapiune Bunuri confiscate Titluri universitare Drept de moştenire Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (2) Imobile preluate de stat O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Libertate contractuală Dreptul de autor Recalificarea apelului drept recurs Organizarea şi administrarea judecătorească Decretul - Lege nr. 42/1990 Răspundere civilă Societate comercială Decretul - Lege nr. 61/1990 Persoane juridice Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Probaţiune Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Cerere de restituire în natură Natura juridică a acţiunii Constitiţionalitatea legilor Contencios administrativ Dedicaţie şi autograf Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Daune Articole digitizate Proprietate publică Restituire în natură Perimare Părţi în proces Legea nr. 33/1994 Drept de proprietate Procurori Dreptul de proprietate Întreprinderi mici şi mijlocii Acţiuni civile în general Dreptul familiei Daune morale Carte veche Titlu de proprietate Legi Acţiunea în nulitate Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Teste - concursuri Locuinţe construite Parchet. Jurişti Documente juridice Dobândirea dreptului de proprietate Decizia nr. 6028 din 27 mai 2009 Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Controlul economiei. Conducerea economiei Persoane fizice (Drept civil) Întreprinderi Decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009 Modificarea titulul de proprietate Asistenţă socială. Surse juridice Legea nr. 10, art. 11 O.G. nr. 80/2000 Decretul nr. 223/1974 Legislaţie comentată Franciza Fondul forestier Procedură judiciară Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Drept privat românesc Contracte civile Privatizare Doctrine Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Carte funciară O.G. nr. 25/2002 Interdicţie legală de înstrăinare Publicații EUP Drept privat Restituirea imobilului Legea nr. 10/2001, art. 26 Pârât Legislaţie comercială Bunuri comune Servitute
Vă rugăm să schimbaţi parola